Strona główna

MENU

Konsultacje społeczne

 Więcej informacji na temat REWITALIZACJI znaleźć można TUTAJ

ROK 2017


 

 ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI - WYMIANA PIECÓW C.O. - ZAKOŃCZONE W DNIU 31.01.2018


ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI - WYMIANA PIECÓW C.O. - wersja .pdf

 


 

 KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA LATA 2016 - 2023 - 14 PAŹDZIERNIKA - 13 LISTOPADA 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXV/305/17 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 4 GRUDNIA 2017 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA LATA 2016 - 2023

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA LATA 2016 - 2023

Informacja podsumowujaca konsultacje społeczne

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne w formie ankiet konsultacyjnych

Informacja podsumowująca konsultacje społ w formie zbierania uwag

Informacja podsumowująca przebieg otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji w ramach konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji MiG Solec Kujawski 2016-2023 - 17 października 2017 r., Soleckie Centrum Kultury

Informacja podsumowująca przebieg debaty społecznej z udziałem interesariuszy rewitalizacji w ramach konsultacji społecznych - 24 października 2017 r. Soleckie Centrum Kultury, godz. 16:30

Zarządzenie nr IV/135/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2023

Formularz konsultacyjny - zał. nr 1 do w/w zarządzenia

Ankieta konsultacyjna - zał. nr 2 do w/w zarządzenia

Obwieszczenie Burmistrza o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2023

Ogłoszenie Burmistrza o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2023


Ogłoszenie Burmistrza o podjęciu chwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2023

OBWIESZCZENIE O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU DOKUMENTU PN. "GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA i GMINY SOLEC KUJAWSKI NA LATA 2016 - 2023"

 

 KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA LATA 2016 - 2023 - czas trwania konsultacji 9 czerwca - 10 lipca 2017 r.

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W FORMIE ANKIET KONSULTACYJNYCH

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W FORMIE ZBIERANIA UWAG

ZARZĄDZENIE Nr IV/83/17 BURMISTRZA MiG SOLEC KUJAWSKI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

Projekt Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski

Załącznik do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MiG SOLEC KUJAWSKI POWIADAMIAJĄCE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MiG SOLEC KUJAWSKI

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MiG SOLEC KUJAWSKI POWIADAMIAJĄCE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MiG SOLEC KUJAWSKI

ANKIETA KONSULTACYJNA DO POBRANIA - WERSJA PDF

FORMULARZ KONSULTACYJNY DO POBRANIA - WERSJA PDF

 WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI - diagnoza

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEBIEG OTWARTEGO SPOTKANIA Z INTERESARIUSZAMI REWITALIZACJI W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNEJ - 20 CZERWCA 2017 R.

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEBIEG DEBATY SPOŁECZNEJ Z UDZIAŁEM INTERESARIUSZY REWITALIZACJI W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - 27 CZERWCA 2017 R.

UCHWAŁA NR XXIX/261/17 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 18 LIPCA 2017 R. W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

 

 KONSULTACJE SPOŁECZNE POWOŁANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO DOTYCZĄCE PROJEKTU "POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA 2017 - 2020" W OKRESIE 31 MARZEC - 14 KWIETNIA 2017 R.

UCHWAŁA

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU "POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA 2017 - 2020

Formularz zgłoszeniowy w wersji doc. dostępny u dołu strony

 
ROK 2016 oraz 2017

 KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN NAZWY ULIC W SOLCU KUJAWSKIM, WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 1 KWIETNIA 2016 ROKU, O ZAKAZIE PROPAGOWANIA KOMUNIZMU LUB INNEGO USTROJU TOTALITARNEGO PRZEZ NAZWY BUDOWLI, OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ


USTAWA DEKOMUNIZACYJNA

UCHWAŁA 299/10

UCHWAŁA 300/10

UCHWAŁA 214/17
 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMINAY NAZWY ULICY 23 STYCZNIA W SOLCU KUJAWSKIM

Zarządzenie 108/17

Zarządzenie 109/17

Wyniki konsultacji KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIANY NAZWY ULICY 22 LIPCA W SOLCU KUJAWSKIM

Zarządzenie 38/17

Zarządzenie 39/17

Wyniki konsultacji

 KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIANY NAZWY ULICY HANKI SAWICKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM ( z wyłączniem budynków położonych przy ul. Hanki Sawickiej 8A, 8B i 8C)

Zarządzenie 18/17

Zarządzenie 19/17

Wyniki konsultacji

 KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI UL. HANKI SAWICKIEJ 8A, 8B I 8C W SOLCU KUJAWSKIM DOTYCZĄCE ZMIANY NAZWY ULICY

Zarządzenie 23/17

Zarządzenie 24/17

Wyniki konsultacji

 

 

 

 KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE UTWORZENIA Z MIASTEM BYDGOSZCZ I INNYMI GMINAMI  Z REGIONU ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO - czas trwania konsultacji 1 marca - 30 kwietnia 2016

Podsumowanie Konsultacji - ogłoszenie wyników

Zarządzenie Burmistrza wraz z ankietą oraz uzasadnieniem

Granice obszaru Metropolii Bydgoskiej

Ustawa o związkach metropolitalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania: 
ustawa.pdf95.25 KB
uchwala_1.pdf517.27 KB