poniedziałek
28
września
2020
Imieniny: Bernardyna / Marek / Wacław

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Utrzymanie miasta

 

 SPRAWDŹ GDZIE WYRZUCIĆ ODPAD

Wyszukiwarka odpadów na stronie Czysta Bydgoszcz umożliwa dopasowanie konkretnego odpadu do właściwego pojemnika na śmieci.
Może stanowić to doskonałą podpowiedź w przypadku niepewnosci gdzie powinniśmy wrzucić nasze odpadki. Zachęcami do skorzystania.

(Wyszukiwarka stanowi ona materiał przygotowany dla mieszkańców miasta Bydgoszczy i ma charakter poglądowy)
Link poniżej

www.czystabydgoszcz.pl

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
Plik do pobrania
WYKAZ PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON
Plik do pobrania
Dla rolników
 JEDNOLITY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW 2020

SEGREGACJA

Od 1 stycznia 2020 roku na terenie Gminy Solec Kujawski odpady komunalne zbierane są w podziale na pięć frakcji:

 • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor worka/pojemnika żółty)
 • PAPIER (kolor worka/pojemnika niebieski)
 • SZKŁO (kolor worka/pojemnika zielony)
 • BIO (kolor worka/pojemnika brązowy)
 • ODPADY ZMIESZANE (kolor worka/pojemnika kolor szary)

  Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

  Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

SEGREGACJA 11

SEGREGACJA 22

SEGREGACJA 33

SEGREGACJA 4

 

 JAK CHRONIĆ ŚRODOWISKO ? UCZYMY JUŻ OD PRZEDSZKOLA!

Pracownicy Urzędu wręczyli dzieciom soleckich przedszkoli komiks o dinozaurze Solusiu, który troszczy się o środowisko.  Celem komiksu jest edukacja w sposób obrazowy, zarówno dorosłych i dzieci,  jak dbać o środowisko, m.in. poprzez segregację odpadów czy wymianę pieców. Postać głównego bohatera oraz charakterystyczne miejsca i obiekty budowlane dla Gminy Solec Kujawski, zilustrowane w komiksie umożliwiły zintegrowanie tematu z miejscem, w którym czytelnik mieszka.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w przedszkolu wręczają dzieciom komiksy o przygodach Dinozaura Solusia

Przedszkolaki otrzymali komiksy o przygodach Dinozaura Solusia

Pracownicy Urzędu Miejskiego w przedszkolu wręczają dzieciom komiksy o przygodach Dinozaura Solusia

 


 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o.
ul. Targowa 3
86 - 050 Solec Kujawski
tel. (52) 387 13 96,
tel. (52) 387 13 01,
fax. 52-387-03-73,
email: sekretariat@zgk.soleckujawski.pl

Godziny otwarcia :
poniedziałek – piątek od 7.00 – 15. 00

www.zgk.soleckujawski.pl


 

  Powiadomienia sms

Urząd Miejski w Solcu Kujawskim informuje, że funkcjonuje sms-owy system powiadamiania o terminach płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby, które podały w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi numer telefonu komórkowego, będą otrzymywać bezpłatne, krótkie wiadomości tekstowe sms o zbliżającym się terminie płatności. Wszyscy zainteresowani, którzy dotychczas nie podali numeru telefonu kontaktowego bądź zmienili numer telefonu, a chcą otrzymywać powiadomienia, a także ci którzy podali swój numer telefonu, a nie chcą korzystać z powiadomień, proszeni są o złożenie w urzędzie oświadczenia o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody.

Kontakt: tel. 52 387 01 25, email: czystagmina@soleckujawski.pl

 

 

 punkt selektywnego zbierania odpadów


 

 

toaleta

 

 

Nie wrzucajmy odpadów do toalet!!!

Zapychanie (zator) przyłącza lub sieci kanalizacyjnej powoduje wypływ ścieków w łazience, piwnicy, garażu oraz zalanie tych pomieszczeń.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. w Solcu Kujawskim każdego dnia usuwa kilkanaście zatorów, które powstają w wyniku wrzucania do toalety odpadów.

Czego nie wrzucać do toalety: chusteczek nawilżanych,pieluch jednorazowych, podpasek, ręczników papierowych, olei, tłuszczy, patyczków kosmetycznych, wacików, materiałów tekstylnych, resztek jedzenia, odpadów kuchennych, materiałów budowlanych, gruzu, pianek, piasku, żwiru,drewna, farby, lakierów.

KORZYSTAJMY PRAWIDŁOWO Z TOALETY - UNIKAJMY ZATORÓW

         

 


 Przypominamy…

i jednocześnie informujemy, że przyjęcie zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków przez organ architektoniczno – budowlany nie zwalnia inwestora od uzyskania odpowiedniego zezwolenia od organu ochrony środowiska wymaganymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 152 i 153 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 880), przed  przystąpieniem  do eksploatacji  przydomowej  oczyszczalni  ścieków do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, należy zgłosić organowi ochrony środowiska w tutejszym Urzędzie.

Druki zgłoszeń dostępne są na stronie www.bip.soleckujawski.pl

Zgodnie z obowiązującym prawem, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym w przypadku wyposażenia nieruchomości  w zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne, właściciel tej nieruchomości ma obowiązek  zgłoszenia faktu do gminnej ewidencji.

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399 ze zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

 OCHRONA KASZTANOWCÓW

 Przełom kwietnia i maja to okres wylotu pierwszego pokolenia motyli szrotówka kaszatanowcowiaczka. W związku z ochroną kasztanowców przed tym szkodnikiem od połowy kwietnia na drzewach kasztanowca rosnących na terenach publicznych będą umieszczane pułapki lepowe z feromonem na szrotówka kasztanowcowiaczka. Zawieszone na drzewie pułapki zawierające feromon samicy owada mają za zadanie odłowić samce szrotówka, zmniejszając tym samym populację szkodnika. Pułapki te będą umieszczane w dolnej koronie drzewa i będą regularnie zmieniane aż do jesieni.

Osoby prywatne również mogą zabezpieczyć swoje kasztanowce przed szrotówkiem poprzez zawieszenie wspomnianej pułapki lepowej typu delta, którą bezpłatnie otrzymać można w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ul. Toruńskiej 8 (pok. nr  1) tut. Urzędu Miejskiego.

 

 SZANOWNI MIESZKAŃCY

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi świecącego się oświetlenia ulicznego, w niektórych miejscach miasta, uprzejmie informujemy, że stan ten zwiazany jest z naprawami lub konserwacją oświetlenia przez właściciela sieci ENEA S.A. Prace konserwacyjne i naprawcze mogą odbywać się tylko w ciagu dnia (związane jest to z bezpieczeństwem). Podczas naprawy załączane są tylko te obwody, które są naprawiane. Awarie oświetlenia (np. nie świecąca się latarnia) są natychmiast zgłaszane przez UMiG do gestora sieci.

AWARIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO - TEL   (52) 510 81 20 (ENEA OŚWIETLENIE)  https://www.operator.enea.pl/infoosieci/wylaczeniaiawarie/masowe-awarie


 

Odpady niebezpieczne - to również PRZETERMINOWANE LEKARSTWA, LEKARSTWA PROMIENIOTWÓRCZE, MATERIAŁY BĘDĄCE ODPADAMI MEDYCZNYMI !!!

Odpady niebezpieczne są to te odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności, stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.) Eliminacja zagrożeń wywołanych przez te odpady polega na ich bezpiecznym unieszkodliwieniu.

W dniu 21.01.2016 r. miało miejsce wykrycie w odpadach komunalnych substancji promieniotwórczej. Prawdopodobnie pochodziła ona od lekarstwa do leczenia tarczycy.

ZWRACAMY PAŃSTWU SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WYRZUCANIA LEKARSTW, MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DO ODPADÓW KOMUNALNYCH. PRZETERMINOWANE LEKI MOŻNA ODDAWAĆ DO SPECJALNYCH POJEMNIKÓW ZLOKALIZOWANYCH W APTEKACH. POZOSTAŁE NIEBEZPIECZNE ODPADY MOŻNA ODDAWAĆ DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) PRZY UL. TARGOWA 3

 


 

              POSZUKIWANI OPIEKUNOWIE

 

  Poszukujemy osób, które są w stanie zapewnić kotom bezdomnym  dom tymczasowy, a dzięki temu szansę na lepsze życie.

     Do domu tymczasowego będą trafiały koty potrzebujące  miejsca na przeczekanie do momentu adopcji.

     Z naszej strony zapewniamy opiekę lekarza weterynarii, karmę oraz wyprawkę (miska do karmy, kuweta, żwirek).

     Chętne osoby prosimy o kontakt pod  nr  tel.  52/387 01 65 lub do tutejszego  Urzędu, Referat  Ochrony  Środowiska i  Rolnictwa, pok. nr 2, ul. Toruńska 8a.

 


 
 PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA PIECÓW KAFLOWYCH

Piece kaflowe pokojowe oraz kuchenne, choć coraz rzadziej spotykane wciąż można je spotkać w wielu domach oraz mieszkaniach, jeżeli nawet nie eksploatuje się ich codziennie, rozpala się w okresie jesienno-zimowym w celu ogrzania pomieszczenia, ale aby dogrzać się bezpiecznie, należy bezwzględnie spełnić następujące warunki:

czyścić kanały wewnątrzpiecowe poprzez rozetki i usuwać zalegające sadze, udrożniać rurę zapiecową demontując górną część pieca lub wykonać wyczystkę; wymieniać zużyte elementy:  ruszt,  drzwiczki pieca, pojedyncze uszkodzone kafle, blachę przypodłogową; wykonywać: bieżące spoinowanie kafli, remont paleniska, przebudowę, wylepianie kanałów pieca.

Powyższe prace winien wykonać użytkownik lokalu (najemca) zgodnie z art. 6b, pkt 2, ppkt 4 i 6 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014  poz. 150).

 W przypadku, gdy najemca nie potrafi dokonać czyszczenia lub naprawy pieca grzewczego winien skontaktować się z firmą wykonującą tego rodzaju prace: w Solcu Kujawskim firma BOMAR tel. 604 276 149, z Bydgoszczy firma ZDUNBUD tel. 608 146 162  lub inne firmy posiadające stosowne uprawnienia, a po ich prawidłowym wykonaniu winien uzyskać pisemne zaświadczenie potwierdzające powyższy fakt.

Jednocześnie przypominamy, iż do prawidłowego spalania węgla bądź drewna, bardzo ważną rzeczą jest napływ powietrza z zewnątrz poprzez uruchomienie w oknach PCV mikrowentylacji lub rozszczelnienie uszczelek lub prawidłowe użytkowanie lokalu mieszkalnego poprzez otwieranie okna ( wietrzenie). Za prawidłowy napływ powietrza z zewnątrz do pomieszczeń mieszkalnych jest odpowiedzialny najemca mieszkania.

PRAGNIEMY PRZYPOMNIEĆ, IŻ W PIECU NALEŻY PALIĆ PALIWAMI PRZEZNACZONYMI DO DANEGO TYPU PIECA, ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA. OPALANIE MATERIAŁAMI NIEDOPUSZCZALNYMI MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE PIECA LUB PRZEWODU DYMOWEGO ORAZ ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW LOKALU ORAZ BUDYNKU.
INFORMUJEMY, ŻE OBOWIAZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ( ŚMIECI )

Spełnienie w/w warunków zapewni prawidłowe funkcjonowanie pieca w sezonie grzewczym. Za szkody wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji w całości odpowiedzialność ponosi użytkownik.

PAMIĘTAJMY, ŻE TLENEK WĘGLA (CZAD) JEST BEZBARWNY I BEZWONNY A ŚMIERTELNIE NIEBEZPIECZNY!!

 


 WŁAŚCICIELE LASÓW
NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

 Minister Środowiska informuje o przystąpieniu do wykonania – w cyklu 5 letnim (lata 2015 – 2019) opracowania pod nazwą: „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 – 2019”.
Do sporządzania okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów oraz aktualizacji stanu zasobów leśnych zgodnie z zapisami art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 ze zm.) zobowiązane są Lasy Państwowe.
Celem opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji dostarczą dane o lasach polskich do sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach oraz będą służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.
Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o lasach opracowanie będzie również obejmować lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa.
Prace w terenie, niezbędne do wykonania opracowania będą przeprowadzać pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).
Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km, według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w dniu 27 lutego 2015 r. Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu. 

Jak zwalczać barszcz Sosnowskiego i barszcz olbrzymi?

Jak informują specjaliści z Instytutu Ochrony Roślin PIB najlepszymi terminami do walki z barszczem są:

 •     późne lato do jesieni, kiedy roślina osiągnie fazę dobrze rozwiniętej rozety, a więc wysokość od 15 do 35 cm,
 •     późne lato do jesieni, na osobniki wieloletnie, kiedy roślina zaczyna gromadzić substancje pokarmowe w korzeniach,
 •     wczesne lato, od czerwca, w okresie wytwarzania pędów kwiatowych, do początku kwitnienia,
 •     wiosna do połowy maja, na siewki (do fazy rozety).

Barszcz nie jest łatwy w zniszczeniu. Potrzeba do tego dużej determinacji i konsekwencji. Można go wykonać za pomocą metody chemicznej, ale trzeba prace zaplanować na 3-4 lata – zgodnie z żywotnością nasion.

Sposoby walki z barszczem:
Warunkiem osiągnięcia sukcesu jest połączenie kilku metod. Zabiegi mające na celu usunięcie barszczu Sosnowskiego i barszczu olbrzymiego mogą być przeprowadzane następującymi metodami:

1. Metoda chemiczna– zastosowanie herbicydów. Jest to obecnie najpopularniejszy sposób walki z chwastami. Wśród wielu dostępnych na rynku środków chemicznych szczególnie poleca się mieszankę preparatu Basta z Chwastoxem extra oraz Round-up. zalecane są w dawkach 4,5-8 l/ha. Dawki niższe stosuje się podczas wiosny oraz późnym latem i jesienią na rośliny barszczu w fazie silnie rozrośniętej rozety. Z kolei dawki najwyższe polecane są na dorosłe rośliny, które zaczynają wchodzić w okres spoczynku wegetacyjnego. Stosowanie herbicydów bazujących na glifosacie powoduje osłabienie siły kiełkowania nasion. Stąd późne zabiegi nie tylko osłabiają lub niszczą wieloletnie rośliny, a także osłabiają zdolność kiełkowania. Z kolei dawki pośrednie w wysokości 6 l/ha aplikuje się na jednoroczne rośliny wchodzące w okres kwitnienia.
Pomijając negatywne skutki środowiskowe nadmiernego i niewłaściwego zastosowania herbicydów, mimo szerokiej gamy środków chemicznych ich użycie względem barszczu nie jest całkowicie skuteczne. Warunkiem likwidacji roślin jest bowiem zniszczenie szyjki korzeniowej i korzeni, a żaden z dotychczas badanych środków nie spowodował widocznych uszkodzeń tych części.

2. Metoda mechaniczna – ścinanie całych roślin, bądź tylko pędów kwiatowych, w celu zapobiegnięcia wydaniu nasion. Metoda ta skutecznie ogranicza wytwarzanie nasion i ich rozsiewanie, jednak nie niszczy całkowicie barszczu. Ścięte rośliny odrastają, a usuwanie pędów kwiatowych przyczynia się do szybkiego wegetatywnego rozmnażania się roślin za pomocą bardzo żywotnych podziemnych części. Termin jesienny trzeba uznać za najlepszy, gdyż w tym czasie najłatwiej jest rozpoznać ten gatunek po silnych, dorodnych rozetach. Chwast można niszczyć przy pomocy motyk lub wyrywając go po prostu ręcznie (dłońmi w rękawicach). W drugim roku wegetacji również można niszczyć barszcz mechanicznie. Zabieg ten koniecznie należy wówczas wykonać przed owocowaniem, a najkorzystniej tuż przed lub w trakcie kwitnienia. Najbardziej powszechną i skuteczną metodą jest wykaszanie barszczu. Na ogół, w ciągu jednego sezonu, potrzebnych jest co najmniej od dwóch do czterech zabiegów wykaszania. Należy wziąć pod uwagę fakt, że im wyżej koszone są rośliny, tym większe jest prawdopodobieństwo odrastania nowych baldachów na niższych piętrach. Ponadto koszenie sprawia, że barszcz staje się chwastem wieloletnim. Całkowite wyeliminowanie roślin polega na ich zmęczeniu, czyli bardzo częstym koszeniu.

3. Metoda agrotechniczna – zabiegi agrotechniczne prowadzone na polach uprawnych. Zabiegi te niszczą siewki w pierwszej fazie ich rozwoju, lub znacznie ograniczają kiełkowanie rozłupek. Metoda ta sprawdza się jedynie w przypadku pól uprawnych i nie prowadzi do wyeliminowania rośliny z siedliska.

4. Metoda przecinania korzenia – przecinanie ostrym szpadlem korzenia na głębokości poniżej 10 cm. Jeśli część rośliny jest przykryta warstwą ziemi należy przeciąć korzeń głębiej – ok. 25 cm pod powierzchnią ziemi. Ścięte części rośliny powinny zostać wyrwane i zniszczone lub pozostawione do wyschnięcia. Metoda rekomendowana jako skuteczna, ale ze względu na duży nakład pracy zalecana na stanowiska poniżej 200 osobników.

5. Metoda polegająca na wypasaniu zwierząt hodowlanych - zwierzęta nie odczuwają negatywnych skutków jedzenia barszczu, jeśli ich dieta jest mieszana z innymi roślinami. Najskuteczniejsze jest wypasanie na początku sezonu wegetacyjnego, kiedy rośliny barszczu są jeszcze młode i świeże.
Wszystkie osoby biorące udział w zwalczaniu barszczu bez względu na stosowaną metodę, muszą być dokładnie poinformowane o szkodliwości oraz toksyczności i parzących właściwościach tej rośliny. Muszą być wyposażone w odpowiednie ubranie ochronne.


Do spalarni odpadów  w Bydgoszczy
już trafiają odpady zmieszane między innymi z naszej gminy.

 

Spalarnia odpadów komunalnych dla BTOF (Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego) rozpoczęła swoją działalność w 2016 r. Ma zlikwidować składowanie odpadów na wysypiskach śmieci m.in. w sąsiadyjącym z Solcem Kujawskim wysypiskiem  ProNatura (przy obwodnicy Bydgoszczy).


 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

WOREK (POJEMNIK) ŻÓŁTY
Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale opakowania z metalu

Należy wrzucać:

- czyste plastikowe opakowania po żywności (np. jogurtach, kefirach, serkach, margarynach)
- czyste torebki, worki foliowe
- plastikowe zakrętki, kapsle
- metalowe puszki po napojach i żywności
- opakowania z metalu

Nie należy wrzucać:
- butelek TYPU PET, butelek po chemii gospodarczej
- zabawek, sprzętu AGD, styropianu
- rury PCV
- opakowań po aerozolach, lekach
- puszek po farbach i lakierach
- opakowań po środkach chwasto- czy owadobójczych
- opakowań po olejach silnikowych i smarach.

UWAGA! Odpady opakowaniowe dokładnie pozbaw zawartości. Nie trzeba ich myć i zrywać etykiet! ZGNIEĆ BUTELKĘ  I PUSZKĘ dzięki temu zmniejszysz ich objętość w pojemnikach (workach) na odpady.

WOREK (POJEMNIK) NIEBIESKI
Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe

Należy wrzucać:
- suchą niezabrudzoną makulaturę
- pudełka kartonowe i tekturowe
- opakowania wielomateriałowe ( kartony po mleku, sokach, napojach)

Nie należy wrzucać:
- papieru zabrudzonego lub tłustego
- pieluch jednorazowych
- papierów higienicznych
- tapet, worków po cemencie, worków po wapnie

UWAGA! Zgnieć kartonik, złóż pudełko  kartonowe dzięki temu zmniejszysz ich objętość w pojemnikach (workach) na odpady!

WOREK ZIELONY (POJEMNIK ZIELONY Z NAPISEM SZKŁO)

Szkło i opakowania ze szkła

Należy wrzucać:
- butelki i słoiki szklane po napojach żywności
- szklane opakowania po kosmetykach

Nie należy wrzucać:
- szkła okiennego
- porcelany i ceramiki
- żarówek , lamp,reflektorów
- szkła żaroodpornego
- ekranów i lamp TV
- luster i szyb samochodowych

UWAGA! Szklane odpady opakowaniowe dokładnie pozbaw zawartości. Nie trzeba ich myć  i zrywać etykiet. Nie tłucz szkła.

WOREK POMARAŃCZOWY (POJEMNIK Z NAPISEM BUTELKI TYPU PET)
Opakowania z tworzyw sztucznych butelki typu PET

Należy wrzucać - TYLKO!!!
- plastikowe butelki typu PET, butelki po napojach typu PET, butelki po chemii gospodarczej (szamponach, płynach do naczyń, olejach jadalnych)

Nie należy wrzucać:
- butelek z zawartością
- butelek po chemikaliach

UWAGA! Pozbaw butelkę zawartości. Nie trzeba jej myć i zrywać etykiet. ZGNIEĆ BUTELKĘ  dzięki temu zmniejszysz objętość butelek w pojemnikach (workach)!!

WOREK (POJEMNIK) BRĄZOWY
Odpady ulegające biodegradacji
Odpady biodegradowalne są to odpady ulegające biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Do powyższych odpadów zaliczamy m.in.
- odpady organiczne powstające w trakcie przygotowania posiłków
- odpady zielone na przykład: skoszona trawa, liście, gałęzie, chwasty itp.

UWAGA! Worki brązowe odbierane są w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są równieżw tym okresie nieodpłatnie do PSZOK przy ul. Targowa 3. Z terenów niezamieszkanych odpady ulegające biodegradacji będą odbierane na podstawie zgłoszenia w ramach usługi dodatkowej.

 
Odpady nie podlegające segregacji traktowane są jako odpady zmieszane. Wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE

W ramach opłaty odbierane są odpady wielkogabarytowe.

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemników na odpady zmieszane.

Odbierane będą:
- kanapy, tapczany, meble
- okna, drzwi
- meble ogrodowe plastikowe
- dywany, wykładziny PCV
- kabiny prysznicowe, umywalki, miski WC, wanny
- panele PCV, boazeria

UWAGA!! Odpady wielkogabarytowe przyjmowane są również niezależnie od terminów wywozu w PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) ul. Targowa 3

NIE WYRZUCAJ WIELKOGABARYTÓW DO POJEMNIKÓW NA ODPADY ZMIESZANE

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Do PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przyjmowane będą:
- wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne itp.)
- małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice itp. )
- sprzęt  teleinformacyjny, telekomunikacyjny
- sprzęt audiowizualny
- sprzęt oświetleniowy (w tym żarówki z zawartością rtęci, fluorescencyjne)
- narzędzia elektryczne i elektroniczne
- elektryczne zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
- przyrządy medyczne
- odpady zielone (w workach)

UWAGA!! Kupując np nową lodówkę, pralkę czy zmywarkę obowiązkiem sprzedawcy jest zabranie starego sprzętu (stary za nowy).

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE
Odbierane będą w ramach usługi dodatkowej na podstawie zgłoszenia w specjalnych pojemnikach

Odpady pochodzące z prowadzenia prac nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych
- beton, gruz betonowy, gruz ceglany
- kamienie, beton komórkowy,
- płyty kartonowo – gipsowe
- płytki ceramiczne (kafelki), szkło budowlane (szyby okienne, szyby zbrojone

W innym wypadku za wywóz i zagospodarowanie odpadów odpowiada wykonawca robót.

UWAGA!! Nie wrzucaj odpadów budowlanych i rozbiórkowych do pojemników na odpady zmieszane. Nie wyrzucaj odpadów obok śmietnika. W takim wypadku kosztem wywozu zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy korzystający z danego śmietnika. W przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, za zagospodarowanie odpadów odpowiada wykonawca robót.

PRZETERMINOWANE LEKI, OPAKOWANIA Z ZAWARTOŚCIĄ LEKARSTW
W każdej aptece ustawione są specjalne pojemniki na przeterminowane leki oraz opakowania z zawartością lekarstw.

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY
Odpady niebezpieczne przyjmowane są w PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) ul. Targowa 3

ZUŻYTE OPONY, OLEJE, CHEMIKALIA
Odpady przyjmowane są w PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)
- opony pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
- oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe
- opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, smoły, lepiki

POPIÓŁ
Traktowany jest jako odpad zmieszany

UWAGA! Nie wrzucamy gorącego popiołu do pojemnika. Popiół z kominków jest doskonałym nawozem.
 

 


 

 Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski

Na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbiera Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim, przy ul. Targowej 3, zgodnie z umową nr WUM.BZPiFZ.272.23.2013.

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Solca Kujawskiego jest Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28, zgodnie z umową nr ROŚiR/7/2013. Od 11.12.2015 r. zmieszane odpady komunalne trafiają do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (spalarni).

 


WYDZIAŁ UTRZYMANIA MIASTA UL. TORUŃSKA 8A

KONTAKT:
czystagmina@soleckujawski.pl, oplatasmieciowa@soleckujawski.pl
- gospodarka odpadami komunalnymi
ekologia@soleckujawski.pl , ochronasrodowiska@soleckujawski.pl- ochrona środowiska, woda, drzewa, zwierzęta
drogi@soleckujawski.pl- drogi, oświetlenie dróg, zajęcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym

rgt@soleckujawski.pl

- gminne zasoby mieszkaniowe,

                                                                   

 

                                                               

TELEFONY : (52) 3870161, 3870162, 3870165, 3870169, 3870164
NOWY NUMER TELEFONU URUCHOMIONY W CELU OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
W ZWIĄZKU Z  GOSPODARKĄ ODPADAMI (52)  3870125
Punkt Obsługi Klienta Z G K Sp. z o.o. - (52) 387 1343


Warto śmiecić mniej
Zapobieganie powstawaniu śmieci

Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążani kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak „produkuje” 320 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach. Co zatem możemy zrobić:

 • Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
 • Wybieraj produkty trwałe.
 • Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.
 • Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu – torba wielokrotnego użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się w każdej damskiej torebce. Warto wyrobić taki nawyk, szczególnie że każda torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki służą nam tylko chwilę, a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości śmieci.
 • Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować.
 • Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej (szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa).
 • Unikaj produktów zapakowanych  w wiele warstw opakowań.
 •  Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
 • Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
 • Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków.

Segregując śmieci znacząco przyczyniasz się do ochrony środowiska. Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo, produkując puszkę złomu, można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć negatywny wpływ jaki ma na środowisko produkcja aluminium. Segregacja to czysty zysk.

 

 ARCHIWUM

BUTELKI TYPU PET

PET - (politereftalan etylenu) surowiec w latach 50. i 60. XX wieku stosowany do wyrobu folii, od połowy lat 80. wykorzystywany głównie do produkcji butelek na napoje. Według danych PETCORE - organizacji monitorującej recykling PET w Europie - w 2000 roku do produkcji opakowań wykorzystano aż 1,5 mln ton tego tworzywa.
Każdy z nas w ciągu jednego roku wyrzuca przeciętnie 66 plastikowych butelek. Nieprzetworzona  butelka PET może rozkładać się nawet do 500 lat, dlatego tak ważny jest recykling.
Pamiętaj więc, aby opróżnioną butelkę odkręcić, dobrze zgnieść i wrzucić do przeznaczonego na odpady plastikowe (Butelki Typu PET) pojemnika/worka.


ZMIANY W REGULAMINIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

W czerwcu 2015 r. Rada Miejska w Solcu Kujawskim uchwaliła zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku.

Najważniejsze zmiany to:

- popiół z domowych palenisk będzie traktowany jako odpad zmieszany - można go wrzucać do pojemników na odpady zmieszane NIE WRZUCAJ GORĄCEGO POPIOŁU!!!
odbiór popołu z pojemników na popiół razem z  odpadami zmieszanymi;

- zwiększa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów o zabudowie wielorodzinnej do 2 razy w tygodniu;
- do pojemników z napisem butelki TYPU PET należy wrzucać również butelki po szamponach, płynach do naczyń czy też po olejach jadalnych;
- wydłużono o jeden miesiąc okres odbierania odpadów zielonych (do 30 listopada);
- zwiększenie minimalnej pojemności pojemników na terenie ogrodów działkowych - prosimy zarządców ogrodów działkowych o zwiększenie ilości pojemników!!!
- wprowadzenie obowiązku dla właścicieli ogródków letnich, kiosków, punktów gastronomicznych wyposażenia tych obiektów w kosze lub pojemniki,
- wprowadzenie obowiązku ustawiania przez właścicieli nieruchomości pojemników, kontenerów i worków do zbierania odpadów komunalnych w dniu odbioru w miejscach łatwo dostępnych;
- zakaz sprasowywania urządzeniami hydraulicznymi odpadów komunalnych zmieszanych.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymali ulotki wraz z fakturami za wodę.

Mieszkańcy osiedli mogą zapoznać się z zasadami segregacji z umieszczonych na wiatach śmietnikowych TABLIC INFORMACYJNYCH


 K O M U N I K A T

Uprzejmie informujemy że Kompostownia Miejska przy ul. Toruńskiej 97 została zamknięta. Odpady zielone z terenów, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą zgodnie z harmonogramem. Można również indywidualnie nieodpłatnie, dostarczać w odpowiednich (brązowych) workach odpady zielone do PSZOK przy ul. Targowej 3


  Z M I A N Y  W SYSTEMIE  GOSPODAROWANIA  ODPADAMI  KOMUNALNYMI 

 Od 12 lipca 2016 roku zamówienia usług dodatkowych na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów zielonych* należy zgłaszać w ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.  w Solcu Kujawskim.

  Biuro Obsługi Klienta

 ul. Targowa 3

 tel. 52 387 13 43

   *odbiór odpadów zielonych dot. nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,a powstają odpady komunalne.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 Ponadto, wprowadza się:

 1.segregację opakowań wielomateriałowych (kartonów po mleku, sokach i innych napojach) w pojemnikach lub workach koloru ŻÓŁTEGO z napisem PLASTIK, z kolei butelki plastikowe oraz opakowania po chemii gospodarczej w pojemnikach lub workach z napisem BUTELKI PLASTIKOWE. Oznacza to, że opakowań wielomateriałowych nie wrzucamy już do pojemników lub worków koloru niebieskiego z przeznaczeniem na papier. Z kolei butelki plastikowe, w tym po chemii gospodarczej wrzucamy razem do pojemników lub worków koloru POMARAŃCZOWEGO.

 2. dłuższy okres odbierania odpadów zielonych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - od 15  marca do 30 listopada, raz w tygodniu,

 3. zwiększoną częstotliwość odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wyposażonych w więcej niż 10 sztuk pojemników, raz w tygodniu,

 4. odbiór odpadów segregowanych z terenu ogrodów działkowych, co dwa tygodnie, w okresie od 1 kwietnia do 30 września, w pozostałym okresie raz w miesiącu,  

 5. odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 30 września raz w miesiącu, w pozostałym okresie raz na kwartał,

 6. możliwość gromadzenia odpadów zielonych na terenie ogrodów działkowych w przydziałkowych kompostowniach.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

  Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki z zachowaniem minimalnych pojemności przy założeniu, że w ciągu tygodnia wytwarzane są następujące ilość odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych):

 a)      10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne dla nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gastronomiczna,

 b)      7 litrów na każdą osobę pracującą,

 c)      15 litrów na każde rozpoczęte 10 m2 powierzchni handlowej dla nieruchomości, na której jest prowadzona działalność handlowa.

 Powyższe zmiany wynikają z Uchwały Nr XVII/152/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

 Z dniem 12 lipca br. obowiązują również nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zgłoszenia usługi dodatkowej na dzierżawę pojemników. Nowo obowiązujące druki dostępne są w tut. urzędzie, pokój nr 3 oraz na stronie http://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/gospodarka-odpadami/.

 Jednocześnie przypominamy, że na każdą działkę położoną na terenie ogrodów działkowych, w okresie od 1 kwietnia do 30 września przypada 25 litrów odpadów komunalnych niesegregowanych, natomiast poza tym okresem 10 litrów. W związku z rozpoczęciem sezonu letniego prosimy zarządców o dostosowanie liczby pojemników do powyższych norm celem utrzymania należytego porządku i nieprzepełniania pojemników.

 Więcej informacji:

 Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski

 Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 ul. 23 Stycznia 7

 pokój nr 3, na parterze,

 tel. 52 387 01 25

 e-mail: czystagmina@soleckujawski.pl


 USŁUGI DODATKOWE

realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej

Sp. z o. o. w Solcu Kujawskim:

 

Stawki opłat za usługi dodatkowe

obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku

 

Usługa

Stawka

Dzierżawa pojemnika (roczna)

36 zł – za pojemnik 120 l

72 zł – za pojemnik 240 l

360 zł – za pojemnik 1100 l

Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych

20 zł – za worek big-bag 0,012 m3

160 zł – za worek big-bag 1 m3

240 zł – za kontener 1,5 m3

Odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

10 zł – za pojemnik 120 l

20 zł – za pojemnik 240 l

80 zł – za pojemnik 1100 l

 Zamówienia na usługi dodatkowe należy zgłaszać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Solcu Kujawskim przy ul. Targowej 3, tel. 52 387 01 33


 

 

brak segregacji na osiedlach   brak segregacji na osiedlach 1   brak segregacji na osiedlach 2

NIE WSZYSCY SEGREGUJĄ ŚMIECI!!

Chociaż deklarujemy, że będziemy segregować odpady komunalne nie wygląda to dobrze!

Brak segregacji dotyczy głównie mieszkańców osiedli z zabudową wielorodzinną. Uprzejmie informujemy, że odpady niesegregowane odbierane są jako zmieszane. Od roku 2015 całkowita masa odpadów komunalnych zmieszanych wzrosła o ponad 400 ton. Ze wzrostem masy odpadów rosną koszty ich zagospodarowania.

JEŻELI NIE SEGREGUJEMY ZAPŁACIMY POPROSTU WIĘCEJ!!!


Od 01 stycznia 2017 roku

DZIERŻAWA POJEMNIKÓW

w ZGK Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim

 

Z dniem 01 stycznia 2017 roku dzierżawa pojemników na odpady komunalne, realizowana będzie przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim. Osoby dotychczas korzystające z dzierżawy pojemników na podstawie złożonego w tut. urzędzie Zgłoszenia usługi dodatkowej, proszone są o zgłoszenie się do ZGK Sp. z o.o. w celu podpisania umowy na kontynuację dzierżawy. W przypadku braku zawarcia umowy, pojemniki zostaną zabrane z terenu nieruchomości.

 Z dniem 01 stycznia 2017 roku zmienia się wysokość stawek za roczną dzierżawę pojemników.   W zależności od rodzaju pojemnika, roczna wysokość opłaty będzie wynosiła:

1) za pojemnik   120 litrów –   36,00 zł,

2) za pojemnik    240 lirów –   72,00 zł,

3) za pojemnik 1100 litrów – 360,00 zł.

             W związku z wprowadzonymi zmianami, płatności z tytułu dzierżawy pojemników należy dokonywać na rachunek bankowy ZGK Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim, nr:

58 1240 3507 1111 0000 3057 6681

 lub w kasie zakładu, czynnej w godz. 730-1400, we wtorki 730-1600.

Jednocześnie, istnieje możliwość wykupienia pojemników na własność. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z  o. o.

ul. Targowa 3

86-050 Solec Kujawski

tel. 52 387 03 77

email: zgksol3@wp.pl


 

Usuwanie drzew w pasach drogowych
w 2017 roku i w styczniu 2018 roku

       Wydział Utrzymania Miasta co roku dokonuje przeglądu drzew rosnących w pasach drogowych. Podczas oględzin dokonuje się kwalifikacji drzew, których stan zagraża bezpieczeństwu użytkownikom dróg i pieszym. Wykonywane są obmiary drzew, dokumentacja fotograficzna oraz znakowanie. Kolejną czynnością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest wystąpienie z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy o wydanie stosownego zezwolenia na wycinkę drzew.

W 2017 r. Gmina Solec Kujawski we wrześniu wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 69 sztuk  drzew rosnących  w pasach drogowych  dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy  Solec  Kujawski,  których stan zdrowotny i techniczny oraz lokalizacja zagrażają  bezpieczeństwu uczestników ruchu, ludzi i mienia. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy jako organ prowadzący postępowanie  pismem z dnia 14 września  2017 r. znak: OŚ-V.613.10.7.2017 wszczęło postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie 69 sztuk drzew. Dotyczy to drzew m.in. z ulic Piastów, Lipowa, marsz J. Piłsudskiego, Kujawska, Wiejska, 29 Listopada, Długa, Średnia, Barwna, Powstańców, Nadborna, Błota, Strumykowa, A. Mickiewicza, Kolorowa.

Gmina Solec Kujawski  została zawiadomiona pismem z dnia 14 września 2017 r., znak: OŚ-V.613.10.7.2017 o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, zgłaszania żądań dotyczących toczącego się postępowania oraz możliwości przeprowadzenia mediacji w przedmiotowej sprawie.        

Pracownik  Starostwa Powiatowego  w Bydgoszczy 26 września 2017 r. przeprowadził oględziny terenowe, wnioskowanych do usunięcia drzew oraz wykonał dokumentację fotograficzną.  W  obrębie 69  szt. drzew pracownik Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy nie stwierdził gatunków chronionych roślin i zwierząt oraz grzybów a także ich siedlisk i ostoi. Nie stwierdził także  w obrębie drzew wskazanych do usunięcia  gniazd ptasich oraz ich ostoi i siedlisk a także form młodocianych ptaków.

Zgodnie z zapisem  art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy  pismem z dnia 2 października 2017 r., znak: OŚ-V.613.10.7.2017 wystąpiło do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie projektu decyzji Starosty Bydgoskiego zezwalającej na usunięcie 69  sztuk  drzew, rosnących  w pasach drogowych  dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy  Solec  Kujawski.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w przysługującym mu terminie 30 dni nie wyraził opinii do projektu zezwolenia na usunięcie drzew. Zgodnie z zapisem art. 83a ust.6 ustawy o ochronie przyrody niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu zezwolenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.

Starosta Bydgoski decyzją z dnia 7 listopada 2017 r. znak: OŚ-V.613.10.7.2017  zezwolił na usunięcie 69 sztuk  drzew rosnących  w pasach drogowych  dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy  Solec  Kujawski. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że „ …w dniu oględzin  drzewa były w bardzo złym stanie fitosanitarnym. W koronach drzew widoczny jest  posusz oraz suche konary stanowiące zagrożenie poprzez możliwość niekontrolowanego opadania. Podczas oględzin  stwierdzono złamane konary, pęknięcia pni, ubytki wgłębne, rozległe wypróchnienia oraz porażenia patogenami grzybowymi. Przedmiotowe drzewa są zniszczone, często obłożone przez pasożyta jakim jest jemioła. Widoczny jest postępujący proces chorobowy, który nieuchronnie niszczy drzewa nie dając im szansy na przeżycie”.

        W przedmiotowej decyzji Starosta Bydgoski  zobowiązał Miasto i Gminę Solec Kujawski do dokonania nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa w ilości 14 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna z prawidłowo ukształtowaną koroną i pniem o obwodzie co najmniej 8 cm mierzonym na wysokości 100 cm w terminie do 31 grudnia 2020 r.

         Jednocześnie informujemy, że w latach 2010-2017 z pasów drogowych dróggminnych na terenie Miasta i Gminy  Solec  Kujawski usunięto 271 sztuk  drzew, w tym :

2010 r. – 41 szt. drzew

2011 r. – 19 szt. drzew

2012 r. – 13 szt. drzew

2013 r. – 25 szt. drzew

2014 r. – 23 szt. drzew

2015 r. – 37 szt. drzew

2016 r. – 44 szt. drzew

2017 r. – 69 szt. drzew

 Natomiast w w/w latach dokonano nasadzeń 515 szt. Drzew co ilustruje poniższa tabela.

 

NASADZENIA DRZEW W LATACH 2010 – 2017

NA TERENACH ZIELENI MIEJSKIEJ (zieleńce, pasy drogowe)

 

 

Lp.

Miejsce posadzenia

Gatunek drzewa

Ilość w szt.

 

Rok 2017

 1.  

Ul. H. Sienkiewicza

Klon zwyczajny

Wiśnia piłkowana ‘Royal Burgund’

4

2

 1.  

Ul. Leśna

Jarząb szwedzki

25

 1.  

Ul. Wiejska

Klon zwyczajny ‘Royal Red’

3

 1.  

Ul. Graniczna

Klon zwyczajny ‘Princenton Gold’

4

 1.  

Ul. Tartaczna

Klon zwyczajny ‘Royal Red’

12

 1.  

Ul. Piastów

Lipa drobnolistna ‘Greenspire’

6

 1.  

Ul. Żwirki i Wigury 3

Jarząb pospolity

2

 1.  

Ul. Słowackiego 6

Jarząb pospolity

4

 1.  

Ul. 29 Listopada/BOWiD

Robinia akacjowa

2

 1.  

Ul. Boh. Września (pomnik)

Jarząb pospolity

3

 1.  

Łącznik ulicy Błonie i ulicy Prostej

Śliwa wiśniowa ‘Nigra’

1

Razem:

68

 

Rok 2016

 1.  

Łącznik ulicy Błonie i ulicy Prostej

Śliwa wiśniowa ‘Nigra’

11

 1.  

Ul. Leśna

Brzoza pożyteczna ‘Doorenbos’

5

 1.  

Ul. Lipowa

Klon zwyczajny ‘Globosum’

14

 1.  

29 Listopada – parking

Brzoza brodawkowata

4

 1.  

Tunel-donice

Brzoza brodawkowata ‘Youngii’

2

 1.  

Ul. Akacjowa

Robina ‘Małgorzaty’

1

 1.  

Ul. marsz. J. Piłsudskiego

Dąb czerwony

21

 1.  

Ul. Lipowa

Lipa drobnolistna ‘Greenspire’

3

 1.  

Ul. 23 Stycznia (donice)

Wiśnia piłkowana ‘Kiku-shidare’

6

 1.  

Ul. Graniczna

Klon zwyczajny

24

 1.  

Ul. Żwirki i Wigury

Jarząb szwedzki

20

 1.  

Ul. Dworcowa

Klon jawor

1

 1.  

Ul. Toruńska (cmentarz)

Lipa drobnolistna ‘Greenspire’

20

 1.  

Ul. Boh. Września (pomnik)

Jarząb pospolity

8

 1.  

Ul. 29 Listopada/BOWiD

Robina akacjowa

2

Razem:

142

 

Rok 2015

 1.  

Ul. Dworcowa

Klon jawor

5

 1.  

Ul. 23 Stycznia

Grab pospolity ‘Fastigiata’

20

 1.  

UL. H. Sawickiej

Grab pospolity ‘Fastigiata’

1

 1.  

Ul. Boh. Września

Śliwa wiśniowa ‘Nigra’

1

 1.  

Ul. Graniczna (blok socjalny)

Śliwa wiśniowa ‘Nigra’

12

 1.  

Ul. Graniczna 9

Śliwa wiśniowa ‘Nigra’

5

 1.  

Ul. Dworcowa

 Lilak japoński ‘IvorySilk’

4

 1.  

Ul. Żwirki i Wigury 3

Jarząb pospolity

Wiśnia osobliwa ‘Umbraculifera’

Grab pospolity ‘Fastigiata’

Sosna czarna

4

3

6

1

 1.  

Ul. BOWiD - SCK

Śliwa wiśniowa

6

Razem:

68

 

Rok 2014

 1.  

Ul. 23 Stycznia - Rondo

Wiśnia osobliwa ‘Umbraculifera’

6

 1.  

UL. Leśna

Brzoza pożyteczna ‘Doorenbos’

2

Razem:

8

 

Rok 2013

 1.  

Ul. Powstańców - Przychodnia Zdrowia

Śliwa purpurowa

10

 1.  

Ul. Boh. Września

 

Śliwa wiśniowa ‘Nigra’

Klon zwyczajny ‘Globosum’

30

3

 1.  

Ul. Piotra Skargi

Klon jawor

8

 1.  

Ul. 23 Stycznia - donice

Wiąz ‘Camperdownii’

2

 1.  

Ul. Piastów

Lipa drobnolistna

31

Razem:

84

 

Rok 2012

 1.  

Ul. Spokojna

Wiśnia piłkowana

10

Razem:

10

 

Rok 2011

 1.  

Ul. Dworcowa /BOWiD - parking

Śliwa wiśniowa ‘Nigra’

7

 1.  

Ul. Kujawska (obecna Graniczna)

Klon czerwony ‘Sunsed Red’

8

 1.  

Ul. Piotra Skargi

Sosna czarna

2

 1.  

Ul. Żwirki i Wigury

Klon zwyczajny ‘Drumondii’

Kasztanowiec

13

10

 1.  

Ul. Tartaczna (Zespół Szkół)

Robinia akacjowa ‘Frisia’

Sosna czarna

Jabłoń ‘Dolgo’

Buk pospolity

Klon zwyczajny  ‘Fassen’s Black’

16

9

7

2

2

Razem:

76

 

Rok 2010

 1.  

Ul. Słowackiego/ Wiejska

Klon zwyczajny ‘Royal Red’

34

 1.  

Ul. H. Sawickiej

Grab pospolity ‘Fastigiata’

15

 1.  

Ul. Spokojna

Wiśnia piłkowana

10

 

 

Razem:

59

Razem:

515


 


 

Autor publikacji: wum
Data publikacji: 2015-07-06 09:56:41
Data modyfikacji: 2020-02-05 08:42:20
Liczba odsłon: 9527
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
05.02.2020 08:42:20Marta Olszowiecedycja strony
30.01.2020 11:48:58Marta Olszowiecedycja strony
30.01.2020 11:41:58Marta Olszowiecedycja strony
21.01.2020 13:36:46rzecznikedycja strony
13.01.2020 09:03:36rzecznikedycja strony
10.01.2020 11:33:04rzecznikedycja strony
10.01.2020 11:29:32rzecznikedycja strony
02.01.2020 15:00:57Marta Olszowiecedycja strony
02.01.2020 14:24:39Marta Olszowiecedycja strony
02.01.2020 14:23:36Marta Olszowiecedycja strony
02.01.2020 10:28:46Marta Olszowiecedycja strony
02.01.2020 10:28:11Marta Olszowiecedycja strony
02.01.2020 10:00:21Marta Olszowiecedycja strony
02.01.2020 09:59:37Marta Olszowiecedycja strony
18.12.2019 13:33:52Marta Olszowiecedycja strony
18.12.2019 13:32:46Marta Olszowiecedycja strony
18.12.2019 11:50:54Marta Olszowiecedycja strony
18.12.2019 11:50:24Marta Olszowiecedycja strony
18.12.2019 10:55:08Marta Olszowiecedycja strony
29.01.2019 12:30:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.01.2019 14:33:13Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.01.2019 14:29:26Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.12.2018 22:14:05wumedycja strony
05.06.2018 09:48:05Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.06.2018 09:46:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.06.2018 09:40:17wumedycja strony
22.03.2018 09:24:47rzecznikedycja strony
22.03.2018 09:18:09rzecznikedycja strony
15.03.2018 13:54:35rzecznikedycja strony
15.03.2018 12:32:59rzecznikedycja strony
15.03.2018 12:32:10rzecznikedycja strony
16.01.2018 10:50:48Marta Olszowiecedycja strony
16.01.2018 10:49:40Marta Olszowiecedycja strony
16.01.2018 10:48:38Marta Olszowiecedycja strony
16.01.2018 10:47:41Marta Olszowiecedycja strony
16.01.2018 10:46:07Marta Olszowiecedycja strony
16.01.2018 09:02:27wumedycja strony
16.01.2018 08:47:54wumedycja strony
06.07.2015 09:56:41wumstrona została dodana