Strona główna

MENU

Otrzymaliśmy statuetkę i certyfikat

Laureaci podczas gali w Sali Kongresowej w Warszawie.
11.12.2012

Solec Kujawski został laureatem XI edycji programu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” otrzymując obok certyfikatu również główną nagrodę – statuetkę w kategorii miasteczko i małe miasto. Burmistrz Solca Kujawskiego Teresa Substyk odebrała statuetkę i certyfikat 7 grudnia br. podczas gali w Sali Kongresowej w Warszawie.

Konkurs Gmina Fair Play organizowany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, a afiliowany przy Krajowej izbie Gospodarczej, jest skierowany do gmin, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Jego podstawowym celem jest, jak podkreślają organizatorzy, popularyzowanie etyki w działaniach samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania , sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

Uczestnicy konkursu - do tegorocznej edycji zgłosiły się 74 samorządy - poddawani są dwuetapowej weryfikacji. W pierwszym etapie gmina przedstawia samoocenę swoich działań prezentując dotychczasowe osiągnięcia i plany. Po przejściu do drugiej rundy, gminę odwiedzają audytorzy sprawdzający na miejscu dane zawarte w ankiecie. Przeprowadzają również badanie losowo wybranych inwestorów działających w gminie ubiegającej się o certyfikat.

Solec Kujawski to gmina przyjazna inwestorom, o czym świadczą nie tylko przyznane jej nagrody i wyróżnienia np. Lider wspierania przedsiębiorczości, ale także sukces Parku Przemysłowego, zrealizowanego jeszcze ze środków przedakcesyjnych Phare 2001. W 2012 roku oddano do użytku drugi etap Parku Przemysłowego. Przedsiębiorcy podpisują umowy na dzierżawę terenu i rozpoczynają już budowę swoich firm.