poniedziałek
28
września
2020
Imieniny: Bernardyna / Marek / Wacław

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Zabytki i ciekawe miejsca

 KAPLICZKI NA TERENIE GMINY SOLEC KUJAWSKI

Kapilczka we wsi Chrośna

Kapliczka we wsi Chrośna

Kapliczka w Makowiskach

Kapliczka w Makowiskach

Kapilczka w Przyłubiu

Kapliczka w Przyłubiu

Kapliczka w Rudach

Kapliczka w Rudach

Villa Anna – wybudowana w 1911 roku jako budynek mieszkalny. Przed II Wojną Światową dom należał do państwa Priebe, w którym to mieszkała przez około rok ich córka Ingrid wraz ze swoim mężem, niemieckim żołnierzem Heinzem Veita. Jednak na przełomie 1944/1945 zostawili swój dobytek, uciekając w głąb Niemiec, chroniąc się przed Armią Czerwoną. Przez następne lata, Villa służyła jako siedziba NKWD a jej piwnice jako areszt, następnie budynek stał się miejscem spotkań lokalnego organu PZPR. W 1959 roku, w ramach obchodów 15-lecia PRL, w budynku Villi Anny uruchomiono Ośrodek Zdrowia który funkcjonował do 1998 roku. Do 2005 roku dziłało tam pogotowie. Od roku 2009 do dnia dzisiejszego Villa Anna pełni funkcję Muzeum Solca im. Księcia Przemysła.Muzeum ma charakter regionalno-historyczny. Gromadzi pamiątki związane z terenem Solca Kujawskiego i jego najbliższą okolicą.


Villa Anna

 

Muzeum Ochotniczej Straży Pożarnej – Bogata historia działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta Solca Kujawskiego sięgająca 1886r. przyczyniła się do dużej ilości zgromadzonych dokumentów, zdjęć i innych pamiątek. Brak pomieszczenia do ich eksponowania i przechowywania zmobilizowała działaczy OSP do poczynania starań rozbudowy remizy i utworzenia Sali Tradycji. Nastąpiło to w 100 - rocznice działalności OSP (1996r.). W ciągu 25 lat ilość zgromadzonych eksponatów była już tak duża, że utworzona Sala Tradycji nie mogła ich wszystkich pomieścić. Taka sytuacja przyczyniła się do odremontowania budynku znajdującego się przy strażnicy i utworzenia tam muzeum OSP. Oficjalne otwarcie nastąpiło podczas obchodów 125-lecia jednostki (2011r.). Zgromadzone w Muzeum eksponaty to m.in. zdjęcia przedstawiające działalność straży, obiekty i sprzęt jakim dysponowano z początku XX wieku, dokumenty założycielskie straży z pierwszym statutem z roku 1886, puchary, sztandary, uzbrojenia i sprzęt gaśniczy, wiadra skórzane, sikawki, książki, gazety, artykuły z gazet opisujących działalność OSP. Swą osobną ekspozycję mają prace licencjacie i magisterskie, które opisują działalność OSP i orkiestry dętej. Rozwój jednostki uwidoczniona jest w kronikach, albumach i książkach napisanych o naszym mieście. Ilość zebranych dokumentów stale się powiększa. Swoje pamiątki z społecznej działalności OSP, przekazują mieszkańcy naszego miasta. Puchary i nagrody również mają swoje miejsce w Muzeum i są to w większości zbiory od 1976r.


Eksponaty muzeum OSP

Ratusz - W drugiej połowie XIX wieku, zmieniał się styl architektury i zabudowa miasta. Względnie szybko powstały obiekty sakralne oraz ważne budowle i instytucje użyteczności publicznej. I tak oto 22 kwietnia 1890 roku wmurowano kamień węgielny pod gmach nowego ratusza miejskiego, którego głównym wykonawcą była firma budowlana Augusta Schillera miejscowego przedsiębiorcy. Władze miejskie urzędowanie w budynku rozpoczęły 19 stycznia 1891 roku. Ratusz jest budynkiem murowanym, nieotynkowanym posiadającym trzy kondygnacje, trzecia zakończona jest szczytem. Ratusz jest siedzibą Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Urząd Miejski
Ratusz współcześnie


Ratusz - początki XX wieku.

Villa Wegenera - Kamienica postawiona w latach 1891-1903. Autorem projektu Villi był architekt Józef Święcicki, który zaprojektował m.in. Hotel „Pod Orłem” w Bydgoszczy. Początkowo budynek służył jako prywatna Villa Juliusza Wegenera – właściciela tartaków. W dwudziestoleciu międzywojennym w budynku mieściło się sanatorium Powiatowej Kasy Chorych w Bydgoszczy. W okresie II wojny światowej z Villi korzystali żołnierze niemieccy. W dniu 18.09.1945 r. w budynku rozpoczęło działalność Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne, które w dniu 01.09.1947 r. zmieniło nazwę na Prywatną Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego Miejskiej Rady Narodowej w Solcu Kujawskim. Służy niezmiennie jako siedziba jednostek oświatowych – obecnie w murach Villi mieści się Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

Szkoła Muzyczna
Willa Wegenera

Cmentarz ewangelicko-mennonicki w Przyłubiu -Cmentarz z XIX wieku, który można wyróżnić z otoczenia poprzez charakterystyczne, usytuowanie na lekkim wzniesieniu oraz zgrupowanie typowej szaty roślinnej z krzewami (np. bez) i drzewami (lipa, akacja, dąb). Teren cmentarza porośnięty jest dziką roślinnością, wśród której porozrzucane są resztki nagrobków. Na grobach znajdują się znaki krzyża i kotwicy. Należą do najstarszych symboli ikonografii chrześcijańskiej i symbolizują nadzieję na życie wieczne. Intrygującym elementem jest Oko mądrości (Opatrzności) Bożej. W połączeniu z krzyżem symbolizuje ono Trójcę Świętą i Łaskę Bożą. Motyw zachodzącego słońca symbolizuje śmierć człowieka a zarazem jego budzenie się do nowego życia.


Fragment bramy cmentarza i jeden z nagrobków.

 
Kolejowa wieża ciśnień – Wieża ciśnień, położona jest przy ul. Dworcowej, przy trakcie kolejowym Bydgoszcz – Toruń. Została zbudowana w drugiej połowie XIX wieku, prawdopodobnie wraz z otwarciem żelaznej linii kolejowej w 1861 roku. Powstanie wieży było istotne z wielu względów. Była to jedyna taka wieża na trasie Bydgoszcz Wschód – Toruń. Oprócz tego, w Solcu prężnie rozwijały się prace przeładunkowe setek tysięcy podkładów kolejowych z Królestwa Kongresowego i Galicji, transportowanych koleją parową. Umiejscowienie wieży było istotne, również ze względu na potrzebę kolei wschodniej dla Prus. Wysokość wieży wynosi ok. 15 metrów, została wykonana na planie wielokąta z cegły wiśniówki. Wraz z elektryfikacją trakcji w latach 80-tych XX wieku, wieża przestała być użyteczna. Współcześnie jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski, natomiast od 2009 roku jest dzierżawiona przez osobę fizyczną.

Wieża ciśnień
Wieża ciśnień.

Stary Dworzec Kolejowy –Stary Dworzec PKP, to budynek murowany, dwu i pół kondygnacyjny. Został zbudowany w 1898 roku. Oprócz budynku samego dworca, do zabytków zaliczyć można również inne obiekty wchodzące w skład zabudowy stacyjnej Solca Kujawskiego, więc pomocniczą zabudowę gospodarczą – magazyn, sanitariaty, wieżę ciśnień oraz nastawnie i budkę dróżnika. Aktualnie obok zabytkowego budynku Dworca funkcjonuje Punkt Obsługi Podróżnych, stary budynek nie obsługuje już pasażerów.

Dworzec kolejowy
Budynek starego dworca kolejowego.

     PARAFIE – SOLEC KUJAWSKI

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA – wybudowany w latach 1911-1912 z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii – Witolda Nowakowskiego. Jeszcze w latach 20-tych XX wieku rozpoczęto rozbudowę kościoła, przede wszystkim dobudowano nawy boczne, prezbiterium i zakrystię. Konsekracja świątyni nastąpiła w dniu 13.12.1931 r. W kościele znajduje się m.in. zabytkowy barokowy ołtarz z XVII wieku. W centralnej części ołtarza znajduje się m.in. obraz św. Anny - namalowany ok. 1633 r. Niezwykle ciekawe są także obrazy znajdujące się na ołtarzach bocznych – jeden z nich przedstawia „Chrzest Jezusa w Jordanie”. W tle obrazu widoczna jest panorama Torunia. W 2011 roku w świątyni umieszczono relikwie świętej Joanny Beretty Moli.

Adres:
ul. 23 Stycznia 5
86-050 Solec Kujawski
tel. 52 387 12 48
e-mail : stanislaw-solec@wp.pl
www.stanislawsolec.tnb.pl


Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika współcześnie.


Fragment pocztówki z przełomu XIX/XX wieku.

KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA – wybudowany w latach 1845-1847, aż do 1945 roku jako kościół ewangelicki i jest obecnie najstarszym murowanym obiektem w mieście. Budowę świątyni wsparł finansowo król pruski Fryderyk Wilhelm IV. W 1894 roku wybudowano 37 metrową wieżę. Usytuowany został na osi północ – południe, zwrócony wejściem ku północy. Znajdujące się na niej dzwony zostały poświęcone i umieszczone w 1929 roku. Od 1966 roku kościół stał się samodzielną siedzibą parafii. Najbardziej okazałym elementem wystroju świątyni są piękne witraże.

Adres:
ul. Bydgoska 9a
86-050 Solec Kujawski
tel: 601 823 257
email: parafia@nspj-solec.pl
www.nspj-solec.pl

Kościół pw. NSPJ
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa.


Kościół na pocztówce - jeszcze jako kościół ewangelicki.

PARAFIA PW. BŁ. MICHAŁA KOZALA W SOLCU KUJAWSKIM - parafia rzymskokatolicka w Solcu Kujawskim, w dekanacie Bydgoszcz IV w diecezji bydgoskiej. Kościołem parafialnym jest Kościół bł. Michała Kozala w Solcu Kujawskim.

Adres:
ul. Kościelna 2
86-050 Solec Kujawski
tel. 52 387 18 95 - proboszcz
tel. 52 387 30 30 - wikariusz
e-mail: soleckozal@xpc.pl
www.soleckozal.xpc.pl


Kościół bł. Michała Kozala

PARAFIA PW. NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA – najmłodsza parafia w Solcu Kujawskim powstała w 2008 roku. 28 sierpnia Rada Miejska ustaliła zmianę gruntów parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika z ulicy Łąkowej na teren przy ul. Tartacznej na rzecz mającej powstać parafii. W dniu 3 października 2008 proboszczem parafii mianowany został ks. Grzegorz Grobelny. Latem 2009 r., rozpoczęło się odprawianie mszy na terenie parafii w specjalnym namiocie. Pierwsza Msza św. w nowej kaplicy została odprawiona w dniu 26.07.2009 r.

Adres:
Ul. Tartaczna 10A
86-050 Solec Kujawski
tel.603 953 002 – ks. proboszcz
e-mail: grzesinekgg1@poczta.onet.pl
www.nawrocenia.pl


Kościół pw, Nawrócenia św. Pawła wraz z plebanią.

Autor publikacji: patryk_sm
Data publikacji: 2015-07-06 10:02:54
Data modyfikacji: 2020-05-15 09:11:47
Liczba odsłon: 7487
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
15.05.2020 09:11:47OPWiMedycja strony
21.02.2019 08:06:27Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.02.2019 14:10:55Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.02.2019 14:09:49Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.02.2019 14:09:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.02.2019 14:06:54Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.02.2019 14:04:12OPWiMedycja strony
19.02.2019 13:56:11OPWiMedycja strony
19.02.2019 13:53:27OPWiMedycja strony
19.02.2019 13:51:53OPWiMedycja strony
19.02.2019 12:40:53OPWiMedycja strony
19.02.2019 12:33:58OPWiMedycja strony
19.02.2019 12:31:18OPWiMedycja strony
19.02.2019 12:18:17OPWiMedycja strony
19.02.2019 12:08:55Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.02.2019 12:04:51OPWiMedycja strony
19.02.2019 11:51:24OPWiMedycja strony
19.02.2019 11:36:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.02.2019 09:49:11OPWiMedycja strony
06.07.2015 10:02:54patryk_smstrona została dodana