Strona główna

MENU

Herb do renowacji

31.08.2018

Herb Solca Kujawskiego znajdujący się na budynku ratusza został zdjęty do renowacji. Na budynku urzędu został zamontowany dwanaście lat temu – 21 września 2006 r. Wykonali go Janusz May – instruktor Soleckiego Centrum Kultury (rzeźba) i Witold Rutkowski, pracownik Środowiskowego Domu Samopomocy (polichromia). Po odnowieniu, herb wróci na swoje miejsce.