wtorek
29
września
2020
Imieniny: Michalina / Michał / Rafał

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Honorowi obywatele

 

Jolanta Kwaśniewska (3 czerwca 1955 r. w Gdańsku) - W latach 1995 - 2005 Pierwsza Dama RP. Żona byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Promuje wolontariat oraz zachęca innych do pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym i dotkniętym ubóstwem. Skupia się szczególnie na dzieciach, starając się wzbogacić ich życie oraz zwiększyć szanse na rozwój. Jest inicjatorką oraz organizatorką różnorodnych i wyjątkowo udanych krajowych kampanii prozdrowotnych (rak piersi, choroby serca, cukrzyca, AIDS, itp.). Celem jej Fundacji jest wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych, tworzących ludziom warunki równych szans na drodze ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego. 

Współdziałanie naszej gminy z Jolanta Kwaśniewską datuje się od 1999 r., kiedy Fundacja „Porozumienie bez barier” przyznała Solcowi Kujawskiemu wyróżnienie Motyl’ 98 za kompleksowe rozwiązania na rzecz niepełnosprawnych. Wielokrotne wypowiedzi Jolanty Kwaśniewskiej w mediach wypromowały Solec jako miejsce, w którym ogromną wagę przywiązuje się do pomocy potrzebującym.Za działalność charytatywną, humanitarną oraz wybitne osiągnięcia w tych dziedzinach, Pani Jolanta Kwaśniewska została uhonorowana wieloma krajowymi i międzynarodowymi nagrodami oraz odznaczeniami, w tym tytułem doktora honoris causa oraz mającym dla niej ogromną wartość Orderem Uśmiechu przyznawanym przez dzieci za pomoc i wsparcie im udzielane.

   Św. p. Burmistrz Antoni Nawrocki, wraz z długoletnim Przewodniczącym Rady Miejskiej Bolesławem Boczkaja
oraz Dyrektorem Zespołu Szkół Małgorzatą Niedźwiedzką, goszczą w Pałacu Prezydenckim u Pierwszej Damy Jolanty Kwaśniewskiej.

Irena Santor (1934) - Pierwsza Dama Polskiej Piosenki urodziła się 9 grudnia w Papowie Biskupim, dzieciństwo spędziła w Solcu Kujawskim, skąd wyjechała w 1949 r. Przez cały okres kariery zawodowej, od występów w Mazowszu, do dziś jest wzorem najwyższej kultury muzycznej, czego dowodem są jej czołowe miejsca zajmowane w wielu konkurach i festiwalach krajowych oraz międzynarodowych. Swoją karierę rozpoczęła w 1951 roku w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca "Mazowsze", gdzie zaśpiewała swój pierwszy wielki przebój "Ej, przeleciał ptaszek". Po opuszczeniu "Mazowsza", w 1959 roku dokonała pierwszych nagrań i zadebiutowała jako solistka na estradzie. Pierwsze wielkie sukcesy to udział w festiwalu sopockim w 1961 roku i zdobyte tam nagrody dla piosenek "Embarras" i "Walczyk na cztery ręce" oraz nagroda za interpretację tych piosenek. Potwierdzeniem kunsztu estradowego Ireny Santor było wykonanie w 1966 roku, na festiwalach w Opolu (I nagroda) i w Sopocie (III nagroda) piosenki "Powrócisz tu". Kolejne lata to nieprzerwane pasmo sukcesów, wiele występów, nagrań radiowych, płytowych i telewizyjnych. W 1991 roku artystka postanowiła zakończyć swoją karierę zawodową związaną z występami na estradzie. Zdecydowała zająć się pracą charytatywną i społeczną, sporadycznie tylko występując w różnych przedsięwzięciach z tym związanych. W 2009 roku, ku radości publiczności, która nigdy nie pogodziła się z odejściem artystki z estrady, Irena Santor  wznowiła swoje koncerty, występując od czasu do czasu w różnych miastach Polski. Rok 2009 zakończyła wielkim urodzinowo- jubileuszowym koncertem, w Sali Kongresowej, wieńczącym 50 lat Jej pracy artystycznej. 31 maja 2017 r. została uhonorowana przez władze Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, akademickim tytułem honorowym doktora honoris causa. Tytuł ten, nadawany jest przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nadanie tytułu miało miejsce podczas Uroczystego Posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej w Łodzi. Na uroczystości obecne były Burmistrz Solca Kujawskiego Teresa Substyk, Zastępca burmistrza Barbara Białkowska oraz Skarbnik gminy Alina Kowalska, które w imieniu samorządu złożyły artystce gratulacje i podziękowania za cały dorobek artystyczny.

 Św. p. Burmistrz Antoni Nawrocki, wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół Małgorzatą Niedźwiedzką,
przekazują życzenia od mieszkańców Irenie Santor, honorowej mieszkance Solca Kujawskiego.

Walter Rudolf (8 maja 1931 w Solcu Kujawskim) - niemiecki profesor prawa, wykładowca na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji, członek wielu międzynarodowych organizacji, działacz na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. W działalności publicznej zajmuje wiele stanowisk, w tym międzynarodowych. Jego działalność naukowa związana jest też z Polską, m.in. był współorganizatorem polsko - niemieckich kolokwiów prawniczych. Wygłosił laudację podczas nadania tytułu honoris causa Uniwersytetu Jana Gutenberga prof. Krzysztofowi Skubiszewskiemu - ówczesnemu ministrowi spraw zagranicznych RP. Szczególną sympatią darzy miasto swojego urodzenia. Aktywnie przyczynił się do wydania polskiego tłumaczenia monografii swojego ojca pt. „Z historii Solca Kujawskiego i okolicznych wsi”, wydanej przez Towarzystwo Miłośników Solca Kujawskiego, którego jest członkiem. W liście do TMSK prof. Rudolf pisał „ Niech polskie tłumaczenie tej monografii (…) przyczyni się do spełnienia marzenia mojego zmarłego w 1983 r. ojca, osiągnięcia pogłębionego polsko - niemieckiego porozumienia i przyjaźni”.


Walter Rudolf

 

Krzysztof Michalski ( 1954) - Urodził się 4 października 1954 w Przedczu. Dziennikarz radiowy i telewizyjny, prezes Polskiego radia SA w latach 1993-1998. W styczniu 1997 zapoczątkował ścisłą współpracę z władzami samorządowymi Solca Kujawskiego. Był tym prezesem Zarządu PR SA, który doprowadził do finału proces decyzyjny i rozpoczęcie budowy Radiowego Centrum Nadawczego dla I Programu PR w Solcu Kujawskim. Wieloletnia dyskusja tocząca się w Polsce od 1991 roku została zakończona po przeprowadzonym 25 maja 1997 roku referendum, w którym większość mieszkańców opowiedziała się za budową RCN na terenie byłego poligonu Kabat. RCN zostało uruchomione 4 września 1999 roku. Polskie Radio zyskało techniczne warunki do wypełniania swej misji na miarę XXI wieku. Natomiast miasto Solec Kujawski zyskało zdecydowaną poprawę warunków rozwojowych, w wyniku pełnej realizacji porozumienia zawartego 17 września 1997 roku z PR SA, które reprezentował ówczesny Prezes Zarządu Krzysztof Michalski. Jest także laureatem wielu nagród i wyróżnień nie tylko radiowych.

 Krzysztof Michalski

 

Ks. Kanonik Tadeusz Zabłocki (ur. 02.01.1931 r.) – prezbiter archidiecezji gnieźnieńskiej, od 1968 do 1976 roku rektor, a następnie proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Solcu Kujawskim. Od 2007 roku na emeryturze. Ksiądz Tadeusz przyszedł na świat w 1931 roku, w rodzinie góralskiej koło Nowego Sącza. W 1939 roku rodzina Zabłockich przeprowadza się do Wolic koło Barcina. Ukończył Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, następnie studnia w Gnieźnie. Ksiądz Zabłocki wspominał, że znaczny wpływ na kształtowanie jego osobowości miała liczna rodzina oraz góry, które w Jego opinii uczą pokory. W 2008 roku Ksiądz Kanonik obchodził 50lecie Kapłaństwa i wówczas, dokładnie 8 czerwca wręczono mu oficjalnie tytuł Honorowego Obywatela Solca Kujawskiego. Obecnie Ks. Zabłocki służy swoją pomocą i posługą przy kościele pw. Nawrócenia św Pawła.

 

 
Ks. Kanonik Tadeusz Zabłocki odbiera podziękowania z rąk Burmistrz Teresy Substyk,
Zastępcy Burmistrza Barbary Białkowskiej oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Bolesława Boczkaja.

Antoni Nawrocki (17.01.1949 – 08.12.2011) - Burmistrz Solca Kujawskiego w latach 1990– 2011 r. Sprawował władzę w mieście przez ponad 27 lat, w latach 1984 – 1990 pełnił funkcję Naczelnika Miasta i Gminy. Urodził się w Mielnicy Małej koło Konina. Do Solca Kujawskiego przybył w 1963 r. i rozpoczął naukę w szkole zawodowej przy Zakładach Sprzętu Budowlanego nr 2. (dzisiejszy SOL-MASZ). Następnie, będąc już pracownikiem ZSB, ukończył Technikum Mechaniczne dla pracujących. Pracował m.in. w dziale kontroli jakości oraz jako sekretarz zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1984 r. ukończył studia ekonomiczne na Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR. Z dniem 1 października 1984 r. został powołany na urząd Naczelnika Miasta i Gminy Solec Kujawski. Funkcję tę pełnił do 1990 r., kiedy to w wyniku reformy samorządowej m.in. przywrócony został wybieralny urząd burmistrza. Jako sprawny i skuteczny organizator, potrafił pogodzić dynamiczny i zrównoważony rozwój gminy z interesami poszczególnych grup społecznych. Dzięki jego determinacji Solec wykorzystał wiele szans, również te stwarzane przez przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Przy znacznym udziale unijnych środków powstało i powstaje wiele inwestycji. Antoni Nawrocki jako radny powiatu w latach 1999-2003 współtworzył Strategie Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Bydgoskiego. Aktywnie uczestniczył w pracach zmierzających do powstania aglomeracji bydgosko-toruńskiej. Był zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych. W 2007 roku Burmistrz Solca Kujawskiego otrzymał tytuł Europejczyka roku, który był przyznawany przez czasopismo Monitor Unii Europejskiej. Postanowieniem prezydenta RP, Burmistrzowi nadano pośmiertnie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Antoni Nawrocki
Burmistrz Antoni Nawrocki

Autor publikacji: patryk_sm
Data publikacji: 2015-07-06 09:36:29
Data modyfikacji: 2017-10-19 12:17:39
Liczba odsłon: 4150
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
06.07.2015 09:36:29patryk_smstrona została dodana