piątek
30
października
2020
Imieniny: Przemysław / Łukasz / Edmund

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

PAKIET POMOCOWY ZWIĄZANY Z KORONAWIRUSEM

 

„Wspólnymi siłami, w ramach posiadanych przez samorząd gminny kompetencji, musimy postarać się ograniczyć starty i wspomóc przedsiębiorców, by pokonać problemy dotyczące prowadzonych przez nich na rynku lokalnym działalności”

Burmistrz Solca Kujawskiego
Teresa Substyk

 

Ze względu na wprowadzenie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 duża część przedsiębiorców nie funkcjonuje lub znacznie ograniczyła swoją działalność. Kompetencje w zakresie udzielenia pomocy przedsiębiorcom posiada głównie rząd, który przygotował pakiet pomocy w formie, tzw. „Tarczy Antykryzysowej”. W zakresie swoich kompetencji, Burmistrz Solca Kujawskiego, dostrzegając problemy przedsiębiorców zapewnia o możliwości udzielenia im wsparcia, zachęcając do skorzystania z dostępnych i znajdujących umocowanie w przepisach prawa rozwiązań w postaci udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych (np. czynsz najmu i dzierżawy) oraz zobowiązań podatkowych (np. podatek od nieruchomości oraz środków transportowych).

Z każdej ww. formy pomocy będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który wystąpi o to ze stosownym wnioskiem, a jego sprawa będzie rozpoznawana indywidualnie.

Wniosek można złożyć na piśmie (za pośrednictwem poczty lub wystawionej przed budynkiem urzędu skrzynki podawczej) lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj.:
1) portalu ePUAP: www.epuap.gov.pl;
2) skrzynki e-mail: solec@soleckujawski.pl

Poniżej przedstawiamy zainteresowanym przedsiębiorcom szczegółowe informacje na temat możliwych ulg, których udzielanie przez Burmistrza Solca Kujawskiego ograniczone jest przepisami ustaw o finansach publicznych oraz Ordynacji podatkowej.
Jednocześnie prezentujemy założenia ustawy z dnia 31.03.2020 r. „Tarczy Antykryzysowej”, wprowadzającej rozwiązania dla jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiające udzielanie przedsiębiorcom dalej idących form pomocy. O ich wprowadzeniu, będziemy Państwa informować na bieżąco.
Więcej informacji na temat możliwych form pomocy dla przedsiębiorców można uzyskać pod numerami telefonów:
- 52-387-01-10 – w zakresie podatków
- 52-387-01-19 – w zakresie należności cywilnoprawnych

 

 Należności cywilnoprawne

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na majątku gminnym (budynki, grunt), mogą otrzymać stosownie do zakresu ograniczeń w funkcjonowaniu ich przedsiębiorstw na skutek wprowadzenia stanu epidemii, ulgi w postaci umorzenia, odroczenia spłaty lub rozłożenia na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy należności z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy.

Udzielenie w/w ulg przedsiębiorcy stanowi pomoc de minimis.

Wniosek o przyznanie ulgi powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, firmę lub nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP i REGON oraz dane ułatwiające kontakt;
2) sprecyzowanie i uzasadnienie wniosku wraz z kopiami dokumentów potwierdzających wskazane fakty;
3) określenie terminu spłaty w przypadku wniosku o odroczenie terminu płatności;
4) określenie ilości rat oraz terminu ich spłaty w przypadku wniosku o rozłożenie na raty;
5) dokumenty potwierdzające zasadność udzielenia wnioskowanej ulgi oraz oświadczenie o stanie majątku (zgodnie z udostępnionym formularzem);
6) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał przedsiębiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy w tym okresie (zgodnie z udostępnionym formularzem);
7) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de mininimis (zgodnie z udostępnionym formularzem);
8) podpis wnioskodawcy

DO POBRANIA:
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
OŚWIADCZENIE O  WYSOKOŚCI UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

 

 Zobowiązania podatkowe

W zakresie podatków lokalnych, tj. od nieruchomości czy też od środków transportowych, przedsiębiorcy, w zależności od zakresu ograniczeń funkcjonowania ich przedsiębiorstw na skutek wprowadzonego stanu epidemii, mogą otrzymać ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej bądź podatku.

Wniosek o przyznanie ulgi powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, firmę lub nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP i REGON oraz dane ułatwiające kontakt;
2) rodzaj wnioskowanej ulgi;
3) rodzaj, okres i wysokość zobowiązania podatkowego, którego wniosek dotyczy;
4) uzasadnienie wniosku;
5) oświadczenie o stanie majątkowym (zgodnie z udostępnionym formularzem);
6) formę pomocy o jaką wnioskuje przedsiębiorca na podstawie art. 67 b § 1 pkt 1-3 Ordynacji podatkowej (ulga nie stanowiąca pomocy publicznej, ulga stanowiąca pomoc de minimis, ulga stanowiąca pomoc publiczną;
7) kopie dokumentów potwierdzające wskazane we wniosku fakty, w tym sytuację finansowo-majątkową;
8) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał przedsiębiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy w tym okresie (zgodnie z udostępnionym formularzem);
9) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de mininimis (zgodnie z udostępnionym formularzem);

DO POBRANIA:
OŚWIADCZENIE - INFORMACJA O STANIE MAJĄTKOWYM PODATNIKA 
OŚWIADCZENIE O  WYSOKOŚCI UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS 
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

Na podstawie uchwały rady miejskiej z 9 kwietnia 2020 r. przesiębiorcy mogą wnioskowac również o zwolnienie z podatku od nieruchomości.
DO POBRANIA:
UCHWAŁA
WNIOSEK
FORMULARZ
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

 

 WSPARCIE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

Blisko pół miliarda złotych – taka jest wartość wsparcia dla gospodarki w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego. Podstawowym instrumentem wsparcia firm są bardzo korzystne pożyczki udzielane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy – funkcjonujące już pożyczki obrotowe oraz uruchamiane właśnie pożyczki płynnościowe (czyli pożyczki obrotowe na jeszcze korzystniejszych warunkach).

- Wspieramy przedsiębiorstwa i ratujemy miejsca pracy. To w dzisiejszej sytuacji niezbędne i skąd tak duża pomoc dla kujawsko –pomorskiej gospodarki– podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

 Te pożyczki pozwolą przetrwać 

 Bardzo korzystne pożyczki obrotowe Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy ma w ofercie cały czas. Teraz dostosował ten produkt do nowej sytuacji.

Można wziąć do 150 tys. złotych na 2,44-2,84 proc. na 3-5 lat.

W pakiecie bardzo uproszczona procedura składania wniosków i półroczna karencja w spłacie rat kapitałowych.

Nowa oferta to pożyczki płynnościowe, czyli jeszcze bardziej korzystne pożyczki obrotowe:  

 • do pół miliona złotych dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • do miliona złotych dla średnich przedsiębiorstw
 • m.in. na wynagrodzenia
 • oprocentowanie 2,09-2,84 proc.
 • na 6 lat
 • półroczna karencja spłat
 • „wakacje kredytowe”.

Szczegóły oraz informacje o innych produktach KPFP w zestawieniu przygotowanym przez instytucję (załącznik) oraz na  www.kpfp.org.pl.

 

Dotacje uratują miejsca pracy

Mikrogranty to dotacje inwestycyjne w wysokości do 60 tys. złotych, adresowane do małych i średnich firm, które zadeklarują utrzymanie lub utworzenie nowych miejsc pracy. Mogą stanowić nawet 95 proc. wartości przedsięwzięcia. W ramach tego narzędzia będziemy też wspierać małe sklepy, piekarnie, punkty apteczne - za pomocą mikrodotacji w wysokości do 2 tys. złotych na zakup urządzeń filtrujących powietrze. 

 Aplikowanie będzie naprawdę łatwe. Wnioski, w bardzo uproszczonej formule, będzie można składać online za pomocą dedykowanego formularza. Program mikrograntowy przygotowuje Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego (TARR). Uruchomiła już  infolinię, w połowie maja ogłosi pierwszy nabór. Lista z pierwszą grupą beneficjentów zostanie ogłoszona pod koniec czerwca.

 Schematy wsparcia (załącznik)

 E-bony – na 25 tysięcy, 100 tysięcy lub ćwierć miliona złotych, w zależności od wielkości firmy - pozwolą kujawsko-pomorskim przedsiębiorcom zorganizować pracę zdalną i obsługę klientów w sieci, a nawet zmodyfikować profil działalności. Opłaceni przez samorząd województwa fachowcy zrobią diagnozę technologiczną, zarekomendują możliwe rozwiązania, skroją na miarę i wdrożą narzędzia z wykorzystaniem usług w chmurze obliczeniowej. E-bon to także zakup licencji na usługi w chmurze – dostęp do infrastruktury i oprogramowania, administrowanie stronami www, wirtualne środowiska pracy. Zakładany na dwa lata projekt z budżetem 9 milionów złotych przygotowuje także TARR. Pierwsze e-bony trafią do firm jeszcze tego lata.

 Dedykowana infolinia: ebony@kujawsko-pomorskie.pl

 

Marszałkowskie wsparcie tarczy

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu udziela przedsiębiorcom wsparcia na ochronę miejsc pracy oraz koordynuje pomoc udzielaną firmom i osobom samozatrudnionym przez powiatowe urzędy pracy w całym regionie w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Samorząd województwa dołożył do tych instrumentów 70 milionów złotych z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

 Powiatowe urzędy pracy proponują

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

8 maja 2020 r. 

Tarcza antykryzysowa - wsparcie z ZUS 

 

TARCZA 5.0. WSPARCIE DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ, ESTRADOWEJ I WYSTAWIENNICZEJ

Od połowy października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej otrzymają nowe wsparcie z ZUS. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Część z nich będzie mogła również otrzymać świadczenie postojowe czy dodatkowe świadczenie postojowe. W województwie kujawsko-pomorskim z takiej pomocy może skorzystać ponad
3,2 tys. firm. W całym kraju ponad 105 tys.

Nowe rozwiązania wprowadza Tarcza Antykryzysowa 5.0, zwana też tarczą branżową. Ustawa wchodzi w życie 15 października i dopiero wówczas będzie można składać wnioski przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Przewidziane są trzy formy wsparcia udzielanego przez Zakład przedstawicielom branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej. Po spełnieniu warunków przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia ze składek, świadczenia postojowego i dodatkowego świadczenia postojowego. Szacuje się, że
w województwie kujawsko-pomorskim z takiej pomocy może skorzystać ponad 3,2 tys. firm. W całym kraju ponad 105 tys.  – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Prawo do tej formy pomocy będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, a także wystaw. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest m.in.  prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r.  Należy również wykazać spadek przychodów, o co najmniej 75 proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku – porównujemy pierwszy miesiąc z wniosku o zwolnienie z analogicznym miesiącem 2019 roku. Trzeba też złożyć dokumenty rozliczeniowe za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do
końca października br. Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za okres wskazany we wniosku. Jeśli przedsiębiorca opłacił składki za te miesiące, to będzie mógł wystąpić o ich zwrot. Wnioski o zwolnienie ze składek będzie można składać do końca listopada.

Świadczenie postojowe

Agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni będą mogli wnioskować także o świadczenie postojowe
w wysokości 2080zł, jeśli ich biznes ucierpiał w wyniku COVID-19. W przypadku agentów turystycznych warunkiem otrzymania środków będzie rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020. Nie mogą też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba, że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nieco inne warunki muszą spełnić przewodnicy turystyczni. W ich przypadku działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 2019 roku.

Świadczenie postojowe można otrzymać nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone to nie przysługuje ono ponownie.

Dodatkowe świadczenie postojowe

„Tarcza 5.0” wprowadza również dodatkowe świadczenie postojowe. To pomoc dla prowadzących działalność, którzy wcześniej już otrzymali postojowe. Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom, sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji. Chodzi m.in. o transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych czy prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

Wypłata dodatkowego postojowego zależy od spadku przychodu. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychód musi być niższy o co najmniej 75 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r.  Na przykład we wniosku składanym w październiku należy porównać przychody z września 2020 i 2019 roku. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

 

ZUS zwróci nadpłacone składki za marzec

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące od marca do maja 2020 r. i opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków. Musi to jednak zrobić najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień.

 Dzięki tzw. tarczy antykryzysowej możliwe jest zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień
i maj 2020r. Zwolnienie można uzyskać dla całości należności lub dla 50% ich łącznej kwoty.
Z pełnego zwolnienia ze składek mogą skorzystać prowadzący działalność z przychodem do 15 681 zł, spółdzielnie socjalne, duchowni oraz przedsiębiorcy, którzy zgłaszają do ubezpieczeń do 9 osób. W przypadku większych firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. Co ważne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące oraz duchownych zwolnieniu będą podlegać składki od najniższej podstawy ich wymiaru - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zwolnienie z opłacania składek, co do zasady dotyczy składek nieopłaconych. Wyjątek stanowią składki za marzec. Przedsiębiorca, który opłacił składkę za marzec, po czym skorzystał ze zwolnienia ze składek za ten miesiąc, może zdecydować, co zrobić z tak powstałą nadpłatą. Może wystąpić do ZUS o zwrot nadpłaty składając wniosek najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Wniosek ten może złożyć elektronicznie przez PUE ZUS (wniosek EZS-P), przekazać
w postaci papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS (wniosek RZS-P)
– wyjaśnia Krystyna Michałek.

Oczywiście prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze.
Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków, to nadpłata za marzec rozliczy się na składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone - dodaje rzeczniczka.

 Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

 

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

 

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

 

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

 

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

 • RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
 • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
 • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
 • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

NEWSLETTER

 

 Tarcza Antykryzysowa – założenia dot. jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązania związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), zwana „Tarczą Antykryzysową”, w zakresie pomocy przedsiębiorcom udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego, zakłada:

1) zmiany w zakresie podatku od nieruchomości (art. 15p i art. 15q)
gminie przyznano możliwość wprowadzenia rozwiązań nakierowanych na pomoc dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Pierwsze z rozwiązań umożliwia Radzie Miejskiej wprowadzić zwolnienia z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców. Drugie proponowane rozwiązanie umożliwi przedłużenie, w drodze uchwały Rady Miejskiej, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku. Do czasu podjęcia stosownych uchwał, Burmistrz może udzielać pomocy według zasad dotychczas obowiązujących.

2) zmiany w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (art. 15 zzzg, art. 15 zzzh oraz art. 15 zzzi)
Rada Miejska, w drodze uchwały, może postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą stosowny wniosek. Jednocześnie do czasu podjęcia takiej uchwały, Burmistrz może postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym.

 

Odpowiedzialny za treść: Bartosz Podgórski
Autor publikacji: Administrator
Data publikacji: 2020-04-01 13:57:37
Data modyfikacji: 2020-10-12 12:12:51
Liczba odsłon: 3119
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
12.10.2020 12:12:51rzecznikedycja strony
24.08.2020 10:49:57rzecznikedycja strony
08.05.2020 10:40:57rzecznikedycja strony
07.05.2020 14:41:06rzecznikedycja strony
28.04.2020 13:24:42rzecznikedycja strony
28.04.2020 13:23:09rzecznikedycja strony
15.04.2020 09:11:34rzecznikedycja strony
03.04.2020 10:48:03rzecznikedycja strony
03.04.2020 10:46:53rzecznikedycja strony
03.04.2020 10:46:53rzecznikzałącznik został dodany
03.04.2020 09:48:47rzecznikedycja strony
02.04.2020 13:57:00Administratorzałącznik został dodany
02.04.2020 09:24:28Administratoredycja strony
02.04.2020 09:16:17Administratoredycja strony
02.04.2020 08:38:56Administratoredycja strony
02.04.2020 08:38:56Administratorzałącznik został dodany
01.04.2020 13:57:37Administratorstrona została dodana