wtorek
11
grudnia
2018
Imieniny: Artur / Stefan / Waldemar

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Komunikaty i ogłoszenia

100 lat NIEPODLEGŁOŚCI - KONKURS NA PLAKAT

Regulamin konkursu

Konkurs na logo został rozstrzygnięty. Autorką plakatu jest Olimpia Kasperska.

KOMUNIKAT O AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ

I N F O R M A C J A z dnia 11.12.2018r. dla mieszkańców Solca Kujawskiego.

W związku z awarią sieci wodociągowej w ul. Polnej informujemy, że w dniu 11.12.2018r. w godzinach od 8.00 do godz. 15.00
może nastąpić spadek ciśnienia w sieci wodociągowej w ulicy:

-  Kasztanowej,

- Akacjowej,

- Jarzębinowej,

- Jesionowej,

- Modrzewiowej,

- Jaśminowej,

- Wiejskiej (na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kościelnej),

- Polnej (na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Zbożowej),

- Zbożowej (na odcinku od ul. Polnej do ul. Leśnej)

- Żniwnej,

- Siewnej,

- Plonowej,

- Łanowej,

- Dojazd,

- Kącik,

- Dożynkowej (na odcinku od ul. Polnej do ul. Leśnej).

Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać pod numer telefonu: 52 387 13 96, 52 387 13 01 (numer całodobowy)

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 MOBILNI  NA RYNKU  PRACY - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH  Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSK-POMORSKIEGO

"Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”

Unijny Projekt Mobilni na rynku pracy powraca z drugą edycją. W poprzednim projekcie wzięło udział kilkadziesiąt osób. Większość z nich znalazła pracę po projekcie.
Tym razem staże realizowane będą we Włoszech, Hiszpanii i na Malcie. Oprócz staży ze środków unijnych finansowane będą  dodatkowo: wycieczki po kraju pobytu i kursy językowe. Ponadto finansujemy uczestnikom zakwaterowanie, ubezpieczenie, przelot, kieszonkowe etc., a w Polsce kursy językowe i zawodowe, pośrednictwo pracy i wiele innych. 

Dla kogo?

Dla osób młodych (18-35 lat) mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim, które nie pracują i nie uczą się.

 Na czym polega projekt?

Celem projektu jest pomoc młodym osobom w wejściu/ powrocie na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy. Cel ten osiągnięty będzie przez różnorodne formy wsparcia jak szkolenia i kursy dla uczestników w tym wyjazd na zagraniczny staż zawodowy.

 Mobilni na rynku pracy w mediach: TVP Bydgoszcz, Gazeta Wyborcza, Gazeta Pomorska, Radio Pik, RADIO ESKA, RADIO RMF MAX, i inne (linki do artykułów i audycji na naszym fanpage’u https://www.facebook.com/mobilniNEET/ ) 

 a) Zanim wyjedziesz w Polsce zapewnimy Ci przygotowanie do pobytu za granicą – kurs zawodowy (dla osób przebranżawiających się lub bez wyuczonego zawodu), szkolenia językowe, lekcje o kulturze kraju wyjazdu, wyjazd integracyjny z grupą (ok 11 osób) i różnego rodzaju warsztaty.

b) Wyjazd zagraniczny – 2-miesięczny grupowy pobyt za granicą. W tym czasie odbędziesz staż zawodowy ale również weźmiesz udział w dalszym kursie językowym,  a dzięki wycieczkom, imprezom kulturalnym i innym atrakcjom poznasz lepiej kraj i jego kulturę kraju.

 KRAJ

PRZYKŁADOWE BRANŻE

Malta

Usługi (np. fryzjerskie, medyczne, budowlane), produkcja , IT

 c) Wsparcie po powrocie do kraju –staż u pracodawcy, kurs zawodowy (dla wybranych uczestników), warsztaty, pośrednictwo pracy itp.

d) Wsparcie mentora, czyli osoby kontaktowej na każdym etapie projektu oraz za granicą, dodatkowo wsparcie opiekuna w kraju, w którym organizowany jest staż.

 Jak przystąpić do projektu?

 REKRUTACJA :

ETAP I: dostarczenie dokumentów tj.:

- formularz rekrutacyjny podpisany na każdej stronie, zawierający na ostatniej stronie datę i podpis kandydata

- nie starsze niż 5 dni roboczych zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej lub długotrwale bezrobotnej, wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy (jeśli dotyczy).

-  ryginał zaświadczenia o niepełnosprawności wydany przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

 Gdzie znajdę dokumenty i gdzie mogę je oddać po wypełnieniu?

 Dokumenty można otrzymać:

- na stronie internetowej  www.pte.bydgoszcz.pl, dział Projekty Unijne, zakładka Mobilność

- w wyznaczonych miejscach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu, lista miejsc dostępna a stronie www.pte.bydgoszcz.pl

- w siedzibie PTE Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34,  85-034 Bydgoszcz

 

Dokumenty można składać:

-  w wyznaczonych miejscach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu, lista miejsc dostępna na stronie www.pte.bydgoszcz.pl

- na spotkaniach informacyjnych (aktualny harmonogram spotkań dostępny na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl)

-  w siedzibie PTE Oddział w Bydgoszczy osobiście, przez osobę trzecią, lub listownie ul. Długa 34,  85-034 Bydgoszcz

-  Telefonicznie ( dla osób niepełnosprawnych i nie mających dostępu do komputera) pod numerem (52) 322 90 61 lub mailowo na adres mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl (obowiązkowo skan)

 Osoby, które poprawnie wypełnią dokumenty i spełnią warunki uczestnictwa w projekcie zapraszane są do kolejnego etapu.

 ETAP II Rozmowa indywidualna z pracownikami projektu

W trakcie rozmowy chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej o tym dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie, a dzięki krótkiemu testowi językowemu sprawdzimy czy znasz podstawowe zwroty pozwalające na porozumienie się za granicą.

Osoby które pomyślnie przejdą rozmowę i test językowy zapraszane są do kolejnego etapu.

 ETAP III Ocena predyspozycji do wyjazdu i pracy w grupie

W tym etapie będzie miała miejsce kolejna rozmowa z naszym pracownikiem dotycząca Twoich predyspozycji do wyjazdu a razem z innymi kandydatami weźmiesz udział w zadaniu dotyczącym pracy w grupie.

 Lista uczestników przyjętych do projektu zostanie opublikowana na stronie www.pte.bydgoszcz.pl

 Czy udział jest bezpłatny?

Wszystkie elementy programu są bezpłatne dla uczestników, którzy regularnie i aktywnie biorą udział we wszystkich formach wsparcia. Udział w projekcie jest w pełni bezpłatny, tzn. uczestnikowi przysługuje:

a)   w ramach wsparcia w kraju: zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe (za kursy zawodowe), stypendium stażowe (wyłącznie za staż w kraju),

b)   komplet materiałów szkoleniowych, warsztatowych, catering (zależnie od liczby godzin szkoleniowych w trakcie dnia), a w przypadku szkoleń / kursów / warsztatów - certyfikaty potwierdzające ich ukończenie,

c)    w ramach pobytu za granicą: koszt przejazdu z i do Polski, zakwaterowania, imprez i wycieczek kulturalnych, ubezpieczenia itp. oraz kieszonkowe w celu pokrycia kosztów całodziennego wyżywienia i transportu lokalnego

 Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś więcej:

- na spotkaniu informacyjnym, (aktualny harmonogram spotkań dostępny na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl)

- w biurze projektu w siedzibie lidera (PTE) w Bydgoszczy przy ul. Długiej 34, 85-034 w pokoju 3, e-mail: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl, tel. (52) 322 90 62, od poniedziałku do piątku od 08.00 do 16.00.

- na stronie internetowej projektu: www.pte.bydgoszcz.pl, na naszym fanpage’u na Facebooku www.facebook.com/mobilniNEET lub  na Instagramie  https://www.instagram.com/mentormobilni/?hl=pl

Z poważaniem

 Anna Piasecka

Starszy specjalista ds. Programu IDA - Mentor

POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO


BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

W Soleckim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy NEXERA w sprawie realizacji na terenie Solca Kujawskiego zadania, polegającego na dostępie do szybkiego internetu. To w/w firma realizuje projekt, więc do niej prosimy kierować wszelkie pytania dotyczące przedmiotej inwestycji.


__________________________

Informujemy, że Firma Projektowa Telecommunication Sp. z o.o, będąca biurem projektowym, działającym na zlecenie formy NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która wpisana jest do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 11876,  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego Internetu w wysokich przepustowościach”, na obszarze województwa łódzkiego, świętokrzyskiego,  kujawsko-pomorskiego i warmińsko – mazurskiego, opracowuje projekt budowy sieci światłowodowej.

W związku z powyższym,  firma rozpocznie działania na terenie Solca Kujawskiego, zmierzające do udzielenia wszelkich informacji mieszkańcom, przedstawienia planowanej trasy sieci światłowodowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń od właścicieli nieruchomości.


 

 

AKCJA PRZEWONIENIA GAZU ZIEMNEGO "JESIEŃ 2018"

Pismo dot. akcji przewonienia gazu ziemnego "Jesień 2018"

PROJEKT "LEKCJE Z ZUS" - WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

Informacja o projekcie.

Plakat "Lekcje z ZUS".

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Z DNIA 3 LIPCA 2018 ROKU

Zawiadamiamy, że Gmina Solec Kujawski rozpoczyna procedurę wyłonienia przedszkola niepublicznego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203), którego zadaniem będzie prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”.

Zarządzenie Nr IV/95/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 03 lipca 2018  r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

Wzory:
Załącznik nr 1 do ogłoszenia - wzór oferty
Załącznik nr 2 do ogłoszenia - wzór zobowiązania
Załącznik nr 3 do ogłoszenia - wzór oświadczenia

Zarządzenie Nr IV/104/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

SZKOŁA  MOTYWACJI

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji SM - walcz o siebie, pragnę przekazać na Państwa ręce, nasz portal Szkoła Motywacji:

www.szkola-motywacji.pl

W zeszłym roku, na podstawie analizy potrzeb i wyników badań społecznych uruchomiliśmy portal e-learningowy "Szkoła Motywacji". Celem portalu jest wzrost wiedzy pacjentów w zakresie zarządzania swoją chorobą poprzez dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy związanej z doświadczeniem diagnozy choroby przewlekłej, niepełnosprawności, zmiany w życiu oraz wzrostu wiedzy nt. umiejętnej komunikacji z lekarzem, partnerem, dzieckiem, pracodawcą. Dużym zainteresowaniem cieszą się filmy z dziedziny psychologii i wsparcia mentalnego.

Portal jest zainicjowany przez Fundacje SM-walcz o siebie, pracującą na rzecz osób z SM, ale nasze nagrania mają w ogromnej mierze charakter uniwersalny, dla wszystkich chorych i niepełnosprawnych.

Portal udostępnia filmy nieopłatnie do wielokrotnego odtwarzania.

Portal zrzeszył specjalistów chcących podzielić się swoja wiedzą już w ponad 200 filmach. Patronat Honorowy nad Szkołą Motywacji objęły Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uczelnia Łazarskiego, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Instytut Komunikacji Zdrowotnej. Dołączyło wiele organizacji pacjenckich.

Serdecznie zapraszam Państwa do współpracy, poprzez propagowanie portalu Szkoła Motywacji, wśród Waszych podopiecznych, tak aby jak najwięcej osób mogło mieć dostęp do wiedzy. Zachęcam do korzystania z nagrań w Waszych indywidualnych działaniach.

Wierzę, iż świadoma i pełna odwagi postawa osób na co dzień żyjących z chorobą lub niepełnosprawnością, zwiększa sukces terapeutyczny i rekonwalescencyjny, który jest priorytetem dla nas wszystkich.

W razie pytań jestem do dyspozycji.

Z poważaniem i ogromnymi podziękowaniami za Państwa pracę.

Malina Wieczorek
Prezes Fundacji SM-walcz o siebie
Tel: 501 099 606, mail: fundacja@sm-walczosiebie.pl

Zapraszam na:
www.sm-walczosiebie.pl
www.szkola-motywacji.pl

CHCESZ STUDIOWAĆ ?  MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE STYPENDIUM 1000 ZŁ

Inicjatywa podjęta przez Stowarzyszenie "Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu".

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dostępne na stronie Stowarzyszenia:
http://woak.up.poznan.pl/absolwent/stowarzyszenie-przyjaciele-woak/790-program-stypendialny

MOBILINI NA RYNKU PRACY - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”

 Dla Kogo?

Dla osób młodych (18-35 lat) mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim, które nie pracują i nie uczą się, nie studiują.

 Na czym polega projekt?

Celem projektu jest pomoc młodym osobom w wejściu/ powrocie na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy. Cel ten osiągnięty będzie przez różnorodne formy wsparcia jak szkolenia i kursy dla uczestników w tym międzynarodowy wyjazd i odbycie zagranicznego stażu zawodowego.

 a) Zanim wyjedziesz w Polsce zapewnimy Ci przygotowanie do pobytu za granicą – kurs zawodowy (dla osób przebranżawiających się lub bez wyuczonego zawodu), szkolenia językowe, lekcje o kulturze Hiszpanii, wyjazd integracyjny z Twoją grupą (ok 11 osób) i różnego rodzaju warsztaty.

b) Wyjazd zagraniczny – 2-miesięczny grupowy pobyt Hiszpanii. W tym czasie odbędziesz staż zawodowy ale również weźmiesz udział w dalszym kursie językowym,  a dzięki wycieczkom, imprezom kulturalnym i innym atrakcjom poznasz lepiej kraj i jego kulturę kraju.

KRAJ

PRZYKŁADOWE BRANŻE

Hiszpania

Usługi (np. medyczne, budowlane, mechaniczne, gastronomiczne, fryzjerskie), produkcja , IT

c) Wsparcie po powrocie do kraju –staż u pracodawcy, kurs zawodowy (dla wybranych uczestników), warsztaty, pośrednictwo pracy itp.

d) Wsparcie Mentora, czyli osoby kontaktowej na każdym etapie projektu oraz za granicą, dodatkowo wsparcie opiekuna z kraju, w którym organizowany jest staż.

 Jak przystąpić do projektu?

 REKRUTACJA :

ETAP I: dostarczenie dokumentów tj.:

- formularz rekrutacyjny podpisany na każdej stronie, zwierający na ostatniej stronie datę i podpis kandydata na uczestnika projektu

- nie starsze niż 5 dni roboczych zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej lub długotrwale bezrobotnej, wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy (jeśli dotyczy).

- oryginał zaświadczenia o niepełnosprawności wydany przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności ( jeśli dotyczy)

Gdzie znajdę dokumenty i gdzie mogę je oddać po wypełnieniu?

Dokumenty można otrzymać:

-  na stronie internetowej  www.pte.bydgoszcz.pl, dział Projekty Unijne, zakładka Mobilność

-  w wyznaczonych miejscach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu, lista miejsc dostępna a stronie www.pte.bydgoszcz.pl

-  w siedzibie PTE Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34,  85-034 Bydgoszcz

Dokumenty można składać:

- w wyznaczonych miejscach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu, lista miejsc dostępna na stronie www.pte.bydgoszcz.pl

- na spotkaniach informacyjnych (aktualny harmonogram spotkań dostępny na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl)

- w siedzibie PTE Oddział w Bydgoszczy osobiście, przez osobę trzecią, lub listownie ul. Długa 34,  85-034 Bydgoszcz

- Telefonicznie ( dla osób niepełnosprawnych i nie mających dostępu do komputera) pod numerem (52) 322 90 61 lub mailowo na adres mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl (obowiązkowo skan)

Osoby, które poprawnie wypełnią dokumenty i spełnią warunki uczestnictwa w projekcie zapraszane są do kolejnego etapu.

ETAP II Rozmowa indywidualna z pracownikami projektu

W trakcie rozmowy chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej o tym dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie, a dzięki krótkiemu testowi językowemu sprawdzimy czy znasz podstawowe zwroty pozwalające na porozumienie się za granicą.

Osoby które pomyślnie przejdą rozmowę i test językowy zapraszane są do kolejnego etapu.

ETAP III Ocena predyspozycji do wyjazdu i pracy w grupie

W tym etapie będzie miała miejsce kolejna rozmowa z naszym pracownikiem dotycząca Twoich predyspozycji do wyjazdu a razem z innymi kandydatami weźmiesz udział w zadaniu dotyczącym pracy w grupie.

Lista uczestników przyjętych do projektu zostanie opublikowana na stronie www.pte.bydgoszcz.pl

Czy udział jest bezpłatny?

Wszystkie elementy programu są bezpłatne dla uczestników, którzy regularnie i aktywnie biorą udział we wszystkich formach wsparcia. Udział w projekcie jest w pełni bezpłatny, tzn. uczestnikowi przysługuje:

a)  w ramach wsparcia w kraju: zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe (za kursy zawodowe), stypendium stażowe (wyłącznie za staż w kraju),

b)  komplet materiałów szkoleniowych, warsztatowych, catering (zależnie od liczby godzin szkoleniowych w trakcie dnia), a w przypadku szkoleń / kursów / warsztatów - certyfikaty potwierdzające ich ukończenie,

c)  w ramach pobytu za granicą: koszt przejazdu z i do Polski, zakwaterowania, imprez i wycieczek kulturalnych, ubezpieczenia itp. oraz kieszonkowe w celu pokrycia kosztów całodziennego wyżywania i transportu lokalnego

Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś więcej:

- na spotkaniu informacyjnym, (aktualny harmonogram spotkań dostępny na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl)

- w biurze projektu w siedzibie lidera (PTE) w Bydgoszczy przy ul. Długiej 34, 85-034 w pokoju 3, e-mail: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl, tel. (52) 322 90 61, z godzinami otwarcia od poniedziałku do piątku od godziny 08.00 do 16.00.

- na stronie internetowej projektu: www.pte.bydgoszcz.pl, na naszym fanpage na Facebooku www.facebook.com/mobilniNEET.

 ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Zgłoszenie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu m/Makowiska gm. Solec Kujawski - budowa przyłacza telekomunikacjunego do budynku Makowiska 34

pobierz

_____________________

Informujemy, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wprowadził zakaz zatrzymywania i postoju przy sklepie DROBEX  (przy Placu Jana Pawła II  9).

WAŻNE INFORMACJE DOT. SPOSOBU POSTĘPOWANIA LUDNOŚCI W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POŻARU, AWARII GAZOWEJ LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

Wszelkie ważne informacje znajdują się w poniższym linku:

http://www.kmpspbydgoszcz.pl/index.php/porady

TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI ZATWIERDZANE PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Decyzja dot. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 
 KOMUNIKATY O BRAKU PRĄDU

Enea Operator sp. zo.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu:

W dniu 11.12.2018 r. w godz. 7.30 do godz. 12.30 brak zasilania w ul. Lipowej 1a, 2a, 2c, 2e, 2g, działka 2484. W godz. od 9.00 do 14.00 brak zasilania w miejscowości Przyłubie 3.

W dniu 12.12.2018 r. w godz. 7.30 do godz. 12.30 brak zasilania w ul. Nabdornej POD Transportowiec. W godz. od 9.00 do godz. 14.00 brak zasilania w ul. Unii Europejskiej 1, 2, 3, w ul. Powstańców 44, 44a.

W dniu 13.12.2018 r. w godzinach od 7.30 do 12.30 brak zasilania w miejscowości Otorowo 32, 44, w dniu 13.12.2018 r. w godz. 9.00 do godz. 14.00 w ul. Kolorowej 1- 11 (str. nieparzysta), w ul. wiosennej 22 - 30 (str. parzysta), w ul. Pogodnej 19, w ul. Słonecznej 19 - 31, w ul. Zbożowej 33 - 39 (str. nieparzysta).

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

Brak ostrzeżeń

   PRZEDSIĘBIORCO, ZAŁÓŻ PROFIL ZAUFANY JUŻ DZIŚ!

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do podpisania JPK_VAT potrzebny jest bezpłatny Profil Zaufany (eGO) lub certyfikat kwalifikowany (płatny, komercyjny sposób autoryzacji danych).

Z Profilem Zaufanym na pewno się uda

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej.

Profil Zaufany można założyć przez internet, na dwa sposoby – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym.

Ważne: udając się do Punktu Potwierdzającego pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego. Już teraz sprawdź jego ważność!

Wszystkie informacje oraz odpowiedzi na pytania jak założyć Profil Zaufany znajdziesz na stronie www.pz.gov.pl

Załóż Profil Zaufany – krok po kroku– zobacz film.

Dodatkowo, aby zapewnić płynny proces przesyłania JPK_VAT, Ministerstwo Finansów zdecydowało o czasowym uruchomieniu możliwości uwierzytelniania pliku tak zwanymi danymi autoryzującymi. Podobne rozwiązanie funkcjonuje przy podpisywaniu rocznego zeznania podatkowego.

Jak złożyć JPK_VAT?

Plik JPK można wygenerować i wysłać:

  • Samodzielnie i bezpłatnie przy użyciu narzędzi Ministerstwa Finansów (np. aplikacji e-mikrofirma). Więcej informacji TUTAJ,
  • Samodzielnie przez swój program księgowy,
  • Może to zrobić księgowy zatrudniony przez firmę,
  • Może to zrobić biuro rachunkowe przez swój program.

Ministerstwo Finansów udostępnia bezpłatne i bezpieczne narzędzie do utworzenia i wysłania JPK_VAT –  wejdź na www.jpk.mf.gov.pl i dowiedz się więcej.

Jak przygotować plik JPK_VAT i jak go podpisać Profilem Zaufanym?

Aby ułatwić przesyłanie JPK_VAT wszystkim tym, którzy wykorzystują programy księgowe, a chcą wykorzystać Profil Zaufany, Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło dedykowaną im usługę do podpisu pliku metadanych JPK_VAT.

Tutaj znajdziesz jej szczegóły: https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym

Jeśli korzystasz z programu księgowego, wygenerowany w programie plik metadanych JPK_VAT przed wysłaniem możesz podpisać przy pomocy ww. usługi. W tym celu wybierz przycisk „Podpisz plik” i zaloguj się do swojego Profilu Zaufanego. Dodaj prawidłowo przygotowany w programie księgowym plik metadanych JPK_VAT, a następnie podpisz go Profilem Zaufanym z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego, który otrzymasz sms-em. Zapisz plik na dysku swojego komputera, a następnie prześlij za pomocą swojego programu księgowego.

Plik JPK_VAT może też przesłać za pomocą aplikacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów – TUTAJ.

Infolinia KIS i dyżury ekspertów w urzędach skarbowych

Informacje w zakresie zakładania Profilu Zaufanego (eGO) można uzyskać korzystając z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Wystarczy, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-18.00, zadzwonić pod numery 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych). Po wybraniu w systemie zapowiedzi numeru 7 nastąpi przekierowanie do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z zakładaniem i potwierdzaniem bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO).  

Infolinia KIS czynna będzie także w soboty 17 i 24 lutego (w godzinach od 9 do 13).

Zachęcamy również do kontaktu z ekspertami w urzędach skarbowych.

W każdym urzędzie skarbowym w Polsce wyznaczeni są specjalni koordynatorzy do obsługi w zakresie JPK_VAT. Oni również będą pełnili dyżury 17 i 24 lutego (soboty).
Wydział Komunikacji

Ministerstwo Cyfryzacji

 

ZALOZ PROFIL ZAUFANY

1

2

 

 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - DZIAŁALNOŚĆ, REJESTRACJA, INFORMACJE, KONTAKTY

26.10.17 info dla przedsiębiorców


wpis do CIDG jest bezpłatny!

UWAGA - NOWY WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (druk do pobraniatutaj)

Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do CEIDG w formie elektronicznej.

WAŻNE  DLA  PRZEDSIĘBIORCÓW

ZMIANY  W  CEIDG

19 maja 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dokument ten wprowadza pakiet istotnych zmian w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przypomnijmy, że rejestr CEIDG (www.ceidg.gov.pl) działa od 1 lipca 2011 r.. Jego zadaniem jest ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, udostępnianie o nich informacji oraz umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów.

Pełen tekst ustawy dostępny na stronie:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1893/1

Dz. U. z 2015r. poz.1583

 Więcej informacji na:

List z Ministerstwa Gospodarki związany ze wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)


Rejestracja działalności gospodarczej (plik do pobrania u dołu strony)

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z CEIDG (plik do pobrania u dołu strony)

NUMER REGON - INFORMACJE

Jeżeli przedsiębiorca prowadził już działalność na pewno ma nadany numer REGON. Numer REGON można sprawdzić na stronie http://www.stat.gov.pl/regon/.

Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.

Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie. Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Jeżeli nie możesz znaleźć swojej miejscowości w bazie TERYT - zgłoś problem do terenowego oddziału GUS.

Jeden klik do biznesu - firma przez internet w 1 dzień

Rejestracja Spółki Cywilnej (plik do pobrania u dołu strony)

PRZYDATNE LINKI

Pojedynczy Punkt Kontaktowy - biznes.gov.pl

Wyszukiwarka organów i instytucji - https://www.biznes.gov.pl/szukaj-instytucji

Krajowy Rejestr Sądowy - http://krs.ms.gov.pl/

Sprawdź numer REGON - http://www.stat.gov.pl/regon/

Sprawdź adres w bazie TERYT - http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa

Wyszukiwarka kodów pocztowych - http://kody.poczta-polska.pl/

Ewidencja numerów bankowych - http://www.ewib.nbp.pl/

Wyszukaj kody PKD 2007

1.www.stat.gov.pl/Klasyfikacje

2.http://www.pkd.gov.pl

Kiedy i jak się ubezpieczyć? - http://www.zus.pl/pliki/poradniki/porad4.pdf

Jaką formę opodatkowania wybrać? 

1.http://www.archbip.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/ulotka-dzial_gosp_formy_opodat_2012.pdf

2.http://www.is.waw.pl/Download/broszury/49/32/Broszura_dzialalnosc_gospodarcza_2011.pdf

3.http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/pit/limity-w-dzialalnosci-gospodarczej

Krajowa Informacja Podatkowa - http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/kip/kontakt

Wyszukiwarka interpretacji i orzeczeń podatkowych - http://sip.mf.gov.pl/sip/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - http://www.uokik.gov.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy - http://www.pip.gov.pl/

Główny Inspektorat Sanitarny - http://www.gis.gov.pl/

Wyszukiwanie firm wg PKD, NIP i REGON - http://baza-gus.pl/

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych - http://orzeczenia.nsa.gov.pl 

Internetowy Portal Orzeczeń Sądów Apelacyjnych - http://orzeczenia.ms.gov.pl/

Potwierdzenie numeru VAT UE (VIES) - http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Wyszukiwarka Radców Prawnych - http://www.kirp.pl/Wyszukiwarka-Radcow

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - http://inkubatory.pl/

System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI - http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_pl.html

Rozwiązywanie sporów z administracją innych państw UE - SOLVIT - http://www.mg.gov.pl/Solvit

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI) - http://polska.trade.gov.pl/pl/

Elektroniczna korespondencja z ZUS - http://pue.zus.pl/

Urząd Patentowy RP - http://www.uprp.pl

Materiały wideo o wsparciu dla firm http://www.youtube.com/parpgovpl

Instytucje wsparcia biznesu http://www.pi.gov.pl/parp/data/pdf_071112/index.html

Lokalne i Regionalne Fundusze Pożyczkowe http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86017.asp

JEREMIE: unijne środki dla MŚP http://proseedmag.pl/category/jeremie

Portal informacyjny dla migrantów http://www.migrant.info.pl/

Sejmometr http://sejmometr.pl/

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą http://www.parp.gov.pl/index/more/45235

 INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄCA NUMERÓW PESEL WE WPISIE DO CEIDG

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem przedsiębiorców w zakresie danych we wpisach informujemy, że przez kilka dni po 19 maja przedsiębiorcy będą mogli uzupełnić dane we wpisie, gdyż wpisy będą usuwane stopniowo poczynając od tych, które zawierają najmniej danych.
Informujemy, że brak numeru PESEL stanowi sytuację całkowicie marginalną. Mimo licznych telefonów do Ministerstwa nie zgłosiła się ani jedna osoba, która nie miałaby numeru PESEL.
Przypominamy, że zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG. Realizacja ww. przepisu będzie dotyczyła tylko określonej liczby przypadków i zostanie przeprowadzona etapami, a zatem po 19 maja 2018 nie będą wykreślane wszystkie wpisy nieposiadające numeru PESEL. W pierwszej kolejności wykreślanie rozpocznie się od wpisów posiadających szczątkowe dane, które uniemożliwiają jakąkolwiek identyfikację przedsiębiorcy (np. tylko imię i nazwisko we wpisie). Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej. Wpisy podlegające wykreśleniu od lat są nieaktywne, nie dokonywano w nich żadnej modyfikacji. Ministerstwo dokonało rzetelnej analizy wpisów, które będą podlegać wykreśleniu z CEIDG ze względu na brak numeru PESEL we wpisie. Dane zostały zweryfikowane w rejestrach publicznych, w tym bazie Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, tak by nie doprowadzić do wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalności gospodarczej, a nieposiadających numeru PESEL. W ten sposób zweryfikowano ok. 13 000 takich wpisów w CEIDG. Zatem wszędzie tam, gdzie było to możliwe, Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności angażowania przedsiębiorców. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność), to jego wpis musi zawierać numer PESEL.

 DOFINANSOWANIA DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

DOFINANSOWANIE KUJ-POM

 

 GŁÓWNY INSPEKTOR WETERYNARII INFORMUJE - ZAGROŻENIE ASF

W związku z pismem z Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy informuje, iż w związku z bardzo niekorzystną sytuacją w nieodniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski, na polecenie Głównego Lekarza Weterynarii, poniżej publikujemy ulotkę informacyjną, zawierającą zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF oraz zasad niewprowadzania do obrotu żywności pochodzenia zwierzęcego w trakcie imprez masowych.
ULOTKA INFORMACYJNA

UWAGA ASF 2018

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "TRZY DOLINY" 

LGD Trzy Doliny realizuje w roku 2018 projekt współpracy pn. Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych (akronim ,,SMAK"), który ma na celu rozwój obszaru i promocję produktów lokalnych z terenu objętego partnerstwem poprzez organizację wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych oraz złożenie wniosków o wpis na listę produktów tradycyjnych.

Projekt realizujemy wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Barcja" (Gmina Kętrzyn, województwo warmińsko – mazurskie), Lokalną Grupą Działania ,,Łączy Nas Kanał Elbląski" (Gmina Elbląg, województwo warmińsko – mazurskie) oraz Lokalną Grupą Działania ,,Ziemia Łańcucka" (Gmina Łańcut, województwo podkarpackie).

Drugie warsztaty kulinarne pod tytułem ,,Gęś Kujawska" w których wzięły udział osoby  z naszego regionu, odbyły się w Maksymilianowie  w dniu 28 września 2018r.

Poniżej link z relacją z tych warsztatów:

 https://www.youtube.com/watch?v=VgtzcJsTtmY

____________________

 

INFORMACJA NA TEMAT KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW - PRZECZYTAJ

 

 INFORMACJA O REKRUTACJI I DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

2-2 Hufiec Pracy w Bydgoszczy rekrutuje młodzież do następujących form kształcenia:
Szkoła Podstawowa – klasa VII i VIII z przyuczeniem do zawodu

Gimnazjum – klasa III z przyuczeniem do zawodu

Szkoła Branżowa I stopnia – oferujemy pomoc młodzieży, która będzie kształcić się w szkołach zawodowych w wyborze zawodu, znalezieniu praktyk i podpisaniu umowy

Rzemieślnicza Nauka Zawodu – same praktyki u pracodawcy po ukończonym gimnazjum – nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem.

Oferta kształcenia jest całkowicie bezpłatna. Każdy uczeń otrzymuje wynagrodzenie. Miejsca praktyk gwarantuje Hufiec Pracy.

Ponadto dla naszych uczestników mamy bogatą ofertę przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i sportowych zawsze bezpłatnych. Oferujemy również udział w kursach zawodowych, pomoc doradcy zawodowego i profesjonalną opiekę wychowawczą.

POSIADAMY OŚRODEK W GRUDZIĄDZU Z BEZPŁATNYM INTERNATEM I WYŻYWIENIEM

Pracodawcy mogą otrzymać refundację kosztów wynagrodzeń pracownika młodocianego.

Zapraszamy: OHP ul. Glinki 140 w Bydgoszczy tel. 52 345 05 33, 363 04 64 w. 26,

www.kujawsko-pomorska.ohp.pl

Facebook: Hufiec Pracy w Bydgoszczy

 Komendant 2-2 Hufca Pracy w Bydgoszczy

Informacje ogólne znajdziesz TUTAJ

 

 PRAWA PASAŻERÓW KOLEI - co warto wiedzieć

 BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH

SZKOLENIE

INFORMACJA O  SZKOLENIACH

 

 KOMUNIKAT OD ZUS - NOWE ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK

TREŚĆ KOMUNIKATU

BADANIA JELITA GRUBEGO METODĄ KOLONOSKOPII 

Badania przeznaczone są dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w wieku: od 50 do 69 r.ż. lub od 40 r. ż. jeżeli krewny pierwszego stopnia chorował na r. jelita grubego.

Dla osób, które w ciągu 10 lat nie miały wykonanej pełnej kolonoskopii.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel: 52 374 39 20 w Bydgoszczy 54 230 13 46 we Włocławku www.profilaktyka-jelita.pl
Serdecznie zapraszam i proszę o rozpropagowanie informacji w ramach własnych możliwości (dla zainteresowanych dysponujemy ulotkami i plakatami). Warto skorzystać, choćby z tego względu, że podczas samego badania pobiera się także polipy (jeżeli istnieją),więc można powiedzieć, że nie tylko badamy się, ale jednocześnie zapobiegamy. Istnieje możliwość zwrotu kosztu dojazdu. -- serdecznie pozdrawiam mgr inż. Tatiana Mielczarek tel. 52 374 39 20

MOVEMBER - warto się badać w kierunku rada jąder i prostaty

Movember Polska to kampania społeczna, której celem jest uświadamianie panom i chłopcom ale też ich bliskim, jak ważne jest dbanie o swój stan zdrowia. Akcja ma na celu zachęcenie panów do regularnych badań w kierunku raka jąder  i prostaty.

Rak jądra dotyka głównie mężczyzn między 14 a 34 rokiem życia. Rak prostaty - już po 45 roku życia. I chociaż nowotwory są najczęstszą przyczyną śmierci mężczyzn w Polsce, to mówienie o nich - a zwłaszcza o tych atakujących okolice intymne - jest tabu. Wcześnie wykryty nowotwór jąder jest w 99% procentach uleczalny. W przypadku nowotworów prostaty, radykalne leczenie można odroczyć w czasie monitorując i kontrolując nowotwór. Najważniejsze jest samobadanie i regularne kontrole u lekarza, a tego panowie zwykle nie robią. Tymczasem mężczyźni przed czterdziestką powinni regularnie badać samemu jądra, zaś ci po 45 roku życia - przynajmniej raz w roku sprawdzać poziom PSA.

Więcej informacji o akcji pod adresem: http://www.movember.org.pl/2018/10/gdzie-sie-badac-w-listopadzie.html

 "PRACUJEMY U SIEBIE" - JAK POZYSKAĆ ŚRODKI NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH RPO

Chcesz osiągnąć sukces i masz pomysł na świetny biznes, ale brakuje Ci środków na jego rozpoczęcie? Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Pracujemy u siebie!”, w którym możesz uzyskać nawet 35 tys. zł dotacji!

Firma ARTP Capital S.A. pomoże Ci w pozyskaniu środków na otwarcie działalności gospodarczej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 8 – Aktywni na rynku pracy, działanie 8.3 – Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie. Co musisz wiedzieć? Aby uzyskać dotacje, wystarczy Twój pomysł na biznes oraz przejście trzech etapów projektu. Z naszą pomocą będzie to prostsze, niż myślisz!

Etap I: rekrutacja

Aby wystartować w projekcie ,,Pracujemy u siebie" musisz być osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, mieć ukończone 29 lat oraz być mieszkańcem woj. kujawsko-pomorskiego. Uczestnik rejestruje się do projektu za pomocą formularza rekrutacyjnego, który znajduje się na stronie www.pracujemyusiebie.pl. Może to zrobić elektronicznie, za pomocą poczty lub w biurze projektu. Po poddaniu formularza ocenie formalnej i merytorycznej oraz ocenie doradcy zawodowego, dochodzi do rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem. Wynikiem zakończenia pierwszego etapu jest utworzenie listy 120 uczestników biorących udział w projekcie oraz listy rezerwowej.

Etap II: szkolenia

Każdy z zakwalifikowanych uczestników przejdzie etap szkoleń w wymiarze 88 godzin, który przygotuje go do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz pomoże w napisaniu biznesplanu. Zwieńczeniem szkoleń będzie wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz napisanie biznesplanu. To właśnie na jego podstawie zostanie wyłonionych 100 osób, które otrzymają dofinansowanie.

Etap III: dotacje

Każdy uczestnik, który przejdzie do trzeciego etapu otrzyma dofinansowanie w wysokości 23 394 zł. Dodatkowo oferujemy wsparcie pomostowe w wysokości 1000 zł przez okres 6 lub 12 miesięcy, indywidualne doradztwo i mentoring dla każdej z firm oraz specjalistyczne szkolenia.

Kilka słów o nas:

Firma ARTP Capital S.A. to fabryka startupów, która pomaga rozwijać innowacyjne pomysły i wspiera przedsiębiorczość. Nasza inicjatywa to nie tylko szansa na zdobycie środków na start, lecz także cennych porad ekspertów oraz umiejętności, które pomogą Ci w prowadzeniu działalności gospodarczej. Doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji wcześniejszych projektów oraz profesjonalna kadra z pewnością przyczynią się do Twojego sukcesu.

To jest Twoja szansa! Założenie własnej firmy nigdy nie było prostsze! Pomożemy Ci na każdym etapie projektu i odpowiemy na nurtujące Cię pytania, tylko weź sprawy w swoje ręce. Czas rekrutacji już się zaczął, dlatego odwiedź naszą stronę, aby dowiedzieć się więcej.

www.pracujemyusiebie.pl 

tel. 515 537 918

Zapraszamy!!!

 

 PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM"

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 roku rodzice dzieci nieuleczalnie chorych lub ciężko upośledzonych otrzymywać mogą różnego rodzaju pomoc w ramach kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Program „Za życiem” w Solcu Kujawskim realizowany jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.    
W ramach wsparcia osobom kwalifikującym się na w/w świadczenie przysługuje  jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4 tysięcy złotych oraz wsparcie asystenta rodziny, który m.in. opracowuje katalog pomocy, występuje w imieniu podopiecznych do instytucji zdrowia czy wypłacających świadczenia.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tysięcy złotych wypłacane jest przez Sekcję świadczeń rodzinnych i spraw alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych znajdującą się w budynku byłej Szkoły Zawodowej przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim po złożeniu wniosku wraz z zaświadczeniami lekarskimi:

  • zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub               w czasie porodu.
  • zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży.

Szczegółowych informacji na temat wsparcia asystenta rodziny udzielają pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim, w budynku przy ul. 29 Listopada 12.

Informacje o ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – TUTAJ

Dodatkowe informacje na temat wsparcia, które przysługuje kobietom w ciąży oraz ich rodzinom znajdują się w załączonym informatorze.

INFORMATOR - ZA ŻYCIEM

 

 CENTRUM WSPRACIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

Pismo z Ministerstwa Zdrowia

 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

Informacja od Wicestarosty bydgoskiego Zbigniewa Łuczaka

Mając na uwadze dobro osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy, uprzejmie prosze o rozpowszechnienie informacji, iż zgodnie z §35 a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016.2046 ze zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie w 2017 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej, Powiat Bydgoski posiada w dyspozycji środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację następujących zadań:
1. z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia:
- finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
- przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu własnego do spółdzielni socjalnej,
- dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznaniem przez służby medyczne ich potrzeb,
- dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej,
- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
- dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Wnioski i zapytania w powyższym zakresie nalezy kierować do Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 147, 85 - 950 Bydgoszcz - kontakt pod nr tel.: ( 0 52) 360 - 43 - 45 lub (0 52) 360-43-00
2. z zakresu rehabilitacji społecznej:
- uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
- likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
- likwidacji barier w komunikowaniu się,
- likwidacji barier technicznych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

Wnioski i zapytania dotyczące uzyskania dofinansowania w wyżej wymienionym zakresie, należy kierować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz. Kontakt pod nr telefonu: (052) 58-35-431 lub (052) 58-35-413.

 

 AKCJA SPOŁECZNA - BANKI ŻYWNOŚCI

Zuchwały napad na banki bez pieniędzy!

„O wyjątkowym szczęściu mogą mówić pracownicy Banku, bo tego wieczora nikt z nich nie został w pracy do późna. Groza! Wczoraj przed północą doszło tam do próby zuchwałej kradzieży. Trzech zamaskowanych, łasych na pieniądze mężczyzn bez problemu sforsowało wszelkie zabezpieczenia. Jakież jednak było zdziwienie bandziorów, gdy w środku czekały na nich… banan, frytka i tony innych produktów spożywczych!”. Tak by zaczynała się ta informacja, gdyby ukazała się w którymś z popularnych tabloidów. – Nadal jest na to szansa. Bo liczymy, że media przyłączą się do naszej akcji. Napad jest treścią spotu, w którym zachęcamy do wysyłania charytatywnych smsów – uchyla rąbka tajemnicy Marek Borowski, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności. 

Spot z napadem na Bank, oczywiście Bank Żywości, można zobaczyć pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=TviOSqaRn-4. „Jesteśmy jedynym bankiem w Polsce, który nie ma pieniędzy. A są nam niezbędne by dostarczyć potrzebującym żywność na święta” – brzmi komunikat w spocie. Wszystko po to, by zaapelować o charytatywne sms-y. Każdy kto wyśle charytatywny SMS o treści POMAGAM na numer 73265 (koszt 3 zł + VAT) pomoże w tym, by jedzenie dotarło do potrzebujących na czas. – Ten spot zaskakuje, bo dla wielu Polaków może być niespodziewanym fakt, że w Polsce istnieje gigantyczna sieć Banków „obracających” żywnością. Z tym że my nie robimy lokat, tylko to, co mamy jak najszybciej posyłamy do osób pozostających w trudnej sytuacji. Sami pomagamy i funkcjonujemy dzięki pomocy tysięcy ludzi o wielkich sercach  – podkreśla Marek Borowski.

 

 KAMPANIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO PRZECIW PRZEMOWCY W RODZINIE

Kampania przeciw przemocy

 

 Oferta finansowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu skierowaną do przedsiębiorców i osób fizycznych  - plakat promujący

 

 

Autor publikacji:
Data publikacji: 2015-07-13 10:10:45
Data modyfikacji: 2018-12-11 12:58:55
Liczba odsłon: 5402
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
11.12.2018 12:58:55Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.12.2018 12:42:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.12.2018 12:42:06Katarzyna Ciudzińskazałącznik został dodany
11.12.2018 09:38:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.12.2018 09:20:09Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
11.12.2018 09:17:08Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
10.12.2018 10:40:28Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
04.12.2018 08:08:36Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.11.2018 08:15:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.11.2018 15:00:14Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.11.2018 13:38:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.11.2018 13:36:18Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.11.2018 13:24:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.11.2018 15:05:54Administratoredycja strony
26.11.2018 15:04:30Administratoredycja strony
26.11.2018 15:02:36Administratoredycja strony
26.11.2018 15:01:16Administratoredycja strony
26.11.2018 14:59:10Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.11.2018 14:43:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.11.2018 14:37:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.11.2018 09:08:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.11.2018 08:38:07Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.11.2018 13:51:33Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
15.11.2018 14:28:52Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
14.11.2018 09:58:14Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.11.2018 09:56:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.11.2018 09:21:38Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 15:01:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 14:58:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 14:54:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 13:44:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 13:30:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 13:29:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 13:25:13Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.11.2018 14:15:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.11.2018 14:46:25Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.10.2018 11:23:45Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.10.2018 13:05:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.10.2018 12:59:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.10.2018 08:10:05Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.10.2018 08:15:25Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.10.2018 12:16:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.10.2018 12:21:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.10.2018 12:15:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
01.10.2018 08:07:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.09.2018 15:06:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.09.2018 15:15:22Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.09.2018 13:58:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.09.2018 14:46:44Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.09.2018 12:01:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.09.2018 13:59:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.09.2018 13:54:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.09.2018 12:15:32Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.09.2018 12:14:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.09.2018 10:24:25Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.08.2018 13:59:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.08.2018 13:56:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.08.2018 10:04:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.08.2018 14:26:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.08.2018 14:17:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.08.2018 10:27:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.08.2018 09:39:57Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.08.2018 09:38:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.08.2018 07:54:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.08.2018 09:30:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.08.2018 09:19:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.08.2018 11:42:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.08.2018 11:36:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.08.2018 08:48:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
01.08.2018 10:46:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.07.2018 13:52:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.07.2018 11:01:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.07.2018 10:42:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.07.2018 08:28:46Beata Janiszewskaedycja strony
20.07.2018 08:24:29Beata Janiszewskaedycja strony
19.07.2018 10:39:57Beata Janiszewskaedycja strony
12.07.2018 15:30:19Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.07.2018 09:59:00Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
11.07.2018 13:25:44Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.07.2018 15:37:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.07.2018 14:32:18Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
04.07.2018 09:39:09Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
03.07.2018 15:15:40Administratoredycja strony
03.07.2018 15:15:09Administratoredycja strony
03.07.2018 15:14:32Administratoredycja strony
03.07.2018 15:14:05Administratoredycja strony
03.07.2018 15:13:42Administratoredycja strony
03.07.2018 15:11:54Administratoredycja strony
03.07.2018 15:11:13Administratoredycja strony
03.07.2018 15:05:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.07.2018 12:27:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.07.2018 11:24:57Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
29.06.2018 08:26:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.06.2018 08:24:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.06.2018 12:16:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.06.2018 11:47:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.06.2018 10:03:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.06.2018 13:01:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.06.2018 12:57:35Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.06.2018 12:40:21Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
26.06.2018 16:14:32Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.06.2018 11:28:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.06.2018 07:15:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.06.2018 11:43:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.06.2018 14:24:52Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
21.06.2018 14:09:14Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
21.06.2018 10:20:54Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.06.2018 13:45:37Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.06.2018 11:00:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:58:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:56:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:54:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:52:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:51:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:46:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:30:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 08:13:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.06.2018 08:09:09Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
15.06.2018 15:04:26Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
14.06.2018 15:04:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.06.2018 14:40:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.06.2018 11:44:21Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
14.06.2018 10:51:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.06.2018 10:47:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.06.2018 09:40:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
12.06.2018 09:11:33Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.06.2018 09:09:11Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.06.2018 09:08:15Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.06.2018 08:36:57Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.06.2018 08:29:44Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
05.06.2018 15:32:58Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
05.06.2018 09:28:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.06.2018 09:28:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.06.2018 09:25:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.06.2018 09:38:18Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
04.06.2018 09:28:39Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
01.06.2018 13:39:15Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
30.05.2018 13:20:46Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
30.05.2018 13:16:37Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
30.05.2018 13:12:16Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
29.05.2018 10:58:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.05.2018 09:33:19Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
29.05.2018 08:35:26Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.05.2018 07:43:57Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.05.2018 14:51:11Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.05.2018 11:07:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.05.2018 09:52:22Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2018 16:34:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2018 16:18:19Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2018 16:15:19Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2018 16:09:56Administratoredycja strony
22.05.2018 16:08:18Administratoredycja strony
22.05.2018 16:07:18Administratoredycja strony
22.05.2018 15:59:18Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2018 13:29:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.05.2018 14:29:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.05.2018 13:50:05Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.05.2018 13:29:25Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.05.2018 13:01:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.05.2018 12:47:05Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.05.2018 12:45:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.05.2018 11:57:40Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.05.2018 09:41:55Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.05.2018 09:39:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.05.2018 13:45:18Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.05.2018 09:20:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.05.2018 09:10:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.05.2018 08:57:55Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
08.05.2018 08:57:10Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
08.05.2018 08:45:32Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
02.05.2018 13:09:16Beata Janiszewskaedycja strony
27.04.2018 11:51:32Katarzyna Ciudzińskazałącznik został dodany
26.04.2018 12:28:31Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.04.2018 12:20:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.04.2018 12:19:38Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.04.2018 12:08:49Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.04.2018 10:28:42Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
23.04.2018 10:23:51Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
23.04.2018 10:22:12Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.04.2018 08:53:33Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.04.2018 08:35:41Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
17.04.2018 07:59:03Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
16.04.2018 08:03:43Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
16.04.2018 07:43:06Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
13.04.2018 13:37:27Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
10.04.2018 14:25:53Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
10.04.2018 14:24:26Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
09.04.2018 10:04:02Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.04.2018 10:01:54Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.03.2018 14:15:44Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.03.2018 12:13:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.03.2018 10:23:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.03.2018 10:23:03Katarzyna Ciudzińskazałącznik został dodany
27.03.2018 08:37:38Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.03.2018 07:57:40Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.03.2018 07:41:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.03.2018 11:14:10rzecznikedycja strony
14.03.2018 10:17:06rzecznikedycja strony
05.03.2018 19:08:39rzecznikedycja strony
01.03.2018 08:28:29Marta Olszowiecedycja strony
01.03.2018 08:27:59Marta Olszowiecedycja strony
26.02.2018 10:57:28Marta Olszowiecedycja strony
26.02.2018 10:39:49Marta Olszowiecedycja strony
26.02.2018 10:23:40Marta Olszowiecedycja strony
26.02.2018 10:23:40Marta Olszowieczałącznik został dodany
26.02.2018 07:40:45Marta Olszowiecedycja strony
26.02.2018 07:40:15Marta Olszowiecedycja strony
13.02.2018 13:14:41Marta Olszowiecedycja strony
13.02.2018 13:14:00Marta Olszowiecedycja strony
08.02.2018 11:03:27rzecznikedycja strony
08.02.2018 11:03:27rzecznikzałącznik został dodany
08.02.2018 10:58:41rzecznikedycja strony
01.02.2018 14:06:59Marta Olszowiecedycja strony
01.02.2018 14:01:49Marta Olszowiecedycja strony
29.01.2018 14:50:21Marta Olszowiecedycja strony
29.01.2018 14:50:21Marta Olszowieczałącznik został dodany
25.01.2018 15:11:04Marta Olszowiecedycja strony
25.01.2018 15:11:04Marta Olszowieczałącznik został dodany
23.01.2018 15:21:11Marta Olszowiecedycja strony
23.01.2018 15:21:11Marta Olszowieczałącznik został dodany
19.01.2018 08:00:11Marta Olszowiecedycja strony
19.01.2018 08:00:11Marta Olszowieczałącznik został dodany
11.01.2018 14:16:01Marta Olszowiecedycja strony
10.01.2018 14:55:00Marta Olszowiecedycja strony
10.01.2018 14:55:00Marta Olszowieczałącznik został dodany
09.01.2018 15:16:54Marta Olszowiecedycja strony
09.01.2018 15:16:54Marta Olszowieczałącznik został dodany
04.01.2018 08:17:23Marta Olszowiecedycja strony
20.12.2017 14:24:32Marta Olszowiecedycja strony
20.12.2017 14:24:32Marta Olszowieczałącznik został dodany
13.07.2015 10:10:45strona została dodana