piątek
14
grudnia
2018
Imieniny: Alfred / Izydor

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Książka telefoniczna

 

 KSIĄŻKA TELEFONICZNA - ALFABETYCZNIE

Cezary BallDyrektor Wydziału Utrzymania Miasta

tel. 52 387 01 60
e-mail: c.ball@soleckujawski.pl
bud. D

Anna BartoszKasa - Podinspektor ds. księgowości budżetowej – kasjer
tel. 52 387 01 08
p. 9

Irena BiałeckaWydział Utrzymania Miasta – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
tel. 52 387 01 69
e-mail: i.bialecka@soleckujawski.pl
bud. D 3

Barbara BiałkowskaZastępca Burmistrza Miasta i Gminy,
Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem
tel. (52) 387 01 02
e-mail:b.bialkowska@soleckujawski.pl
p. 10 (I p.)

Marlena BorakiewiczBiuro Kontroli Wewnętrznej
- Podinspektor ds. kontroli wewnętrznej
tel. 52 387 01 26
kontrola@soleckujawski.pl
ul. 29 Listopada 2
bud. D 2

Aleksandra Brzeskot - Wydział Administracji – Referat Obsługi Administracyjno – Gospodarczej
- pracownik gospodarczy
PS (IIp.)

Katarzyna Bujalska - Wydział Utrzymania Miasta
- Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
- Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 52 387 01 25
e-mail: czystagmina@soleckujawski.pl
p. 3

Agnieszka Chojnacka – Kusz
- Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
– Referat Realizacji Inwestycji
- Podinspektor ds. inwestycji
tel. 52 387 01 21
e-mail: inwestycje@soleckujawski.pl
bud. E

Katarzyna CiudzińskaWydział OrganizacjiBiuro Rady Miejskiej
-Inspektor ds. obsługi biura rady miejskiej oraz biuletynu informacji publicznej
tel. 52 387 01 12
e-mail: biurorady@soleckujawski.pl
p. 11 (I p.)

Sylwia DudzińskaWydział Budżetu i Finansów – Referat Księgowości Budżetowej
-Inspektor ds. finansowo – księgowych
tel. 52 387 01 37
p. 16 (Ip.)

Zbigniew FaleńczykWydział Utrzymania Miasta – Referat Gospodarki Komunalnej
- Inspektor ds. drogownictwa
tel. 52 387 01 69
e-mail: drogi@soleckujawski.pl
bud. D 3

Waldemar Fojt - Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Spraw Obywatelskich
- Inspektor ds. zarządzania kryzysowego
tel. 52 387 01 14
e-mail: gpk@soleckujawski.pl
bud. B 30

Elżbieta GalasińskaWydział Gospodarki Mieniem
- Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego
tel. 52 387 01 43
e-mail: bnw@soleckujawski.pl
p. 23 (IIp.)

Mirosław Gębski - inspektor ds. rozwoju gminy
tel. 52 387 01 48
meil: m.gebski@soleckujawski.pl
pok. 17 ( I p.)

Agnieszka Głowala - Referat Księgowości Budżetowej
- referent ds. księgowości budżetowej
tel. 52 387 01 11
p. 14 (I p.)

Barbara Grzona – GórnaDyrektor Wydziału Administracji
tel. 52 387 01 34
mail:dyrektorwao@soleckujawski.pl
p. 24 (IIp.)

Aleksandra JabłońskaWydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego – Referat Realizacji Inwestycji
- Inspektor ds. inwestycji
tel. 52 387 01 21
e-mail: inwestycje@soleckujawski.pl - bud. E

Beata JaniszewskaBiuro Promocji – Asystentka Burmistrza
– Inspektor ds. promocji
tel. 52 387 01 12
e-mail: promocja@soleckujawski.pl
p. 11 (I p.)

Justyna Jankowska - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
– Biuro Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
- Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
tel. 052 387 01 51
e-mail: dotacje@soleckujawski.pl
bud. B 26

Elżbieta KaczorowskaWydział Gospodarki Mieniem – Referat nieruchomości
- Inspektor ds. nieruchomości
tel 52 387 01 19
e-mail: nieruchomosci@soleckujawski.pl
p. 4

Katarzyna Kamińska - Pion Ochrony, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, Wydział Administracji
- Inspektor ds. obsługi archiwum
tel. 52 387 01 07
e-mail: archiwum@soleckujawski.pl
bud. B 30

Paweł KaszanekWydział Gospodarki Mieniem – Biuro Nadzoru Właścicielskiego
- Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
tel. 52 387 01 09
e-mail:bnw@soleckujawski.pl
p. 23 (IIp.)

Violetta Kiełczewska – Wydział Gospodarki Mieniem - Biuro zasdobów mieszkaniowych i windykacji
Kierownik Biura zasobów mieszkaniowych i windykacji
tel. 52 387 01 63
e-mail: v.kielczewska@soleckujawski.pl
p. 4

Maria KlempWydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego – Biuro Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
- Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 52 387 01 66
e-mail: przetargi@soleckujawski.pl
bud. B pok. 26

Iwona KonopaWydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
– Kierownik Biura Planowania Przestrzennego
tel. 52 387 01 22
e-mail: budownictwo@soleckujawski.pl, bud. B 27

Alina KowalskaSkarbnik Miasta i Gminy, Dyrektor Wydziału Budżetu i Finansów
tel. (52) 387 01 05
e-mail:skarbnik@soleckujawski.pl
p. 12 (I p.)

Małgorzata Kubiak Wydział Utrzymania Miasta
Referat Gospodarczo – Techniczny
- Inspektor ds. administracji budynkami mieszkalnymi
tel. 52 387 01 40
e-mail: rgt@soleckujawski.pl
bud. C

Agata Kukułka - Wydział Gospodarki Mieniem - Biuro Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji
- Referent ds. dodatków mieszkaniowych i windykacji
tel. 52 387 01 28
e-mail: a.kukulka@soleckujawski.pl
pok. 4

Marta Kukułka - Wydział Gospodarki Mieniem – Biuro Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji
– Inspektor ds. zasobów mieszkaniowych i windykacji
tel. 52 387 01 28
e-mail: bzmiw@soleckujawski.pl
pok. 4

Sylwia KrólWydział Organizacji – Referat Edukacji – Inspektor ds. oświaty
tel. 52 387 01 20
e-mail: oswiata2@soleckujawski.pl
p. 25 (IIp.)

Karolina LemkaWydział Utrzymania Miasta – Referat Gospodarki Komunalnej
- Inspektor ds. drogownictwa
tel. 52 387 01 64
e-mail: drogi@soleckujawski.pl
bud. D 3

Joanna Link - Wydział Utrzymania Miasta – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
- Inspektor ds. ochrony środowiska
tel. 52 387 01 61
e-mail: ochronasrodowiska@soleckujawski.pl
bud. D 1

Renata ŁapiakWydział Administracji – Referat Obsługi Administracyjno – Gospodarczej
- goniec
PS (IIp.)

Marta Maciałek - Wydział Organizacji – Biuro Informatyzacji i Rozwoju Systemów Informatycznych
- Pomoc administracyjna
tel. 52 387 01 18
p. 1

Agnieszka Małecka - Wydział Organizacji – Referat Organizacyjny
- Sekretarka
tel. 52 387 01 44
e-mail: solec@soleckujawski.pl
p. 10 (Ip.)

Katarzyna MałeckaWydział Organizacji - Kierownik Referatu Edukacji
tel. 52 387 01 38
e-mail: oswiata@soleckujawski.pl
p. 25a (IIp.)

Małgorzata MandziejewskaWydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
- Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
tel. 52 387 01 22
e-mail: m.mandziejewska@soleckujawski.pl
bud. B 28

Magdalena Menczyńska – Tarzyńska - Wydział Gospodarki Mieniem - Referat Nieruchomości
– Kierownik referatu nieruchomości
tel. 52 387 01 06
e - mail: nieruchomosci@soleckujawski.pl
p. 2

Krystyna MikulskaPełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy,
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego
tel. (52) 387 01 23
k.mikulska@soleckujawski.pl
bud B 27

Katarzyna Michalak - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Biuro Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
-Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
tel. 052 387 01 51
e-mail: dotacje@soleckujawski.pl
bud. B pok. 26

Monika MichalskaWydział Budżetu i Finansów
- Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej
tel. 52 387 01 36
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl
p. 13 (Ip.)

Zuzanna MichałowskaWydział Budżetu i Finansów – Referat Księgowości Budżetowej
- Inspektor ds. finansowo – księgowych
tel. 52 387 01 11
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl

Tomasz Musiał - Wydział Gospodarki Mieniem – Biuro Nadzoru Właścicielskiego
- Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
tel. 52 387 01 09
e-mail: bnw@soleckujawski.pl
p. 23 (IIp.)

Agnieszka NadolnaWydział Budżetu i Finansów – Referat Finansowo – Podatkowy
- Inspektor ds. finansowo – księgowych
tel. 52 387 01 37
e-mail: finanse@soleckujawski.pl
p. 16 (Ip.)

Monika NowakWydział Budżetu i Finansów – Referat Finansowo – Podatkowy
– Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat
tel. 52 387 01 10
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl
p. 15 (Ip.)

Monika NowickaWydział Spraw Obywatelskich – Referat Spraw Obywatelskich
- Podinspektor ds. dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej
tel. 52 387 01 35
e-mail: ewidencja@soleckujawski.pl
p. 6

Marta Olszowiec - Biuro Promocji
- Referent ds. promocji
tel. 52 387 01 12
e-mail: marta.olszowiec@soleckujawski.pl
p. 11

Katarzyna Orzechowska - Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Spraw Obywatelskich
- Inspektor ds. ewidencji ludności
tel. 52 387 01 16
e-mail: ewl@soleckujawski.pl
p. 6

Katarzyna Paliwoda – KozakWydział Organizacji – Referat Organizacyjny
-Inspektor ds. kadr
tel. 52 387 01 12
e-mail: kadry@soleckujawski.pl
p. 11 (Ip.)

Bartosz Podgórski - Wydział Organizacji
- Biuro Informatyzacji i Rozwoju Systemów Informatycznych
- Informatyk
e-mail: informatyk2@soleckujawski.pl
tel 52 387 01 31

Paulina Popielewska - KoneckaBiuro Prawne
– Radca Prawny
tel. 052 387 01 27
e-mail: biuroprawne@soleckuajwski.pl
Ul. 29 Listopada 2

Barbara Przybylska - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
- Biuro Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
- Kierownik Biura
tel. 052 387 01 66
e-mail: b.przybylska@soleckujawski.pl
Bud. B, pok. 26

Magdalena ReikowskaWydział Budżetu i Finansów – Referat Finansowo – Podatkowy
-Inspektor ds. księgowości podatkowej
tel. 52 387 01 10
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl
p. 15 (Ip.)

Sylwia Rejent - Wydział Administracji - Stanowisko ds. cmentarnictwa, miejsc pamięci narodowej i targowiska
- Referent ds. cmentarnictwa, miejsc pamięci narodowej i targowiska oraz przetwarzania dokumentów niejawnych
tel. 52 387 01 42
e-mail: sr.wa@soleckujawski.pl
P. 25

Joanna Rompkowska - Wydział Utrzymania Miasta
– Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
- Inspektor ds. ochrony środowiska
tel. 52 387 01 61
e-mail: ochronasrodowiska@soleckujawski.pl
bud. D 1

Magdalena Rudna-PlewaSekretarz Miasta i Gminy,
Dyrektor Wydziału Organizacji, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
tel. (52) 387 01 03
sekretarz@soleckujawski.pl
p. 10 (I p.)

Agnieszka SadowskaWydział Budżetu i Finansów – Referat Księgowości Budżetowej
-Inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 52 387 01 11
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl
p. 14 (Ip.)

Natalia SierackaBiuro Prawne
– Referent Prawny
tel. 052 387 01 27
e-mail: biuroprawne@soleckuajwski.pl
Ul. 29 Listopada 2

Ewa SkierkiewiczWydział Utrzymania Miasta
– Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
- Podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. 52 387 01 65
e-mail. ekologia@soleckujawski.pl
bud. D 2

Iwona SkrzypińskaWydział Utrzymania Miasta
- Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
– Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. 52 387 01 62
e-mail: i.skrzypinska@soleckujawski.pl
bud. D 4

Wanda SliżewskaWydział Gospodarki Mieniem - Biuro Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji
- Inspektor ds. zasobów mieszkaniowych i windykacji
tel. 52 387 01 28
e-mail: bzmiw@soleckujawski.pl
p. 4

Barbara Słowińska – Wydział Budżetu i Finansów
– Referat Księgowości Budżetowej
- Inspektor ds. płac
tel. 52 387 01 36
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl
p. 13 (Ip.)

Łukasz Stamm - Wydział Organizacji
- Biuro Informatyzacji i Rozwoju Systemów Informatycznych
- Kierownik Biura
tel. 52 387 01 31
e-mail: informatyk@soleckujawski.pl

Grażyna StańczakWydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
– Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji
tel. 52 387 01 15
e-mail: g.stanczak@soleckujawski.pl
bud. E

Zbigniew StefańskiKierownik Biura Informacji
tel. 52 387 01 32
e-mail: rzecznik@soleckujawski.pl
p. 22 (IIp.)

Teresa SubstykBurmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski
tel. (52) 387 01 44 (sekretariat)
solec@soleckujawski.pl
p. 10 (I p.)

Agnieszka SzafrańskaWydział Utrzymania Miasta
- Referat Gospodarki Komunalnej
- Inspektor ds. drogownictwa
tel. 52 387 01 64
e-mail: drogi@soleckujawski.pl
bud. D 3

Małgorzata SzalewskaBiuro Prawne
- Radca Prawny
tel. 052 387 01 27
e-mail: biuroprawne@soleckuajwski.pl
Ul. 29 Listopada 2

Agnieszka SzczurykWydział Utrzymania Miasta
- Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
- Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 52 387 01 25
e-mail: czystagmina@soleckujawski.pl
p. 3

Małgorzata Szuster-Czaki - Wydział Organizacji
- Referat Oświaty
- Podinspektor ds. oświaty
e-mail:oswiata2@soleckujawski.pl
tel. 52 387 01 20
p. 25

Lucyna Szymczak - Wydział Administracji
- Referat Obsługi Administracyjno – Gospodarczej
- pracownik gospodarczy
PS (II p.)

 Katarzyna Tracewska – Rećko - Wydział Gospodarki Mieniem
- Referat nieruchomości
- Inspektor ds. nieruchomości i zasobów mieszkaniowych
tel. 52 287 01 06
e-mail: nieruchomosci@soleckujawski.pl
p. 2

Patrycja TwardowskaWydział Utrzymania Miasta
- Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
- Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
e-mail: czystagmina@soleckujawski.pl
tel. 52 387 01 25
p. 3

Agnieszka Wilk - Wydział Spraw Obywatelskich
- Referat Spraw Obywatelskich
- Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, obrony cywilnej i spraw obronnych
tel. 52 387 01 14
e-mail: jpop@soleckujawski.pl
bud. B 30

Zbigniew WiśniewskiWydział Utrzymania Miasta
- Kierownik Referatu Gospodarczo-Technicznego
tel. 52 387 13 88

Elżbieta Woś – Wydział Gospodarki Mieniem
- Referat nieruchomości
- Inspektor ds. nieruchomości
tel. 52 387 01 19
e-mail:nieruchomosci@soleckujawski.pl
p. 25 (IIp.)

Wiesława ZawalińskaWydział Utrzymania Miasta
– Referat Gospodarczo – Techniczny
- Inspektor ds. administracji budynkami mieszkalnymi
tel. 52 387 01 40
e-mail: rgt@soleckujawski.pl
bud. C

Justyna Żebrowska – Dudek - Dyrektor Wydziau Spraw Obywatelskich
-
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 52 387 01 17
e-mail: usc@soleckujawski
p. 7

 

 KSIĄŻKA TELEFONICZNA - WYDZIAŁY, REFERATY I BIURA

BIURO PRAWNE

Małgorzata Szalewska – Radca Prawny
tel. 052 387 01 27
e-mail: biuroprawne@soleckuajwski.pl
Ul. 29 Listopada 2

Paulina Popielewska- Konecka – Radca Prawny
tel. 052 387 01 27
e-mail: biuroprawne@soleckuajwski.pl
Ul. 29 Listopada 2

Natalia Sieracka – Referent Prawny
tel. 052 387 01 27
e-mail: biuroprawne@soleckuajwski.pl
Ul. 29 Listopada 2

BIURO INFORMACJI

Zbigniew Stefański – Kierownik Biura
tel. 52 387 01 32
e-mail: rzecznik@soleckujawski.pl
p. 22 (IIp.)

PION OCHRONY

Katarzyna Kamińska - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Wydział Administracji - Inspektor ds. obsługi archiwum
tel. 52 387 01 07
e-mail: archiwum@soleckujawski.pl
bud. B 30

BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Marlena Borakiewicz - Podinspektor ds. kontroli wewnętrznej
tel. 52 387 01 26
kontrola@soleckujawski.pl
ul. 29 Listopada 2

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM

Barbara Białkowska - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy,
Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem
tel: (52) 387 01 44
e-mail: b.bialkowska@soleckujawski.pl
p. 10 (sekretariat)

REFERAT NIERUCHOMOŚCI

Magdalena Menczyńska – Tarzyńska - Kierownik referatu nieruchomości
tel. 52 387 01 06
e - mail: nieruchomosci@soleckujawski.pl
p. 2

Elżbieta Kaczorowska – Inspektor ds. nieruchomościami
tel 52 387 01 19
e-mail: nieruchomosci@soleckujawski.pl
p. 4

Elżbieta Woś - Inspektor ds. nieruchomości
tel. 52 387 01 19
e-mail:nieruchomosci@soleckujawski.pl
p. 4

Katarzyna Tracewska – Rećko - Inspektor ds. nieruchomości
tel. 52 287 01 06
e-mail: nieruchomosci@soleckujawski.pl
p. 2

 ---BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Elżbieta Galasińska – Kierownik Biura
tel. 52 387 01 43
e-mail: bnw@soleckujawski.pl
p. 23 (IIp.)

Paweł Kaszanek - Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
tel. 52 387 01 09
e-mail:bnw@soleckujawski.pl
p. 23 (IIp.)

Tomasz Musiał - Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
tel. 52 387 01 09
e-mail: bnw@soleckujawski.pl
p. 23 (IIp.)

BIURO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH I WINDYKACJI

Violetta Kiełczewska - Kierownik Biura Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji
tel. 52 387 01 63
e-mail: v.kielczewska@soleckujawski.pl
p. 4

Wanda Sliżewska - Inspektor ds. zasobów mieszkaniowych i windykacji
tel. 52 387 01 28
bzmiw@soleckujawski.pl
p. 4

Marta Kukułka - Inspektor ds. mieszkaniowych i windykacji
tel. 52 387 01 28
m.kukulka@soleckujawski.pl
p. 4

Agata Kukułka - Referent ds. dodatków mieszkaniowych i windykacji
tel. 52 387 01 28
e-mail: a.kukulka@soleckujawski.pl
p. 4

WYDZIAŁ UTRZYMANIA MIASTA

Cezary Ball – Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta
tel. 52 387 01 60
e-mail: c.ball@soleckujawski.pl
bud. D

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Iwona Skrzypińska – Kierownik Referatu
tel. 52 387 01 62
e-mail: i.skrzypinska@soleckujawski.pl
bud. D

Ewa Skierkiewicz – Podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. 52 387 01 65
e-mail. ekologia@soleckujawski.pl
bud. D 2

Joanna Rompkowska - Inspektor ds. ochrony środowiska
tel. 52 387 01 61
e-mail: ochronasrodowiska@soleckujawski.pl
bud. D 1

Joanna Link - Inspektor ds. ochrony środowiska
tel. 52 387 01 61
e-mail: ochronasrodowiska@soleckujawski.pl
bud. D 1

Agnieszka Szczuryk - Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 52 387 01 25
e-mail: czystagmina@soleckujawski.pl
p. 3

Patrycja Twardowska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 52 387 01 25
e-mail: czystagmina@soleckujawski.pl
p. 3

Katarzyna Bujalska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 52 387 01 25
e-mail: czystagmina@soleckujawski.pl
p. 3

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Irena Białecka – Kierownik Referatu
tel. 52 387 01 69
e-mail: i.bialecka@soleckujawski.pl
bud. D 3

Zbigniew Faleńczyk – Inspektor ds. drogownictwa
tel. 52 387 01 69
e-mail: drogi@soleckujawski.pl
bud. D 3

Karolina Lemka – Inspektor ds. drogownictwa
tel. 52 387 01 64
e-mail: drogi@soleckujawski.pl
bud. D 3

Agnieszka Szafrańska – Inspektor ds. drogownictwa
tel. 52 387 01 64
e-mail: drogi@soleckujawski.pl
bud. D 3

---REFERAT GOSPODARCZO - TECHNICZNY

Zbigniew Wiśniewski – Kierownik Referatu
tel. 52 387 13 88

Wiesława Zawalińska – Inspektor ds. administracji budynkami mieszkalnymi
tel. 52 387 01 40
e-mail: rgt@soleckujawski.pl
bud. C

Małgorzata Kubiak - Inspektor ds. administracji budynkami mieszkalnymi
tel. 52 387 01 40
e-mail: rgt@soleckujawski.pl
bud. C

BIURO PROMOCJI

Beata Janiszewska – Biuro Promocji
Asystentka Burmistrza – Inspektor ds. promocji
tel. 52 387 01 12
e-mail: promocja@soleckujawski.pl
p. 11 (Ip.)

Marta Olszowiec - Biuro Promocji
Referent ds. promocji
tel. 52 387 01 12
e-mail: marta.olszowiec@soleckujawski.pl
p. 11 (Ip.)

WYDZIAŁ ORGANIZACJI

Magdalena Rudna-Plewa – Sekretarz Miasta i Gminy,
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Dyrektor Wydziału Organizacji,
tel. (52) 387 01 03
sekretarz@soleckujawski.pl
p. 10 (I p.)

REFERAT ORGANIZACYJNY

Katarzyna Paliwoda – Kozak – Inspektor ds. kadr
tel. 52 387 01 12
e-mail: kadry@soleckujawski.pl
p. 11 (Ip.)

Katarzyna Ciudzińska – Biuro Rady Miejskiej
- Inspektor ds. obsługi biura rady miejskiej oraz biuletynu informacji publicznej
tel. 52 387 01 12
e-mail: biurorady@soleckujawski.pl
p. 11 (Ip.)

Agnieszka Małecka - Sekretarka
tel. 52 387 01 44
e-mail: solec@soleckujawski.pl
p. 10 (Ip.)

REFERAT EDUKACJI

Katarzyna Małecka – Kierownik Referatu
tel. 52 387 01 38
e-mail: oswiata@soleckujawski.pl
p. 25a (IIp.)

Sylwia Król – Inspektor ds. oświaty
tel. 52 387 01 20
e-mail: oswiata2@soleckujawski.pl
p. 25 (IIp.)

Małgorzata Szuster-Czaki - podinspektor ds. oświaty
tel. 52 387 01 20
e-mail: oswiata2@soleckujawski.pl
p. 25 (IIp.)

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Katarzyna Ciudzińska – Wydział Organizacji
Biuro Rady Miejskiej
Inspektor ds. obsługi biura rady miejskiej oraz biuletynu informacji publicznej
tel. 52 387 01 12
e-mail: biurorady@soleckujawski.pl
p. 11 (Ip.)

BIURO INFORMATYZACJI I ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Łukasz Stamm - Kierownik Biura
tel. 52 387 01 31
e-mail: informatyk@soleckujawski.pl

Bartosz Podgórski - Informatyk
tel 52 387 01 31
e-mail: informatyk2@soleckujawski.pl

Marta Maciałek - Pomoc administracyjna
tel. 52 387 01 18
kancelaria@soleckujawski.pl

Katarzyna Błaszkowska - Pomoc administracyjna
tel. 52 387 01 18
kancelaria@soleckujawski.pl
pok. 1

Robert Urbanowicz - Pomoc administracyjna
tel. 52 387 01 31
e-mail: informatyk3@soleckujawski.pl

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Justyna Żebrowska – Dudek
Dyrektor Wydziału
tel. 52 387 01 17
e-mail: usc@soleckujawski
p. 7

URZĄD STANU CYWILNEGO

Justyna Żebrowska – Dudek
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 52 387 01 17
e-mail: usc@soleckujawski
p. 7

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Monika Nowicka – Podinspektor ds. dowodów osobistych i
ewidencji działalności gospodarczej
tel. 52 387 01 35
e-mail: ewidencja@soleckujawski.pl
p. 6

Katarzyna Orzechowska - Inspektor ds. ewidencji ludności
tel. 52 387 01 16
e-mail: ewl@soleckujawski.pl
p. 6

Waldemar Fojt - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego
tel. 52 387 01 14
e-mail: gpk@soleckujawski.pl
bud. B 30

Agnieszka Wilk - Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, obrony cywilnej i spraw obronnych
tel. 52 387 01 14
jpop@soleckujawski.pl
bud. B 30

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

Barbara Grzona – Górna – Dyrektor Wydziału
tel. 52 387 01 34
mail:dyrektorwao@soleckujawski.pl
p. 24 (IIp.)

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Katarzyna Kamińska - Pion Ochrony, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
Wydział Administracji - Inspektor ds. obsługi archiwum
tel. 52 387 01 07
e-mail: archiwum@soleckujawski.pl
bud. B 30

STANOWISKO DS. CMENTARNICTWA, MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ I TARGOWISKA

Sylwia Rejent - referent ds. cmentarnictwa, miejsc pamięci narodowej i targowiska oraz przetwarzania dokumentów niejawnych
tel. 52 387 01 42
meil: sr.wa@soleckujawski.pl
p. 25

REFERAT OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEJ

Renata Łapiak – goniec
PS (IIp.)

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Alina Kowalska – Skarbnik Miasta i Gminy,
Dyrektor Wydziału Budżetu i Finansów
tel. (52) 387 01 05
e-mail:skarbnik@soleckujawski.pl
p. 12 (I p.)

REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Monika Michalska – Kierownik Referatu
tel. 52 387 01 28
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl
p. 13 (Ip.)

Barbara Słowińska – Inspektor ds. płac
tel. 52 387 01 28
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl
p. 13 (Ip.)

Sylwia Dudzińska – Inspektor ds. finansowo – księgowych
tel. 52 387 01 11
p. 16 (Ip.)

Zuzanna Michałowska – Inspektor ds. finansowo – księgowych
tel. 52 387 01 11
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl
p. 14 (Ip.)

Agnieszka Sadowska – Inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 52 387 01 11
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl
p. 14 (Ip.)

Anna Bartosz – Kasa
-Podinspektor ds. księgowości budżetowej
-kasjer
tel. 52 387 01 08
p. 9

Agnieszka Głowala - Referent ds. księgowości budżetowej
tel. 52 387 01 11
p. 14

REFERAT FINANSOWO-PODATKOWY

Monika Nowak – Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat
tel. 52 387 01 10
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl
p. 15 (Ip.)

Magdalena Reikowska – Inspektor ds. księgowości podatkowej
tel. 52 387 01 10
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl
p. 15 (Ip.)

Agnieszka Nadolna – Inspektor ds. finansowo – księgowych
tel. 52 387 01 10
e-mail: finanse@soleckujawski.pl
p. 16 (Ip.)

WYDZIAŁ INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Krystyna Mikulska – Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy,
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego,
tel. (52) 387 01 23
k.mikulska@soleckujawski.pl
bud B 27

REFERAT REALIZACJI INWESTYCJI

Grażyna Stańczak – Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji
tel. 52 387 01 15
e-mail: g.stanczak@soleckujawski.pl
bud. E

Aleksandra Jabłońska – Inspektor ds. inwestycji
tel. 52 387 01 21
e-mail: inwestycje@soleckujawski.pl - bud. E

Agnieszka Chojnacka – Kusz - Podinspektor ds. inwestycji
tel. 52 387 01 21
e-mail: inwestycje@soleckujawski.pl
bud. E

Weronika Bąk- Podinspektor ds. realizacji inwestycji
tel. 52 387 01 21
e-mail: inwestycje@soleckujawski.pl

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Iwona Konopa – Kierownik Biura
tel. 52 387 01 22
e-mail: budownictwo@soleckujawski.pl,
bud. B  pok. 28

Małgorzata Mandziejewska – Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
Tel. 52 387 01 22
e-mail: m.mandziejewska@soleckujawski.pl
bud. B pok. 28

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Barbara Przybylska - Kierownik Biura
tel. 052 387 01 66
e-mail: b.przybylska@soleckujawski.pl
Bud. B pok. 26

Maria Klemp – Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 52 387 01 66
e-mail: przetragi@soleckujawski.pl
bud. B pok. 26

Katarzyna Michalak - Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
tel. 52 387 01 51
e-mail: dotacje@soleckujawski.pl
bud. B, pok. 26

Justyna Jankowska - Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
tel. 52 387 01 51
e-mail: dotacje@soleckujawski.pl
bud. B, pok. 26

- - - -

Mirosław Gębski - Inspektor ds. rozwoju Gminy
tel. 52 387 01 48
e-mail: m.gebski@soleckujawski.pl
pok. 17 (I p.)

------

Waldemar Kwiatkowski - BHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor publikacji: Marta Olszowiec
Data publikacji: 2015-07-06 09:55:54
Data modyfikacji: 2018-11-20 07:05:13
Liczba odsłon: 3549
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
20.11.2018 07:05:13Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.09.2018 15:02:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.09.2018 14:58:10Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.09.2018 14:48:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 15:27:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 15:23:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 15:23:02Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 15:14:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 15:11:05Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.06.2018 12:26:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.06.2018 12:25:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.06.2018 13:16:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.06.2018 13:15:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.05.2018 08:51:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.05.2018 08:50:36Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.05.2018 14:53:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.04.2018 10:22:57Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.04.2018 11:25:29Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.04.2018 11:24:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.04.2018 11:21:26Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.04.2018 14:09:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.04.2018 07:42:10Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.01.2018 10:56:14Marta Olszowiecedycja strony
03.01.2018 10:37:43Marta Olszowiecedycja strony
06.07.2015 09:55:54Marta Olszowiecstrona została dodana