poniedziałek
10
sierpnia
2020
Imieniny: Bogdan / Borys / Wawrzyńiec

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Dotacje na wymianę pieców C.O.

 

 

 INFORMACJE OGÓLNE - DOTACJE 2020

Został ogłoszony dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę istniejącego źródła ciepła, zasilanego paliwami stałymi. Wnioski można składać w terminie od 25 do 29 maja br.
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA


Dotacja Gminy Solec Kujawski

 1. Dotacja udzielana jest na sfinansowanie lub dofinansowanie wymiany istniejącego źródła ciepła, zasilanego paliwami stałymi w:

 

 1. budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność osób fizycznych,
 2. budynkach mieszkalnych jednorodzinnych  posadowionych na nieruchomości stanowiącej własność lub współwłasność osoby fizycznej, wykorzystywanych całorocznie, w całości, na własne potrzeby mieszkaniowe Wnioskodawcy, położonych na terenie Gminy Solec Kujawski.
 3. Dotacja udzielana jest osobom fizycznym.
 4. Wymiana źródła ciepła polega na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła oraz montażu i uruchomieniu źródła ciepła stanowiącego:

 

1)      kocioł gazowy lub,

2)      kocioł olejowy lub,

3)      kocioł elektryczny (piec zasilany prądem elektrycznym),

 

 1. Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny może być udzielona jedna dotacja.
 2. Dotacja udzielana jest  z budżetu Gminy Solec Kujawski w wysokości 3.000 zł.

 HARMONOGRAM

Więcej informacji w Wydziale Utrzymania Miasta - telefony: 52 387 01 62 i 52 387 01 65.

 PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Program Czyste Powietrze 2020 - kto może skorzystać

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te pomogą nie tylko chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet dzięki poczynionym oszczędnościom.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy.

Program Czyste Powietrze 2020 - na co będzie dofinansowanie. Kiedy dotacja, kiedy pożyczka

Korzystając z programu Czyste Powietrze możesz zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych.

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych.

Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła (wnioski złożone do 31 grudnia 2019) spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę okien i drzwi
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Czyste Powietrze 2020 - formy dofinansowania, terminy, wnioski

Czyste powietrze - formy dofinansowania:

 • dotacja
 • pożyczka

Czyste powietrze - terminy

 • Realizacja programu: 2018-2029
 • Podpisywanie umów: do 31.12.2027
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową: 30.06.2029.

Czyste powietrze - nabór wniosków

 • Prowadzony będzie w trybie ciągłym. Wnioski będą oceniane na bieżąco
 • Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób wypełniania wniosków (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczane na stronach internetowych właściwych terytorialnie funduszy.

Czyste powietrze - warunek podstawowy

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca / kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu Czyste Powietrze.

Czyste Powietrze 2020. Warunki dofinansowania. Na co możesz dostać dotację i pożyczkę?

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona jest wartość dotacji - 53 tys. złotych.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych - 7 tys. złotych.
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki - nie więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 procent rocznie.
 • Planowany okres spłaty pożyczki - 15 lat.
 • Możliwa karencja w spłacie, ale nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia - do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji inwestycji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

Kontakt: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Toruniu, ul. Fredry 8, tel. 56/6212300 lub wfosigw@wfosigw.torun.pl


 

 

 

 ARCHIWUM
 2019
 UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA

Zarządzenie Nr V/77/119 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr V/74/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji oraz określenia procedury wykonania losowania publicznego wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski


Zarządzenie Nr V/50/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie organiczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr V/51/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia i rozliczenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilnaych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Wniosek o przyznanie dotacji celowej

Zgoda współwłaściciela nieruchomości

 

 

 

 

 

 

Autor publikacji: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 2018-03-26 09:44:39
Data modyfikacji: 2020-05-29 11:30:46
Liczba odsłon: 6251
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
29.05.2020 11:30:46rzecznikedycja strony
21.05.2020 11:52:45rzecznikedycja strony
09.04.2020 13:13:10rzecznikedycja strony
23.03.2020 12:52:14rzecznikedycja strony
23.03.2020 12:09:37rzecznikedycja strony
09.03.2020 11:32:47Marta Olszowiecedycja strony
09.03.2020 11:31:30Marta Olszowiecedycja strony
28.01.2020 08:10:49Marta Olszowiecedycja strony
28.01.2020 07:59:14Marta Olszowiecedycja strony
27.01.2020 14:44:11Marta Olszowiecedycja strony
27.01.2020 12:49:04Marta Olszowiecedycja strony
27.01.2020 12:47:35Marta Olszowiecedycja strony
04.07.2019 08:42:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.07.2019 08:42:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
17.04.2019 14:48:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.04.2019 14:47:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.04.2019 14:46:13Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.04.2019 10:31:54Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.04.2019 10:31:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.03.2019 08:40:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.03.2019 09:24:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.03.2019 09:22:40Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.02.2019 10:43:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.02.2019 10:17:37Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.02.2019 10:14:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.02.2019 15:50:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.02.2019 19:08:03wumedycja strony
20.02.2019 11:37:04Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.02.2019 11:35:44Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.02.2019 10:58:16wumedycja strony
20.02.2019 08:41:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.02.2019 08:40:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.01.2019 14:49:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.01.2019 12:59:54Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.01.2019 12:58:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.01.2019 12:55:18Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.12.2018 22:03:50wumedycja strony
19.11.2018 09:30:04Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.11.2018 07:56:58wumedycja strony
25.10.2018 07:53:28wumedycja strony
11.10.2018 08:11:19wumedycja strony
19.09.2018 15:12:36Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.09.2018 15:11:16Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.09.2018 15:09:21Administratoredycja strony
19.09.2018 14:51:14Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.09.2018 14:07:26Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.07.2018 10:01:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.07.2018 09:41:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.07.2018 14:21:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.07.2018 14:19:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.07.2018 14:17:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.07.2018 14:16:50Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.07.2018 10:52:32Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 11:37:52Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 11:34:52Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 11:22:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 11:20:27Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.05.2018 07:56:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
30.04.2018 13:00:31Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.04.2018 15:28:29Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.04.2018 12:03:45Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.04.2018 12:01:29Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.04.2018 11:43:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.04.2018 16:49:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.04.2018 07:38:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
12.04.2018 14:23:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.04.2018 10:21:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.04.2018 11:58:40Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2018 12:55:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2018 12:54:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2018 12:51:29Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2018 12:44:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2018 12:44:01Katarzyna Ciudzińskazałącznik został usunięty
26.03.2018 12:34:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2018 12:34:56Katarzyna Ciudzińskazałącznik został dodany
26.03.2018 10:04:02Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2018 09:44:39Katarzyna Ciudzińskastrona została dodana