Strona główna

MENU

Organizacje pozarządowe

 Wszystkie informacje na temat nadchodząch lub minionych wydarzeń sportowych,kalendarz imprez, galerie zdjęć wydarzeń sportowych oraz informacje o naborze znajdują się w zakładce  SPORT

OGŁOSZENIA O KONKURSACH

Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego


Zarządzenie Nr V/11/20
Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr V/4/20

Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.

Zarządzenie Nr V/5/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr V/8/20
Burmistrza Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr V/194/19
Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr V/193/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr V/192/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dotacji dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr V/191/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr V/190/19  Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego naterenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr V/70/19
Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr V/63/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr V/53/19
Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie
Nr V/31/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 5.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr V/22/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonania zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski.
 
Zarządzenie Nr V/21/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie na reazliację zdania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr V/20/19 Burmistrza Solca Kuajwskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr V/6/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr V/7/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr V/8/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr V/10/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 14.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr V/13/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr V/94/19
Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Zarządzenie nr V/105/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Zarządzenie Nr V/111/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wychowania dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży


 

 

 

 ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

PROGRAM WSPÓŁPRACY

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

UWAGI DO ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

U dołu strony program współpracy wraz z załącznikami oraz uwagami dostępny w formacie .doc

 OFERTY - TRYB POZAKONKURSOWY


Organizacja ogólnopolskiego turnieju brydża sportowego - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego....


Odsłonięcie pomnika strzelca kurkowego – uproszczona oferta realizacji zadania publicznego…

Obóz harcerski - zima 2019 - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego....

IV Kujawsko - Pomorski Konkurs Fletowy - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

II Konkurs Pianistyczny im. Kazimierza Serockiego - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

III Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

"Nasza Rodzina to Nasza siła" - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego....

Wzorcowe porządkowanie z odnawianiem szlaków pieszych Puszczy Bydgoskiej - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego....

Obchody 45 - lecia powstania Klubu Seniora "Szarotka" w Solcu Kujawskim - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

Wykorzystanie czasu wolnego członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy Bydgoszcz - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

Wystawa psów rasowych - uproszczona oferta zadania publicznego....

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego....

"Senior naszym przyjacielem" - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego  ...

"Zosia i Grześ poznają wieś" - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

Wydarzenie sportowe Triathlon - Solec Kujawski 2019 - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

Rozwijanie różnych form życia kulturalno - oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wzoru uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego i wzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Rozporządzenie z 24.10.2018 r.

Wzór uproszczonej oferty

Wzór  urposzczonego sprawozdania

ROZPORZĄDZENIEPRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGOz dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

ROZPORZĄDZENIEPRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGOz dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

 

  ARCHIWUM
 2018
 
OFERTY - TRYB POZAKONKURSOWY

Kujawsko - Pomorska Liga Siatkówki 2018 / 2019  - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

Integracja czasu wolnego członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego....

Udział MLKS w II lidze bydżowej - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

Miejsko - Gminne zawody latawcowe - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

Wieczerza wigilijna dla osób starszych, samotnych - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

Obóz harcerski - lato 2018 - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Rodzina: świat dorosłych i świat dzieci"  termin realizacji 27.08.2018 r. - 19.11.2018 r.

Oferta Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego pn." JEŻYK" II Bieg najeżony przeszkodami - Puszcza Bydgoska" termin realizacji zadania publicznego 10.07.2018 - 30.09.2018

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Letnie Koncerty Organowe" - termin realizacji od 27.06.2018 r. do 10.09.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Bajkowy kuferek z zabawkami" - termin realizacji od 11.06.2018 r. do 3.09.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Kolonista: mały - wielki patriota" - termin realizacji od 9.07.2018 r. do 8 sierpnia 2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Dobra pora dla seniora" - termin realizacji 7.05.2018 r. - 30.06.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - II Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych - termin realizacji 24.06.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Organizacja pikników, konkursów dladzieci i młodzieży oraz emerytów i rencistów - termin realizacji 7.05. - 9.07.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego " Bieg - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 100 lecie odzyskania Niepodległości" - termin realizacji 19.02. - 12.03.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Obóz w Murzasichlu" - termin realizacji 14.02 - 24.02.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego  "Integracja czasu wolnego członkom PZERiI" - termin realizacji 23.05 - 28.05.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Seniorzy trzymajmy się" - termin realizacji 9-26.06.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Spotkania integracyjne klubów Seniora" - termin realizacji 29.05-26.08.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Wzorcowe porządkowanie z odnawianiem szlaków pieszych Puszczy Bydgoszkiej" - termin realizacji - 01.06-30.09.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Spotkanie z przyrodą Nadwiślańską" - termin realizacji 6.08.2018 - 6.09.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Jesienne Odprężenie Aktywnych 60+" - termin realizacji 11.09.2018 - 10.12.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego  "Mamo, tato - spotkałem Mikołaja" - termin realizacji 26.11.2018 r. - 14.12.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Spotkanie Seniorów Klubu "Szarotka" z okazji święta 100-lecia Niepodległości" - termin realizacji - 30.11.2018 r. - 30.12.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą z okazji 100-lecia Niepodległości" - termin realizacji - 29.10.2018 r. - 10.12.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Razem w święta" - termin realizacji - 02.11.2018 r. - 20.12.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Organizacja turnieju "Unia CUP 2018" oraz transport grup młodzieżowych" - termin realizacji 28.11.2018 r. - 21.12.2018 r.

 
OGŁOSZENIA O KONKURSACH

Zarządzenie Nr IV/124/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski z dnia 11.09.2018 r.  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr IV/123/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski z dnia 10.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Wykaz podmiotu ubiegającego się o dotację w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr IV/120/18 Burmistrza MIG Solec Kujawski w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr VI/110/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr IV/99/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski z 13.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (unieważniony Zarządzeniem Nr IV/107/18 Burmistrza MiG z dnia 6.08.2018 r.)

Zarządzenie Nr IV/91/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski z 28.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski - lato 2018

Zarządzenie Nr IV/92/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski z 28.06.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci  i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski - lato 2018

Wykaz podmiotu ubiegającego się o dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski  - Lato 2018

Zarządzenie Nr IV/68/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wypoczynek zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym na letni wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski – lato 2018

Zarządzenie Nr IV/10/18 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwrtym konkursie na realizację zadania służącego celów publicznych z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

WYKAZ PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLCZNYCH W ZAKRESIE:

1. WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

2. DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykaz podmiotów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadania służącego osiąganiu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr IV/2/18 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr IV/3/18 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawienaboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadanie publicznego

Zarządzenie Nr IV/4/18 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

 2017

 OFERTY - TRYB POZAKONKURSOWY

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Małe tęsknoty, wielkie radości" (okres realizacji 04.12. - 20.12. 2017 r.)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "MUKS START - VIII Festyn sportowo - rekreacyjny Osiedli i Sołectw Miasta i Gminy Solec Kujawski im. Antoniego Nawrockiego" (okres realizacji 27.10 - 28.11.2017 r.)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Miejsko - Gminne zawody latawcowe" (okres realizacji 10.10. - 30.10. 2017 r.)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Kujawsko - Pomorska Liga Siatkówki - Juniorki 2017/2018" (okres realizacji 04.10 - 20.12.2017 r.)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Kujawsko - Pomorska Liga Siatkówki - juniorki 2017/2018" (okres realizacji 04.10 - 20.12.2017 r.)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Wisło Moja" (okres realizacji 07.08. - 13.08.)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Obóz w Murzasichlu" (okres realizacji 10.08 - 23.08.2017 r.)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Ekologia oraz Ochrona Zwierząt i Dziedzictwa Przyrodniczego" (okres realizacji 01.07. - 30.09. 2017 r.)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Kolorowa jesień aktywnych 60+"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Wyjazd edukacyjny do Akwarium Gdyńskiego" (okres realizacji 17.07. - 31. 07. 2017)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "I Międzynarodowa Wystawa Psów" (okres realizacji 02.06. - 12.06.2017)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Uczestnictwo w V przeglądzie zespołów Klubu Seniora w Jeziorach Wielkich w dniu 17.06. ( okres realizacji 17.06. - 27.06. 2017)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Integracja czsu wolnego członków komitetu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów" (okres realizacji 24.05. - 28. 06. 2017)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Rodzina jest najważniejsza" (okres realizacji 23.08. - 17.11. 2017 )

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Zlot turystyczny i wręczenie sztandaru dla Hufca ZHP" (termin realizacji 25.05.2017 - 30. 06.2017)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Eliminacje do Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej DEYNA CUP" (termin realizacji 22.05.2017 - 31.05.2017)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego " Organizowanie zawodów i imprez wędkarskich" (termin realizacji 16.05.2017 - 15.08.2017)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Maraton pływacki - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (27.02. - 10.03. 2017 r.)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

 OGŁOSZENIA O KONKURSACH

Zarządzenie Nr IV/179/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr IV/178/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr IV/183/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na reazliację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządznie Nr IV/121/17 z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
Zarządzenie Nr IV/10/18 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwrtym konkursie na realizację zadania służącego celów publicznych z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr IV/120/17 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania służącego  osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Miasta i gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr IV/112/17 z dnia 16 sierpnia 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięcia celów publicznych z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie nr IV/90/17 z dnia 28 czerwca 2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym letni wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr IV/86/17 z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr IV/85/17 z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr IV/82/17 z dnia 30 maja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wykaz podmiotów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenia o ogłoszonym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży w tym letni wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Solec Kujawski

Wykaz podmiotów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie nr IV/53/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zarządzenie nr IV/52/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr IV/51/2017 z dnia 11 kwietnia 2017w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie IV/44/17 z dnia 5 kwietnia 2017 w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotu uprawnionego do wykonania zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

WYKAZ PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJE W UZUPEŁNIAJĄCYM KONKURSIE

Ogólnopolski Konkurs Grantowy ogłoszony w ramach programu

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2017"

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni! 

Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2017” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważny jest temat – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.  

Udział w Programie „Równać Szanse 2017” to prestiż i dowód profesjonalizmu. Twórcą Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci
i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status naprawdę skutecznej organizacji.

Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym to dotacja do 40 000 zł na projekt
15-miesięczny (trwający od 1 lipca 2017 roku do 30 listopada 2018 r.). Zapraszamy organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z małych miejscowości do       20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 14 marca 2017 roku, o godz. 12.00. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Dodatkowo w 3 kolejne soboty lutego br, odbędą się szkolenia dla zainteresowanych organizacji pt. „Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse?”. Szkolenia odbędą się w 5 miastach Polski, a zgłoszenia odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie www.rownacszanse.pl

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Kończąc swój udział w ciekawym projekcie muszą zyskać poczucie, że zrobili coś nowego, ważnego i dającego pewność siebie; że zdobyli umiejętności cenne w ich obecnym        i dorosłym życiu. Muszą uwierzyć, że zrobili krok właśnie w tym kierunku.

ZARZĄDZENIE NR IV/7/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI 
Z DNIA 17 STYCZNIA 2017 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
 2016
 
 Regionalne Forum Organizacji i Liderów Powiatu Bydgoskiego - 2016

Zaproszenie na forum

Plan forum

 
OFERTY TRYB POZAKONKURSOWY

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "VII Festyn sportowo - rekreacyjny Osiedli i Sołectw Miasta i Gminy Solca Kujawskiego im. Antoniego Nawrockiego" termin realizacji zadania od 05.10.2016 do 10.11.2016r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego " Kujawsko - Pomorska Liga Siatkówki - juniorki 2016/2017"  termin realizacji zadania od 02.10.2016 do 22.12.2016r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Miejsko - Gminne zawody latawcowe od 10.10 do 17.10.2016 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej od 25.07. do 12.08. 2016 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Jak przygoda to tylko nad Wisłą w Solcu Kujawskim od 06.08. do 13.08.2016

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Rozśpiewany, uśmiechnięty Solec Kujawski

Oferta Ligi Obrony Kraju pn." Obóz sportowo - obronny LOK i ZHP"

Uproszczona oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego - letni wypoczynek - Smarzyn 2016

Uproszczona oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego - wypoczynek dzieci i młodzieży w Murzasichle

Oferta Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd okręgu w Bydgoszczy dot. organizacji zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka w okresie od 20.05.2016 - 10.06.2016

Oferta Stowarzyszenia "Rezerwat Kultury i Serdeczności" pn. " Morza, lądy, oceany i kosmos też poznamy" okres realizacji zadania 08.06.2016-30.09.2016

Otwarty Wojewódzki turniej brydża sportowego młodzieży i osób dorosłych o Puchar Burmistrza Solca Kujawskiego na maksymalny i średni zapis

Formularz uwag do ofery dot. turnieju brydża sportowego

Oferta w trybie pozakonkursowym Stowarzyszenia Wspierania Rodzin - "Wspierajmy rodzinę"

Oferta w trybie pozakonkursowym Stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Solec Kujawski

Oferta w trybie pozakonkursowym Stowarzyszenia Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka pn. " Wychowanie bez klapsa"

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wraz z WZORAMI DO POBRANIA

Treść rozporządzenia

Załącznik do Rozporządzenia - WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Załącznik do Rozporządzenia - WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PUBLICZNEGO

 KOMENDA HUFCA ZHP SOLEC KUJAWSKI - KOMUNIKAT

TREŚĆ KOMUNIKATU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania: 
bilion.07.pdf459.05 KB
bilion.06.pdf722.14 KB
bilion_5.pdf500.63 KB
bilion_08.pdf471.55 KB
bil.09.pdf568.01 KB
Szarotka1.01 MB