piątek
30
października
2020
Imieniny: Przemysław / Łukasz / Edmund

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Dla Inwestora

A                                                                        B

 TERENY INWESTYCYJNE

Teren nad Wisłą
Malowniczo położony teren na lewym brzegu Wisły, w obrębie Gminy Solec Kujawski przy trasie Solec Kujawski - Toruń, posiadający charakter naturalny o doskonałych walorach turystycznych i widokowych. Powierzchnia ok. 18 ha, posiadających dostęp do infrastruktury technicznej.

Teren nad Wisłą

Park Przemysłowy
Teren bezpośrednio skomunikowany z drogą krajową nr 10 (Szczecin - Warszawa). Park oferuje tereny uzbrojone w nowoczesną infrastrukturę, na które ustalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Park Przemysłowy

Zachęty inwestycyjne to przede wszystkim:

- pomoc regionalna
- uzbrojone tereny o doskonałej lokalizacj (15 km od Bydgoszczy, 30 km od Torunia, linia kolejowa i dogodne skomunikowanie z drogą krajową nr 10
- położenie na terenie metropolii bydgoskiej co zwiększa zasięg rynku pracy
- lokalizacja w obszarze silnej urbanizacji społecznej oraz 2 największych miast województwa kujawsko - pomorskiego
- wsparcie Gminy posiadającej wieloletnie doświadczenie w obsłudze inwestorów

Panorama

POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA


Działalność na preferencyjnych warunkach w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) zarówno dla istniejących przedsiębiorstw jak i nowych projektów.

 

JAK TO DZIAŁA?

Przedsiębiorca, który uzyska decyzję o wsparciu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej otrzyma pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Maksymalna wysokość liczona jest jako procent wydatków kwalifikowanych inwestycji zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

Jak to działa

KRYTERIA ILOŚCIOWE

 Kryteria ilościowe to minimalne koszty inwestycji uzależnione od stopy bezrobocia w danym powiecie.

kryteria ilościowe

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się koszty będące:

1) kosztem związanym z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,

2) ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

3) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,

4) ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej,

5) kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem,
że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji,

6) ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą,
w przypadku, gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy


KRYTERIA JAKOŚCIOWE

Kryteria jakościowe to warunki zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju.

kryteria jakościowe

PROCEDURA

Proces wydawania decyzji o wsparciu uległ znacznemu skróceniu. Przedsiębiorca może oczekiwać wydania decyzji o wsparciu w ciągu miesiąca.

procedura

WYKLUCZONE DZIAŁALNOŚCI

 Decyzja o wsparciu nie może zostać wydana na następujące działalności:

wykluczone działalności


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

 

Biuro Toruń

tel. 56 653 00 47 

e-mail

j.gasek@strefa.gda.pl
k.adamska@strefa.gda.pl

Osoba do kontaktu:

Elżbieta Woś
Kierownik Referatu Nieruchomości
Wydział Gospodarki Mieniem
Urząd Miejski w Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 7
pok. nr 2
tel. 52 387 01 19
e-mail: e.wos@soleckujawski.pl

 

 

Autor publikacji: patryk_sm
Data publikacji: 2015-07-10 10:51:23
Data modyfikacji: 2019-10-22 11:29:19
Liczba odsłon: 4197
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
22.10.2019 11:29:19Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
17.04.2019 13:51:03Administratoredycja strony
17.04.2019 13:50:40Administratoredycja strony
17.04.2019 13:50:16Administratoredycja strony
17.04.2019 13:49:40Administratoredycja strony
17.04.2019 13:48:37Administratoredycja strony
17.04.2019 13:47:45Administratoredycja strony
17.04.2019 13:46:59Administratoredycja strony
17.04.2019 13:45:47Administratoredycja strony
17.04.2019 13:29:49referat nieruchomościedycja strony
30.01.2019 10:21:33referat nieruchomościedycja strony
30.01.2019 09:24:14referat nieruchomościedycja strony
30.01.2019 08:23:00referat nieruchomościedycja strony
30.01.2019 08:23:00referat nieruchomościzałącznik został dodany
29.01.2019 09:06:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
17.04.2018 12:37:33referat nieruchomościedycja strony
17.04.2018 12:37:33referat nieruchomościzałącznik został dodany
04.04.2018 09:14:41referat nieruchomościedycja strony
04.04.2018 09:12:56referat nieruchomościedycja strony
04.04.2018 09:12:56referat nieruchomościzałącznik został dodany
23.01.2018 14:55:02referat nieruchomościedycja strony
23.01.2018 14:55:02referat nieruchomościzałącznik został dodany
20.12.2017 09:44:43Marta Olszowiecedycja strony
20.12.2017 09:44:25Marta Olszowiecedycja strony
20.12.2017 09:44:25Marta Olszowieczałącznik został dodany
10.07.2015 10:51:23patryk_smstrona została dodana