Strona główna

MENU

Jubileusz "Staruszki Jedynki"

Delegacja samorządu gratuluje dyrektor szkoły.
25.10.2019

Jak zawsze z klasą, w podniosłym nastroju, ale także lekko i przyjaźnie. Tak krótko można opisać uroczystość w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z okazji 145. urodzin szkoły. Wprawdzie od kilku lat w nowym budynku, ale z sercami przepełnionymi wartościami wykutymi jeszcze w starej szkole przy ul. Kościuszki, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i uczniowie podjęli gości zaproszonych na jubileusz. Przybył kurator oświaty, burmistrz, przewodniczący rady i przedstawiciele kierownictwa urzędu, dawni dyrektorzy i absolwenci „Staruszki Jedynki”, księża oraz osoby wspierające szkołę do dziś. Wszystkim, bez których ta oraz inne uroczystości nie mogłyby być zorganizowane, dyrektor szkoły przekazała serdeczne podziękowania. Sama odebrała także mnóstwo jubileuszowych gratulacji. Na zakończenie urodzinowego spotkania scenę opanowali uczniowie, którzy tańczyli, śpiewali i recytowali. Słowem – było bardzo uroczyście.