Strona główna

MENU

Projekty

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 

 Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim - okres realizacji - lata 2009-2012

parkpp2

pp2e

 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski - okres realizacji luty - grudzień 2015

PGN 2015

PGN 2015

 

 Szkoła równych szans - wspieranie rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży w Solcu Kujawskim jednym z celów rewitalizacji - okres realizacji projektu: rok szkolny 2008/ 2009

szkoła równych szans - projekt

szkoła równych szans - wycieczka Biskupin

szkoła równych szans - zajęcia

szkoła równych szans 1

szkoła równych szans - 2

szkoła równych szans - 3

szkoła równych szans - 4