Strona główna

MENU

Kierownictwo

Teresa Substyk

BURMISTRZ SOLCA KUJAWSKIEGO
mgr inż. Teresa Substyk    
+48 52 387 01 44 (sekretariat urzędu)
solec@soleckujawski.pl

 

 

 

 

 

  • ZASTĘPCA BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem
mgr Barbara Białkowska
tel. (52) 387 01 02
e-mail: b.bialkowska@soleckujawski.pl

  • SEKRETARZ GMINY

mgr Magdalena Rudna-Plewa
tel. (52) 387 01 03
sekretarz@soleckujawski.pl

  • SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kowalska
(52) 387 01 05  
e-mail: skarbnik@soleckujawski.pl

  • PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego
mgr inż. Krystyna Mikulska
(52) 387 01 23
k.mikulska@soleckujawski.pl