Strona główna

MENU

Formularz konsultacyjny dot. projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023

I. Dane interesariusza

II. Zgłaszane uwagi: