Strona główna

MENU

Statystyka

Powierzchnia gminy to 175,35 km2.

Lasy, będące częścią  Puszczy Bydgoskiej stanowią 72, 8% wszystkich terenów.

Grunty rolnicze to 16,35 % a tereny przemysłowe zajmują 2,59 % powierzchni całego terenu gminy. Pozostałe grunty stanowią 8,98% całości terenu.

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW NA 30 CZERWCA 2020  R.

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW NA 31 MARCA 2020  R.STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW NA DZIEŃ  31  GRUDNIA  2019 
R.

Statystyka ludności - ilościowa dla całej geografii (podział na miejscowości)

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały i czasowy - miasto i wsie

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt czasowy - miasto

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt czasowy - wsie

Statystyka ludności -wg wieku i płci na pobyt stały - wsie

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały - miasto

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały - miasto i wsie

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały lub czasowy - miasto

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały lub czasowy - wsie

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały lub czasowy - miasto i wsie

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW NA DZIEŃ  30  WRZEŚNIA  2019  R.

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały lub czasowy - miasto i wieś

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały - miasto i wieś

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt czasowy - miasto i wieś

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały lub czasowy - miasto

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały - miasto

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt czasowy - miasto

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały lub czasowy - wieś

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały - wieś

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt czasowy - wieś

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW NA DZIEŃ  30 CZERWCA  2019  R.

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały lub czasowy - miasto i wieś

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały - miasto i wieś

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt czasowy - miasto i wieś

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały lub czasowy - miasto

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały - miasto

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt czasowy - miasto

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały lub czasowy - wieś

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały - wieś

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt czasowy - wieś

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW NA DZIEŃ 31 MARCA 2019  R.

Statystyka ludności - ilościowa dla całej geografii (podział na miejscowości)

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały i czasowy - miasto i wieś

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały - miasto i wieś

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt czasowy - miasto i wieś

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały i czasowy - miasto

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały - miasto

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt czasowy - miasto

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały i czasowy - wsie

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały - wsie

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt czasowy - wsie

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018  R.

Statystyka ludności - ilościowa dla całej geografii (podział  na miejscowości)

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały i czasowy - miasto

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały i czasowy - miasto i gmina

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały i czasowy - gmina

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2018  R.

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały i czasowy - miasto

Statystyka ludności - wg  wieku i płci na pobyt stały i czasowy - miasto i gmina

Statystyka ludności - wg  wieku i płci na pobyt stały i czasowy - gmina

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018  R.

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały i czasowy - miasto

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały i czasowy - miasto i gmina

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały i czasowy - gmina

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW NA DZIEŃ 31 MARCA 2018 R.

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały i czasowy - miasto

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały i czasowy - miasto i gmina

Statystyka ludności - wg wieku i płci na pobyt stały i czasowy - gmina

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

Statystyka ludności - cały obszar adresowy - z wyszczególnieniem stałych mieszkańców

Statystyka ludności - cały obszar adresowy - z wyszczególnieniem czasowych mieszkańców

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt stały - miasto i gmina

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt czasowy - miasto i gmina

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt stały - miasto

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt czasowy - miasto

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt stały - wsie

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt czasowy - wsie


STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017 R.

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt stały lub czasowy - gmina i miasto

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt stały - gmina i miasto

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt czasowy - gmina i miasto

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt stały - miasto

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt czasowy - miasto

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt stały lub czasowy - miasto

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt stały - gmina

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt czasowy - gmina

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt stały lub czasowy - gmina

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt stały - gmina i miasto

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt stały - miasto

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt stały - gmina

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt czasowy - gmina i miasto

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt czasowy - miasto

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt czasowy - gmina

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt stały LUB czasowy - gmina i miasto

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt stały LUB czasowy - miasto

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt stały LUB czasowy - gmina

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI NA DZIEŃ 02 STYCZNIA 2017 R.

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt stały - gmina i miasto

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt stały - miasto

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt stały - gmina

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt czasowy -  gmina i miasto

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt czasowy - miasto

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na pobyt czasowy - gmina

Statystyka ludności ilościowa dla całej geografii (mieszkańcy poszczególnych miejscowości) - cały obszar adresowy

 

Do pobrania: