poniedziałek
26
października
2020
Imieniny: Damian / Lucyna / Lutosław

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Książka telefoniczna

 

 KSIĄŻKA TELEFONICZNA - ALFABETYCZNIE

Cezary BallDyrektor Wydziału Utrzymania Miasta

tel. 52 387 01 60
tel. kom. 531 687 816
e-mail: c.ball@soleckujawski.pl
bud. D

Karolina Bambrowicz - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego - Biuro Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
- referent ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
tel. 52 387 01 66
e-mail: dotacje@soleckujawski.pl

Dorota Bethke - Referat Realizacji Inwestycji - inspektor ds. realizacji inwestycji
Ref. Realizacji Inwestycji
tel. 52 387 01 15
bud. E

Barbara BiałkowskaZastępca Burmistrza Solca Kujawskiego,
Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem
tel. (52) 387 01 02
tel. kom. 608 571 050
e-mail:b.bialkowska@soleckujawski.pl
p. 10 (I p.)

Marlena BorakiewiczBiuro Kontroli Wewnętrznej
- inspektor ds. kontroli wewnętrznej
tel. 52 387 01 26
kontrola@soleckujawski.pl
ul. 29 Listopada 2
bud. D 2

Katarzyna Bujalska - Wydział Utrzymania Miasta 
- Podinspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
tel. 52 387 01 25
e-mail: czystagmina@soleckujawski.pl
bud. D

Agnieszka Czarczyńska - Biuro Nadzoru Właścicielskiego
referent ds. nadzoru właścicielskiego
tel. 52 387 01 19
e-mail: a.czarczynska@soleckujawski.pl
p. 23

Agnieszka Chojnacka – Kusz
- Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
– Referat Realizacji Inwestycji
- Podinspektor ds. inwestycji
tel. 52 387 01 21
e-mail: inwestycje@soleckujawski.pl
bud. E

Katarzyna CiudzińskaWydział OrganizacjiBiuro Rady Miejskiej
-Inspektor ds. obsługi biura rady miejskiej oraz biuletynu informacji publicznej
tel. 52 387 01 13
e-mail: biurorady@soleckujawski.pl
p. 8 (parter)

Sylwia DudzińskaWydział Budżetu i Finansów – Referat Księgowości Budżetowej
-Inspektor ds. finansowo – księgowych
tel. 52 387 01 37
p. 16 (Ip.)

Zbigniew FaleńczykWydział Utrzymania Miasta – Referat Gospodarki Komunalnej
- p.o. Kierownika Ref. Gospodarki Komunalnej
tel. 52 387 01 69
e-mail: z.falenczyk@soleckujawski.pl
bud. D 3

Waldemar Fojt - Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Spraw Obywatelskich
- Inspektor ds. zarządzania kryzysowego
tel. 52 387 01 14
tel. kom. 531 687 734
e-mail: gpk@soleckujawski.pl
bud. B 30

Mirosław Gębski - inspektor ds. rozwoju gminy
tel. 52 387 01 48
meil: m.gebski@soleckujawski.pl
pok. 17 ( I p.)

Agnieszka Głowala - Referat Księgowości Budżetowej
- referent ds. księgowości budżetowej
tel. 52 387 01 37
p. 13 (I p.)

Aleksandra JabłońskaWydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego – Referat Realizacji Inwestycji
- Inspektor ds. inwestycji
tel. 52 387 01 21
e-mail: inwestycje@soleckujawski.pl - bud. E

Beata JaniszewskaBiuro Promocji
– kierownik
tel. 52 387 01 12
tel. kom. 531 686 990
e-mail: promocja@soleckujawski.pl
p. 11 (I p.)

Katarzyna Kamińska - Pion Ochrony 
pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
Wydział Administracji - Inspektor ds. obsługi archiwum
tel. 52 387 01 07
e-mail: archiwum@soleckujawski.pl
bud. B 30

Paweł KaszanekWydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego – Biuro Planowania Przestrzennego
- Inspektor ds. planowania przestrzennego
tel. 52 387 01 22
e-mail:p.kaszanek@soleckujawski.pl
bud. B p. 28

Violetta Kiełczewska – Wydział Gospodarki Mieniem - Biuro zasobów mieszkaniowych i windykacji
Kierownik Biura zasobów mieszkaniowych i windykacji
tel. 52 387 01 63
e-mail: v.kielczewska@soleckujawski.pl
p. 3

Maria KlempWydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego – Biuro Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
- Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 52 387 01 66
e-mail: przetargi@soleckujawski.pl
bud. B pok. 26

Iwona KonopaWydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
– Kierownik Biura Planowania Przestrzennego
tel. 52 387 01 22
e-mail: budownictwo@soleckujawski.pl, bud. B 27

Alina KowalskaSkarbnik Gminy, Dyrektor Wydziału Budżetu i Finansów
tel. (52) 387 01 05
tel. kom. 608 570 965
e-mail:skarbnik@soleckujawski.pl
p. 12 (I p.)

Małgorzata Kubiak Wydział Gospodarki Mieniem
Biuro Nadzoru Właścicielskiego
- Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
tel. 52 387 01 09
e-mail: bnw@soleckujawski.pl
p. 23 (III p.)

Agata Kukułka - Wydział Gospodarki Mieniem - Biuro Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji
- Referent ds. dodatków mieszkaniowych i windykacji
tel. 52 387 01 28
e-mail: a.kukulka@soleckujawski.pl
pok. 4

Marta Kukułka - Wydział Gospodarki Mieniem – Biuro Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji
– Inspektor ds. zasobów mieszkaniowych i windykacji
tel. 52 387 01 28
e-mail: bzmiw@soleckujawski.pl
pok. 4

Sylwia KrólWydział Organizacji – Referat Edukacji – Inspektor ds. oświaty
tel. 52 387 01 20
e-mail: oswiata2@soleckujawski.pl
p. 25 (IIp.)

Anna Kwiatkowska - Wydział Utrzymania Miasta - podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. 52 387 01 54
e-mail: woda@soleckujawski.pl
bud. D 2

Karolina LemkaWydział Utrzymania Miasta – Referat Gospodarki Komunalnej
- Inspektor ds. drogownictwa
tel. 52 387 01 64
e-mail: drogi@soleckujawski.pl
bud. D 3

Joanna Link - Wydział Utrzymania Miasta – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
- Inspektor ds. ochrony środowiska
tel. 52 387 01 61
e-mail: ochronasrodowiska@soleckujawski.pl
bud. D 1

Renata ŁapiakWydział Utrzymania Miasta - Referat Gospodarczo - Techniczny
Pracownik gospodarczy
PS (IIp.)

Marta Maciałek - Ref. Organizacyjny
- Pomoc administracyjna
tel. 52 387 13 88

Katarzyna MałeckaWydział Organizacji - Kierownik Referatu Edukacji
tel. 52 387 01 38
tel. kom. 608 559 735
e-mail: oswiata@soleckujawski.pl
p. 25a (IIp.)

Małgorzata MandziejewskaWydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
- Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
tel. 52 387 01 22
e-mail: m.mandziejewska@soleckujawski.pl
bud. B 28

Magdalena Menczyńska – Tarzyńska - Referat Gospodarczo - Techniczny
– Kierownik referatu gospodarczo - technicznego
tel. 52 387 01 40
tel. kom. 509 470 477
e - mail: m.menczynska-tarzynska@soleckujawski.pl
bud. C

Agnieszka Mędlewska - Wydział Gospodarki Mieniem - Referat Nieruchomości
- podinspektor ds. nieruchomości
tel. 52 387 01 19
e-mail: a.medlewska@soleckujawski.pl
pok. 5

Krystyna MikulskaPełnomocnik Burmistrza Solca Kujawskiego,
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego
tel. (52) 387 01 23
tel. kom. 608 570 488
k.mikulska@soleckujawski.pl
bud B 27

Katarzyna Michalak - Wydział Organizacyjny - Referat Organizacyjny
-Inspektor
tel. 052 387 01 13
e-mail: k.michalak@soleckujawski.pl
pok. 8 (parter)

Monika MichalskaWydział Budżetu i Finansów
- Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej
tel. 52 387 01 48
tel. kom. 509 470 466
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl
p. 17 (Ip.)

Zuzanna MichałowskaWydział Budżetu i Finansów – Referat Księgowości Budżetowej
- Inspektor ds. finansowo – księgowych
tel. 52 387 01 11
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl

Tomasz Musiał - Biuro Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 
tel. 52 387 01 51
Inspektor ds. zamówień publicznych
e-mail: przetargi@soleckujawski.pl
p. 26

Agnieszka NadolnaWydział Budżetu i Finansów – Referat Finansowo – Podatkowy
- Inspektor ds. finansowo – księgowych
tel. 52 387 01 37
e-mail: finanse@soleckujawski.pl
p. 16 (Ip.)

Monika NowakWydział Budżetu i Finansów – Referat Finansowo – Podatkowy
– Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat
tel. 52 387 01 10
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl
p. 15 (Ip.)

Monika Nitka - NowickaWydział Spraw Obywatelskich – Referat Spraw Obywatelskich
- Podinspektor ds. dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej
tel. 52 387 01 35
e-mail: ewidencja@soleckujawski.pl
p. 6

Agnieszka Olejniczak - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego - Biuro Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
- pomoc administracyjna
tel. 52 387 01 51
e-mail: dotacje1@soleckujawski.pl
bud. B pok. 26

Marta Olszowiec - Biuro Promocji
- Referent ds. promocji
tel. 52 387 01 12
e-mail: marta.olszowiec@soleckujawski.pl
p. 11

Katarzyna Orzechowska - Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Spraw Obywatelskich
- Z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Inspektor ds. ewidencji ludności
tel. 52 387 01 16
e-mail: ewl@soleckujawski.pl
p. 6

Katarzyna Paliwoda – KozakWydział Organizacji – Referat Organizacyjny
-Inspektor ds. kadr
tel. 52 387 01 36
e-mail: kadry@soleckujawski.pl
p. 13 (Ip.)

Anna Pniewska - Wydział Gospodarki Mieniem
-
pomoc administracyjna
tel. 52 387 01 19
e-mail: a.pniewska@soleckujawski.pl
p. 5 (parter)

Bartosz Podgórski - Wydział Organizacji
- Biuro Informatyzacji i Rozwoju Systemów Informatycznych
- Informatyk
e-mail: informatyk2@soleckujawski.pl
tel 52 387 01 31

Paulina PopielewskaBiuro Prawne
– Radca Prawny
tel. 052 387 01 27
e-mail: biuroprawne@soleckuajwski.pl
Ul. 29 Listopada 2

Barbara Przybylska - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
- Biuro Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
- Kierownik Biura
tel. 052 387 01 66
e-mail: b.przybylska@soleckujawski.pl
Bud. B, pok. 26

Magdalena ReikowskaWydział Budżetu i Finansów – Referat Finansowo – Podatkowy
-Inspektor ds. księgowości podatkowej
tel. 52 387 01 10
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl
p. 15 (Ip.)

Sylwia Rejent - Biuro Promocji
- podinspektor ds. promocjioraz przetwarzania dokumentów niejawnych
tel. 52 387 01 12
e-mail: sr.wa@soleckujawski.pl
P. 11

Joanna Rompkowska - Wydział Utrzymania Miasta
– Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
- Inspektor ds. ochrony środowiska
tel. 52 387 01 61
e-mail: ochronasrodowiska@soleckujawski.pl
bud. D p. 1

Magdalena Rudna-PlewaSekretarz Gminy,
Dyrektor Wydziału Organizacji, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
tel. (52) 387 01 03
tel. kom. 608 570 049
sekretarz@soleckujawski.pl
p. 10 (I p.)

Agnieszka Sadowska
Wydział Budżetu i Finansów – Referat Księgowości Budżetowej
-Inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 52 387 01 11
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl
p. 14 (Ip.)

Natalia SierackaBiuro Prawne
– Referent Prawny
tel. 052 387 01 27
e-mail: biuroprawne@soleckuajwski.pl
Ul. 29 Listopada 2

Patrycja Sikora - Biuro Informatyzacji i Rozwoju Systemów Informatycznych
- referent ds. obsługi kancelarii
tel. 52 387 01 00
e-mail: p.sikora@soleckujawski.pl
p.1

Ewa SkierkiewiczWydział Utrzymania Miasta
– Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
- Podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. 52 387 01 65
e-mail. ekologia@soleckujawski.pl
bud. D 2

Iwona SkrzypińskaWydział Utrzymania Miasta
- Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
– Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. 52 387 01 62
tel. kom. 608 559 719
e-mail: i.skrzypinska@soleckujawski.pl
bud. D 4

Wanda SliżewskaWydział Gospodarki Mieniem - Biuro Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji
- Inspektor ds. zasobów mieszkaniowych i windykacji
tel. 52 387 01 28
e-mail: bzmiw@soleckujawski.pl
p. 4

Barbara Słowińska – Wydział Budżetu i Finansów
– Referat Księgowości Budżetowej
- Inspektor ds. płac
tel. 52 387 01 36
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl
p. 13 (Ip.)

Łukasz Stamm - Wydział Organizacji
- Biuro Informatyzacji i Rozwoju Systemów Informatycznych
- Kierownik Biura
tel. 52 387 01 31
tel. kom. 531 687 377
e-mail: informatyk@soleckujawski.pl

Grażyna StańczakWydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
– Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji
tel. 52 387 01 15
tel. kom. 608 559 116
e-mail: g.stanczak@soleckujawski.pl
bud. E

Zbigniew Stefańskirzecznik prasowy
tel. 52 387 01 32
tel. kom. 531 687 195
e-mail: rzecznik@soleckujawski.pl
p. 22 (IIp.)

Monika Stępniewska - Wydział Budżetu i Finansów - inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 52 387 01 11
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl
p. 14 (II p.)

Teresa SubstykBurmistrz Solca Kujawskiego
tel. (52) 387 01 44 (sekretariat)
solec@soleckujawski.pl
p. 10 (I p.)

Agnieszka SzafrańskaWydział Utrzymania Miasta
- Referat Gospodarki Komunalnej
- Inspektor ds. drogownictwa
tel. 52 387 01 64
e-mail: drogi@soleckujawski.pl
bud. D 3

Małgorzata SzalewskaBiuro Prawne
- Radca Prawny
tel. 052 387 01 27
tel. kom. 608 559 276
e-mail: biuroprawne@soleckuajwski.pl
Ul. 29 Listopada 2

Agnieszka SzczurykWydział Utrzymania Miasta
- Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
- Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 52 387 01 25
e-mail: czystagmina@soleckujawski.pl
p. D

Małgorzata Szuster-Czaki - Wydział Organizacji
- Referat Oświaty
- Podinspektor ds. oświaty
e-mail:oswiata2@soleckujawski.pl
tel. 52 387 01 20
p. 25

Katarzyna Tracewska – Rećko - Wydział Gospodarki Mieniem
- Referat nieruchomości
- Inspektor ds. nieruchomości i zasobów mieszkaniowych
tel. 52 387 01 06
e-mail: nieruchomosci@soleckujawski.pl
p. 2

Katarzyna Tomczuk - Biuro Informatyzacji i Rozwoju Systemów Informatycznych
- Referent ds. obsługi kancelarii
tel. 387 01 00
tel. kom. 507 795 910
kancelaria@soleckujawski.pl
(parter - biuro podawcze)

Robert Urbanowicz - Wydział Organizacji
- Biuro Informatyzacji i Rozwoju Systemów Informatycznych
- Informatyk
e-mail: informatyk3@soleckujawski.pl
tel. 52 387 01 31

Anna Urbańska - Wydział Utrzymania Miasta Referat Gospodarczo - Techniczny 
- referent ds. administracji budynkami mieszkalnymi
tel. 52 387 01 40
e-mail: rgt@soleckujawski.pl
bud. C

Agnieszka Wilk
- Wydział Spraw Obywatelskich
- Referat Spraw Obywatelskich
- Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, obrony cywilnej i spraw obronnych
tel. 52 387 01 14
e-mail: jpop@soleckujawski.pl
bud. B 30

Zbigniew WiśniewskiWydział Organizacyjny
- pełnomocnik ds. ochrony przeciwpożarowej
tel. 52 387 13 88

Elżbieta Woś – Wydział Gospodarki Mieniem
- Referat nieruchomości i nadzoru właścicielskiego
- Kierownik Ref. nieruchomości i nadzoru właścicielskiego
tel. 52 387 01 06
e-mail:e.wos@soleckujawski.pl
p. 2 (parter)

Wiesława ZawalińskaWydział Utrzymania Miasta
– Referat Gospodarczo – Techniczny
- pomoc administracyjna
tel. 52 387 01 40
tel. kom. 537 333 517
e-mail: rgt@soleckujawski.pl
bud. C

Justyna Żebrowska – Dudek - Dyrektor Wydziau Spraw Obywatelskich
-
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 52 387 01 17
tel. kom. 531 687 308
e-mail: usc@soleckujawski
p. 7

 

 KSIĄŻKA TELEFONICZNA - WYDZIAŁY, REFERATY I BIURA

BIURO PRAWNE

Małgorzata Szalewska – Radca Prawny
tel. 052 387 01 27
tel. kom. 608 559 276
e-mail: biuroprawne@soleckuajwski.pl
Ul. 29 Listopada 2

Paulina Popielewska – Radca Prawny
tel. 052 387 01 27
e-mail: biuroprawne@soleckuajwski.pl
Ul. 29 Listopada 2

Natalia Sieracka – Referent Prawny
tel. 052 387 01 27
e-mail: biuroprawne@soleckuajwski.pl
Ul. 29 Listopada 2

RZECZNIK PRASOWY

Zbigniew Stefański 
tel. 52 387 01 32
tel. kom. 531 687 195
e-mail: rzecznik@soleckujawski.pl
p. 22 (IIp.)

PION OCHRONY

Katarzyna Kamińska - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Wydział Administracji - Inspektor ds. obsługi archiwum
tel. 52 387 01 07
e-mail: archiwum@soleckujawski.pl
bud. B 30

BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Marlena Borakiewicz - inspektor ds. kontroli wewnętrznej
tel. 52 387 01 26
kontrola@soleckujawski.pl
ul. 29 Listopada 2

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM

Barbara Białkowska - Zastępca Burmistrza Solca Kujawskiego,
Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem
tel: (52) 387 01 44
tel. kom. 608 571 050
e-mail: b.bialkowska@soleckujawski.pl
p. 10 (sekretariat)

REFERAT NIERUCHOMOŚCI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Elżbieta Woś - Kierownik referatu nieruchomości i nadzoru właścicielskiego 
tel. 52 387 01 06
e - mail: e.wos@soleckujawski.pl
p. 2 (parter)

Katarzyna Tracewska – Rećko - inspektor ds. nieruchomości
tel. 52 387 01 06
e-mail: nieruchomosci@soleckujawski.pl
p. 2 (parter)

Agnieszka Mędlewska - podinspektor ds. nieruchomości
tel. 52 387 01 19
e-mail: a.medlewska@soleckujawski.pl
p. 5 (parter)

Małgorzata Kubiak - inspektor ds. nadzoru właścicielskiego

tel. 52 387 01 09
e-mail: bnw@soleckujawski.pl
p. 23 (III p.)

Agnieszka Czarczyńska 
tel. 52 387 01 09
e-mail: a.czarczynska@soleckujawski.pl
p. 23 (III p.)

BIURO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH I WINDYKACJI

Violetta Kiełczewska - Kierownik Biura Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji
tel. 52 387 01 63
e-mail: v.kielczewska@soleckujawski.pl
p. 3 (parter)

Wanda Sliżewska - Inspektor ds. zasobów mieszkaniowych i windykacji
tel. 52 387 01 28
bzmiw@soleckujawski.pl
p. 4 (parter)

Marta Kukułka - Inspektor ds. mieszkaniowych i windykacji
tel. 52 387 01 28
m.kukulka@soleckujawski.pl
p. 4

Agata Kukułka - Referent ds. dodatków mieszkaniowych i windykacji
tel. 52 387 01 28
e-mail: a.kukulka@soleckujawski.pl
p. 4

WYDZIAŁ UTRZYMANIA MIASTA

Cezary Ball – Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta
tel. 52 387 01 60
tel. kom. 531 687 816
e-mail: c.ball@soleckujawski.pl
bud. D

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Iwona Skrzypińska – Kierownik Referatu `
tel. 52 387 01 62
tel. kom. 608 559 719
e-mail: i.skrzypinska@soleckujawski.pl
bud. D

Ewa Skierkiewicz – Podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. 52 387 01 65
e-mail. ekologia@soleckujawski.pl
bud. D 2

Anna Kwiatkowska - Podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. 52 387 01 54
e-mail: woda@soleckujawski.pl
bud. D 2

Joanna Rompkowska - Inspektor ds. ochrony środowiska
tel. 52 387 01 61
e-mail: ochronasrodowiska@soleckujawski.pl
bud. D 1

Joanna Link - Inspektor ds. ochrony środowiska
tel. 52 387 01 61
e-mail: ochronasrodowiska@soleckujawski.pl
bud. D 1

Agnieszka Szczuryk - Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 52 387 01 25
e-mail: czystagmina@soleckujawski.pl
p. D

Katarzyna Bujalska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 52 387 01 25
e-mail: czystagmina@soleckujawski.pl
p. D

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zbigniew Faleńczyk – p.o. Kierownika Ref. Gospoadrki Komunalnej
tel. 52 387 01 69
e-mail: drogi@soleckujawski.pl
bud. D 3

Karolina Lemka – Inspektor ds. drogownictwa
tel. 52 387 01 64
e-mail: drogi@soleckujawski.pl
bud. D 3

Agnieszka Szafrańska – Inspektor ds. drogownictwa
tel. 52 387 01 64
e-mail: drogi@soleckujawski.pl
bud. D 3

REFERAT GOSPODARCZO - TECHNICZNY

Magdalena Menczyńska - Tarzyńska - Kierownik Ref. Gospodarczo - Technicznego
tel. 52 387 01 40
tel. kom. 509 470 477
e-mail:m.menczynska-tarzynska@soleckujawski.pl
bud. C

Wiesława Zawalińska – pomoc administracyjna
tel. 52 387 01 40
tel. kom. 537 333 517
e-mail: rgt@soleckujawski.pl
bud. C

Anna Urbańska - referent ds. administracji budynkami mieszkalnymi
tel. 52 387 01 40
e-mail: rgt@soleckujawski.pl
bud. C

Renata Łapiak
robotnik gospodarczy

Ilona Wierzewska
Sekretarka
tel. 52 387 01 44
p. 10 (I piętro)

BIURO PROMOCJI

Beata Janiszewska – Biuro Promocji
Kierownik Biura Promocji
tel. 52 387 01 12
tel. kom. 531 686 990
e-mail: promocja@soleckujawski.pl
p. 11 (Ip.)

Sylwia Rejent - Biuro Promocji
Podinspektor ds. promocjioraz przetwarzania dokumentów niejawnych
tel. 52 387 01 12
e-mail: sr.wa@soleckujawski.pl
p. 11 (Ip.)

Marta Olszowiec - Biuro Promocji
Referent ds. promocji
tel. 52 387 01 12
e-mail: marta.olszowiec@soleckujawski.pl
p. 11 (Ip.)

WYDZIAŁ ORGANIZACJI

Magdalena Rudna-Plewa – Sekretarz Gminy,
Dyrektor Wydziału Organizacji,
tel. (52) 387 01 03
608 570 049
sekretarz@soleckujawski.pl
p. 10 (I p.)

REFERAT ORGANIZACYJNY

Katarzyna Paliwoda – Kozak – Inspektor ds. kadr
tel. 52 387 01 36
e-mail: kadry@soleckujawski.pl
p. 13 (Ip.)

Katarzyna Ciudzińska – Biuro Rady Miejskiej
- Inspektor ds. obsługi biura rady miejskiej oraz biuletynu informacji publicznej
tel. 52 387 01 13
e-mail: biurorady@soleckujawski.pl
p. 8 (parter)

Katarzyna Michalak - inspektor
tel. 52 387 01 13
e-mail:k.michalak@soleckujawski.pl
pok. 8 (parter)

Zbigniew Wiśniewski - pełnomocnik ds. ochony przeciwpożarowej
tel. 52 387 13 88

REFERAT EDUKACJI

Katarzyna Małecka – Kierownik Referatu
tel. 52 387 01 38
tel. 608 559 735
e-mail: oswiata@soleckujawski.pl
p. 25a (IIp.)

Sylwia Król – Inspektor ds. oświaty
tel. 52 387 01 20
e-mail: oswiata2@soleckujawski.pl
p. 25 (IIp.)

Małgorzata Szuster-Czaki - podinspektor ds. oświaty
tel. 52 387 01 20
e-mail: oswiata2@soleckujawski.pl
p. 25 (IIp.)

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Katarzyna Ciudzińska – Wydział Organizacji
Biuro Rady Miejskiej
Inspektor ds. obsługi biura rady miejskiej oraz biuletynu informacji publicznej
tel. 52 387 01 13
e-mail: biurorady@soleckujawski.pl
p. 8 (parter)

Katarzyna Michalak - Wydział Organizacji
Biuro Rady Miejskiej
inspektor
tel. 52 387 01 13
e-mail: biurorady@soleckujawski.pl
p. 8 (parter)

BIURO INFORMATYZACJI I ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Łukasz Stamm - Kierownik Biura
tel. 52 387 01 31
tel. kom. 531 687 377
e-mail: informatyk@soleckujawski.pl

Bartosz Podgórski - Informatyk
tel 52 387 01 31
e-mail: informatyk2@soleckujawski.pl

Robert Urbanowicz - Informatyk
tel. 52 387 01 31
e-mail: informatyk3@soleckujawski.pl

Katarzyna Tomczuk - referent ds. obsługi kancelarii
tel. 52 387 01 00
tel. kom. 507 795 910
kancelaria@soleckujawski.pl
pok. 1 (parter)

Patrycja Sikora - referent ds. obsługi kancelarii
tel. 52 387 01 00 
p.sikora@soleckujawski.pl
p. 1

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Justyna Żebrowska – Dudek
Dyrektor Wydziału
tel. 52 387 01 17
tel. kom. 531 687 308
e-mail: usc@soleckujawski
p. 7 (parter)

URZĄD STANU CYWILNEGO

Justyna Żebrowska – Dudek
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 52 387 01 17
e-mail: usc@soleckujawski
p. 7 (parter)

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Monika Nitka - Nowicka – Podinspektor ds. dowodów osobistych i
ewidencji działalności gospodarczej
tel. 52 387 01 35
e-mail: ewidencja@soleckujawski.pl
p. 6 (parter)

Katarzyna Orzechowska - Z-ca kierownika Urzędu stanu Cywilnego, Inspektor ds. ewidencji ludności
tel. 52 387 01 16
e-mail: ewl@soleckujawski.pl
p. 6 (parter)

Waldemar Fojt - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego
tel. 52 387 01 14
tel. kom. 531 687 734
e-mail: gpk@soleckujawski.pl
bud. B 30

Agnieszka Wilk - Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, obrony cywilnej i spraw obronnych
tel. 52 387 01 14
jpop@soleckujawski.pl
bud. B 30

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Katarzyna Kamińska - Pion Ochrony, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
Wydział Administracji - Inspektor ds. obsługi archiwum
tel. 52 387 01 07
e-mail: archiwum@soleckujawski.pl
bud. B 30

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Alina Kowalska – Skarbnik Gminy,
Dyrektor Wydziału Budżetu i Finansów
tel. (52) 387 01 05
tel. kom. 608 570 965
e-mail:skarbnik@soleckujawski.pl
p. 12 (I p.)

REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Monika Michalska – Kierownik Referatu
tel. 52 387 01 48
tel. kom. 509 470 466
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl
p. 17 (Ip.)

Barbara Słowińska – Inspektor ds. płac
tel. 52 387 01 36
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl
p. 13 (Ip.)

Sylwia Dudzińska – Inspektor ds. finansowo – księgowych
tel. 52 387 01 37
p. 16 (Ip.)

Zuzanna Michałowska – Inspektor ds. finansowo – księgowych
tel. 52 387 01 11
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl
p. 14 (Ip.)

Agnieszka Sadowska – Inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 52 387 01 11
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl
p. 14 (Ip.)

Agnieszka Głowala - Referent ds. księgowości budżetowej
tel. 52 387 01 36
p. 13

Monika Stępniewska - Inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 52 397 01 11
p. 14

REFERAT FINANSOWO-PODATKOWY

Monika Nowak – Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat
tel. 52 387 01 10
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl
p. 15 (Ip.)

Magdalena Reikowska – Inspektor ds. księgowości podatkowej
tel. 52 387 01 10
e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl
p. 15 (Ip.)

Agnieszka Nadolna – Inspektor ds. finansowo – księgowych
tel. 52 387 01 37
e-mail: finanse@soleckujawski.pl
p. 16 (Ip.)

WYDZIAŁ INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Krystyna Mikulska – Pełnomocnik Burmistrza Solca Kujawskiego,
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego,
tel. (52) 387 01 23
tel. kom. 608 570 488
k.mikulska@soleckujawski.pl
bud B 27

REFERAT REALIZACJI INWESTYCJI

Grażyna Stańczak – Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji
tel. 52 387 01 15
tel. kom. 608 559 116
e-mail: g.stanczak@soleckujawski.pl
bud. E

Aleksandra Jabłońska – Inspektor ds. inwestycji
tel. 52 387 01 21
e-mail: inwestycje@soleckujawski.pl - bud. E

Agnieszka Chojnacka – Kusz - Podinspektor ds. inwestycji
tel. 52 387 01 21
e-mail: inwestycje@soleckujawski.pl
bud. E

Dorota Bethke - inspektor ds. realizacji inwestycji
tel. 52 387 01 15
bud. E

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Iwona Konopa – Kierownik Biura
tel. 52 387 01 22
e-mail: budownictwo@soleckujawski.pl,
bud. B  pok. 28

Małgorzata Mandziejewska – Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
tel. 52 387 01 22
e-mail: m.mandziejewska@soleckujawski.pl
bud. B pok. 28

Paweł Kaszanek - Inspektor ds. planowania przestrzennego
tel.52 387 01 22
e-mail: p.kaszanek@soleckuajwski.pl
bud. B pok. 28

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Barbara Przybylska - Kierownik Biura
tel. 052 387 01 66
e-mail: b.przybylska@soleckujawski.pl
Bud. B pok. 26

Tomasz Musiał - inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 52 387 01 51
e-mail: przetargi@soleckujawski.pl
Bud. B pok. 26


Maria Klemp – Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 52 387 01 66
e-mail: przetragi@soleckujawski.pl
bud. B pok. 26

Karolina Bambrowicz - referent ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
tel. 52 387 01 66
e-mail: dotacje@soleckujawski.pl
bud. B pok. 26

Agnieszka Olejniczak - pomoc administracyjna
tel. 52 387 01 51
e-mail: dotacje1@soleckujawski.pl
bud. B pok. 26

- - - -
Mirosław Gębski - Inspektor ds. rozwoju Gminy
tel. 52 387 01 48
e-mail: m.gebski@soleckujawski.pl
pok. 17 (I p.)

------
Waldemar Kwiatkowski - BHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor publikacji: Marta Olszowiec
Data publikacji: 2015-07-06 09:55:54
Data modyfikacji: 2020-10-15 12:53:17
Liczba odsłon: 11948
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
15.10.2020 12:53:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.10.2020 15:46:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.10.2020 15:32:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.10.2020 15:25:49Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.10.2020 08:52:04rzecznikedycja strony
13.10.2020 08:48:25rzecznikedycja strony
22.09.2020 09:40:18rzecznikedycja strony
28.07.2020 14:48:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.06.2020 08:06:52rzecznikedycja strony
21.05.2020 14:49:21rzecznikedycja strony
25.03.2020 10:34:19Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.03.2020 08:03:49Marta Olszowiecedycja strony
02.03.2020 09:40:32Marta Olszowiecedycja strony
26.02.2020 07:34:40Administratoredycja strony
26.02.2020 07:29:35Administratoredycja strony
11.02.2020 15:10:13Marta Olszowiecedycja strony
11.02.2020 12:50:45Marta Olszowiecedycja strony
30.01.2020 11:59:18Marta Olszowiecedycja strony
27.01.2020 09:06:39Marta Olszowiecedycja strony
22.01.2020 14:12:46rzecznikedycja strony
22.01.2020 14:04:39rzecznikedycja strony
16.12.2019 08:57:34Marta Olszowiecedycja strony
14.12.2019 15:00:52Marta Olszowiecedycja strony
06.12.2019 14:44:00Marta Olszowiecedycja strony
06.12.2019 14:42:42Marta Olszowiecedycja strony
03.12.2019 11:36:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.11.2019 13:38:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.11.2019 13:36:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.11.2019 08:13:07Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.11.2019 10:32:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.10.2019 09:18:51rzecznikedycja strony
25.10.2019 09:21:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
17.10.2019 13:21:55Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.10.2019 12:27:49Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.09.2019 08:56:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.08.2019 07:53:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.07.2019 15:54:55Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.07.2019 15:49:02Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.07.2019 07:44:50Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.07.2019 07:32:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.07.2019 07:51:54Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.06.2019 10:57:55Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.06.2019 10:46:52Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.06.2019 10:37:52Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.06.2019 10:36:05Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.05.2019 12:25:35Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.05.2019 12:14:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.05.2019 12:12:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.05.2019 12:04:44Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.05.2019 11:31:31Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.04.2019 15:02:49Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
01.03.2019 13:37:04Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
01.03.2019 13:32:26Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.02.2019 15:02:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.02.2019 14:55:14Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.02.2019 14:49:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.02.2019 14:14:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.02.2019 14:03:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.02.2019 10:17:13Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.02.2019 09:39:26Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.02.2019 09:21:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.01.2019 09:55:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.01.2019 09:53:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.11.2018 07:05:13Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.09.2018 15:02:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.09.2018 14:58:10Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.09.2018 14:48:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 15:27:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 15:23:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 15:23:02Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 15:14:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 15:11:05Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.06.2018 12:26:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.06.2018 12:25:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.06.2018 13:16:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.06.2018 13:15:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.05.2018 08:51:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.05.2018 08:50:36Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.05.2018 14:53:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.04.2018 10:22:57Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.04.2018 11:25:29Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.04.2018 11:24:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.04.2018 11:21:26Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.04.2018 14:09:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.04.2018 07:42:10Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.01.2018 10:56:14Marta Olszowiecedycja strony
03.01.2018 10:37:43Marta Olszowiecedycja strony
06.07.2015 09:55:54Marta Olszowiecstrona została dodana