poniedziałek
28
września
2020
Imieniny: Bernardyna / Marek / Wacław

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Ochrona Pamięci Walk i Męczeństwa


KALENDARZ STAŁYCH UROCZYSTOŚCI PAŃSTWOWYCH I NARODOWYCH ORAZ INNYCH ŚWIĄT W SOLCU KUJAWSKIM

SYMBOLE NARODOWE - GODŁO POLSKI

SYMBOLE NARODOWE POLSKI - FLAGA POLSKI

SYMBOLE NARODOWE - HYMN POLSKI

             

100 rocznica powrotu Solca do Polski                                                                                         

 BIEŻĄCE INFORMACJE

 Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu (Delegatura w Bydgoszczy)  do Muzeum Solca im. Księcia Przemysła przeniesiona  została stela w formie ulistnionego pnia dębu oraz stela wykonana z piaskowca w formie wydłużonego postumentu z ryt ą inskrypcją w języku niemieckim, pisaną gotykiem. Zabytkowe stele przeniesione  zostały z cmentarza ewangelickiego w Wypaleniskach, wpisanego do Wojewódzkiej  Ewidencji Zabytków.  Przeniesienie zabytków ma na celu ich ochronę przed dewastacją oraz kradzieżą.

Cmentarz w Wypaleniskach

Cmentarz w Wypaleniskach

27 września DZięń Podziemnego Państwa Polskiego

81 rocznica agresji ZSRR na Polskę
1 września - rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę w 1939 r.

1 września br. o godz. 12:00 , w rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę w 1939 r., Władze Miasta złożą hołd wszystkim poległym, składając wiązankę kwiatów na Mogile Zbiorowej Pomordowanych w 1939 r.
Wszyscy uczestnicy uroczystości zobowiązani są do utrzymania dystansu społecznego oraz ciąży na nich obowiązek zakrywania ust i nosa.

31 sierpnia  - Dzień Solidarności i Wolności

Dzień  Solidarności i Wolności

15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego

W dniu tym oflagowane zostaną budynki użyteczności publicznej.

O godz. 12.00 zostanie odprawiona msza św., a po niej władze samorządowe złożą symboliczną wiązankę kwiatów na Pomniku Niepodległości.

 

sck

1 sierpnia - Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

W dniu tym oflagowane zostaną budynki użyteczności publicznej, a o godz. 17.00 władze  samorządowe złożą symboliczną  wiązankę kwiatów na Pomniku Upamiętniającym Żołnierzy Armii Krajowej.

 O godz. 17.00 zabrzmi syrena alarmowa.

 

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

W hołdzie mieszkańcom polskich wsi, Burmistrz Solca Kujawskiego zarządziła oflagowanie budynków oraz obiektów użyteczności publicznej od 10 lipca 2020 r. do 13 lipca 2020 r.

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS- COV-2 w okresie stanu pandemii, obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja będą przebiegały inaczej niż w latach poprzednich. Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w dniu 3 maja złożą wiązankę kwiatów i zapalą znicz przy Pomniku Niepodległości.
W tym dniu oflagowane będą budynki użyteczności publicznej. Zachęcamy mieszkańców do oflagowania budynków mieszkalnych.

1 maja - Święto Pracy

1 maja - "Święto Pracy", wprowadzone zostało w 1889 roku w celu upamiętnienia strajku robotników w Chicago, podczas którego podjęli oni próbę walki o wprowadzenie 8 godzinnego czasu pracy. W 1950 roku, rząd komunistyczny "dla podkreślenia wartości ludzkiej pracy", ustanowił dzień 1 maja świętem państwowym. Przez wiele lat święto obchodzono bardzo hucznie, organizując liczne pochody, wiece, spotkania. Dzień ten ustanowiono także dniem wolnym od pracy, stan ten trwa do chwili obecnej.

1 maja- Rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

1 maja to również rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W 2004 roku nastąpiło największe rozszerzenie Unii Europejskiej o 10 państw członkowiskch, w tym równie ż o Polskę.

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja - "Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej" to święto ustanowione ustawą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. Biało czerwone barwy naszej flagi, kształtowały się na przestrzeni wielu lat, w 1919 roku uznane zostały barwami państwowymi.

3 maja - Święto Trzeciego Maja

3 maja -przypada   jedno z najważniejszych świąt w historii naszego kraju. 3 maja 1791 roku uchwalono i zaprzysiężono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie (drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych). Dokument ten będący dowodem patriotyzmu i wielu demokratycznych przekonań narodu, zawierał wiele postępowych zmian, które miały na celu poprawę sytuacji politycznej Polski.

8 maja - Narodowy Dzień Zwycięstwa

"Narodowy Dzień Zwycięstwa" to  święto państwowe wprowadzone ustawą w dniu 24 kwietnia 2015 roku przez  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wcześniej obchodzone 9 maja jako "Święto Zwycięstwa i Wolności."
II wojna światowa zapisała się krwawo w historii naszego miasta. W pierwszych dniach września 1939 roku ropoczęła się eksterminacja miejscowej ludności przez niemiecką organizację początkowo działającą pod nazwą "Burgerwehr", a następnie "Selbstschutz". Jej siedziba mieściła się w budynku przy ul. 23 Stycznia 1. Aresztowani Polacy byli tam katowani, a następnie według zeznań świadków, rozstrzeliwani na miejscowym targowisku. Rozpoczęły się liczne aresztowania, w efekcie których aresztowani na podstawie donosów i denucjacji wywożeni byli do więzień zlokalizowanych w Bydgoszczy oraz do obozów koncentracyjnych. Miejscem mordów był także lasek w Otorowie, tuż przy szosie wiodącej do Bydgoszczy. Zwłoki zamordowanych tam w 1939 roku Polaków zostały zakopane w okopach strzeleckich, a następnie w obliczu zbliżającej się ofensywy wojsk radzieckich, latem 1944 roku ich szczątki spalono w celu zatarcia  śladów. W okresie powojennym odnaleziono również w różnych częściach miasta kolejne ofiary. Ginęli oni nad Wisłą, pod płotem cmentarza, w parku, w okolicach ul. Średniej oraz w wielu miejscach do dziś nieznanych.

8 maja - Święto Patrona Miasta Solec  Kujawski

8 maja to święto patrona miasta Solec Kujawski, Świętego Stanisława - jednego z głównych patronów Polski.
Święty Stanisław będąc prawdopodobnie patronem soleckiej parafii farnej, powstałej jeszcze w XIV w., jednocześnie stał się patronem miasta. Świadczą o tym najstarsze  pieczęcie miejskie. Od 1897 roku, święty Stanisław znajduje się także w herbie miasta zaprojektowanym przez monachijskiego heraldyka i malarza Otto Huppa. Obecny kształt herbu miasta i gminy wraz z flagą został zatwierdzony w roku 2003 przez Radę Miejską. Dzisiejszy kościół farny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika znajduje się przy ul. 23 Stycznia. W jego wnętrzu znajdziemy dwa obrazy przedstawiające postać biskupa. Na obrazie z roku 1893 r autora H.W. Jaguszewskiego przedstawiony został Święty Stanisław w momencie wskrzeszenia Piotrowina, drugi z nich to fresk pędzla Antoniego Rochowicza (według projektu Władysława Drapiewskiego), ukazujący scenę męczeńskiej śmierci krakowskiego biskupa. Na terenie naszego miasta znajduje się również ulica Świętego Stanisława, a na budynku Urzędu Miesjkiego, w miejscu dawnego zegara, umieszczono herb z wizerunkiem patrona.

Herb miasta i gminy Solec Kujawski
Herb z wizerunkiem św. Stanisława

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

14 kwietnia- Święto Chrztu Polski

14 kwietnia obchodzimy Święto Chrztu Polski, które poświęcone  zostało upamiętnieniu chrztu Polski w 966 r.
Mając na względzie podniosłość niniejszego wydarzenia uznawanego za początek Państwa Polskiego, Burmistrz Solca Kujawskiego zarządziła wywieszenie flag na budynkach użyteczności publicznej oraz na ulicach miasta.

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - święto państwowe, ustanowione  w hołdzie bohaterom, którzy po II wojnie światowej zbrojnie przeciwstawiali się Związkowi Radzieckiemu oraz jego agenturze.
W okolicach Solca Kujawskiego, wiosną 1945 r., działał oddział partyzancki "Świerki II", którego działania miały na celu ochronę polskiej ludności przed rabusiami sowieckimi.
W celu upamiętnienia obrońców niepodległego Państwa Polskiego, w tym dniu na Pomniku Upamiętniającym Żołnierzy Armii Krajowej, zostaną złożone wiązanki kwiatów. Znicz pamięci zostanie zapalony również na Pomniku Niepodległości.
Zbiórka delegacji i pocztów sztandarowych 1 marca 2020 r. o godz. 10:45 przed Urzędem Miejskim w Solcu Kujawskim.

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

19 lutego 2020 r. - Dzień Nauki Polskiej

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał ustawę o  ustanowieniu dnia 19 lutego, Dniem Nauki Polskiej.  Dzień Nauki Polskiej uzyskał status święta państwowego.  W celu  upamiętnienia dokonań polskich naukowców oraz  ich dążenia do przekazywania wiedzy przyszłym pokoleniom,  Burmistrz Solca Kujawskiego, zarządziła flagowanie budynków użyteczności publicznej oraz ulic w dniach od 18.02.2020 r. do 20.02.2020 r. (do godz. 8:00).

23 stycznia 2020 r. - 75 rocznica zakończenia okupacji hitlerowskiej  23 stycznia 1945 r.

W związku z 75 rocznicą zakończenia okupacji hitlerowskiej 23 stycznia 1945 r., Władze Samorządowe zapraszają do wspólnego uczczenia tego ważnego wydarzenia.
W dniu 23 stycznia br. o godz 10:45 spotkanie uczestników obchodów oraz pocztów sztandarowych przed Urzędem Miejskim. Następnie składanie kwiatów oraz zapalenie zniczy na "Mogile Zbiorowej Pomordowanychw 1939 r." (cmentarz ul. 23 Stycznia )


                                                     logo 100 rocznicy powrotu Solca do Polski
   
                                                                                      100 rocznica powrotu Solca do Polski                                                                          


 
ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI

 ROK 2020  
 

 14 WRZEŚNIA - UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE I POŚWIĘCENIE KRZYŻA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Krzyż Powstańców Wielkopolskich

Krzyż Powstańców Wielkopolskich

Krzyż Powstańców Wielkopolskich

Krzyż Powstańców Wielkopolskich

 1 WRZEŚNIA - ROCZNICA NAPAŚCI NIEMIEC HITLEROWSKICH NA POLSKĘ W 1939 R.

1  września - rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę

1  września - rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę

1  września - rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę

  31 SIERPNIA - DZIEŃ SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI

Dzień  Solidarności i Wolności

Dzień  Solidarności i Wolności

 15 SIERPNIA- ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Święto Wojska Polskiego

Świeto Wojska Polskiego

  3 MAJA - ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA

Świeto Narodowe Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja

  1 MARCA - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

    23 STYCZNIA 2020

75 rocznica zakończenia okupacji niemieckiej

75 rocznica zakończenia okupacji niemieckiej

75 rocznica zakończenia okupacji niemieckiej

  19 STYCZNIA 2020

100 rocznica powrotu Solca do Polski

100 rocznica powrotu Solca do Polski

100 rocznica powrotu Solca do Polski

100 rocznica powrotu Solca do Polski

100 rocznica powrotu Solca do Polski

                                                                                                                       

 ROK 2019

 11 LISTOPADA

11 LISTOPADA

11 LISTOPADA

11 LISTOPADA

11 LISTOPADA

11 LISTOPADA

11 LISTOPADA

11 LISTOPADA

11 LISTOPADA

11 LISTOPADA

 27 WRZEŚNIA

27 września - Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

27 września - Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

27 września - Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

27 września - Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

  17 WRZEŚNIA

17 września - rocznica agresjii ZSRR na Polskę

17 września - rocznica agresjii ZSRR na Polskę

17 września - rocznica agresjii ZSRR na Polskę

   31 SIERPNIA, 1 WRZEŚNIA

31 sierpnia - Dzień Solidarności i Wolności

31 sierpnia - Dzień Solidarności i Wolności

1 1 września - 80 rocznica wybuchu II wojny światowej

1 wrześ nia - 80 rocznica wybuchu II wojny światowej

 1 SIERPNIA

Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

 3 MAJA, 8 MAJA

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Narodowy Dzień Zwycięstwa

 19 STYCZNIA, 23 STYCZNIA

Rocznica wyzwolenia Solca Kujawskiego spod okupacji hitlerowskiej

Rocznica powrotu Solca Kujawskiego do Polski

Rocznica wyzowlenia Solca Kujawskiego spod okupacji hitlerowskiej

 1 MARCA - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych


ROK 2018 
 27 GRUDNIA

100 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

100 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

100 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

100 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

 11 LISTOPADA

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

 1 WRZEŚNIA

1 WRZEŚNIA - obchody wybuchu II wojny światowej

1 WRZEŚNIA - obchody wybuchu II wojny światowej

1 WRZEŚNIA - obchody wybuchu II wojny światowej

1 WRZEŚNIA - obchody wybuchu II wojny światowej

1 WRZEŚNIA - obchody wybuchu II wojny światowej

 15 SIERPNIA

Święto Wojska polskiego

Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego

 1 SIERPNIA

 3 MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

3 MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

 1 MARCA

Obchody Narodowego Dnia Pamięći Żołnierzy Wyklętych

Obcvhody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Obchody Narodowego Dnia Pamięći Żołnierzy Wyklętych

Obchody Narodowego Dnia Pamięći Żołnierzy Wyklętych

Obchody Narodowego Dnia Pamięći Żołnierzy Wyklętych

Obchody Narodowego Dnia Pamięći Żołnierzy Wyklętych

Obchody Narodowego Dnia Pamięći Żołnierzy Wyklętych

Obchody Narodowego Dnia Pamięći Żołnierzy Wyklętych

Obchody Narodowego Dnia Pamięći Żołnierzy Wyklętych

Obchody Narodowego Dnia Pamięći Żołnierzy Wyklętych

 19 STYCZNIA

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski

JAJKO

 ROK 2017
11 LISTOPADA

11 listopada - składanie kwiatów

11 listopada - składanie kwiatów

11 listopada - składanie kwiatów

11 listopada - składanie kwiatów

11 listopada - składanie kwiatów

11 listopada - składanie kwiatów

11 listopada - składanie kwiatów

11 listopada - składanie kwiatów

11 listopada - składanie kwiatów

11 listopada - składanie kwiatów

1  WRZEŚNIA

Obchody 1 września

Obchody 1 września

Obchody 1 września

Obchody 1 września

Obchody 1 września

Obchody 1 września

Obchody 1 września

Obchody 1 września

 15 SIERPNIA

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

15 SIERPNIA 2017

 8 MAJA

8 maja- składanie kwiatów

8 maja- składanie kwiatów

8 maja- składanie kwiatów

8 maja

8 maja- składanie kwiatów

8 maja- składanie kwiatów

 3 MAJA

3 maja - msza święta

 3 maja- składania kwiatów

3 maja- harcerze

3 maja

3 maja - składanie kwiatów

3 maja - składanie kwiatów

 1 MARCA

1 marca

1 marca

1 marca

1 marca

1 marca

1 marca

1 marca

1 marac - apel w Gimnazjum nr 2

1 marca - zawody pływackie

1 marca - ognisko harcerskie

1 marca- ognisko harcerskie

1 marca- ognisko harcerskie

1 marca- ognisko harcerskie

 1 marca- bieg

1 marca- bieg

 19 STYCZNIA

19 stycznia

19 stycznia

19 stycznia

19 stycznia

 ROK 2016
 11 LISTOPADA

11.11.2016

11.11.2016

11.11.2016

11.11.2016

11.11.2016

11.11.2016

11.11.2016

11.11.2016

11.11.2016

11.11.2016

11.11.2016

11.11.2016

 1 WRZEŚNIA

Hołd ofiarom II wojny światowej w Miejscach Pamięci Narodowej - złożenie wieńców

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

HOŁD POLEGŁYM W CZ. II W.Ś.

 15 SIERPNIA

Obchody Święta Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Obchody Święta Wojska Polskiego

Obchody Święta Wojska Polskiego

Obchody Święta Wojska Polskiego

Obchody Święta Wojska Polskiego

Obchody Święta Wojska Polskiego

Obchody Święta Wojska Polskiego

Obchody Święta Wojska Polskiego

 9 MAJA

Święto Patrona miasta - Świętego Stanisława
Msza w intencji Solecczan

Msza w intencji Solecczan - Święto Patrona

Msza w intencji Solecczan - Święto Patrona

Msza w intencji Solecczan - Święto Patrona

Msza w intencji Solecczan - Święto Patrona

 8 MAJA

Zdjęcia z obchodów Narodowego Dnia Zwycięstwa

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

 3 MAJA

Zdjęcia z obchodów Święta Konstytucji

obchody Święta Konstytucji

obchody Święta Konstytucji

obchody Święta Konstytucji

obchody Święta Konstytucji

obchody Święta Konstytucji

 1 MARCA

Zdjęcia z obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, z dnia 5 marca

Przemowa członka Bractwa Kurkowego

Kierownictwa składa wieńce ku pamięci Żołnierzom Wyklętym

Harcerze przy pomniku Powstańcó Wielkopolskich

Wręczanie medalów pamiątkowych uczestnikom biegu

 19 STYCZNIA

Do pobrania: 
uchwala_nr_1.pdf (277.84KB)
uchwala_nr_2.pdf (315.96KB)
regulamin.pdf (760.91KB)
Autor publikacji: OPWiM
Data publikacji: 2015-12-15 12:01:15
Data modyfikacji: 2020-09-25 08:44:06
Liczba odsłon: 5928
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
25.09.2020 08:44:06OPWiMedycja strony
25.09.2020 08:42:29OPWiMedycja strony
22.09.2020 11:25:05OPWiMedycja strony
17.09.2020 12:20:55OPWiMedycja strony
15.09.2020 10:02:33OPWiMedycja strony
03.09.2020 09:10:05OPWiMedycja strony
01.09.2020 12:43:33OPWiMedycja strony
24.08.2020 13:46:49OPWiMedycja strony
18.08.2020 10:20:58OPWiMedycja strony
05.08.2020 14:09:24OPWiMedycja strony
27.07.2020 13:23:32Beata Janiszewskaedycja strony
24.07.2020 13:00:44Beata Janiszewskaedycja strony
24.07.2020 12:57:38Beata Janiszewskaedycja strony
24.07.2020 12:26:37Administratoredycja strony
24.07.2020 12:12:41Administratoredycja strony
08.07.2020 10:44:25OPWiMedycja strony
08.07.2020 10:43:08OPWiMedycja strony
08.07.2020 10:37:07OPWiMedycja strony
08.07.2020 10:34:44OPWiMedycja strony
12.05.2020 11:20:34OPWiMedycja strony
12.05.2020 11:19:17OPWiMedycja strony
12.05.2020 11:14:21OPWiMedycja strony
05.05.2020 13:56:49OPWiMedycja strony
28.04.2020 11:06:56OPWiMedycja strony
27.04.2020 12:39:47OPWiMedycja strony
27.04.2020 10:25:58OPWiMedycja strony
27.04.2020 10:21:21OPWiMedycja strony
27.04.2020 10:18:21OPWiMedycja strony
14.04.2020 08:15:19OPWiMedycja strony
09.03.2020 08:06:29OPWiMedycja strony
25.02.2020 10:07:05OPWiMedycja strony
25.02.2020 10:04:15OPWiMedycja strony
25.02.2020 10:01:28OPWiMedycja strony
18.02.2020 12:46:44OPWiMedycja strony
18.02.2020 12:30:26OPWiMedycja strony
18.02.2020 12:14:35OPWiMedycja strony
30.01.2020 08:52:27Marta Olszowiecedycja strony
28.01.2020 13:30:41OPWiMedycja strony
21.01.2020 10:15:27OPWiMedycja strony
13.01.2020 13:18:59OPWiMedycja strony
13.01.2020 12:57:17OPWiMedycja strony
27.12.2019 07:41:51Marta Olszowiecedycja strony
14.11.2019 12:41:08OPWiMedycja strony
31.10.2019 11:00:56OPWiMedycja strony
31.10.2019 10:58:39OPWiMedycja strony
31.10.2019 10:57:05OPWiMedycja strony
24.10.2019 12:00:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.10.2019 13:57:50OPWiMedycja strony
03.10.2019 13:31:12rzecznikedycja strony
03.10.2019 13:23:38OPWiMedycja strony
12.09.2019 10:28:47OPWiMedycja strony
12.09.2019 10:24:49OPWiMedycja strony
09.09.2019 09:34:59OPWiMedycja strony
29.08.2019 07:48:48OPWiMedycja strony
09.08.2019 10:24:28OPWiMedycja strony
09.08.2019 10:22:07OPWiMedycja strony
06.08.2019 11:44:08OPWiMedycja strony
06.08.2019 11:42:01OPWiMedycja strony
16.07.2019 12:29:15OPWiMedycja strony
16.05.2019 11:19:31OPWiMedycja strony
07.05.2019 10:46:04OPWiMedycja strony
26.04.2019 08:02:46OPWiMedycja strony
26.04.2019 08:00:33OPWiMedycja strony
07.03.2019 11:38:22OPWiMedycja strony
07.03.2019 09:57:35OPWiMedycja strony
06.03.2019 11:55:44OPWiMedycja strony
20.02.2019 07:42:28OPWiMedycja strony
19.02.2019 13:34:06OPWiMedycja strony
29.01.2019 10:16:00OPWiMedycja strony
16.01.2019 12:55:10OPWiMedycja strony
11.01.2019 11:35:04OPWiMedycja strony
07.01.2019 11:12:40Administratoredycja strony
07.01.2019 11:03:30Administratoredycja strony
07.01.2019 10:56:43Administratoredycja strony
07.01.2019 07:55:17OPWiMedycja strony
02.01.2019 14:42:00OPWiMedycja strony
02.01.2019 14:37:32OPWiMedycja strony
12.12.2018 10:08:58OPWiMedycja strony
12.12.2018 10:06:55OPWiMedycja strony
10.12.2018 12:41:30OPWiMedycja strony
21.11.2018 09:00:32OPWiMedycja strony
09.11.2018 11:58:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 11:57:57Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 11:56:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.11.2018 13:39:39OPWiMedycja strony
07.11.2018 14:42:41OPWiMedycja strony
05.11.2018 14:19:04OPWiMedycja strony
02.11.2018 15:14:22OPWiMzałącznik został dodany
18.09.2018 13:18:55OPWiMedycja strony
12.09.2018 12:13:49OPWiMedycja strony
28.08.2018 10:47:49OPWiMedycja strony
28.08.2018 10:44:13OPWiMedycja strony
22.08.2018 11:54:39OPWiMedycja strony
13.08.2018 12:04:49OPWiMedycja strony
09.08.2018 14:43:13OPWiMedycja strony
03.08.2018 08:30:56Administratoredycja strony
03.08.2018 08:27:43Administratoredycja strony
03.08.2018 08:25:10Administratoredycja strony
03.08.2018 08:23:25Administratoredycja strony
03.08.2018 08:16:15Administratoredycja strony
03.08.2018 08:09:49Administratoredycja strony
03.08.2018 08:06:09Administratoredycja strony
03.08.2018 07:57:29Administratoredycja strony
03.08.2018 07:55:14Administratoredycja strony
02.08.2018 13:48:25Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.07.2018 14:03:23OPWiMedycja strony
16.07.2018 10:05:57rzecznikedycja strony
06.07.2018 15:00:31Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.07.2018 13:51:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.05.2018 14:07:43OPWiMedycja strony
04.05.2018 14:01:09OPWiMedycja strony
04.05.2018 13:50:47OPWiMedycja strony
26.04.2018 13:34:45OPWiMedycja strony
26.04.2018 13:32:34OPWiMedycja strony
19.04.2018 12:41:19OPWiMedycja strony
19.04.2018 12:35:52OPWiMedycja strony
18.04.2018 12:44:10OPWiMedycja strony
18.04.2018 12:28:37OPWiMedycja strony
18.04.2018 12:24:12OPWiMedycja strony
18.04.2018 11:55:27OPWiMedycja strony
18.04.2018 11:44:36Administratoredycja strony
18.04.2018 10:50:24OPWiMedycja strony
18.04.2018 10:49:07OPWiMedycja strony
18.04.2018 10:12:47OPWiMedycja strony
18.04.2018 10:11:59OPWiMedycja strony
16.04.2018 13:40:35OPWiMedycja strony
01.03.2018 14:51:33OPWiMedycja strony
01.03.2018 14:14:02OPWiMedycja strony
28.02.2018 10:53:18Marta Olszowiecedycja strony
27.02.2018 14:55:45Marta Olszowiecedycja strony
27.02.2018 14:55:14Marta Olszowiecedycja strony
27.02.2018 14:54:32Marta Olszowiecedycja strony
27.02.2018 14:51:40Marta Olszowiecedycja strony
27.02.2018 14:47:19OPWiMedycja strony
22.01.2018 13:38:32OPWiMedycja strony
22.01.2018 10:47:23OPWiMedycja strony
22.01.2018 10:21:55Marta Olszowiecedycja strony
22.01.2018 10:19:54Marta Olszowiecedycja strony
16.01.2018 16:16:16OPWiMedycja strony
15.12.2015 12:01:15OPWiMstrona została dodana