piątek
14
grudnia
2018
Imieniny: Alfred / Izydor

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Ochrona Pamięci Walk i Męczeństwa


KALENDARZ OBCHODÓW ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH I NARODOWYCH ORAZ INNYCH ŚWIĄT W SOLCU KUJAWSKIM W 2018 ROKU

 

                   

 

 

 

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę 

 

                                                                                                              

 BIEŻĄCE INFORMACJE

27 GRUDNIA - 100 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

W związku z 100 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Burmistrz Solca Kujawskiego zaprasza do wspólnego uczczenia tego ważnego wydarzenia.  W ramach obchodów,  w dniu 27 grudnia 2018 r., przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich, zlokalizowanym na cmentarzu przy ul. 23 Stycznia 5 w Solcu Kujawskim, zapłoną znicze oraz zostaną złożone symboliczne wiązanki kwiatów.
Uroczystości rozpoczną się 27 grudnia 2018 r., zbiórka uczestników oraz pocztów sztandarowych przy Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim o godz. 11:45.

Pomnik Powstańców Wielkopolskich

17 WRZEŚNIA - ROCZNICA AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ

17 września 1939 roku, wojska sowieckie przekroczyły granice Rzeczpospolitej Polskiej i zajęły bez ostrzeżenia jej wschodnie terytoria.

W celu upamiętnienia ofiar tych wydarzeń, Burmistrz Miasta i Gminy zaprasza do uczestnictwa w uroczystych obchodach rocznicy agresji ZSRR na Polskę. W ramach uroczystości przewidziane jest złożenie symbolicznych wiązanek kwiatów oraz zapalenie zniczy na Pomniku Niepodległości, zlokalizowanym na cmentarzu przy ul. 23 Stycznia.
Podczas uroczystości, z terenu cmentarza oraz Miejsca Pamięci Narodowej przy ul. Bohaterów Września, w asyście harcerzy z Hufca Solca Kujawskiego, pobrane zostaną symboliczne grudki ziemi, które zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Ziemia zebrana z Miejsc Pamięci Narodowej z terenu całego województwa będzie  współtworzyć fundament pomnika "Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 " w Toruniu.

Zapraszamy do uczestnictwa w tym podniosłym wydarzeniu, które rozpocznie się 17 września 2018 roku, zbiórka przy Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 16:55.

31 SIERPNIA - DZIEŃ  SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI

"Solidarność to jedność serc, umysłów, rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze".   ( ks. Jerzy Popiełuszko)

27 lipca 2005 roku Sejm RP ustanowił dzień 31 sierpnia " Dniem Wolności i Solidarności" nadając mu status święta państwowego. Wybór tej daty związany jest ściśle z rocznicą porozumień sierpniowych, które w 1980 roku były punktem kuliminacyjnym zrywu wolnościowego Polaków. Wobec licznych strajków obejmujących całe Wybrzeże oraz szereg miast na terenie całego kraju, władze przystapiły do negocjacji z protestującymi robotnikami. Efektem końcowym toczacych się rozmów, stało się porozumienie podpisane 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku. Wsółdziałanie i jednomyślność strajkujących, którzy w myśl soldarności narodowej przeciwstawili się panującym nierównościom, przyczyniło się w znacznym stopniu do upadku komunizmu w Polsce oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. Komitety strajkujących położyły również podwaliny pod największy związek zawodowy w Polsce - NSSZ "Solidarność", który zjednoczył interesy wszystkich pracujących.

1 WRZEŚNIA - WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września 1939 roku odziały Wermahtu złamały nasze szlabany graniczne , samoloty Lufwaffe złowieszczo nadciągnęły nad polskie miasta, pancernik "Schleswig - Holstein" rozpoczął ostrzeliwanie Westerplatte. 17 września granice Rzeczpospolitej Polskiej przekroczyły wojska sowieckie i zajęły jej wschodnie terytoria, łamiąc pakt o nieagresji. Działania przywódców Niemiec oraz Związku Sowieckiego zapoczątkowały najtragiczniejszy okres w dziejach naszej Ojczyzny - "IV rozbiór Polski". W przeciągu sześciu lat największy konfilkt zbrojny objął swym zasięgiem państwa całego świata zyskując miano najkrwawszej z wojen.

W celu upamiętnienia tych wydarzeń Władze Miasta zapraszają 31 sierpnia 2018 r. na uroczyste obchody "Dnia Solidarności i Wolności", natomiast 1 września 2018 r. na obchody rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę w 1939 r.

W dniu 31 sierpnia - "Dzień Solidarności i Wolności"
Godz. 10:45 - spotkanie uczestników obchodów przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy. Następnie uroczyste złożenie wiązanek kwiatów  oraz zapalenie zniczy na "Skwerze Solidarności" ( ul. 29 Listopada).

W dniu 1 września - rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę w 1939 r.
Godz. 11:45 - spotkanie uczestników obchodów przed Urzędem Miasta i Gminy. Następnie składanie kwiatów oraz zapalenie zniczy na Mogile Zbiorowej Pomordowanych w 1939 r. (cmentarz ul. 23 Stycznia)

15 SIERPNIA - ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Pomnik Niepodległości

 15 sierpnia 2018 r. Władze Samorządowe wraz z Kurkowym Bractwem Strzeleckim organizują obchody Święta Wojska Polskiego. W tym dniu, o godzinie  12:00 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika ( ul. 23 Stycznia), zostanie odprawiona msza święta, po której zostanie oddany hołd wszystkim formacjom wojskowym oraz zostaną  złożone  symboliczne wiązanki  kwiatów  na Pomniku Niepodległości. Po zakończonej uroczystości z balkonu Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim popłyną  pieśni patriotyczne w wykonaniu Krzysztofa Filasińskiego, Wiktorii Wizner oraz Siergieja Morozow.

1 SIERPNIA - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

W związku ze zbliżającym się Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego, Władze Samorządowe zapraszają wszystkich mieszkańców na uroczystość patriotyczną , w trakcie której przewidziane jest uroczyste złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy na Pomniku Upamiętniającym Żołnierzy Armii Krajowej ( cmentarz ul. 23 stycznia).  Obchody uroczystości rozpoczną się zbiórką przy Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, 1 sierpnia o godz. 16:45.


1 MAJA - ŚWIĘTO PRACY ORAZ ROCZNICA WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

"Święto pracy" zostało wprowadzone przez II Międzynarodówkę w 1889 roku w celu upamiętnienia strajku robotników w Chicago, walczących między innymi o wprowadzenie 8 godzinnego czasu pracy.  W 1950 r.rząd komunistyczny nadał dniu 1 maja status święta państwowego oraz ustanowił dniem wolnym od pracy. Stan ten trwa do chwili obecnej.

1 maja 2004 roku nastąpiło największe rozszerzenie Unii Europejskiej o 10 państw członkowskich, w tym również o Polskę.

2 MAJA - ŚWIĘTO FLAGI  RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

"Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej" zostało ustanowione przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2004 roku. Barwy biało czerwone kształtowały się na przestrzeni wielu lat, siegając rodowodem do barw Królestwa Polskiego oraz barw herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego.  Od 1919 roku zostały ostatecznie uznane za barwy państwowe. Od tej chwili , niezmiennie towarzyszą Polakom w ważnych chwilach, świętach, rocznicach, wzbudzając poczucie patriotyzmu oraz poczucie przynależności do Państwa Polskiego.

Flaga Polski
Źródło: Wikipedia

3 MAJA - ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA

"Święto Narodowe Trzeciego Maja" to jedno z najważniejszych świąt w historii naszego państwa. Upamiętnia uchwalenie w 1791 r.  pierwszego w Europie dokumentu, wprowadzającego wiele postępowych zmian, będących efektem walki i przekonań narodu polskiego. Przez kolejne lata, w trakcie  rozbiorów,   święto zostaje zakazane. W 1919 roku po odzyskaniu niepodległości zyskuje status święta narodowego. W 1939 r. ponownie zdelegalizowane przez okupantów niemieckich, następnie przez sowietów.  Ostatecznie przywrócone w 1990 roku.  Kontynuując upamiętnienie  rocznicy  "Uchwalenia  Konstytucji 3 maja" , Władze Samorządowe zapraszają na uroczyste obchody, kóre ropoczną się zbiórką przed Urzędem Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, w dniu 3 maja ogodz. 11:45. W ramach obchodów przewidziana jest msza święta o godz. 12:00 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim  z udziałem pocztów sztandarowych, następnie uroczyste złożenie wiązanek kwiatów na Pomniku Niepodległości. 

Konstytucja 3 Maja
Źródło: Wikipedia

8 MAJA- NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA

"Narodowy Dzień Zwycięstwa" - święto państwowe wprowadzone ustawą w dniu 24 kwietnia 2015 r. przez Sejm Rzeczpospolitej Polski, wcześniej obchodzone 9 maja jako "Święto Zwycięstwa i Wolności". Dzień ten, upamiętniający podpisanie bezwarunkowej kapitualacji Niemiec, zakończył najtragiczniejszy konflikt zbrojny w historii Europy.
II wojna światowa zapisała się krwawo również na kartach historii naszego miasta. Obok licznych wysiedleń, przymusowych robót, obozów pracy, Polacy w ramach tzw. "akcji oczyszczania miasta z elementów antyniemieckich" byli katowani i rozstrzeliwani. Na terenie naszej gminy znajdowały się również miejsca masowych mordów, w których zamordowanych Polaków zakopywano, a następnie  w obliczu zbliżającej się ofensywy radzieckiej ich szczątki wykopano  i spalono  w celu zatarcia sladów.
W dniu 8 maja br. obchody "Narodowego Dnia Zwycięstwa" rozpoczną się spotkaniem przed Urzędem Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim o godz. 10:30. Następnie uczestnicy uroczystości udadzą się pod Pomnik Bohaterom Walki i Zwycięstwa ( ul. 29 Listopada)  uroczyście złożyć wiązanki kwiatów. O godz. 11:00 odprawiona zostanie msza święta odpustowa w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim.
W tym dniu zostanie włączona również syrena alarmowa.
Budynki użyteczności publicznej oraz ulice zostaną oflagowane w dniach od 30.04 - 09.05.2018 r. (do godz. 8:00)

13 KWIETNIA - DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

W 78 rocznicę Zbrodni Katyńskiej, piętnastego kwietnia br. na zaroszenie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Burmistrz Teresa Substyk wraz z Zastępcą Burmistrza Barbarą Białkowską oraz Skarbnikiem Aliną Kowalską uczestniczyła w obchodach uroczystości upamiętniającej pomordowanych przez NKWD oficerów z terenu naszej gminy - por. Henryka Hoffmana oraz por. Zdzisława Gierlińskiego.
Celebracja tej żywej lekcji historii i patriotyzmu, rozpoczęła się uczestnictwem we mszy świętej w kościele pw. NSPJ w Solcu Kujawskim, w obecności członków rodzin pomordowanych oraz licznie zgromadzonych mieszkańców miasta.
Symboliczne  wiązanki kwiatów, złożone na zakończenie uroczystości na obelisku upamiętniającym ofiary Zbrodni Katyńskiej, pozwoliły na chwilę refleksji i zadumy nad bohaterską postawą mieszkańców naszego miasta.

Obelisk upamiętniający oficerów zamordowanych przez NKWD
Źródło: Archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim

1 MARCA - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W związku ze zbliżającym się Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Władze Samorządowe zapraszają wszystkich mieszkańców na uroczystość patriotyczną, w trakcie której przewidziane jest złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości oraz zapalenie zniczy pod Pomnikiem upamiętniającym Żołnierzy Armii Krajowej (cmentarz ul. 23 Stycznia). Obchody uroczystości rozpoczną się zbiórką przed Urzędem Miasta i Gminy w dniu 1 marca o godz. 10:45. W tym samym dniu  o godz. 12:00 odbędzie się  apel pamięci w Szkole Podstawowej nr 1w Solcu Kujawskim  (ul. Tartaczna 25). Kontunuacją obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych będzie V Rajd Pamięci kapitana Alojzego Bruskiego (zbiórka 03.03.2018 r. o godz. 8:30 przy kościele św. Stanisława BiM w Solcu Kujawskim) oraz III Bieg "Wyklęci - Solec Pamięta" , którego trasa będzie wiodła ścieżkami Juraparku
(rozpoczęcie godz. 13:00. Zapisy: FB Wyklęci Solec Pamięta lub tel. 535 067 831 oraz mrzyksolec@wp.pl)
Ponadto w dniach od 1.03.2018 r. do 02.303.2018 r. Burmistrz zarządziła flagowanie budynków użyteczności publicznej oraz ulic.

19 STYCZNIA  - 98 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ SOLEC KUJAWSKI NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 19 stycznia 2018 r. Władze Miasta organizują obchody 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Solec Kujawski oraz 73 rocznicy wyzwolenia miasta spod okupacji hitlerowskiej 23.01.1945 r. W tym dniu w ramach obchodów przewidziane jest złożenie kwiatów przy następujących pomnikach:
1. Pomniku Powstańców Wielkopolskich,
2. Mogile Zbiorowej Pomordowanych w 1939 r.,
3. Pomniku Niepodległości,
4. Pomniku Bohaterom Walki i Zwycięstwa.
Zapraszamy do uczestnictwa w obchodach, które rozpoczną się 19.01.2018 r. zbiórką przy Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 10:45 i wystawieniem pocztów sztandarowych.

ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI
ROK 2018 
 11 LISTOPADA

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

 1 WRZEŚNIA

1 WRZEŚNIA - obchody wybuchu II wojny światowej

1 WRZEŚNIA - obchody wybuchu II wojny światowej

1 WRZEŚNIA - obchody wybuchu II wojny światowej

1 WRZEŚNIA - obchody wybuchu II wojny światowej

1 WRZEŚNIA - obchody wybuchu II wojny światowej

 15 SIERPNIA

Święto Wojska polskiego

Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego

 1 SIERPNIA

 3 MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

 1 MARCA

Obchody Narodowego Dnia Pamięći Żołnierzy Wyklętych

Obcvhody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Obchody Narodowego Dnia Pamięći Żołnierzy Wyklętych

Obchody Narodowego Dnia Pamięći Żołnierzy Wyklętych

Obchody Narodowego Dnia Pamięći Żołnierzy Wyklętych

Obchody Narodowego Dnia Pamięći Żołnierzy Wyklętych

Obchody Narodowego Dnia Pamięći Żołnierzy Wyklętych

Obchody Narodowego Dnia Pamięći Żołnierzy Wyklętych

Obchody Narodowego Dnia Pamięći Żołnierzy Wyklętych

Obchody Narodowego Dnia Pamięći Żołnierzy Wyklętych

 19 STYCZNIA

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

JAJKO

 ROK 2017
11 LISTOPADA

11 listopada - składanie kwiatów

11 listopada - składanie kwiatów

11 listopada - składanie kwiatów

11 listopada - składanie kwiatów

11 listopada - składanie kwiatów

11 listopada - składanie kwiatów

11 listopada - składanie kwiatów

11 listopada - składanie kwiatów

11 listopada - składanie kwiatów

11 listopada - składanie kwiatów

1  WRZEŚNIA

Obchody 1 września

Obchody 1 września

Obchody 1 września

Obchody 1 września

Obchody 1 września

Obchody 1 września

Obchody 1 września

Obchody 1 września

 15 SIERPNIA

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

 8 MAJA

8 maja- składanie kwiatów

8 maja- składanie kwiatów

8 maja- składanie kwiatów

8 maja

8 maja- składanie kwiatów

8 maja- składanie kwiatów

 3 MAJA

3 maja - msza święta

 3 maja- składania kwiatów

3 maja- harcerze

3 maja

3 maja - składanie kwiatów

3 maja - składanie kwiatów

 1 MARCA

1 marca

1 marca

1 marca

1 marca

1 marca

1 marca

1 marca

1 marac - apel w Gimnazjum nr 2

1 marca - zawody pływackie

1 marca - ognisko harcerskie

1 marca- ognisko harcerskie

1 marca- ognisko harcerskie

1 marca- ognisko harcerskie

 1 marca- bieg

1 marca- bieg

 19 STYCZNIA

19 stycznia

19 stycznia

19 stycznia

19 stycznia

 ROK 2016
 11 LISTOPADA

11.11.2016

11.11.2016

11.11.2016

11.11.2016

11.11.2016

11.11.2016

11.11.2016

11.11.2016

11.11.2016

11.11.2016

11.11.2016

11.11.2016

 1 WRZEŚNIA

Hołd ofiarom II wojny światowej w Miejscach Pamięci Narodowej - złożenie wieńców

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

 15 SIERPNIA

Obchody Święta Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Obchody Święta Wojska Polskiego

Obchody Święta Wojska Polskiego

Obchody Święta Wojska Polskiego

Obchody Święta Wojska Polskiego

Obchody Święta Wojska Polskiego

Obchody Święta Wojska Polskiego

Obchody Święta Wojska Polskiego

 9 MAJA

Święto Patrona miasta - Świętego Stanisława
Msza w intencji Solecczan

Msza w intencji Solecczan - Święto Patrona

Msza w intencji Solecczan - Święto Patrona

Msza w intencji Solecczan - Święto Patrona

Msza w intencji Solecczan - Święto Patrona

 8 MAJA

Zdjęcia z obchodów Narodowego Dnia Zwycięstwa

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

 3 MAJA

Zdjęcia z obchodów Święta Konstytucji

obchody Święta Konstytucji

obchody Święta Konstytucji

obchody Święta Konstytucji

obchody Święta Konstytucji

obchody Święta Konstytucji

 1 MARCA

Zdjęcia z obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, z dnia 5 marca

Przemowa członka Bractwa Kurkowego

Kierownictwa składa wieńce ku pamięci Żołnierzom Wyklętym

Harcerze przy pomniku Powstańcó Wielkopolskich

Wręczanie medalów pamiątkowych uczestnikom biegu

 19 STYCZNIA

Do pobrania: 
uchwala_nr_1.pdf (277.84KB)
uchwala_nr_2.pdf (315.96KB)
regulamin.pdf (760.91KB)
Autor publikacji: OPWiM
Data publikacji: 2015-12-15 12:01:15
Data modyfikacji: 2018-12-12 10:08:58
Liczba odsłon: 2023
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
12.12.2018 10:08:58OPWiMedycja strony
12.12.2018 10:06:55OPWiMedycja strony
10.12.2018 12:41:30OPWiMedycja strony
21.11.2018 09:00:32OPWiMedycja strony
09.11.2018 11:58:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 11:57:57Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 11:56:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.11.2018 13:39:39OPWiMedycja strony
07.11.2018 14:42:41OPWiMedycja strony
05.11.2018 14:19:04OPWiMedycja strony
02.11.2018 15:14:22OPWiMzałącznik został dodany
18.09.2018 13:18:55OPWiMedycja strony
12.09.2018 12:13:49OPWiMedycja strony
28.08.2018 10:47:49OPWiMedycja strony
28.08.2018 10:44:13OPWiMedycja strony
22.08.2018 11:54:39OPWiMedycja strony
13.08.2018 12:04:49OPWiMedycja strony
09.08.2018 14:43:13OPWiMedycja strony
03.08.2018 08:30:56Administratoredycja strony
03.08.2018 08:27:43Administratoredycja strony
03.08.2018 08:25:10Administratoredycja strony
03.08.2018 08:23:25Administratoredycja strony
03.08.2018 08:16:15Administratoredycja strony
03.08.2018 08:09:49Administratoredycja strony
03.08.2018 08:06:09Administratoredycja strony
03.08.2018 07:57:29Administratoredycja strony
03.08.2018 07:55:14Administratoredycja strony
02.08.2018 13:48:25Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.07.2018 14:03:23OPWiMedycja strony
16.07.2018 10:05:57rzecznikedycja strony
06.07.2018 15:00:31Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.07.2018 13:51:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.05.2018 14:07:43OPWiMedycja strony
04.05.2018 14:01:09OPWiMedycja strony
04.05.2018 13:50:47OPWiMedycja strony
26.04.2018 13:34:45OPWiMedycja strony
26.04.2018 13:32:34OPWiMedycja strony
19.04.2018 12:41:19OPWiMedycja strony
19.04.2018 12:35:52OPWiMedycja strony
18.04.2018 12:44:10OPWiMedycja strony
18.04.2018 12:28:37OPWiMedycja strony
18.04.2018 12:24:12OPWiMedycja strony
18.04.2018 11:55:27OPWiMedycja strony
18.04.2018 11:44:36Administratoredycja strony
18.04.2018 10:50:24OPWiMedycja strony
18.04.2018 10:49:07OPWiMedycja strony
18.04.2018 10:12:47OPWiMedycja strony
18.04.2018 10:11:59OPWiMedycja strony
16.04.2018 13:40:35OPWiMedycja strony
01.03.2018 14:51:33OPWiMedycja strony
01.03.2018 14:14:02OPWiMedycja strony
28.02.2018 10:53:18Marta Olszowiecedycja strony
27.02.2018 14:55:45Marta Olszowiecedycja strony
27.02.2018 14:55:14Marta Olszowiecedycja strony
27.02.2018 14:54:32Marta Olszowiecedycja strony
27.02.2018 14:51:40Marta Olszowiecedycja strony
27.02.2018 14:47:19OPWiMedycja strony
22.01.2018 13:38:32OPWiMedycja strony
22.01.2018 10:47:23OPWiMedycja strony
22.01.2018 10:21:55Marta Olszowiecedycja strony
22.01.2018 10:19:54Marta Olszowiecedycja strony
16.01.2018 16:16:16OPWiMedycja strony
15.12.2015 12:01:15OPWiMstrona została dodana