Strona główna

MENU

Dotacje na wymianę pieców C.O.

 

 

 INFORMACJE OGÓLNE - DOTACJE 2020

Został ogłoszony dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę istniejącego źródła ciepła, zasilanego paliwami stałymi. Wnioski można składać w terminie od 25 do 29 maja br.
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA


Dotacja Gminy Solec Kujawski

 1. Dotacja udzielana jest na sfinansowanie lub dofinansowanie wymiany istniejącego źródła ciepła, zasilanego paliwami stałymi w:

 

 1. budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność osób fizycznych,
 2. budynkach mieszkalnych jednorodzinnych  posadowionych na nieruchomości stanowiącej własność lub współwłasność osoby fizycznej, wykorzystywanych całorocznie, w całości, na własne potrzeby mieszkaniowe Wnioskodawcy, położonych na terenie Gminy Solec Kujawski.
 3. Dotacja udzielana jest osobom fizycznym.
 4. Wymiana źródła ciepła polega na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła oraz montażu i uruchomieniu źródła ciepła stanowiącego:

 

1)      kocioł gazowy lub,

2)      kocioł olejowy lub,

3)      kocioł elektryczny (piec zasilany prądem elektrycznym),

 

 1. Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny może być udzielona jedna dotacja.
 2. Dotacja udzielana jest  z budżetu Gminy Solec Kujawski w wysokości 3.000 zł.

 HARMONOGRAM

Więcej informacji w Wydziale Utrzymania Miasta - telefony: 52 387 01 62 i 52 387 01 65.

 PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Program Czyste Powietrze 2020 - kto może skorzystać

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te pomogą nie tylko chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet dzięki poczynionym oszczędnościom.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy.

Program Czyste Powietrze 2020 - na co będzie dofinansowanie. Kiedy dotacja, kiedy pożyczka

Korzystając z programu Czyste Powietrze możesz zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych.

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych.

Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła (wnioski złożone do 31 grudnia 2019) spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę okien i drzwi
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Czyste Powietrze 2020 - formy dofinansowania, terminy, wnioski

Czyste powietrze - formy dofinansowania:

 • dotacja
 • pożyczka

Czyste powietrze - terminy

 • Realizacja programu: 2018-2029
 • Podpisywanie umów: do 31.12.2027
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową: 30.06.2029.

Czyste powietrze - nabór wniosków

 • Prowadzony będzie w trybie ciągłym. Wnioski będą oceniane na bieżąco
 • Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób wypełniania wniosków (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczane na stronach internetowych właściwych terytorialnie funduszy.

Czyste powietrze - warunek podstawowy

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca / kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu Czyste Powietrze.

Czyste Powietrze 2020. Warunki dofinansowania. Na co możesz dostać dotację i pożyczkę?

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona jest wartość dotacji - 53 tys. złotych.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych - 7 tys. złotych.
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki - nie więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 procent rocznie.
 • Planowany okres spłaty pożyczki - 15 lat.
 • Możliwa karencja w spłacie, ale nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia - do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji inwestycji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

Kontakt: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Toruniu, ul. Fredry 8, tel. 56/6212300 lub wfosigw@wfosigw.torun.pl


 

 

 

 ARCHIWUM
 2019
 UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA

Zarządzenie Nr V/77/119 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr V/74/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji oraz określenia procedury wykonania losowania publicznego wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski


Zarządzenie Nr V/50/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie organiczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr V/51/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia i rozliczenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilnaych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Wniosek o przyznanie dotacji celowej

Zgoda współwłaściciela nieruchomości