Strona główna

MENU

Aktualności

Podniesienie kompetencji cyfrowych

Gmina Solec Kujawski otrzymała grant w wysokości blisko 50 tysięcy złotych na przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców. Grant przyznany został przez Fundację Promocji Gmin Polskich  w ramach projektu "Podniesienie...
Flaga Solca Kujawskiego

Zebrania osiedlowe i w sołectwach odwołane

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców odwołane zostają wszystkie zebrania z mieszkańcami sołectw i osiedli, które corocznie...

Wielkie sprzątanie

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2020 w tym roku przebiega pod hasłem: Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję. I choć tegoroczna akcja niewątpliwie będzie się różnić od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19, nie zapominamy, że Ziemia to nasz wspólny dom...
Delegacje z wiązankami stoją przed krzyżem.

Krzyż powstańczy

W okolicy wsi Chrośna w 1919 r. zginęli dwaj powstańcy wielkopolscy Michał Dyrda i Franciszek Piotrowski. W 1921 r. ich szczątki ekshumowano i pochowano na cmentarzu przy kościele Św. Stanisława. Na pamiątkę bitwy i bohaterskiej śmierci powstańców Nadleśnictwo...

Nowy wóz bojowy

Solecka jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej wzbogaciła się o nowy wóz bojowy. Strażacy podjęli starania o zakup już w 2019 r. Jak motywowali, samochód jest potrzebny w celu usprawnienia akcji  ratowniczych i bezpośrednio przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa...