wtorek
11
grudnia
2018
Imieniny: Artur / Stefan / Waldemar

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Dotacje na wymianę pieców C.O.

 Informacje ogólne

W piątek 23 marca 2018 r. Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Dotacja z budżetu gminy będzie udzielana w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 4000 zł. Jednym z warunków udzielenia dotacji będzie trwała likwidacja obecnego źródła ciepła na paliwo stałe. W przypadku złożenia przez mieszkańców większej niż 15 liczby wniosków odbędzie się losowanie publiczne wniosków. Informacja o terminie naboru wniosków oraz powołania komisji do ich weryfikacji zostanie podana po uprawomocnieniu się uchwały Rady Miejskiej czyli 14 dni po ukazaniu się jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wszelkich informacji udziela Wydział Utrzymania Miasta tel. (52) 387 01 62, (52) 387 01 65. Pytania można również kierować drogą elektroniczną na adres mail czystepowietrze@soleckujawski.pl

Harmonogram działań związanych  z wymianą pieców na paliwo stałe w 2018 roku

Wniosek o przyznanie dotacji celowej
__________________________

Gmina Solec Kujawski otrzymała Promesę od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Solec Kujawski.

Treść promesy znajdziesz TUTAJ

Kolejny etap to podpisanie umowy pomiędzy Gminą, a  z WFOŚiGW w Toruniu.
___________________________

6 lipca br. w Wydziale Utrzymania Miasta nastąpiło podpisanie umów z mieszkańcami, którzy w drodze losowania publicznego otrzymali dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Solec Kujawski.

Do pobrania:

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i loklach mieszkalnych na terenie MiG Solec Kujawski

Oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła

__________________________

Gmina Solec Kujawski zgodnie z pkt 1 Promesy udzielenia dotacji do wniosku nr D187770 z dnia 12.06.2018 r. pismem z dnia 17.08.2018 r. zwróciła się  do  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przedłużenie okresu ważności Promesy do dnia 30 września 2018 r. Powyższe związane było z brakami w dokumentacji dostarczanej  przez mieszkańców.

 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu pismem z dnia 04.09.2018 r. wyraził  Gminie Solec Kujawski zgodę na prolongatę ww. Promesy  do 30 września 2018 r.


Gmina Solec Kujawski podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowę nr DG 18052/OA-hem z dnia 28.09.2018 r. na dofinansowanie w ramach Programu ECOpiec 2018. Tym samym po złożeniu wniosków o rozliczenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi przez mieszkańców, będzie można przystąpic do wypłaty dofinansowania.

Uprzejmie przypominamy, że termin składania wniosków mija 15.10.2018 r.


 

19.10.2018 r. Gmina wysłała do WFOŚIGW w Toruniu wniosek o uruchomienie dotacji w ramach Programu priorytetowego ECOpiec 2018.


16.11.2018 r. - rozpoczęto wypłaty dotacji dla mieszkańców, których wnioski o rozliczenie dotacji celowej zostały pozytywnie zweryfikowane.

Dziekujemy wszystkim mieszkańcom za terminowe i sprawne składanie dokumentacji i rzeczową współpracę w ramach akcji EcoPiec 2018 r.

________________________________

Zakończyliśmy tegoroczną akcję dotacji na wymianę pieców w ramach Programu EcoPiec 2018. Dotacja pochodziła ze środków finansowych budżetu gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Całkowita kwota dotacji wyniosła 60.000 zł. Dziękujemy mieszkańcom za sprawną i rzeczową współpracę w ramach programu.

W 2019 r. planujemy podobną akcję, której szczegóły wkrótce zostaną Państwu przekazane.

Uprzejmie przypominamy, że od września br. WFOŚiGW w Toruniu rozpoczął rządowy program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Szczegóły dotyczące programu można znaleźć pod linkiem:

https://portal.wfosigw.torun.pl/strona-glowna-programu

 

  Uchwały i zarządzenia

Program Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Toruniu informuje, że z dniem 19 września 2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Więcej informacji na:

http://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-397-program_czyste_powietrze_nabor_wnioskow.html
_____________________

Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza.

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

W związku z zakończeniem prac nad program priorytetowym, resort środowiska przygotował cykl spotkań mających charakter edukacyjny i informacyjny, składający się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy mówi o edukacji ekologicznej, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie. Część druga informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego Czyste Powietrze. W trzeciej dowiemy się jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.

Pierwsze spotkania odbywają się od 4 do 9 września br. W naszej Gminie spotkanie odbędzie się 27 września 2018 r. o godz. 18.00.

Autor publikacji: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 2018-03-26 09:44:39
Data modyfikacji: 2018-11-19 09:30:04
Liczba odsłon: 1534
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
19.11.2018 09:30:04Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.11.2018 07:56:58wumedycja strony
25.10.2018 07:53:28wumedycja strony
11.10.2018 08:11:19wumedycja strony
19.09.2018 15:12:36Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.09.2018 15:11:16Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.09.2018 15:09:21Administratoredycja strony
19.09.2018 14:51:14Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.09.2018 14:07:26Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.07.2018 10:01:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.07.2018 09:41:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.07.2018 14:21:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.07.2018 14:19:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.07.2018 14:17:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.07.2018 14:16:50Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.07.2018 10:52:32Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 11:37:52Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 11:34:52Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 11:22:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 11:20:27Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.05.2018 07:56:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
30.04.2018 13:00:31Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.04.2018 15:28:29Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.04.2018 12:03:45Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.04.2018 12:01:29Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.04.2018 11:43:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.04.2018 16:49:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.04.2018 07:38:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
12.04.2018 14:23:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.04.2018 10:21:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.04.2018 11:58:40Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2018 12:55:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2018 12:54:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2018 12:51:29Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2018 12:44:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2018 12:44:01Katarzyna Ciudzińskazałącznik został usunięty
26.03.2018 12:34:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2018 12:34:56Katarzyna Ciudzińskazałącznik został dodany
26.03.2018 10:04:02Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2018 09:44:39Katarzyna Ciudzińskastrona została dodana