wtorek
29
września
2020
Imieniny: Michalina / Michał / Rafał

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Organizacje pozarządowe

 Wszystkie informacje na temat nadchodząch lub minionych wydarzeń sportowych,kalendarz imprez, galerie zdjęć wydarzeń sportowych oraz informacje o naborze znajdują się w zakładce  SPORT

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021 
Zarządzenie w sprawie konsultacji programu
Projekt programu
Formularz uwag do programu
 
OGŁOSZENIA O KONKURSACH

Zarządzenie nr V/118/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr V/111/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakrsie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr V/110/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 14 lipca 2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

WYKAZ PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOTACJĘ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁALNOŚĆ ORKIESTR, CHÓRÓW I KAPEL
ogłoszony Zarządzeniem Nr V/8/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 8 stycznia 2020

WYKAZ PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJĘ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJE ZADANIA SŁUŻĄCEGO OSIĄGNIĘCIU CELÓW PUBLICZNYCH Z ZAKRESU SPORTU NA TERENIE GMINY SOLEC KUJAWSKI
ogłoszony Zarządzeniem Nr V/194/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku

WYKAZ PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJĘ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIPERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
ogłoszony Zarządzeniem Nr V/193/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku

WYKAZ PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJĘ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPARCIA DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ogłoszony Zarządzeniem Nr V/191/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku

Zarządzenie nr V/19/20 Burmistrza Solca Kujawskiego do zaopiniowania ofert w konkursach na relizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr V/18/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na relizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Zarządzenie Nr V/11/20

Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr V/4/20

Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.

Zarządzenie Nr V/5/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr V/8/20
Burmistrza Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr V/194/19
Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr V/193/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr V/192/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dotacji dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr V/191/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr V/190/19  Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego naterenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr V/70/19
Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr V/63/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr V/53/19
Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie
Nr V/31/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 5.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr V/22/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonania zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski.
 
Zarządzenie Nr V/21/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie na reazliację zdania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr V/20/19 Burmistrza Solca Kuajwskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr V/6/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr V/7/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr V/8/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr V/10/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 14.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr V/13/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr V/94/19
Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Zarządzenie nr V/105/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Zarządzenie Nr V/111/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wychowania dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży


 

 

 ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW

Zarządzenie Nr V/122/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie  rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie  Nr V/31/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr V_28_20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr V/27/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięcia celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr V/22/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych


 Zarządzenie Nr V/114/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Zarządzenie Nr V/78/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 17.04.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr V/33/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 12.02.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr V/30/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 5.02.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięcia celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski.

 

 

 

 ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2018 R. W SPRAWIE UPROSZCZONEGO WZORU OFERTY I UPROSZCZONEGO WZORU SPRAWOZDANIA Z RELACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ WZORU UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO I WZÓR UPROSZCZONEGO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rozporządzenie z 24.10.2018 r.

Wzór uproszczonej oferty

Wzór  urposzczonego sprawozdania

 

 ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2018 R. W SPRAWIE WZORÓW OFERT I RAMOWYCH WZORÓW UMÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH ORAZ WZORÓW SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA TYCH ZADAŃ

ROZPORZĄDZENIEPRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGOz dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

MAPA AKTYWNOŚCI 

 

 

1. Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego:

 

Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 86-120 Pruszcz

Data rejestracji w KRS: 03.11.2006 r.

Nr w rejestrze KRS: 0000266170

 

 

Cele i zadania statutowe:

Celem działania jest inspirowanie i promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności, wspieranie osób rozpoczynających działalność gospodarczą jak również wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, działanie w kierunku zmniejszania bezrobocia, wspomaganie działań samorządu terytorialnego, osób i instytucji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, promowanie miasta i gminy, kultywowanie tradycji i zwyczajów polskich oraz propagowanie kultury europejskiej. Działanie na rzecz rozwoju edukacji , nauki, wychowania i aktywności obywatelskiej, działanie na rzecz rozwoju sportu , turystyki i rekreacji, działanie na rzecz ochron środowiska, udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym zdrowotnej, materialnej.

Zakres działań:

Ogólnokrajowy.

 

 

2. Chorągiew Kujawsko- Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Solec Kujawski:

 

Adres: ul. Kościuszki 30, 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji w KRS: 21.11.2006 r.

Nr w rejestrze KRS: 0000268190

 

Cele i zadania statutowe:

Do głównych celów należy stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka, niepokrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni, stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi, upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody.

Zasięg działań:

Ogólnokrajowy.

 

 

 

3. Klub Karate Kyokushin:

 

Adres: ul. Żniwna 1, 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji w KRS: 28.03.2002 r.

Nr w rejestrze KRS: 0000102764

 

Cele i zadania statutowe:

Klub prowadzi w różnych środowiskach, głównie wśród młodzieży działalność sportową i wychowawczą w celu zapewnienia młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym, kształtowaniu u członków klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych, estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku, nauczanie filozofii i sztuki walki karate.

Zasięg działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski.

 

 

4. Klub Jeździecki Classic:

 

Adres: ul. Leśna 71 B , 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji: w ewidencji uczniowskich klubów sportowych:

Nr w ewidencji uczniowskich klubów sportowych: 23

 

Cele i zadania statutowe:

Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, którego celem działania Est sfera zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu: uprawianie rekreacji, turystyki i sportu jeździeckiego oraz ich popularyzacja, udział we współzawodnictwie sportowym, pielęgnowanie i popularyzacja tradycji jeździeckich, troska o ochronę środowiska naturalnego człowieka, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu. Powyższe cele są realizowane przez organizowanie nauki jazdy konnej i rekreacyjnych jazd konnych, obsługi imprez, obozów, rajdów, zawodów, zorganizowanie i utrzymanie działalności ośrodka jeździeckiego.

Zasięg działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski

 

 

5. Koło Miejskie przy Zarządzie Bydgoskim Polskiego Związku Wędkarskiego:

 

Adres: ul. Słowackiego 6, 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji: 09.04.2001 r.

 

 

Cele i zadania statutowe:

Głównym celem jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

Zakres działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski.

 

 

6. Klub Seniora „Niezapominajka” przy Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Seniora:

 

Adres: ul. Kujawska 7, 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji: 2003 r.

 

Cele i zadania statutowe:

Do zadań klubu należy rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno- oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie, organizowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej, organizowanie wypoczynku i imprez kulturalno- oświatowych, pogadanek, kółek zainteresowań, wycieczek do teatrów, kin, urządzanie wieczorów związanych z obchodami świąt okolicznościowych oraz urodzin i imienin.

Zakres działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski.

 

 

7. Klub Seniora „Szarotka” przy Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Seniora:

 

Adres: Żwirki i Wigury 1, 86-050 Solec Kujawski

 

Cele i zadania statutowe:

Do zadań klubu należy rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno- oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie, organizowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej, organizowanie wypoczynku i imprez kulturalno- oświatowych, pogadanek, kółek zainteresowań, wycieczek do teatrów, kin, urządzanie wieczorów związanych z obchodami świąt okolicznościowych oraz urodzin i imienin.

Zakres działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski.

 

 

 

8. Klub Sportowy „UNIA” Solec Kujawski:

 

Adres: ul. Sportowa 1, 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji w KRS: 13.03.2002 r.

Nr w rejestrze KRS: 0000099683

 

 

Cele i zadania statutowe:

Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę i sport. Klub realizuje swoje cele przez współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej, prowadzenie działalności szkoleniowej, sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami klubu.

Zasięg działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski.

 

 

9. Klub Turystów Pieszych „Horyzont” Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych:

 

Adres: ul. Toruńska 8, 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji w KRS: 23.11.2002 r.

Nr w rejestrze KRS: 0000064270

 

 

Cele i zadania statutowe:

Celem statutowym jest działalność w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty i ochrony środowiska. Inne cele realizowane to także: krzewienie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie w postaci wędrownic twa indywidualnego i grupowego, organizacja rajdów, złazów, spływów, rejsów oraz kolonii i obozów; podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym poprzez współdziałanie z towarzystwami i organizacjami skupiającymi i się dziedzictwem kultury polskiej za granicą; nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży, szczególnie poprzez kształtowanie postaw społecznych, upowszechniania wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski, szerzenie kultury turystyki i zapoznanie z poznawczymi, wypoczynkowymi i zdrowotnymi walorami wędrownictwa; ekologia i ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz troska o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody; upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, szczególnie poprzez opiekę nad miejscami pamięci narodowej i organizacja imprez turystycznych związanych z poznawaniem historii oręża polskiego, a także popieranie wszelkich form wypoczynku służącego rozwojowi sprawności i kultury fizycznej; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalność charytatywna; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, ochrona i promocja zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn i inne.

Zasięg działań:

Miasta i Gmina Solec Kujawski.

 

 

10. Koło Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Solcu Kujawskim:

 

Adres: ul. Żwirki i Wigury 1, 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji w KRS: 16.05.2002 r.

Nr w rejestrze KRS: 0000109984

 

 

Cele i zadania statutowe:

Do głównych celów można zaliczyć poprawianie warunków socjalno- bytowych emerytów, rencistów, inwalidów, uczestniczenie w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi, organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów, inwalidów, reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa. Dla osiągnięcia swych celów prowadzona jest działalność charytatywna i udzielanie pomocy członkom w sprawach socjalno- bytowych, tworzenie funduszy na cele socjalno- bytowe, organizowanie i prowadzenie bibliotek, czytelni, świetlic, klubów, klubów seniora, zespołów artystycznych oraz współdziałania w ich prowadzeniu, wydawanie własnej prasy oraz wykorzystywanie wszelkich innych dostępnych środków i form informowania społeczeństwa o problemach emerytów, rencistów i inwalidów współdziałanie z organami władzy, administracji publicznej i samorządowej oraz z instytucjami i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą, podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych, organizowanie turnusów wypoczynkowych i rehabilitacyjnych.

Zakres działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski.

 

 

11. Miejski Ludowy Klub Sportowy:

 

Adres: ul. gen. Stefana Roweckiego „GROTA” 3, 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji w KRS: 21.02.2002 r.

Nr w rejestrze KRS: 0000093597

 

Cele i zadania statutowe:

Celem klubu jest prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, oraz w dziedzinie rekreacji ruchowej. Rozwój kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz innych form aktywnego wypoczynku wśród dorosłych, młodzieży i dzieci, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie.

Klub organizuje miedzy innymi sekcje sportowe i zespoły o charakterze sportowym, szkolenia sportowe w postaci treningów, kursów i innych zajęć, zawody i imprezy sportowe a także branie udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez inne powołane do tego organizacje.

Zakres działań:

Wojewódzki.

 

 

12. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „START”:

 

Adres: ul. Kościuszki 30, 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji: w ewidencji uczniowskich klubów sportowych: 30.07.2004 r.

Nr w ewidencji uczniowskich klubów sportowych: 31

 

 

Cele i zadania statutowe:

Celem klubu jest rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej, zwalczanie patologii społecznej w środowisku dzieci i młodzieży, umożliwienie rozwoju fizycznej i aktywności życiowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla członków klubu, integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie działania klubu.

Zasięg działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski.

 

 

13. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TIE BREAK Solec Kujawski:

 

Adres: ul. Długa 28 , 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji w ewidencji uczniowskich klubów sportowych: 22.08.2013 r.

Nr w ewidencji uczniowskich klubów sportowych: 41

 

 

Cele i zadania statutowe:

Celem Klubu jest rozwijanie różnych form kultury fizycznej, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie, integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania, prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej. Klub realizuje swojej cele w szczególności przez: organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć sportowych, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, uczestnictwo w imprezach sportowych, upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych, organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju sekcjach i zespołach o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym, organizowanie i uczestnictwo w turniejach, konkursach, festynach, zlotach oraz innych masowych imprezach w sferze kultury fizycznej, organizację i prowadzenie obozów sportowo-rekreacyjnych, podejmowanie innych przedsięwzięć jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej.

Zakres działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski

 

 

14. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wisełka”:

 

Adres: ul. Słowackiego 4, 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji w ewidencji uczniowskich klubów sportowych: 09.12.2010 r.

Nr w ewidencji uczniowskich klubów sportowych: 37

 

 

Cele i zadania statutowe:

Celem klubu jest planowanie i organizowanie życia sportowego członków w oparciu o możliwości materialne i techniczne oraz o pomoc organizacyjną rodziców, członków klubu i sympatyków klubu, organizowanie zajęć sportowych dla członków i sympatyków w celu wszechstronnego rozwoju ich kondycji fizycznej i umysłowej, upowszechnianie idei piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych, uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych organizowanych na obszarze województwa Kujawsko- Pomorskiego i poza nim, organizowanie i prowadzenie obozów sportowych w celu podnoszenia i kształtowania umiejętności sportowych, zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.

Zakres działań:

Ogólnokrajowy.

 

 

15. Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego Torpedo:

 

Adres: ul. Żwirki i Wigury 4/6, 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji w KRS: 28.07.2004 r.

Nr w rejestrze KRS: 0000213790

 

Cele i zadania statutowe:

Celem klubu jest organizowanie, prowadzenie i popularyzowanie turystyki rowerowej poprzez organizowanie udziału w imprezach, szkoleniach, spotkaniach, zebraniach, upowszechnianie i stwarzanie warunków do zdobywania odznak turystycznych, w szczególności związanych z uprawianiem turystyki rowerowej.

Zasięg działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski.

 

 

 

16. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych:

 

Adres: ul. 29 Listopada 12, 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji w KRS: 23.05.2002 r.

Nr w rejestrze KRS: 0000114007

 

 

Cele i zadania statutowe:

Stowarzyszenie na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób niepełnosprawnych, umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do osób niepełnosprawnych, upowszechnianie wiedzy, a także przyczynienie się do aktywnej roli i integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Zasięg działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski.

 

 

 

17. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „DELFIN”:

 

Adres: ul. 29 Listopada 10, 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji w KRS: 18.10.2001 r.

Nr w rejestrze KRS: 0000053637

 

Cele i zadania statutowe:

Celem stowarzyszenia jest reprezentowanie i obrona społecznych i prawnych interesów osób z zaburzeniami psychicznymi, działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa osób z zaburzeniami psychicznymi w życiu społecznym.

Zasięg działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski.

 

 

 

 

 

18. Stowarzyszenie „Rezerwat Kultury i Serdeczności”:

 

Adres: ul. gen. Stefana Roweckiego „GROTA” 1, 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji w KRS: 15.09.2004 r.

Nr w rejestrze KRS: 0000217336

 

 

Cele i zadania statutowe:

Stowarzyszenie zajmuje się prowadzeniem wszechstronnych działań upowszechniających kulturę i sztukę, udzielaniem wszechstronnej pomocy ludziom szczególnie uzdolnionym artystycznie, realizowanie nie komercyjnych przedsięwzięć o różnym zakresie, to jest: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości kulturowej, promocja lokalnych osiągnięć kulturalnych oraz kulturowej integracji Europy. Dodatkowo zajmuje się organizacją konkursów aktywności twórczej, to jest: festiwale, konkursy, przeglądy, spektakle, imprezy, konferencje, seminaria, sesje naukowe, punkty konsultacyjne, prowadzenie własnych działań informacyjnych, poprzez broszury, ulotki, prowadzenie działalności impresaryjnej, współpracę z osobami, instytucjami upowszechniającymi kulturę oraz jej sympatykami, darczyńcami, współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym, wspieranie, organizowanie działalności wydawniczej, literackiej, artystycznej, doradztwo, pomoc organizacyjno- ekonomiczna w realizacji projektów programów upowszechniających kulturę, prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia przez aktywność kulturalną, rekreacyjna i towarzyską, tworzenie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych , organizowanie imprez, warsztatów, przeglądów, festiwali, wystaw, wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów.

Zasięg działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski.

 

 

19. Stowarzyszenie Wspierania Rodzin

 

Adres: ul. 29 Listopada 12 , 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji w KRS: 29.07.2013 r.

Nr w rejestrze KRS: 0000471210

 

 

Cele i zadania statutowe:

Celem Stowarzyszenia jest zapobiegania wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych, wyrównywanie szans i integracja osób niepełnosprawnych, budowa kompleksowego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji oraz wspieranie i usprawnianie systemu wsparcia dla rodziny, aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, tworzenie systemu pomocy dzieci i rodzinie pozwalającej na utrzymanie dziecka w rodzinie naturalnej lub zapewnienie opieki i wychowania poza rodziną generacyjną, pomoc rodzicom, dzieciom, młodzieży, dorosłym i osobom starszym w trudnej sytuacji życiowej, działanie na rzecz ochrony zdrowia i promocji zdrowia, działanie na rzecz edukacji, nauki i wychowania, działanie na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych, przeciwdziałanie patologiom społecznym, promocja i organizacja wolontariatu, działalność charytatywna i dobroczynna, kultywowanie tradycji i zwyczajów polskich, integracja pokoleniowa i środowiska lokalnego, działanie na rzecz rozwoju sportu, turystyki i rekreacji, promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć, upowszechnianie metody mediacyjnej jako formy pracy z rodziną w celu rozwiązywania konfliktów, podjęcie działań na rzecz bezdomnych. Zasięg działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski.

 

 

20. Towarzystwo Miłośników Solca Kujawski:

 

Adres: ul. Toruńska 8 , 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji w KRS: 13.06.2001 r.

Nr w rejestrze KRS: 0000019978

 

 

Cele i zadania statutowe:

Szerzenie i umacnianie przywiązania do miasta i gminy wśród jego mieszkańców oraz osób zamiejscowych, upowszechnianie znajomości dziejów ziemi soleckiej, opieka nad zabytkami, popieranie wszechstronnego, równomiernego rozwoju miasta i gminy Solec Kujawski.

Zasięg działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski.

 

 

21. Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:

 

Adres: ul. 23 Stycznia 17a/17, 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji w KRS: 08.11.2001

Nr w rejestrze KRS: 0000060510

 

 

 

Cele i zadania statutowe:

Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje swoje cele w szczególności poprzez organizowanie wodnej służby ratowniczej, udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach, programowanie i prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego, ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się i wiele innych.

Zakres działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski.

 

 

22. Uczniowski Klub Sportowy „TOP” Solec Kujawski:

 

Adres: ul. Tartaczna 25, 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji w ewidencji uczniowskich klubów sportowych: 18.11.2011 r.

Nr w ewidencji uczniowskich klubów sportowych: 39

 

 

Cele i zadania statutowe:

Celem klubu jest rozwijanie różnych form kultury fizycznej, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie, integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania, prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, rekreacji i rehabilitacji ruchowej.

Zasięg działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski.

 

 

 

 

23. Stowarzyszenie BIZON Solec Kujawski im. gen. Augusta Emila Fieldorfa:

 

Adres: ul. Targowa 14, 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji KRS: 3.01.2017

Nr w rejestrze KRS: 0000656904

 

 

Cele i zadania statutowe:

Celem stowarzyszenia są: * przekazywanie wiedzy historycznej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, * propagowanie sportów strzeleckich * organizowanie wypoczynku młodzieży, * ratowanie życia i mienia osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych katastrof naturalnych komunikacyjnych, konfliktów zbrojnych, wojen oraz usuwanie skutków miejscowych zagrożeń i wszelkich innych które bezpośrednio zagrażają życiu i mieniu * ratownictwo specjalistyczne w szczególności wysokościowe, medyczne, poszukiwawcze, techniczne. * kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, * uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej, * nauka zdyscyplinowanego życia w zespole, kształtowanie takich cech jak poświęcenie, przyjaźń, solidarność, * ochrona i promocja zdrowego trybu życia, * zapobieganie narkomanii i alkoholizmowi, * wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży..

Zasięg działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski.

 

 

 

 

24. Stowarzyszenie SUPER BABKI:

 

Adres: ul. Żwirki i Wigury 14/38, 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji KRS: 14.03.2019

Nr w rejestrze KRS: 0000776998

 

 

Cele i zadania statutowe:

Celem stowarzyszenia jest: a) inicjowanie i realizacja programów przyczyniających się do aktywizacji kobiet (zawodowej i społecznej), b) propagowanie idei dobroczynności, c) ochrona i promocja zdrowia, d) wspieranie solidarności i samodzielności kobiet, e) integracja środowisk kobiecych, f) promocja edukacji i samokształcenia kobiet niezależnie od wieku, g) promocja technik rękodzielniczych, h) działania na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów osób niepełnosprawnych i rodzin, i) promocja i organizacja wolontariatu, j) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy kobiet z kobietami z innych państw unii europejskiej, k) propagowanie zachowań zgodnych z ekologią.

Zasięg działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski.

 

 

 

 

25. Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” Solec Kujawski:

 

Adres: ul. Tartaczna 25, 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji w ewidencji uczniowskich klubów sportowych:  

Nr w ewidencji uczniowskich klubów sportowych: 11

 

 

Cele i zadania statutowe:

Celem klubu jest rozwijanie różnych form kultury fizycznej, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie, integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania, prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, rekreacji i rehabilitacji ruchowej.

Zasięg działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski.

 

 

 

26. Stowarzyszenie im. SUE RYDER:

 

Adres: ul Powstańców 6, 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji KRS: 3.01.2002

Nr w rejestrze KRS: 0000065481

 

 

Cele i zadania statutowe:

Podstawowym celem Towarzystwa jest organizowanie oraz udzielanie pomocy w organizowaniu i wdrażaniu opieki zdrowotnej, a zwłaszcza opieki paliatywnej i długoterminowej u pacjentów z chorobami przewlekłymi, edukacja kadr dla opieki zdrowotnej oraz propagowanie wśród społeczeństwa idei tej opieki, a także stwarzanie warunków dla organizowania opieki zdrowotnej, a zwłaszcza opieki paliatywnej i długoterminowej u pacjentów z chorobami przewlekłymi oraz edukowania kadr dla opieki zdrowotnej poprzez dokonywanie niezbędnych inwestycji.

Celem Towarzystwa jest również inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, osób starszych, a także organizowanie opieki, prowadzenie terapii zajęciowej i ruchowej oraz rehabilitacji leczniczej na rzecz tych osób.

 Zasięg działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski.

 

 

 

27. Stowarzyszenie „Edukacja Muzyczna Drogą Sukcesu”:

 

Adres: ul 23 Stycznia 13/9, 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji KRS: 14.07.2017

Nr w rejestrze KRS: 0000687071

 

 

Cele i zadania statutowe:

1 . Organizowanie przedsięwzięć o charakterze muzycznym. 2. Prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej oraz edukacyjnej. 3. Zrzeszanie osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem i promocją nowych idei i form kreacji i ekspresji artystycznej i kulturalnej. 4. Tworzenie w Solcu kujawskim aktywnego ośrodka i kreowanie środowiska artystycznego: a) stanowiącego miejsce powstania, eksponowania i konfrontacji nowatorskich działań artystycznych twórców z kraju i zagranicy, b) otwartego na różnorodne postawy twórcze, c) prezentującego dokonania współczesnej metodyki nauczania d) dokumentującego aktualne działania, e) współpracującego z innymi ośrodkami i środowiskami artystycznymi w kraju i zagranicą, f) promującego realizowanie działań artystycznych, g) kształtującego współczesne życie artystyczne społeczności. 5. Wspieranie członków stowarzyszenia w realizacji zamierzeń artystycznych.

 Zasięg działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski.

 

 

28. Kurkowe Bractwo  Strzeleckie  w Solcu Kujawskim:

 

Adres: ul Leśna 35, 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji KRS: 10.07.2006

Nr w rejestrze KRS: 0000260278

 

 

Cele i zadania statutowe:

1) krzewienie świadomości patriotycznej i obywatelskiej oraz odpowiedzialności względem Rzeczypospolitej Polskiej, 2) popularyzowanie tradycji i historii oręża Polskiego celem pielęgnowania gotowości bojowej do obrony państwa, 3) pielęgnowanie tradycji i obyczajów bractwa w Solcu kujawskim, 4) szerzenie idei kurkowego bractwa strzeleckiego w celu umacniania w społeczności lokalnej braterstwa i przyjaźni ludzi, 5) zachowanie i pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa w europie, 6) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 7) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, 8) wspomaganie kultury fizycznej i sportu, 9) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 10) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 Zasięg działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski

 

 

 

 

29. Związek Psów Rasowych:

 

Adres: ul Stanisława Kiełbasiewicza 12/31, 88-10 Inowrocław

Data rejestracji KRS: 18.08.2015

Nr w rejestrze KRS: 0000571566

 

 

Cele i zadania statutowe:

Celem związku jest oparta na podstawach naukowych organizacja hodowli psów rasowych dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu pod względem hodowlanym a także: 1) zrzeszanie hodowców psów rasowych, 2) rejestracja i identyfikacja psów rasowych wraz z rejestracją w bazach zwierząt oznakowanych, 3) organizowanie wystaw psów rasowych, 4) przeciwdziałanie w nielegalnym rozmnażaniu psów, 5) rozpowszechnianie wiedzy z dziedziny kynologii poprzez organizowanie spotkań, wystaw, pokazów, organizację hodowli psów rasowych, 6) propagowanie posiadania psów rasowych, 7) dokumentowanie pochodzenia psów, 8) zrzeszanie hodowców i miłośników hodowli, 9) prowadzenie dokumentacji hodowlanej zgodnie z przepisami, księgami rodowodów i certyfikatów, rejestrami przydomków hodowlanych, 10) organizację szkoleń, pokazów, wystaw, konkursów, zebrań, 11) udzielanie informacji na temat prowadzenia ras psów, 12) przestrzeganie ogólnych zasad etycznych przez członków, 13) przyczynienie się do rozwoju Polskiej kynologii, 14) propagowanie humanitarnego postępowania ze zwierzętami, 15) zwiększanie społecznej wiedzy na temat właściwego postępowania ze zwierzętami, 16) współpraca z innymi organizacjami kynologicznymi o podobnych zakresach działalności, 17) ochrona zwierząt i czuwanie nad ich bezpieczeństwem jako policja dla zwierząt w postaci patrolu interwencyjnego po przez współprace z policją, strażą miejską ,strażą graniczną. Zasięg działań:

woj. Kujawsko – Pomorskie i Miasto i Gmina Solec Kujawski

 

 

 

30. Fundacja JEKO – „JAK JEŻ Z KOTEM”:

 

Adres: ul Sosnowa 31, 86-050 Solec Kujawski

Data rejestracji KRS: 16.06.2017

Nr w rejestrze KRS:0000683271

 

 

Cele i zadania statutowe:

Ochrona praw zwierząt, ochrona przyrody, a w szczególności ochrona jeżowatych wszystkich gatunków oraz ochrona ich siedlisk, zapobieganie bezdomności zwierząt towarzyszących, ze szczególnym uwzględnieniem kotów, organizacja i nadzór nad domami tymczasowymi i siedliskami zwierząt będących pod opieką Fundacji, przeciwdziałanie okrutnemu traktowaniu zwierząt, działalność edukacyjna i informacyjna popularyzująca właściwe postawy wobec zwierząt, promocja i organizacja wolontariatu, wspieranie działań w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Zasięg działań:

Miasto i Gmina Solec Kujawski

Plik do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja: 4.04.2020 r.

Sporządziła:

Agnieszka Wilk

  ARCHIWUM

 ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

PROGRAM WSPÓŁPRACY

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

UWAGI DO ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

U dołu strony program współpracy wraz z załącznikami oraz uwagami dostępny w formacie .doc

 2019

 

 OFERTY TRYB POZAKONKURSOWY

Organizacja ogólnopolskiego turnieju brydża sportowego - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego....

Odsłonięcie pomnika strzelca kurkowego – uproszczona oferta realizacji zadania publicznego…

Obóz harcerski - zima 2019 - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego....

IV Kujawsko - Pomorski Konkurs Fletowy - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

II Konkurs Pianistyczny im. Kazimierza Serockiego - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

III Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

"Nasza Rodzina to Nasza siła" - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego....

Wzorcowe porządkowanie z odnawianiem szlaków pieszych Puszczy Bydgoskiej - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego....

Obchody 45 - lecia powstania Klubu Seniora "Szarotka" w Solcu Kujawskim - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

Wykorzystanie czasu wolnego członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy Bydgoszcz - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

Wystawa psów rasowych - uproszczona oferta zadania publicznego....

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego....

"Senior naszym przyjacielem" - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego  ...

"Zosia i Grześ poznają wieś" - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

Wydarzenie sportowe Triathlon - Solec Kujawski 2019 - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

Rozwijanie różnych form życia kulturalno - oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

"Kujawsko - Pomorska Liga Siatkówki 2019 / 2020" - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

Wyjazd edukacyjno - krajoznawczy do Brodnicy dla 56 członków Stowarzyszenia na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Delfin" - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...


"Turniej tańca towarzyskiego" - uproszczona oferta zadania publicznego ....

"Jesienne spotkania z muzami" - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

Prowadzenie drużyny seniorów w rozgrywkach Ligowych B - Klasy KPZPN - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

"Kochasz-Dbasz-Kastrujesz; Dom "Dla kota" - Kochasz - Nie Kupujesz - Adoptujesz - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

"Aktywni 60+ czyli Radość z życia w każdym wieku" - uproszona oferta realizacji zadania publicznego...


ZHP - Letni wypoczynek Murzasichle 2019

ZHP, Edukacja, opieka wychowawcza - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ...

ZHP, I Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Bydgoskiego - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ...

 2018

 

 
OFERTY - TRYB POZAKONKURSOWY

Kujawsko - Pomorska Liga Siatkówki 2018 / 2019  - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

Integracja czasu wolnego członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego....

Udział MLKS w II lidze bydżowej - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

Miejsko - Gminne zawody latawcowe - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

Wieczerza wigilijna dla osób starszych, samotnych - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

Obóz harcerski - lato 2018 - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Rodzina: świat dorosłych i świat dzieci"  termin realizacji 27.08.2018 r. - 19.11.2018 r.

Oferta Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego pn." JEŻYK" II Bieg najeżony przeszkodami - Puszcza Bydgoska" termin realizacji zadania publicznego 10.07.2018 - 30.09.2018

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Letnie Koncerty Organowe" - termin realizacji od 27.06.2018 r. do 10.09.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Bajkowy kuferek z zabawkami" - termin realizacji od 11.06.2018 r. do 3.09.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Kolonista: mały - wielki patriota" - termin realizacji od 9.07.2018 r. do 8 sierpnia 2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Dobra pora dla seniora" - termin realizacji 7.05.2018 r. - 30.06.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - II Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych - termin realizacji 24.06.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Organizacja pikników, konkursów dladzieci i młodzieży oraz emerytów i rencistów - termin realizacji 7.05. - 9.07.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego " Bieg - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 100 lecie odzyskania Niepodległości" - termin realizacji 19.02. - 12.03.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Obóz w Murzasichlu" - termin realizacji 14.02 - 24.02.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego  "Integracja czasu wolnego członkom PZERiI" - termin realizacji 23.05 - 28.05.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Seniorzy trzymajmy się" - termin realizacji 9-26.06.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Spotkania integracyjne klubów Seniora" - termin realizacji 29.05-26.08.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Wzorcowe porządkowanie z odnawianiem szlaków pieszych Puszczy Bydgoszkiej" - termin realizacji - 01.06-30.09.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Spotkanie z przyrodą Nadwiślańską" - termin realizacji 6.08.2018 - 6.09.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Jesienne Odprężenie Aktywnych 60+" - termin realizacji 11.09.2018 - 10.12.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego  "Mamo, tato - spotkałem Mikołaja" - termin realizacji 26.11.2018 r. - 14.12.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Spotkanie Seniorów Klubu "Szarotka" z okazji święta 100-lecia Niepodległości" - termin realizacji - 30.11.2018 r. - 30.12.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą z okazji 100-lecia Niepodległości" - termin realizacji - 29.10.2018 r. - 10.12.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Razem w święta" - termin realizacji - 02.11.2018 r. - 20.12.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Organizacja turnieju "Unia CUP 2018" oraz transport grup młodzieżowych" - termin realizacji 28.11.2018 r. - 21.12.2018 r.

 
OGŁOSZENIA O KONKURSACH

Zarządzenie Nr IV/124/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski z dnia 11.09.2018 r.  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr IV/123/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski z dnia 10.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Wykaz podmiotu ubiegającego się o dotację w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr IV/120/18 Burmistrza MIG Solec Kujawski w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr VI/110/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr IV/99/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski z 13.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (unieważniony Zarządzeniem Nr IV/107/18 Burmistrza MiG z dnia 6.08.2018 r.)

Zarządzenie Nr IV/91/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski z 28.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski - lato 2018

Zarządzenie Nr IV/92/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski z 28.06.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci  i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski - lato 2018

Wykaz podmiotu ubiegającego się o dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski  - Lato 2018

Zarządzenie Nr IV/68/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wypoczynek zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym na letni wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski – lato 2018

Zarządzenie Nr IV/10/18 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwrtym konkursie na realizację zadania służącego celów publicznych z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

WYKAZ PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLCZNYCH W ZAKRESIE:

1. WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

2. DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykaz podmiotów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadania służącego osiąganiu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr IV/2/18 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr IV/3/18 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawienaboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadanie publicznego

Zarządzenie Nr IV/4/18 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

 2017

 OFERTY - TRYB POZAKONKURSOWY

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Małe tęsknoty, wielkie radości" (okres realizacji 04.12. - 20.12. 2017 r.)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "MUKS START - VIII Festyn sportowo - rekreacyjny Osiedli i Sołectw Miasta i Gminy Solec Kujawski im. Antoniego Nawrockiego" (okres realizacji 27.10 - 28.11.2017 r.)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Miejsko - Gminne zawody latawcowe" (okres realizacji 10.10. - 30.10. 2017 r.)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Kujawsko - Pomorska Liga Siatkówki - Juniorki 2017/2018" (okres realizacji 04.10 - 20.12.2017 r.)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Kujawsko - Pomorska Liga Siatkówki - juniorki 2017/2018" (okres realizacji 04.10 - 20.12.2017 r.)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Wisło Moja" (okres realizacji 07.08. - 13.08.)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Obóz w Murzasichlu" (okres realizacji 10.08 - 23.08.2017 r.)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Ekologia oraz Ochrona Zwierząt i Dziedzictwa Przyrodniczego" (okres realizacji 01.07. - 30.09. 2017 r.)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Kolorowa jesień aktywnych 60+"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Wyjazd edukacyjny do Akwarium Gdyńskiego" (okres realizacji 17.07. - 31. 07. 2017)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "I Międzynarodowa Wystawa Psów" (okres realizacji 02.06. - 12.06.2017)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Uczestnictwo w V przeglądzie zespołów Klubu Seniora w Jeziorach Wielkich w dniu 17.06. ( okres realizacji 17.06. - 27.06. 2017)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Integracja czsu wolnego członków komitetu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów" (okres realizacji 24.05. - 28. 06. 2017)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Rodzina jest najważniejsza" (okres realizacji 23.08. - 17.11. 2017 )

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Zlot turystyczny i wręczenie sztandaru dla Hufca ZHP" (termin realizacji 25.05.2017 - 30. 06.2017)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Eliminacje do Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej DEYNA CUP" (termin realizacji 22.05.2017 - 31.05.2017)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego " Organizowanie zawodów i imprez wędkarskich" (termin realizacji 16.05.2017 - 15.08.2017)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Maraton pływacki - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (27.02. - 10.03. 2017 r.)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

 OGŁOSZENIA O KONKURSACH

Zarządzenie Nr IV/179/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr IV/178/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr IV/183/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na reazliację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządznie Nr IV/121/17 z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
Zarządzenie Nr IV/10/18 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwrtym konkursie na realizację zadania służącego celów publicznych z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr IV/120/17 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania służącego  osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Miasta i gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr IV/112/17 z dnia 16 sierpnia 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięcia celów publicznych z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie nr IV/90/17 z dnia 28 czerwca 2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym letni wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr IV/86/17 z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr IV/85/17 z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr IV/82/17 z dnia 30 maja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wykaz podmiotów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenia o ogłoszonym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży w tym letni wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Solec Kujawski

Wykaz podmiotów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie nr IV/53/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zarządzenie nr IV/52/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr IV/51/2017 z dnia 11 kwietnia 2017w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie IV/44/17 z dnia 5 kwietnia 2017 w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotu uprawnionego do wykonania zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

WYKAZ PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJE W UZUPEŁNIAJĄCYM KONKURSIE

Ogólnopolski Konkurs Grantowy ogłoszony w ramach programu

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2017"

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni! 

Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2017” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważny jest temat – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.  

Udział w Programie „Równać Szanse 2017” to prestiż i dowód profesjonalizmu. Twórcą Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci
i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status naprawdę skutecznej organizacji.

Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym to dotacja do 40 000 zł na projekt
15-miesięczny (trwający od 1 lipca 2017 roku do 30 listopada 2018 r.). Zapraszamy organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z małych miejscowości do       20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 14 marca 2017 roku, o godz. 12.00. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Dodatkowo w 3 kolejne soboty lutego br, odbędą się szkolenia dla zainteresowanych organizacji pt. „Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse?”. Szkolenia odbędą się w 5 miastach Polski, a zgłoszenia odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie www.rownacszanse.pl

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Kończąc swój udział w ciekawym projekcie muszą zyskać poczucie, że zrobili coś nowego, ważnego i dającego pewność siebie; że zdobyli umiejętności cenne w ich obecnym        i dorosłym życiu. Muszą uwierzyć, że zrobili krok właśnie w tym kierunku.

ZARZĄDZENIE NR IV/7/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI 
Z DNIA 17 STYCZNIA 2017 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
 2016
 
 Regionalne Forum Organizacji i Liderów Powiatu Bydgoskiego - 2016

Zaproszenie na forum

Plan forum

 
OFERTY TRYB POZAKONKURSOWY

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "VII Festyn sportowo - rekreacyjny Osiedli i Sołectw Miasta i Gminy Solca Kujawskiego im. Antoniego Nawrockiego" termin realizacji zadania od 05.10.2016 do 10.11.2016r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego " Kujawsko - Pomorska Liga Siatkówki - juniorki 2016/2017"  termin realizacji zadania od 02.10.2016 do 22.12.2016r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Miejsko - Gminne zawody latawcowe od 10.10 do 17.10.2016 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej od 25.07. do 12.08. 2016 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Jak przygoda to tylko nad Wisłą w Solcu Kujawskim od 06.08. do 13.08.2016

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Rozśpiewany, uśmiechnięty Solec Kujawski

Oferta Ligi Obrony Kraju pn." Obóz sportowo - obronny LOK i ZHP"

Uproszczona oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego - letni wypoczynek - Smarzyn 2016

Uproszczona oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego - wypoczynek dzieci i młodzieży w Murzasichle

Oferta Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd okręgu w Bydgoszczy dot. organizacji zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka w okresie od 20.05.2016 - 10.06.2016

Oferta Stowarzyszenia "Rezerwat Kultury i Serdeczności" pn. " Morza, lądy, oceany i kosmos też poznamy" okres realizacji zadania 08.06.2016-30.09.2016

Otwarty Wojewódzki turniej brydża sportowego młodzieży i osób dorosłych o Puchar Burmistrza Solca Kujawskiego na maksymalny i średni zapis

Formularz uwag do ofery dot. turnieju brydża sportowego

Oferta w trybie pozakonkursowym Stowarzyszenia Wspierania Rodzin - "Wspierajmy rodzinę"

Oferta w trybie pozakonkursowym Stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Solec Kujawski

Oferta w trybie pozakonkursowym Stowarzyszenia Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka pn. " Wychowanie bez klapsa"

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wraz z WZORAMI DO POBRANIA

Treść rozporządzenia

Załącznik do Rozporządzenia - WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Załącznik do Rozporządzenia - WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PUBLICZNEGO

 KOMENDA HUFCA ZHP SOLEC KUJAWSKI - KOMUNIKAT

TREŚĆ KOMUNIKATU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania: 
karta_pracy.docx (12.87KB)
opis_faktur.docx (15.64KB)
bilion.07.pdf (459.05KB)
bilion.06.pdf (722.14KB)
bilion_5.pdf (500.63KB)
bilion_08.pdf (471.55KB)
bil.09.pdf (568.01KB)
wystawa_psow.pdf (930.11KB)
Szarotka (1.01MB)
wislo_moja.pdf (1.51MB)
tie_break.pdf (1.21MB)
formularz_uwag.pdf (283.57KB)
Autor publikacji: Marta Olszowiec
Data publikacji: 2016-09-19 12:12:17
Data modyfikacji: 2020-09-17 14:26:47
Liczba odsłon: 5933
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
17.09.2020 14:26:47rzecznikedycja strony
17.09.2020 10:37:25rzecznikedycja strony
07.08.2020 14:15:01OPWiMedycja strony
07.08.2020 14:03:43OPWiMedycja strony
04.08.2020 09:52:43Administratoredycja strony
15.07.2020 14:18:21rzecznikedycja strony
08.07.2020 12:26:08rzecznikedycja strony
07.07.2020 16:18:11rzecznikedycja strony
12.05.2020 15:53:20rzecznikedycja strony
12.05.2020 15:52:09rzecznikedycja strony
02.03.2020 08:15:24Marta Olszowiecedycja strony
02.03.2020 08:15:24Marta Olszowieczałącznik został dodany
19.02.2020 11:11:48rzecznikedycja strony
11.02.2020 12:37:24Marta Olszowiecedycja strony
11.02.2020 12:37:24Marta Olszowieczałącznik został dodany
07.02.2020 14:41:13Marta Olszowiecedycja strony
07.02.2020 14:41:13Marta Olszowieczałącznik został dodany
31.01.2020 12:13:53Marta Olszowiecedycja strony
31.01.2020 12:13:53Marta Olszowieczałącznik został dodany
31.01.2020 11:16:09Marta Olszowiecedycja strony
31.01.2020 09:47:32Marta Olszowiecedycja strony
31.01.2020 09:47:32Marta Olszowieczałącznik został dodany
31.01.2020 08:50:59Marta Olszowiecedycja strony
31.01.2020 08:49:32Marta Olszowiecedycja strony
31.01.2020 08:49:32Marta Olszowieczałącznik został dodany
31.01.2020 08:45:21Marta Olszowiecedycja strony
31.01.2020 08:45:21Marta Olszowieczałącznik został dodany
30.01.2020 08:03:25Marta Olszowiecedycja strony
30.01.2020 07:46:52Marta Olszowiecedycja strony
30.01.2020 07:46:52Marta Olszowieczałącznik został dodany
29.01.2020 10:50:47Marta Olszowiecedycja strony
29.01.2020 10:50:47Marta Olszowieczałącznik został dodany
29.01.2020 10:37:16Marta Olszowiecedycja strony
29.01.2020 10:17:37Marta Olszowiecedycja strony
29.01.2020 10:12:28Marta Olszowiecedycja strony
29.01.2020 10:04:04Marta Olszowiecedycja strony
29.01.2020 09:42:31Marta Olszowiecedycja strony
22.01.2020 09:40:58Beata Janiszewskaedycja strony
22.01.2020 09:22:25Beata Janiszewskaedycja strony
22.01.2020 09:19:41Beata Janiszewskaedycja strony
22.01.2020 09:15:56Beata Janiszewskaedycja strony
22.01.2020 09:12:43Beata Janiszewskaedycja strony
22.01.2020 09:10:57Beata Janiszewskaedycja strony
22.01.2020 09:08:42Beata Janiszewskaedycja strony
20.01.2020 14:24:39rzecznikedycja strony
20.01.2020 14:21:55rzecznikedycja strony
10.01.2020 13:59:08Administratoredycja strony
09.01.2020 11:33:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.12.2019 13:53:14Marta Olszowiecedycja strony
27.12.2019 13:52:32Marta Olszowiecedycja strony
27.12.2019 12:49:14Marta Olszowiecedycja strony
27.12.2019 12:49:14Marta Olszowieczałącznik został dodany
27.12.2019 12:42:11Marta Olszowiecedycja strony
27.12.2019 12:42:11Marta Olszowieczałącznik został dodany
27.12.2019 12:39:33Marta Olszowiecedycja strony
27.12.2019 12:38:46Marta Olszowiecedycja strony
27.12.2019 12:38:46Marta Olszowieczałącznik został dodany
13.12.2019 10:24:45Marta Olszowiecedycja strony
18.10.2019 09:59:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.10.2019 10:49:54Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.10.2019 11:47:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.10.2019 10:45:16Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.10.2019 10:42:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.09.2019 12:44:05Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.09.2019 12:05:50Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.09.2019 14:59:58Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
17.09.2019 13:41:26Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.09.2019 14:32:14Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.09.2019 16:04:07Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
10.09.2019 10:05:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.09.2019 10:01:18Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.07.2019 13:27:43Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.07.2019 10:45:29Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.07.2019 10:41:27Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.07.2019 09:51:11Administratoredycja strony
19.07.2019 09:48:58Administratoredycja strony
03.07.2019 09:17:54Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.06.2019 14:58:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.06.2019 11:03:32Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.06.2019 10:01:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2019 13:43:02Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.06.2019 14:30:36Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.06.2019 08:02:48Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.06.2019 08:59:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.05.2019 09:43:01Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
16.05.2019 10:23:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.05.2019 11:40:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.04.2019 09:18:31Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.04.2019 11:25:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.04.2019 11:04:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.04.2019 11:56:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.04.2019 11:53:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.04.2019 11:48:27Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.04.2019 15:06:32Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.04.2019 15:04:32Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
12.04.2019 10:30:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.04.2019 08:44:45Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.04.2019 08:40:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.03.2019 11:32:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.03.2019 09:28:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.03.2019 16:08:36Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
11.03.2019 13:56:38Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.02.2019 09:54:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.02.2019 09:03:46Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
20.02.2019 08:47:03Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.02.2019 16:03:14Administratoredycja strony
19.02.2019 16:03:14Administratorzałącznik został dodany
13.02.2019 14:46:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.02.2019 12:55:25Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.02.2019 12:53:52Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.02.2019 12:53:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
30.01.2019 14:15:04Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
28.01.2019 14:57:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.01.2019 12:59:40Administratoredycja strony
11.01.2019 10:59:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.01.2019 14:18:13Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.01.2019 14:15:38Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.11.2018 08:19:36Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
13.11.2018 12:35:47Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
31.10.2018 15:21:43Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
31.10.2018 15:20:13Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
30.10.2018 16:17:55Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
30.10.2018 07:52:21Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.10.2018 09:55:22Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.10.2018 08:13:44Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.10.2018 08:04:55Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.10.2018 14:05:14Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.10.2018 10:32:36Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
12.09.2018 13:19:29Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.09.2018 10:34:27Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.09.2018 10:30:16Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
07.09.2018 11:37:11Administratoredycja strony
07.09.2018 11:37:11Administratorzałącznik został dodany
17.08.2018 14:18:45Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.08.2018 10:35:50Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.07.2018 14:53:29Administratoredycja strony
24.07.2018 14:49:32Administratoredycja strony
13.07.2018 14:43:22Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
10.07.2018 14:35:22Katarzyna Ciudzińskazałącznik został dodany
10.07.2018 14:25:44Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.07.2018 15:04:29Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.07.2018 10:12:27Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
28.06.2018 14:09:25Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
28.06.2018 10:11:36Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.06.2018 14:39:40Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.06.2018 16:17:26Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
18.06.2018 15:06:45Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
13.06.2018 14:52:10Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.06.2018 11:00:50Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.06.2018 10:56:31Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.05.2018 08:40:13Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
28.05.2018 08:34:23Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
25.05.2018 13:11:16Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
17.05.2018 14:32:06Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
14.05.2018 13:06:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.05.2018 09:06:55Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
10.05.2018 08:39:40Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
10.05.2018 08:37:36Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
30.04.2018 09:56:10Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
30.04.2018 09:54:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
30.04.2018 09:49:13Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.04.2018 12:02:14Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
13.02.2018 10:43:41Marta Olszowiecedycja strony
13.02.2018 10:43:41Marta Olszowieczałącznik został dodany
02.02.2018 13:31:15Marta Olszowiecedycja strony
02.02.2018 13:31:15Marta Olszowieczałącznik został dodany
25.01.2018 14:50:01Marta Olszowiecedycja strony
25.01.2018 14:50:01Marta Olszowieczałącznik został dodany
25.01.2018 09:53:54Marta Olszowiecedycja strony
25.01.2018 09:53:54Marta Olszowieczałącznik został dodany
19.01.2018 14:27:55Marta Olszowiecedycja strony
19.01.2018 14:25:29Marta Olszowiecedycja strony
19.01.2018 14:25:29Marta Olszowieczałącznik został dodany
15.01.2018 12:19:07Marta Olszowiecedycja strony
15.01.2018 12:19:07Marta Olszowieczałącznik został dodany
05.01.2018 11:23:29Marta Olszowiecedycja strony
05.01.2018 11:23:29Marta Olszowieczałącznik został dodany
04.01.2018 15:13:16Marta Olszowiecedycja strony
04.01.2018 15:13:16Marta Olszowieczałącznik został dodany
03.01.2018 10:35:33Marta Olszowiecedycja strony
03.01.2018 10:35:33Marta Olszowieczałącznik został dodany
03.01.2018 10:30:04Marta Olszowiecedycja strony
03.01.2018 09:50:58Marta Olszowiecedycja strony
03.01.2018 09:41:23Marta Olszowiecedycja strony
19.09.2016 12:12:17Marta Olszowiecstrona została dodana