wtorek
29
września
2020
Imieniny: Michalina / Michał / Rafał

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Sprawy Obywatelskie

 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Uwaga !!

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej od dnia 10 maja 2019 roku funkcjonuje w Budynku "E" Urzędu Miejskiego przy ul. 23 Stycznia 7 (wejście przy bramie wjazdowej na parking po prawej stronie).

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bydgoskiego w roku 2019

 NOWY DOWÓD OSOBISTY

Wniosek o nowy dowód możemy złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.

Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie ma konieczności wymiany dokumentów.
Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.

Nowy wniosek o dowód osobisty - pobierz tutuj

WNIOSEK W WERSJI INTERAKTYWNEJ

UTRATA LUB USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO

Formularz do pobrania - ZGŁOSZENIE UTRATY DOWODU

  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PUNKT INFORMACJI DLA PRZEDSIĘBIORCY OBOWIĄZUJĄCY OD 25 LISTOPADA ROKU
(druk do pobrania TUTAJ)

Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do CEIDG w formie elektroniczej.

Załączniki:

CEIDG - RD (wykonywana działalność gospodarcza)

CEIDG - RB (informacja o rachunku bankowym)

CEIDG - SC(udział w spółkach cywilnych)

CEIDG - MW (dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej)

CEIDG - PN (udzielone pełnomocnictwa)

CEIDG  POPR(korekta)


WPIS DO CEIDG - Informacje ogólne

Rejestracja spółki cywilnej - informacje ogólne

Udostępnianie danych z CEIDG - informacje


Przydatne adresy:

https://www.biznes.gov.pl/pl/

www.ceidg.gov.pl/ceidg

http://www.mpit.gov.pl/

26.10.17 info dla przedsiębiorców


wpis do CIDG jest bezpłatny!

List z Ministerstwa Gospodarki związany ze wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Więcej informacji na:

NUMER REGON - INFORMACJE

Jeżeli przedsiębiorca prowadził już działalność na pewno ma nadany numer REGON. Numer REGON można sprawdzić na stronie http://www.stat.gov.pl/regon/.

Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.

Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie. Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Jeżeli nie możesz znaleźć swojej miejscowości w bazie TERYT - zgłoś problem do terenowego oddziału GUS.

Jeden klik do biznesu - firma przez internet w 1 dzień

PRZYDATNE LINKI

Pojedynczy Punkt Kontaktowy - biznes.gov.pl

Wyszukiwarka organów i instytucji - https://www.biznes.gov.pl/szukaj-instytucji

Krajowy Rejestr Sądowy - http://krs.ms.gov.pl/

Sprawdź numer REGON - http://www.stat.gov.pl/regon/

Sprawdź adres w bazie TERYT - http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa

Wyszukiwarka kodów pocztowych - http://kody.poczta-polska.pl/

Ewidencja numerów bankowych - http://www.ewib.nbp.pl/

Wyszukaj kody PKD 2007

1.www.stat.gov.pl/Klasyfikacje

2.http://www.pkd.gov.pl

Kiedy i jak się ubezpieczyć? - http://www.zus.pl/pliki/poradniki/porad4.pdf

Jaką formę opodatkowania wybrać? 

1.http://www.archbip.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/ulotka-dzial_gosp_formy_opodat_2012.pdf

2.http://www.is.waw.pl/Download/broszury/49/32/Broszura_dzialalnosc_gospodarcza_2011.pdf

3.http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/pit/limity-w-dzialalnosci-gospodarczej

Krajowa Informacja Podatkowa - http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/kip/kontakt

Wyszukiwarka interpretacji i orzeczeń podatkowych - http://sip.mf.gov.pl/sip/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - http://www.uokik.gov.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy - http://www.pip.gov.pl/

Główny Inspektorat Sanitarny - http://www.gis.gov.pl/

Wyszukiwanie firm wg PKD, NIP i REGON - http://baza-gus.pl/

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych - http://orzeczenia.nsa.gov.pl 

Internetowy Portal Orzeczeń Sądów Apelacyjnych - http://orzeczenia.ms.gov.pl/

Potwierdzenie numeru VAT UE (VIES) - http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Wyszukiwarka Radców Prawnych - http://www.kirp.pl/Wyszukiwarka-Radcow

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - http://inkubatory.pl/

System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI - http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_pl.html

Rozwiązywanie sporów z administracją innych państw UE - SOLVIT - http://www.mg.gov.pl/Solvit

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI) - http://polska.trade.gov.pl/pl/

Elektroniczna korespondencja z ZUS - http://pue.zus.pl/

Urząd Patentowy RP - http://www.uprp.pl

Materiały wideo o wsparciu dla firm http://www.youtube.com/parpgovpl

Instytucje wsparcia biznesu http://www.pi.gov.pl/parp/data/pdf_071112/index.html

Lokalne i Regionalne Fundusze Pożyczkowe http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86017.asp

JEREMIE: unijne środki dla MŚP http://proseedmag.pl/category/jeremie

Portal informacyjny dla migrantów http://www.migrant.info.pl/

Sejmometr http://sejmometr.pl/

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą http://www.parp.gov.pl/index/more/45235

 INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄCE NUMERÓW PESEL WE WPISIE DO CEIDG

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem przedsiębiorców w zakresie danych we wpisach informujemy, że przez kilka dni po 19 maja przedsiębiorcy będą mogli uzupełnić dane we wpisie, gdyż wpisy będą usuwane stopniowo poczynając od tych, które zawierają najmniej danych.

Informujemy, że brak numeru PESEL stanowi sytuację całkowicie marginalną. Mimo licznych telefonów do Ministerstwa nie zgłosiła się ani jedna osoba, która nie miałaby numeru PESEL. Przypominamy, że zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG. Realizacja ww. przepisu będzie dotyczyła tylko określonej liczby przypadków i zostanie przeprowadzona etapami, a zatem po 19 maja 2018 nie będą wykreślane wszystkie wpisy nieposiadające numeru PESEL. W pierwszej kolejności wykreślanie rozpocznie się od wpisów posiadających szczątkowe dane, które uniemożliwiają jakąkolwiek identyfikację przedsiębiorcy (np. tylko imię i nazwisko we wpisie). Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej. Wpisy podlegające wykreśleniu od lat są nieaktywne, nie dokonywano w nich żadnej modyfikacji. Ministerstwo dokonało rzetelnej analizy wpisów, które będą podlegać wykreśleniu z CEIDG ze względu na brak numeru PESEL we wpisie. Dane zostały zweryfikowane w rejestrach publicznych, w tym bazie Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, tak by nie doprowadzić do wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalności gospodarczej, a nieposiadających numeru PESEL. W ten sposób zweryfikowano ok. 13 000 takich wpisów w CEIDG. Zatem wszędzie tam, gdzie było to możliwe, Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności angażowania przedsiębiorców. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność), to jego wpis musi zawierać numer PESEL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor publikacji: patryk_sm
Data publikacji: 2015-07-06 09:58:10
Data modyfikacji: 2020-01-30 11:17:55
Liczba odsłon: 5389
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
30.01.2020 11:17:55Marta Olszowiecedycja strony
30.01.2020 11:06:10Marta Olszowiecedycja strony
28.01.2020 15:16:34Marta Olszowiecedycja strony
28.01.2020 15:16:34Marta Olszowieczałącznik został dodany
27.01.2020 09:22:27Marta Olszowiecedycja strony
27.01.2020 09:22:27Marta Olszowieczałącznik został dodany
14.01.2020 08:25:35Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.11.2019 10:27:10rzecznikedycja strony
10.05.2019 14:09:52Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.05.2019 14:02:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.05.2019 14:49:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.05.2019 14:46:31Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.03.2019 13:45:29Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
01.03.2019 13:18:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
01.03.2019 13:17:11Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.02.2019 10:45:38Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.02.2019 09:33:32Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.01.2019 09:36:05Administratoredycja strony
21.01.2019 09:35:46Administratoredycja strony
21.01.2019 09:34:57Administratoredycja strony
21.01.2019 09:34:09Administratoredycja strony
21.01.2019 09:33:11Administratoredycja strony
21.01.2019 09:32:38Administratoredycja strony
21.01.2019 08:32:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.12.2018 14:48:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
12.12.2018 08:45:44Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.12.2018 12:39:44Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.12.2018 12:30:45Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.08.2018 10:08:11Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.07.2018 12:13:01Administratoredycja strony
13.07.2018 12:12:41Administratoredycja strony
13.07.2018 12:11:45Administratoredycja strony
29.05.2018 11:00:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.05.2018 11:04:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.05.2018 12:57:04Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.04.2018 12:36:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.04.2018 12:33:22Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.04.2018 12:33:22Katarzyna Ciudzińskazałącznik został usunięty
27.04.2018 12:30:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.04.2018 12:26:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.04.2018 12:11:57Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.04.2018 12:08:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.03.2018 12:14:49Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.02.2018 08:31:32Marta Olszowieczałącznik został dodany
06.07.2015 09:58:10patryk_smstrona została dodana