Strona główna

MENU

Stypendia gminy wręczone

Grupa stypendystów.
06.06.2019

Stu jeden uczniów 6 czerwca odebrało wyróżnienia, nagrody radnych oraz stypendia sportowe, artystyczne i naukowe. Wyróżnienia trafiły do uczniów szczególnie wyróżniających się wśród kolegów, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, sukcesy w konkursach oraz aktywnie uczestniczących  w życiu szkół i reprezentujący je na zewnątrz. Także co roku radni rady miejskiej z części swoich diet fundują nagrody uczniom osiągającym dobre wyniki w nauce. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie, którzy otrzymali stypendia gminy. Nagrodzeni otrzymali gratulacje, a przedstawiciele władz samorządowych przekazali im życzenia bezpiecznych i udanych wakacji. Część artystyczną przygotowali nauczyciele i uczniowie soleckich szkół. Uroczystość miała miejsce w auli Szkoły Podstawowej nr 1.