Strona główna

MENU

Budowa linii eletroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Pątnów

 OBWIESZCZENIA WOJEWODY

Obwieszczenie Wojewoda Kujawsko – Pomorskie z dnia 8 maja 2019 r. zawiadamiające, że w dniu 7 maja 2019 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał Decyzję Nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na: „budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO Z DNIA 9 MAJA 2018 R. INFORMACJI O WYDANIU PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DECYZJI...

OBWIESZCZENIE WOJEWODU KUJAWSKO - POMORSKIEGO Z DNIA 17 LISTOPADA 2017 R. O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ( WIR.I.7840.7.12.2017.MJ(D)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2017 R. O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI (WIR.II.747.21.2017.AK )

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2017 R. O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI (WIR.II.747.20.2017.AK (D)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO Z DNIA 10 SIERPNIA 2017 R. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO Z DNIA 21 LIPCA 2017 R. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO Z DNIA 11 MAJA 2017 r. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

 

 KOMUNIKAT FIRMY ELTELWS. BUDOWY LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kv JASINIEC - PĄTNÓW NA TERENIE GMINY SOLEC KUJAWSKI

Link do aktulaności związanych z budową linii 400 kV: http://www.liniajasiniecpatnow.pl/

TREŚĆ KOMUNIKATU - KLIKNIJ TUTAJ