wtorek
11
grudnia
2018
Imieniny: Artur / Stefan / Waldemar

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Projekty obecnie realizowane

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE SOLEC KUJAWSKI: BUDYNEK PRZY UL. 23 STYCZNIA 13

logotypy

Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski: budynek przy ul. 23 Stycznia 13” realizowany jest w okresie od 20 kwietnia 2016 r. do 30 września 2018 r. Beneficjentem projektu jest Gmina Solec Kujawski.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer projektu: RPKP.03.05.01-04-0048/17
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”
Działanie: 3.5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT”
Poddziałanie: 3.5.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT”
Wartość projektu wynosi: 704 188,78 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 476 524,16 PLN.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku przeznaczonego na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim. Kompleksowa i głęboka termomodernizacja obiektu przy ul. 23 Stycznia 13 wynika z konieczności ograniczenia zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej należących do gminy.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną prace termomodernizacyjne polegające na dociepleniu dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie grzejników wraz
z montażem zaworów i głowic termostatycznych oraz wymianie opraw oświetleniowych
i źródeł światła na energooszczędne wraz z niezbędną wymianą instalacji oświetleniowej. Ponadto na potrzeby zaopatrzenia w energię elektryczną wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczną, jako narzędzie wspomagające podstawowe zasilanie.

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne przyniosą następujące rezultaty:

  • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 4,75 MWhe/rok,
  • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 8,67 MWh/rok,
  • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 412,30 GJ/rok,
  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 153 996,25 kWh/rok,
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 41,40 tony równoważnika CO2/rok.

 

Realizacja projektu wpływa na zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. 23 Stycznia 13, a zatem pozytywnie oddziaływuje na środowisko naturalne i tym samym na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Solec Kujawski.

Budynek przy ul. 23 Stycznia 13

NOWOCZESNA EDUKACJA NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I GIMNAZJALNYM W GMINIE SOLEC KUJAWSKI

PRZEJDŹ DO STRONY PROJEKTU TUTAJ

„ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW – SZKOLENIA I DORADZTWO DLA JST”

Materiał informacyjny dot. projektu

Gmina Solec Kujawski, w ramach realizowanego Projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST”, opracowała Plan rozwoju oświaty Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz wspomagania szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych”.

 

 NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB STARSZYCH NIESAMODZIELNYCH LUB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych

 PRACOWNIK SOCJALNY - PROFESJONALNA POMOC

INFORMACJA O PROJEKCIE TUTAJ

OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI

Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Solec Kujawski (Otwarte Strefy Aktywności)

 Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji trzech stref rekreacyjno-sportowych w mieście: przy ul. Ugory, przy świetlicy Jagódka oraz przy OSiR, w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym  - Otwarte Stefy Aktywności (OSA) edycja 2018".  Wniosek, z uwagi na przyjęty w trakcie oceny  poziom wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy, został rozpatrzony negatywnie.   Wtedy zdecydowano na realizację strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Ugory ze środków własnych Gminy. Dwukrotnie ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy  strefy i w obu przypadkach w przetargu nie została złożona żadna oferta - nie zgłosił się żaden wykonawca.
W drugiej połowie października planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy po raz trzeci - z terminem realizacji do końca marca przyszłego roku.

Zakres poszczególnych stref przedstawia się następująco:

 1. OSA przy ul. Ugory składać się będzie z placu zabaw, siłowni plenerowej i strefy relaksu. Strefa obejmie powierzchnię 591,80 m2.

Wyposażenie strefy obejmuje następujące urządzenia:

a) plac zabaw:

- zestaw zabawowy konstrukcji drewnianej, w skład którego wchodzą takie elementy jak: podest z pływaków,

zjeżdżalnia 120 cm, przeplotnia drewniana, drabina krzyżowa, pomost wiszący,

- sześciokąt konstrukcji drewnianej z metalowymi poręczami, łącznikami i łańcuchami,

- diament obrotowy linowy z rdzeniem stalowym;

b) siłownia plenerowa:

- biegacz konstrukcji stalowej,

- wioślarz konstrukcji stalowej,

- twister konstrukcji stalowej,

- prasa nożna konstrukcji stalowej,

- rowerek konstrukcji stalowej,

- orbitrek konstrukcji stalowej;

c) strefa relaksu:

- tablica do gry w kółko i krzyżyk,

- stolik do gry w szachy i chińczyka,

- 4 ławki z bali z oparciem,

- kosz na śmieci,

- tablica informacyjna z regulaminem,

- stojak na rowery.

 Zakres rzeczowy zadania obejmował będzie: wyznaczenie otwartej strefy aktywności, usunięcie istniejącego zakrzewienia kolidującego z urządzeniami w wyznaczonym obszarze, wykonanie ogrodzenia, montaż urządzeń, wykonanie nasadzeń, przycięcie gałęzi istniejących drzew oraz wykonanie nawierzchni z piasku płukanego.
 

2. OSA przy świetlicy wiejskiej „Jagódka” składać się będzie z placu zabaw, siłowni

plenerowej i strefy relaksu. Strefa obejmie powierzchnię 360 m2. Wyposażenie strefy obejmuje następujące urządzenia:

a) Plac zabaw:

- zestaw zabawowy konstrukcji drewnianej, w skład którego wchodzą takie elementy jak: podest z pływaków, zjeżdżalnia 120 cm, przeplotnia drewniana, drabina krzyżowa, pomost wiszący,

- sześciokąt konstrukcji drewnianej z metalowymi poręczami, łącznikami i łańcuchami,

- linarium Mała Piramida,

- sprężynowiec jednoosobowy,

- huśtawka ważka na podstawie metalowej,

- karuzela tarczowa;

b) Siłownia plenerowa:

- biegacz konstrukcji stalowej,

- wioślarz konstrukcji stalowej,

- twister konstrukcji stalowej,

- prasa nożna konstrukcji stalowej,

- rowerek konstrukcji stalowej z pylonem,

- orbitrek konstrukcji stalowej;

c) Strefa rekreacji:

- tablica do gry w kółko i krzyżyk,

- stół do gry w szachy i chińczyka,

- 5 ławek z bali z oparciem,

- 2 kosze na śmieci,

- 2 tablice informacyjne z regulaminem,

- stojak na rowery.

 Zakres rzeczowy zadania obejmował będzie: wyznaczenie otwartej strefy aktywności, wykonanie ogrodzenia, montaż urządzeń, wykonanie zieleni ozdobnej, wykonanie nawierzchni z piasku płukanego oraz wykonanie trawnika.

 

3. OSA przy Ośrodku Sportu i Rekreacji składać się będzie z siłowni plenerowej i

strefy relaksu. Strefa obejmie powierzchnię 371,00 m2. Wyposażenie strefy obejmuje następujące urządzenia:

a) Siłownia plenerowa:

- biegacz konstrukcji stalowej,

- wioślarz konstrukcji stalowej,

- twister konstrukcji stalowej,

- prasa nożna konstrukcji stalowej,

- rowerek konstrukcji stalowej z pylonem,

- orbitrek konstrukcji stalowej;

b) Strefa rekreacji:

- tablica do gry w kółko i krzyżyk,

- stół do gry w szachy i chińczyka,

- 4 ławki z bali z oparciem,

- kosz na śmieci,

- tablica informacyjna z regulaminem,

- stojak rowerowy.

 Zakres rzeczowy zadania obejmował będzie: wyznaczenie otwartej strefy aktywności, usunięcie istniejącego zakrzewienia w wyznaczonym obszarze, montaż urządzeń, wykonanie nasadzeń, przycięcie gałęzi istniejących drzew oraz wykonanie nawierzchni z piasku płukanego.

 Całkowita wartość projektu: 288 tys. zł, a wnioskowane dofinansowanie 125 tys. zł.

 Okres realizacji projektu: styczeń - październik 2018 r.

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w maju bieżącego roku.

 
OSA przy ul. Ugory - podgląd zagospodarowania terenu

OSA przy świetlicy wiejskiej "Jagódka" - podgląd zagospodarowania terenu

OSA przy Ośrodku Sportu i Rekreacji - podgląd zagospodarowania terenu

Autor publikacji: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 2018-04-10 12:24:21
Data modyfikacji: 2018-11-09 09:24:39
Liczba odsłon: 2195
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
09.11.2018 09:24:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 09:17:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 09:17:27Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 09:12:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.11.2018 13:55:19Administratoredycja strony
05.11.2018 13:54:36Administratoredycja strony
05.11.2018 13:51:15Administratoredycja strony
16.10.2018 12:22:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.10.2018 15:09:22Administratoredycja strony
15.10.2018 14:52:51Administratoredycja strony
15.10.2018 14:52:33Administratoredycja strony
15.10.2018 14:52:09Administratoredycja strony
25.05.2018 10:02:07Administratoredycja strony
24.05.2018 10:56:27Administratoredycja strony
11.04.2018 09:35:44Administratoredycja strony
10.04.2018 12:53:01Administratoredycja strony
10.04.2018 12:50:09Administratoredycja strony
10.04.2018 12:32:32Administratoredycja strony
10.04.2018 12:29:22Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.04.2018 12:28:37Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.04.2018 12:24:21Katarzyna Ciudzińskastrona została dodana