Strona główna

MENU

Miasto książęce

Według niektórych historyków Solec przez pewien czas był ważniejszym od Bydgoszczy ośrodkiem wymiany handlowej. Za pośrednictwem transportu wodnego na Wiśle, przez dzisiejsze okolice Solca wywożono sól a sprowadzano srebro, złoto oraz bursztyn. Sytuację skomplikowali nieco Krzyżacy, którzy przybyli na ziemię chełmińską w 1231 roku i chcieli najbardziej jak tylko się da utrudnić Kazimierzowi, księciu kujawskiemu jakikolwiek handel morski przez Wisłę, od strony Torunia. W 1263 doszło do ugody w tej kwestii i odtąd statki mogły żeglować swobodnie, przez Kujawy aż do morza, ponadto rozładowując towary także w Solcu. Jest to o tyle ważne, iż w pisemnej treści tej ugody wymieniona została nazwa Solec, co może świadczyć o jego dużym znaczeniu w handlu wiślanym.

W 1325 roku Przemysł, książę Kujaw oraz Pan Inowrocławia i Wyszogrodu (dzisiejszy Fordon), nadał Solcowi prawa miejskie. We fragmencie dokumentu lokacyjnego możemy przeczytać: „Dlatego my, Przemysł, z łaski Bożej książę i pan na Inowrocławiu i Wyszogrodzie, kierując się dobrą wola i wolną intencją (…), mężowi przezornemu i szlachetnemu i nam bardzo wiernemu zwanemu Tomaszowi z Jaksic nasze miasto (Solec) na prawie magdeburskim przekazujemy nadając wójtostwo jemu i jego następcom w wymienionym mieście na sposób dziedziczny, aby mógł je bez większych przeszkód na zawsze posiadać”. Wynika z tego, że obowiązek kierowania miastem, a także sprowadzania do niego mieszkańców i przemysłu spadł na Tomasza z Jaksic, który oprócz tych obowiązków miał również przywileje, takie jak swoboda w wybudowaniu dla siebie domu oraz korzyści materialne ze sprzedaży ziem na terenach Solca.

Wkrótce po lokacji miasta powstała parafia pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, który został patronem miasta.

                                            

                                          
                      

                                               Potwierdzenie prawa lokacyjnego Solca - wystawione w 1670 roku przez Michała Korybuta Wiśniowieckiego