Strona główna

MENU

Wymiana pieców 2019

25.03.2019

W dniach od 25 marca do 8 kwietnia br. do godz. 15.00 trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi. W tym roku gmina przeznacza na ten cel 30 tys. Pozwoli to na wymianę dziesięciu starych pieców na piece gazowe, olejowe lub elektryczne. Jeżeli zostanie zakwalifikowanych więcej wniosków, tak, jak w ubiegłym roku odbędzie się losowanie. Wnioski będzie rozpatrywała komisja, której przewodniczy Cezary Ball, dyrektor Wydziału utrzymania Miasta. Do oceny wniosków komisja wykorzysta ośmiopunktową kartę oceny. Znajdują się w niej informacje czy wniosek złożyła osoba uprawniona, w terminie naboru, na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie, kompletny i ze wszystkimi załącznikami oraz poprawnie podpisany. Ważne też by opis i zakres przedsięwzięcia a także okres realizacji były zgodne z uchwałą rady miejskiej i nie zostało ono rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku. Druk wniosku można pobrać ze strony www.soleckujawski.pl z zakładki DOTACJE NA WYMIANĘ PIECÓW C.O. lub w Wydziale Utrzymania Miasta przy ul. Toruńskiej 8a, gdzie wnioski będą przyjmowane.