piątek
30
października
2020
Imieniny: Przemysław / Łukasz / Edmund

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Zagrożenie epidemiczne - WAŻNE INFORMACJE

 

Szanowni Mieszkańcy!

Prosimy, by wszelkie możliwe sprawy załatwiać telefonicznie, pisemnie lub mailowo. W sprawach pilnych, dotyczących dowodów osobistych, ewidencji ludności i USC, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania tel. 387-01-17,
a w pozostałych sprawach urzędowych, oczywiście tylko tych bardzo pilnych - tel. 387-01-44.
O każdych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.PONIŻEJ PODAJEMY ADRESY STRON INTERNETOWYCH, NA KTÓRYCH MOŻNA ZASIĘGNĄĆ INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM:

www.gov.pl/web/koronawirus

www.gov.pl/web/rozwoj

www.gov.pl/web/edukacja

www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OD 24 PAŹDZIERNIKA 

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej obowiązują w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Są to:

 • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych;
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy.
 • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już  rozpoczętych turnusów;
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
 • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych.

Uwaga!

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej.
Strefa czerwona:

 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych - w sklepach o powierzchni do 100 m2 - 5 osób na kasę, w sklepach o powierzchni powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2;
 • zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2;
 • ograniczona liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Jak czytamy na stronie www.gov.pl, skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Rozszerzono zasadę DDMA na DDMA+W, czyli:

 • Dystans
 • Dezynfekcja
 • Maseczka
 • Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
 • Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych. Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe.  Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

ZUS POZYSKA SAMODZIELNIE DANE O KWARANTANNIE I IZOLACJ

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie samodzielnie pozyskiwać dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.

Udostępnienie danych o kwarantannie lub izolacji domowej, ubezpieczyciel planuje na początek listopada.

Link do artykułu:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/zus-bedzie-pozyskiwac-dane-o-kwarantannie-i-izolacji-do-wyplaty-swiadczen-chorobowych/3631029

FUNKCJONOWANIE ŚWIETLIC 

Burmistrz swoim zarządzeniem wprowadziła wytyczne dla funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Solec Kujawski oraz znajdujących się przy nich rekreacyjnych obiektów o charakterze otwartym. Zapisy te określają więc zasady korzystania ze świetlic, zielonych siłowni placów zabaw, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i obsłudze świetlic. Ponadto wytyczne zawierają procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi świetlic, a także procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u korzystających z obiektów.

Zarządzenie burmistrza

 KOMUNIKATY BURMISTRZA W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJA ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

Na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356),

z dniem 12 października 2020 r. do odwołania

wprowadza się ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim, z zastrzeżeniem ograniczenia ilości interesantów przyjmowanych jednocześnie:

 

 1. Obsługa interesantów będzie realizowana w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 730-1515, we wtorki w godzinach 730-1630.
 2. Osobiste stawiennictwo interesantów w Urzędzie należy ograniczyć do spraw pilnych, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem merytorycznym obsługującym sprawę   i umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonów:
 • kancelaria Urzędu Miejskiego: 52 387-01-04
 • sekretariat Urzędu Miejskiego: 52 387-01-44
 • w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych: 52 387-01-16, 52 387-01-35
 • w sprawach Urzędu Stanu Cywilnego: 52-387-01-17.

Wykaz pozostałych numerów telefonów dostępny pod adresem: www.soleckujawski.pl/pl/page/książka-telefoniczna.

 

3. Każdy wchodzący do Urzędu interesant będzie rejestrowany i poddany badaniu temperatury ciała.

4. Osoby odwiedzające Urząd zobowiązane są do stosowania się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny, w szczególności do  dezynfekcji rąk i zasłaniania nosa i  ust i np. maseczką lub przyłbicą.

5. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

6. Apelujemy, o ile to możliwe, o korzystanie z obsługi interesantów w formie telefonicznej, listownej lub elektronicznej poprzez przesyłanie korespondencji za pośrednictwem odpowiednich środków komunikacji, tj.:

7. Aby uzyskać profil zaufany nie trzeba udawać się do Urzędu:

- Profil zaufany można założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl

- Tymczasowy Profil Zaufany można założyć za pośrednictwem strony internetowej www.pz.gov.pl – potwierdzenie podczas rozmowy wideo z urzędnikiem,

8. Wszelkie płatności zaleca się dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

9. Jednocześnie informujemy, że każdy interesant załatwiający sprawę w Urzędzie ma możliwość otrzymania formularza wyrażającego zgodę na prowadzenie sprawy elektronicznie (zgodnie z art. 39 par. 1 ust. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Sprawy osób, które wyrażą zgodę na taką formę, będą załatwiane korespondencyjnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Informacje o dalszych, ewentualnych zmianach w obsłudze interesantów oraz obowiązujących środkach bezpieczeństwa podczas obsługi będą publikowane w BIP, na stronie internetowej www.soleckujawski.pl lub na tablicach informacyjnych Urzędu.

   

 


KOMUNIKAT BURMISTRZA

 

  PRZYCHODNIE ZDROWIA - KOMUNIKATY
 SOLMED SP. Z O.O.

 W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o Państwa bezpieczeństwo zmienione zostały zasady rejestracji oraz udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przychodnię SOLMED, ul. Powstańców 7a.

Wszyscy nasi Pacjenci otrzymają wsparcie i bez względu na zagrożenie epidemiologiczne nikt nie pozostanie sam ze swoim problemem. Należy jednak ściśle przestrzegać poniższych zaleceń:

Nie zgłaszamy się samodzielnie do Przychodni i nie przychodzimy umówić się na wizytę.

Dzwonimy do Przychodni pod numer:      

52 387-12-29, 52 387-13-20, 52 387-18-63

512-300-204, 512-300-272, 608-374-036

PRZEKAŻ TE NUMERY TELEFONÓW SWOIM BLISKIM, SĄSIADOM, ZNAJOMYM -  SZCZEGÓLNIE TYM STARSZYM!


PACJENCIE ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO!!!

JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY MEDYCZNEJ NAJPIERW ZADZWOŃ:

TEL: 512-300-272, 512-300-204, 387-1229,

387-1320

UMÓWIMY CIĘ NA TELEPORADĘ LEKARSKĄ LUB UZGODNIMY TERMIN WIZYTY!

 


 

OSOBY, KTÓRE MUSZĄ WYKONAĆ BADANIA LABORATORYJNE PROSZONE SĄ O KORZYSTANIE Z WEJŚCIA BOCZNEGO (PRZY PUNKCIE POBORU KRWI)

 


 

RECEPTY

JEŚLI POTRZEBUJESZ RECEPTY NA PRZYPISANE JUŻ WCZEŚNIEJ LEKI:

- ZADZWOŃ: 512-300-204, 512-300-272

- WYŚLIJ SMS-A: 512-300-204, 512-300-272

- ZOSTAW „KARTECZKĘ” W SKRZYNCE PRZY DRZWIACH PRZYCHODNI;

 Pamiętaj, że musisz podać:

- imię i nazwisko, pesel, nazwę leku, dawkę, ilość, nr telefonu;

 

W sprawie odbioru recepty ZADZWOŃ!!! – podamy Ci przez telefon nr kodu recepty elektronicznej lub umówimy sposób jej odbioru.

 PRZYCHODNIA RODZINNA

Od 16 marca 2020r., w związku z ogłoszonym przez rząd stanem zagrożenia epidemicznego kraju, wprowadzone zostają nowe zasady opieki zdrowotnej. Mają one służyć ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV2).

 

 • Wejście do Przychodni Rodzinnej (ul. Piastów 1) tylko po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym, uzgodnieniu terminu.

tel. 52 387 9255

tel. 699 829 219

mail: nzoz.rodzina.solec@gmail.com

 • Podstawą kontaktów są porady teleinformatyczne.
 • Zamawianie leków, skierowań, zaświadczeń odbywa się wyłącznie telefonicznie.
 • Osobiste porady, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny, dotyczą wyłącznie spraw pilnych, opieki nad noworodkiem, niemowlęciem, małym dzieckiem i kobietą ciężarną.
 • Zawieszamy planowaną diagnostykę (badania laboratoryjne, EKG, USG, RTG itp.). Bez ograniczeń jest wykonywana diagnostyka w sprawach pilnych.
 • Nie realizujemy bilansów zdrowia.
 • Wykonywane są jedynie wybrane szczepienia profilaktyczne.
 • Ograniczamy wizyty domowe pielęgniarek, położnej i lekarzy jedynie do osób z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia.
 • Recepty, zwolnienia z pracy, opiekę nad chorymi dziećmi, skierowania, zaświadczenia wystawiamy bez Państwa obecności na podstawie porady telefonicznej.

 

DLA WASZEGO BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH NASZYCH ZALECEŃ,

ZALECEŃ GIS, MZ I NFZ ORAZ SŁUŻB PAŃSTWA

I SAMORZĄDU


 

PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - ALKOHOL I KORONAWIRUS 

 Obalamy mit o „odkażaniu organizmu”

 

„Zwróciłam uwagę mężczyźnie, który stał za mną w kolejce do kasy, że maseczka nie służy do zasłaniania brody, tylko ust i nosa. W odpowiedzi machnął ręką i stwierdził, że z jego strony nic mi nie grozi, bo regularnie odkaża się od środka – i pokazał na dwie butelki wódki w koszyku. Czy ludzie naprawdę wierzą, że picie zabezpiecza ich przed wirusem?” – pyta na jednym z forów internetowych Małgorzata.

Wysokoprocentowy alkohol stał się dla wielu osób towarem pierwszej potrzeby do walki z epidemią. Internauci prześcigają się w pomysłach na samodzielne sporządzenie płynów do dezynfekcji rąk, eksperci zalecają regularne odkażanie stołów, klamek i telefonów. Niektórzy jednak rozumieją te komunikaty w niewłaściwy sposób i wierzą w to, że alkohol ma moc dezynfekowania… organów wewnętrznych. Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega: picie alkoholu w żaden sposób nie chroni przed zakażeniem! Wręcz przeciwnie.

Alkohol osłabia odporność organizmu

Płyn zawierający co najmniej 60-proc. alkohol odkaża skórę, ale nie działa w taki sam sposób na nasze organy wewnętrzne. Eksperci podkreślają, że także płukanie ust czy gardła nie daje żadnej ochrony przed wirusem. Fakty są takie, że alkohol pity w czasie epidemii może nam tylko zaszkodzić i zwiększyć ryzyko zakażenia.

Kluczową barierą dla koronawirusa jest nasz własny system odpornościowy, tymczasem naukowcy już dawno udowodnili, że alkohol ma na niego zły wpływ. Osoby, które piją dużo napojów alkoholowych, mogą być bardziej podatne na choroby zakaźne, w tym COVID-19. Występuje u nich także większe ryzyko rozwinięcia ostrej niewydolności oddechowej (jest to jedno z najpoważniejszych powikłań, z którym zmagają się osoby zakażone koronawirusem). U osób nadużywających alkoholu często dochodzi do zapalenia błon śluzowych tchawicy i oskrzeli – zwiększa się podatność na zakażenia układu oddechowego. Alkohol powoduje odwodnienie, tymczasem Główny Inspektor Sanitarny zaleca troskę o odpowiedni poziom nawodnienia organizmu.  WHO podkreśla, że nie istnieje „bezpieczna dawka” – napoje alkoholowe wywierają negatywny wpływ na niemal każdy organ, a im więcej pijemy, tym szkody są większe.

Na trzeźwo bezpieczniej

Alkohol konsumowany w nadmiarze niekorzystnie oddziałuje na zdrowie nie tylko w okresie epidemii, ale to właśnie teraz szczególnie warto postawić na trzeźwość. Dlaczego? Według Światowej Organizacji Zdrowia w stanie upojenia maleje nasza zdolność do właściwej oceny sytuacji, podejmujemy błędne decyzje i mamy większą skłonność do zachowań ryzykownych. Tymczasem to właśnie daleko posunięta ostrożność i zdolność do dokonywania odpowiedzialnych, bezpiecznych wyborów, mają kluczowe znaczenie dla uniknięcia zakażenia.

Dla tych, których powyższe argumenty nie przekonują, skutecznym straszakiem może okazać się perspektywa pobytu w szpitalu. Z obawy przed zakażeniem każdy, kto może, unika teraz wizyt w przychodniach czy na SOR-ach. Nie warto pić alkoholu, by nie narazić się na niebezpieczną sytuację – upadek, uraz czy wypadek drogowy. Wysiłki całej służby zdrowia koncentrują się na walce z koronawirusem, a pacjenci pod wpływem alkoholu to prawdziwa zmora SOR-ów. Nie warto dokładać pracy tym, którzy są na pierwszej linii frontu! Nie zapominajmy także, że to szpitale są jednym z głównych źródeł zakażeń COVID-19. Nawet wizyta spowodowana koniecznością zszycia palca może mieć przykre konsekwencje.


 

Domowe „happy hours” i „quarantini”. Podczas epidemii pijesz więcej? Sprawdź, czy możesz mieć problem z alkoholem

 

„Kiedyś piłem tylko w weekendy, teraz zdarza mi się to każdego dnia”. Brzmi znajomo? Wiele osób w czasie epidemii częściej sięga po alkohol. Sprzyja temu życie w izolacji, brak obowiązku stawiania się w pracy wcześnie rano, odwożenia i przywożenia dzieci ze szkoły.

– Jestem zżyta z koleżankami z biura, a teraz nie możemy się widywać. Dlatego praktycznie co wieczór umawiamy się na wideorozmowę przy winie – opowiada 32-letnia Kasia. Przyznaje, że spotkania nie kończą się na jednym kieliszku i rano coraz częściej budzi się z kacem. – Przed epidemią też mi się to zdarzało, bo jestem raczej imprezowym typem. Ostatnio jednak mnie zmroziło, kiedy na służbowej wideorozmowie, w samo południe, jedna z koleżanek była ewidentnie na rauszu, a z pola widzenia kamerki zapomniała usunąć drinka! Inne dziewczyny też to zauważyły. Nie wiedziałyśmy, jak się zachować, i po prostu przemilczałyśmy tę sprawę. Po zastanowieniu stwierdziłam, że czas trochę przyhamować z piciem, bo to może się wymknąć spod kontroli.

Statystyki sprzedaży alkoholu poszybowały w górę na całym świecie. Zagraniczna prasa pisze o „happy hours”, które przeniosły się z barów i pubów do mieszkań. Drinki pite przed ekranami laptopów i tabletów zyskały nawet własną nazwę – „quarantini” (internauci prześcigają się w pomysłach na sporządzenie alkoholowych koktajli).

Faktem jest, że od wybuchu pandemii w Australii odnotowano wzrost wydatków na napoje wysokoprocentowe o 34% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r., w Wielkiej Brytanii spożycie napojów alkoholowych wzrosło o 30%, a w Belgii – o 10-15%. W Kanadzie badanie opinii publicznej wykazało, że 25% respondentów w grupie wiekowej 35-54 lat oraz 21% przedstawicieli młodszej grupy (18-34 l.) zwiększyło ilość konsumowanego alkoholu.

Jak piją Polacy w czasie epidemii

Są już dostępne wyniki pierwszego etapu badań zrealizowanych przez zespół prof. Jana Chodkiewicza z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, których celem jest m.in. zdobycie wiedzy o używaniu substancji psychoaktywnych (szczególnie alkoholu) w okresie pandemii. Okazało się, że prawie 30% badanych pije ryzykownie alkohol.

Co to znaczy? Ta grupa Polaków pije za dużo i za często, w dodatku w nieodpowiedniej sytuacji. Przykładem są osoby, które po wybuchu epidemii przeszły na pracę zdalną, a na biurku obok laptopa stawiają w ciągu dnia butelkę z winem lub piwem. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwraca uwagę, że u osoby, która pije ryzykownie, w przyszłości prawdopodobnie wystąpią szkody zdrowotne – o ile nie ograniczy konsumpcji.

Światowa Organizacja Zdrowia wyróżnia jeszcze dwa inne wzory spożywania alkoholu. Picie szkodliwe dotyczy osób, u których alkohol spowodował już szkody – somatyczne, psychiczne i społeczne. Z kolei uzależnienie to sytuacja, gdy picie alkoholu dominuje nad innymi sprawami, kiedyś mającymi dla nas większą wartość. Osoba uzależniona czuje silne pragnienie alkoholu. Traci kontrolę nad zachowaniami związanymi z piciem (np. próbuje podjąć działania zmierzające do tego, by pić mniej, ale są one nieskuteczne). Tolerancja na alkohol zwiększa się; ta sama dawka może nie przynosić już oczekiwanego efektu.

Zrób test i poszukaj wsparcia

Jak ocenić swoje picie? W autodiagnozie, a następnie podjęciu indywidualnej pracy nad ograniczeniem picia pomocna może być platforma internetowa E-POP (E-Program Ograniczania Picia) (https://epop.pl/). Użytkownik zaczyna od wykonania dwóch testów – tzw. Skali Picia Problemowego oraz testu AUDIT. To szansa, by przyjrzeć się swojemu piciu, a jeśli okaże się, że stanowi ono problem – osiągnąć sukces w ograniczeniu konsumpcji. Co istotne, korzystanie z aplikacji i platformy www jest anonimowe i bezpłatne. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. Aplikacja i platforma powstała we współpracy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum.

Jeśli zależy ci na osobistej rozmowie z profesjonalistą, możesz zadzwonić do dowolnej poradni leczenia uzależnień. Ich listę znajdziesz na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (http://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa). W niektórych gminach pomimo epidemii działają wciąż punkty informacyjno-konsultacyjne, które mogą świadczyć pomoc telefonicznie lub online. Wsparcia psychologicznego udzielają także operatorzy infolinii dla osób dotkniętych skutkami COVID-19 pod numerami: 888 960 980, 888 900 980 (telefon Fundacji Vis Salutis czynny codziennie od 10 do 18).


W czasie epidemii gromadzimy zapasy jedzenia i… alkoholu. Jak kontrolować swoje picie? 5 porad

Starasz się stosować do rekomendacji, by ograniczyć wyjścia z domu na zakupy i robisz to np. wyłącznie raz lub dwa razy w tygodniu. Niestety przy okazji kupujesz jednorazowo znacznie większe ilości alkoholu, niż w czasach sprzed pandemii. Efekt? Pijesz więcej.

Marcin, 34-letni pracownik korporacji, od dwóch miesięcy pracuje zdalnie. – Praktycznie nie wychodzę z tej swojej kawalerki – przyznaje. – Co rano siadam przed laptopem, a kątem oka widzę w rogu kuchni stertę czteropaków piwa. Kupuję naraz po 6-7 zgrzewek, żeby nie wychodzić do sklepu za często. W ciągu tygodnia zapasy szybko się kończą, bo piję do obiadu, do kolacji, a później sam nie wiem, kiedy otwieram kolejne puszki przed telewizorem – opowiada Marcin. Jak dodaje, dziś nie ma poczucia, że traci kontrolę nad swoim piciem, ale bierze pod uwagę, że po powrocie do normalnego trybu życia trudniej będzie mu zmienić niekorzystny nawyk.

– Ktoś, kto dzisiaj pije alkohol na poziomie niskiego ryzyka może w wyniku różnego rodzaju okoliczności zwiększyć swoje picie do poziomu wysokiego ryzyka. Ktoś, kto dziś pije ryzykownie lub szkodliwie może na tyle ograniczyć swoje picie, aby radykalnie zmniejszyć wynikające z niego szkody – uważa Jagoda Fudała, kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PARPA zachęca do tego, by kontrolować picie – tym bardziej w czasie epidemii, gdy ważne jest dbanie o odporność organizmu. Alkohol ma negatywny wpływ na system odpornościowy, w tym także odporność na zakażenie koronawirusem. Jak zatem ograniczyć ilość spożywanego alkoholu? Można skorzystać z pięciu sprawdzonych sposobów.

 1. 1.      Poznaj limity i nie przekraczaj ich.

Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że nie ma bezpiecznej dawki – istnieją jednak limity spożywania alkoholu o niskim poziomie ryzyka szkód (różne w zależności m.in. od płci). Przykładowo mężczyzna, który pije kilka razy w tygodniu, nie powinien dziennie  przekraczać granicy 40 g czystego alkoholu – czyli nie powinien pić więcej niż 2 półlitrowe butelki piwa lub 2 kieliszki wina (o pojemności 200 ml każdy) lub 120 ml wódki. W ciągu tygodnia panowie nie powinni wypijać więcej niż 280 ml stuprocentowego alkoholu (tyle znajduje się np. w 13 półlitrowych butelkach piwa, 0,8 l wódki czy nieco ponad 3 butelkach wina). Dla kobiet limit ustalony przez WHO jest o połowie mniejszy. Uwaga – wypicie podanych dawek alkoholu jednorazowo nie jest bezpieczne!

 1. 2.      Podczas picia alkoholu przestrzegaj wcześniej ustalonych zasad.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaleca, by osoby chcące ograniczyć picie wyznaczyły sobie pewne reguły i stosowały się do nich. Dla wielu osób to łatwiejsze rozwiązanie niż natychmiastowa rezygnacja z alkoholu. Pij wolno i małymi łykami. Pomiędzy poszczególnymi drinkami sięgaj po napoje bezalkoholowe. Nie zaczynaj picia z pustym żołądkiem. Zamień mocny alkohol na słabszy.

 1. 3.      Nie rób zapasów alkoholu.

Rzadsze wizyty w sklepie mogą być pokusą do zakupu większej ilości alkoholu. Eksperci przestrzegają przed takim działaniem. Widok ustawionych na półce butelek z winem czy sterta czteropaków piwa to zachęta, której wielu osobom trudno się oprzeć. Z robienia zapasów warto zrezygnować także dla dobra dzieci, by dawać im dobry przykład.

 1. 4.      Poproś bliskich o wsparcie.

Jeśli ktoś w Twoim otoczeniu ma zwyczaj namawiania do wspólnego picia (a w dobie koronawirusa coraz bardziej popularne stają się spotkania online przy alkoholu), nie wstydź się poprosić, by na jakiś czas „odpuścił”. Łatwiej będzie Ci uzasadnić swoją prośbę, jeśli sięgniesz po pozytywne argumenty, np. „Wiesz, zaniedbałem się trochę przez tę epidemię, zamierzam teraz lepiej się odżywiać i ograniczam picie, bo alkohol ma mnóstwo kalorii”. Jeśli zazwyczaj pijesz z domownikami, np. podczas wieczornego oglądania telewizji, zaproponuj trzeźwą alternatywę – zamiast otwierać butelkę wina przetestujcie np. przepisy na pyszne, bezalkoholowe koktajle z egzotycznych owoców. Dzięki temu podczas oglądania filmu nie będzie brakować Wam rytuału „popijania” czy choćby wyrobionego nawyku trzymania w ręku szklanki.

 1. 5.      W wybrane dni zachowaj abstynencję.

Ważne, by w ciągu tygodnia wyznaczyć sobie minimum dwa dni bez picia choćby łyka alkoholu (najlepiej pod rząd). Istotne jest to, by być ze sobą szczerym i nie naginać ustalonych zasad – jeden, nawet słaby drink czy szklanka piwa to już złamanie abstynencji.

Na koniec warto podkreślić, że w niektórych wypadkach konieczne jest nie tylko ograniczenie, ale całkowita rezygnacja z picia alkoholu – i to nie tylko w czasie epidemii. Dotyczy to przede wszystkim kobiet w ciąży i matek karmiących (negatywny wpływ alkoholu na zdrowie dziecka został wielokrotnie udowodniony), a także młodzieży i osób przyjmujących leki. Z alkoholu powinni zrezygnować także rodzice, którzy opiekują się dziećmi – w trosce o ich bezpieczeństwo.


Zamiast alkoholu. Jak radzić sobie ze stresem w czasie epidemii?

 

Ponad połowa badanych w okresie pandemii doświadcza natężonego stresu i pogorszenia stanu zdrowia psychicznego – wynika z raportu z pierwszej części badań „Życie w dobie pandemii” autorstwa zespołu prof. Jana Chodkiewicza z Uniwersytetu Łódzkiego. Choć badania nie są reprezentatywne (zostały przeprowadzone w internecie), nie ulega wątpliwości, że sytuacja jest niepokojąca.

– Koronawirus dotyczy nie tylko ludzi zakażonych, ale także tych osób, których zdrowie psychiczne uległo pogorszeniu w związku z pandemią. Mogą one np. częściej sięgać po alkohol lub dopuszczać się przemocy domowej – podkreśla Katarzyna Łukowska, p.o. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Lekarstwo na stres?

Dorota drży o życie mamy, której nie może odwiedzać – na dwa tygodnie przed wybuchem epidemii seniorka zakończyła chemioterapię i jest w grupie osób najbardziej zagrożonych zakażeniem. Grzegorz, recepcjonista, stracił pracę w drugim tygodniu po zamknięciu hoteli. Krzysztof próbuje uratować swoją działalność gospodarczą, ale kolejne telefony od klientów odwołujących zlecenia kompletnie wytrącają go z równowagi. Dorotę, Grzegorza i Krzysztofa łączy nie tylko to, że żyją w stanie ogromnego napięcia, ale też sposób, w jaki sobie próbują z nim poradzić. – Kiedy na koniec dnia telefon przestaje dzwonić, a żona i córka już śpią, otwieram butelkę czegoś mocnego. Dopiero po kilku drinkach czuję, że stres mi odpuszcza i dzięki temu mogę zasnąć – przyznaje Krzysztof.

Jak podkreśla Katarzyna Łukowska, p.o. Dyrektor PARPA obecna sytuacja sprzyja zwiększonemu spożyciu alkoholu. – Do sięgania po niego skłania przedłużająca się sytuacja wysokiego poziomu napięcia powodowanego lękiem o zdrowie i życie własne i swoich bliskich, niepokojem o pracę, zarobki – a tym samym zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych – podkreśla. Źródłem stresu jest także izolacja związana z ograniczeniem kontaktów z ludźmi i poczucia wolności. Nasze utrwalone schematy funkcjonowania, nawyki i rytuały zostały zburzone.

Alkohol to depresant

Niestety, poczucie ulgi i poprawy nastroju, o jakim opowiada Krzysztof w odniesieniu do alkoholu, jest tylko krótkotrwałe. Rzadko mówi się o tym, że alkohol jest tak naprawdę depresantem. Tylko w pierwszej fazie po wypiciu działa pobudzająco. Czujemy się ożywieni i rozluźnieni, czasem wręcz w euforii. Później daje o sobie znać działanie tłumiące, przejawiające się znużeniem i spowolnieniem. Nadużywanie alkoholu prowadzi do obniżenia nastroju, stanów lękowych, depresji i innych zaburzeń psychicznych. Właśnie dlatego nie można traktować picia jako sposobu na radzenie sobie ze stresem, który w czasie epidemii towarzyszy większości z nas.

Jak w zdrowy sposób redukować napięcie? WHO namawia na to, by pomimo izolacji nie zapominać o aktywności fizycznej. Nie pójdziemy na fitness ani na siłownię na świeżym powietrzu, ale proste ćwiczenia z wirtualnym instruktorem możemy wykonać w domu, np. w rodzaju przysiadów czy tzw. brzuszków.

Nie należy zaniedbywać relacji z innymi ludźmi – wykorzystajmy czas w domu na zabawę z dziećmi, wspólne oglądanie filmów (postawmy na komedie!). Umówmy się na wideorozmowę z przyjaciółmi, jeśli czujemy się przytłoczeni problemami i nie radzimy sobie z niepokojem. Rozmowa uświadomi nam, że nie jesteśmy z tym problemem sami – stres towarzyszy teraz bardzo wielu ludziom; ważne, by umiejętnie redukować napięcie. Wielu pomagają joga i techniki relaksacyjne, dla innych niezbędne będzie profesjonalne wsparcie. Można je otrzymać m.in. na infolinii prowadzonej przez Fundację Vis Salutis, świadczącą telefoniczną pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych skutkami COVID-19 (tel. 888 960 980, 888 900 980, codziennie w godzinach 10:00-18:00).


Izolacja stała się koszmarem – dramat rodzin z problemem alkoholowym. Gdzie szukać wsparcia?

– Mąż jest w ciągu już trzeci tydzień. Nie wiadomo, kiedy będzie mógł wrócić do pracy i czy w ogóle będzie do czego wracać, bo właściciel stolarni stwierdził, że jest na skraju bankructwa – mówi pani Ewa. Dodaje, że na powrót męża do aktywności zawodowej bardzo liczy nie tylko ze względów ekonomicznych. Praca pozwala Andrzejowi w miarę trzymać nałóg w ryzach – nawet jeśli wieczorem się napije, rano musi wstać, ubrać się, pokazać ludziom. A w czasie epidemii? Zmusza się do wyjścia tylko, jeśli kończy mu się alkohol.

Andrzej od lat zmaga się z chorobą alkoholową – z różnymi skutkami. Jeśli chodzi na terapię, uczestniczy w mityngach, zdarzają się dłuższe okresy abstynencji. Jednak wystarczy iskra zapalna: problemy finansowe, śmierć jego ojca i Andrzej zupełnie się zapada. Zdarzało się już, że pani Ewa dzwoniła do szefa i tłumaczyła nieobecność męża w pracy rozstrojem żołądka czy pilną potrzebą zawiezienia teściowej do lekarza.

Obecna sytuacja jest dla rodziny szczególnie trudna (Ewa i Andrzej mają troję dzieci). Adaś jest jeszcze mały – biega po całym domu i przeszkadza Asi (8 lat) oraz Pawełkowi (12 lat) w domowych lekcjach. Pani Ewa wychodzi do pracy w pobliskim sklepie. Dziećmi wówczas opiekuje się babcia, a zamroczony od kilkunastu dni ojciec praktycznie nie wychodzi ze swojego pokoju, gdzie pije bez kontroli. Czas pandemii wyzwolił podobne dramaty w wielu polskich rodzinach. Niepewność, brak pracy i strach wpędzają w sidła nałogu osoby, które wcześniej jakoś sobie z nim radziły. Rodziny z problemem alkoholowym mogą jednak znaleźć pomoc nawet w czasie koronawirusa.

– Pandemia oraz problemy z nią związane mogą zaostrzać i uwypuklać problem nadużywania alkoholu przez osoby bliskie. Mimo oczywistych zmian podyktowanych obecną sytuacją  instytucje świadczące pomoc rodzinie z problemem alkoholowym funkcjonują i można się do nich zwrócić z prośbą o rozmowę czy poradę – mówi Jolanta Terlikowska, kierownik Działu do Spraw Rodziny i Młodzieży Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Osoby, które nie korzystały wcześniej z usług poradni terapii uzależnienia od alkoholu z powodu picia bliskiej osoby, mogą skontaktować się z poradnią najbliższą miejscu zamieszkania. Telefonicznie uzyskają informację na temat możliwości umówienia wizyty oraz jej formy. Dane teleadresowe placówek leczenia uzależnień można znaleźć pod adresem: http://parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa.

Ci, którzy przed wybuchem epidemii rozpoczęli terapię współuzależnienia w poradni, mają możliwość jej kontynuowania. W związku z ograniczeniami zalecane są rozmowy online lub telefoniczne. Szczegóły można uzyskać, kontaktując się z właściwą placówką.

Rozwiązaniem jest także kontakt z lokalnym punktem informacyjno-konsultacyjnym, który działa w wielu gminach i miastach. Pracownicy poinformują o możliwych i dostępnych aktualnie formach wsparcia.


„Mniejsze ryzyko wpadki”, „mały ruch” – kierowcom podczas epidemii puszczają hamulce. Nietrzeźwi kierujący to plaga także w czasie koronawirusa

 • 24 kwietnia, okolica Kamieńska (łódzkie). 49-latek kierujący  volkswagena wyjeżdża z podporządkowanej drogi i nie ustępuje pierwszeństwa. Zderza się z jeepem, a ten zmienia tor jazdy i trafia z impetem jeszcze w inny samochód. Giną dwie kobiety. Kierowca volkswagena ma w organizmie 2,8 promila alkoholu.
 • 29 kwietnia, okolice Chocianowa (dolnośląskie). 32-latek zjeżdża citroenem na przeciwny pas ruchu i zderza się czołowo z seatem prowadzonym przez 62-latka. Starszy mężczyzna ginie na miejscu. Sprawca wypadku ma w wydychanym powietrzu 0,75 promila alkoholu.
 • 3 maja, okolice Kątów Wrocławskich. Kierujący renault zjeżdża z drogi i uderza w drzewo. Pasażer ginie na miejscu. 37-letni kierowca ma w wydychanym powietrzu prawie 3 promile alkoholu!

Tylko w okresie Świąt Wielkanocnych policja zatrzymała 862 pijanych kierowców. Liczba daje do myślenia, bo funkcjonariusze podkreślają, że ruch w tym roku był bardzo mały. W majowy weekend, który w tym roku trwał zaledwie 3 dni, odnotowano ponad 1,1 tys. ujawnionych pijanych kierowców! Zjawisko nietrzeźwości na drogach nie zmalało wraz z wybuchem epidemii, a wiele wskazuje na to, że wręcz przeciwnie. Dla porównania ubiegłoroczny majowy długi weekend trwał aż sześć dni i nie obowiązywały zakazy związane z koronawirusem. Wówczas funkcjonariusze zatrzymali 1815 osób, które prowadziły po alkoholu. Dla wielu kierowców obecna sytuacja jest pretekstem do poluzowania samodyscypliny: „przecież ruch jest mały, nic się nie stanie”. Do tego dochodzi złudne poczucie braku kary – niektórzy sądzą, że policjanci są zajęci walką z epidemią, więc na pewno nie będą kontrolować trzeźwości. Te wszystkie czynniki sprawiają, że przeciwdziałanie nietrzeźwym kierowcom jest teraz szczególnie istotne.

– Alkohol to substancja psychoaktywna, która – nawet w małej dawce – wpływa na funkcje mózgu. Spowalnia przepływ impulsów nerwowych. Pogarsza się nasza zdolność do oceny sytuacji, pamięć, percepcja, czujność i samokontrola – wyjaśnia Katarzyna Łukowska, p.o. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Niestety nietrzeźwość na drogach ciągle wspierana jest przez wiele fałszywych przekonań dotyczących trzeźwienia. Wciąż za mała jest też wiedza na temat wpływu substancji psychoaktywnych na zdolność prowadzenia pojazdów – dodaje.

Warto wiedzieć, że 90% informacji, które docierają do kierowcy, ma charakter wzrokowy. Alkohol upośledza koordynację wzrokowo-ruchową – powoduje, że nie jest on w stanie szybko odebrać i przetworzyć wszystkich bodźców, takich jak zmiana świateł na  sygnalizatorze czy pojawienie się przeszkody na drodze. Przeciętny czas reakcji na bodziec zewnętrzny u zdrowego człowieka wynosi od 0,2 do 0,5 sekundy. Przy ok. 0,5 promila alkoholu we krwi czas reakcji wydłuża się o ok. 30%. Przy 1 promilu – dwu- lub nawet trzykrotnie! Osoba pod wpływem alkoholu ma także problem ze zidentyfikowaniem, z którego kierunku dochodzi dźwięk.

Stan po spożyciu i stan nietrzeźwości – jakie grożą kary

Zgodnie z kodeksem karnym o stanie po spożyciu alkoholu mówimy, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 do 0,5 promila. Osobie, która prowadzi pojazd w takim stanie, grożą wysoka grzywna, zatrzymanie prawa jazdy, a nawet areszt!

Stan nietrzeźwości występuje, gdy zawartość alkoholu w organizmie przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość*. Kierującemu w stanie nietrzeźwości grożą grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat 2 (w przypadku recydywistów – od 3 miesięcy do 5 lat).

* Sformułowanie „prowadzi do” odnosi się do sytuacji, w której kierowca wypił alkohol bezpośrednio przed jazdą i w danym momencie substancja nie zdążyła jeszcze w całości przeniknąć do krwiobiegu. Jeśli po upływie czasu kolejne badanie wykaże stężenie przekraczające 0,5 promila, to oznacza, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości – czyli popełnił przestępstwo.

Najniższe świadczenie pieniężne, które sąd obligatoryjnie orzeka wobec nietrzeźwych kierowców, to 5 tys. zł – w przypadku osób złapanych po raz pierwszy na prowadzeniu po alkoholu. Dla recydywistów minimalna kwota to 10 tys. zł! Kierowcy, którzy po alkoholu spowodowali wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub czyjeś kalectwo, muszą zapłacić na rzecz pokrzywdzonego albo jego najbliższych nawiązkę w wysokości co najmniej 10 tys. zł.

W przypadku utraty prawa jazdy po spożyciu alkoholu (czyli popełnienia wykroczenia) zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach bądź latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Kierowcy, którzy popełnili przestępstwo w postaci prowadzenia w stanie nietrzeźwości, otrzymują zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata.


Jesteś świadkiem przemocy? Możesz pomóc, nie wychodząc z domu!

 • Opowiadają nam o kłótniach, awanturach, poniżaniu, o przemocy fizycznej, która jest w ich domach, a od której teraz nie mają jak uciec. Często też słyszymy, że to najgorszy czas w ich życiu – informuje fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która prowadzi telefon zaufania.
 • W czasie epidemii konsultanci otrzymują aż dwa razy więcej wiadomości mailowych […]. Często to są wiadomości od dzieci i nastolatków, które mieszkają w rodzinach wielodzietnych, albo w kawalerkach. Obecna sytuacja jest dla nich nie do wytrzymania i to, co mogą zrobić to zaszyć się gdzieś w kącie i napisać wiadomość.

Okres izolacji to dla części Polaków prawdziwy koszmar. Dotychczas w wielu domach małżonkowie przez większość tygodnia mijali się w drzwiach, wymieniali niezbędnymi informacjami. W weekend każde było pochłonięte swoimi obowiązkami. Okazji by wejść na „kurs kolizyjny” nie było zbyt wiele. Aktualna sytuacja diametralnie zmieniła dotychczasowy porządek. Konieczność pracy z domu, nieustanne przebywanie ze sobą często na niewielkim metrażu, brak stałych kontaktów z osobami z zewnątrz oraz niepewność potęgują frustrację, która często objawia się agresją.

Tylko w ciągu pierwszego tygodnia od wprowadzenia nakazu pozostawania w domach we Francji liczba interwencji z powodu przemocy wzrosła o ponad 30%! Stres, odcięcie od znajomych, brak ruchu, lęk o przyszłość – to wszystko powoduje ogromne napięcie, które bywa rozładowywane na najbliższych. – Towarzyszy temu alkohol i dochodzi do takiej mieszkanki wybuchowej konfliktów. Przypominane są stare historie – mówił inspektor Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji.

Pracownicy telefonu zaufania odbierają w ostatnim czasie rekordową liczbę połączeń dotyczących przemocy domowej. Z danych działającego na zlecenie PARPA Ogólnopolskiego telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” wynika, iż w okresie od stycznia do 24 kwietnia w Pogotowiu przeprowadzono blisko 600 rozmów więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Na wzrost interwencji domowych w czasie pandemii zwracają uwagę także policjanci. Obecna sytuacja sprawia, że ofiary często cierpią w samotności. Nie mają szansy, by ktoś dostrzegł ich dramat. Dlatego rola świadków jest teraz podwójnie ważna.

Zdarza się, że słyszymy za ścianą krzyki i wyzwiska. Przemoc nie jest prywatną sprawą i należy reagować w takich sytuacjach. Podczas awantur wielokrotnie cierpią dzieci, które teraz pozostawione są bez jakiegokolwiek wsparcia – nie mają możliwości rozmowy ze szkolnymi przyjaciółmi czy pedagogiem.

W sytuacjach niebezpiecznych najlepiej wezwać policję. Jeśli sprawa nie wymaga natychmiastowej interwencji, warto skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” działającym na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – tel. 800 120 002, e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Dyżurujący tam pracownicy zapewniają pomoc prawną i psychologiczną oraz udzielają kompleksowego wsparcia świadkom przemocy. Telefon jest bezpłatny i czynny całą dobę 7 dni w tygodniu.

Prawo chroni osoby pokrzywdzone. Zgodnie z ustawą są one uprawnione do bezpłatnej pomocy medycznej, psychologicznej oraz prawnej. Mogą także skorzystać z porad socjalnych, zawodowych i rodzinnych. Przepisy umożliwiają zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar. Pokrzywdzeni mogą także skorzystać z pomocy lekarza pierwszego kontaktu i otrzymać bezpłatnie tzw. zaświadczenie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

Znowelizowane przepisy nakazują także sprawcy przemocy fizycznej zagrażającej życiu lub zdrowiu domowników bezzwłocznie opuścić mieszkanie. Agresor dostanie także zakaz zbliżania się do ofiar. Sankcje natychmiast wyegzekwuje policja, a sądy w błyskawicznym trybie zajmą się sprawą.


Izolacja może być szansą. Jak budować dobre relacje z dziećmi podczas pandemii?

Całe popołudnie tylko dla bliskich do niedawna wydawało się niemal luksusem. Odebrać dziecko ze szkoły, zawieźć na zajęcia dodatkowe, zdążyć zrobić zakupy na kolację i jeszcze przygotować strój na przedstawienie – brzmi znajomo? Pomyśl, że teraz możesz na chwilę zapomnieć o bieganinie i presji czasu. To szansa wzmocnienie więzi. Zdaniem ekspertów dobre relacje w rodzinie skutecznie chronią młodych ludzi przed sięganiem po używki i podejmowaniem innych ryzykownych zachowań. Jak efektywnie wykorzystać czas izolacji?

– Początkowo byłam przerażona – nie kryje Marta, mama dwóch córek. – Ja i mąż w trybie pracy zdalnej, dzieci na zdalnych lekcjach, do tego kot i nasze 54 metry kwadratowe. Początki były trudne, bo musieliśmy zorganizować sobie życie w nowej rzeczywistości – wyjaśnia 40-latka. W kuchni powstało więc „biuro” męża. Marta urządziła sobie miejsce pracy w sypialni. Córki podzieliły się tak, że jedna uczy się w ich wspólnym pokoju, druga – w salonie. Na szczęście na czas pandemii małżeństwo dostało do domu służbowe laptopy – odpadł więc problem walki o jeden domowy komputer, którym dzielić muszą się tylko dziewczynki.

– Po kilku dniach frustracji udało nam się zapanować nad chaosem i zaczęliśmy znajdywać plusy sytuacji. Mamy dla siebie mnóstwo czasu – odpadają dojazdy i poranne „zbieranie się” z domu, więc wstajemy ponad godzinę później. Jemy niespiesznie śniadanie, a później każdy oddaje się swoim obowiązkom. Po południu robimy wspólnie obiad, później wymyślamy sposoby na nudę. Mam wrażenie, że bardzo się do siebie zbliżyliśmy – mówi Marta. Dodaje, że po niemal dwóch miesiącach izolacji jej relacja ze starszą córką Olą (14 lat) jest wyjątkowo dobra, choć pierwsze dni pełne były pyskówek, które kończyły się trzaśnięciem drzwiami lub groźbami w stylu „wyjdę do Dominiki i nic mi nie zrobisz!”. Obie odbyły kilka poważnych rozmów, podczas których matka wyjaśniła swoje oczekiwania i oswoiła córkę z nową sytuacją.

Dobre relacje wypracowane obecnie mogą zaprocentować w przyszłości. – Jeżeli między rodzicami a dzieckiem panują bardzo dobre stosunki, oparte na zaufaniu, wzajemnym poszanowaniu oraz autorytecie i dziecko wie, jakich zachowań oczekują od  niego rodzice, wówczas stanowi to bardzo silny fundament do podejmowania decyzji chroniących i nieulegania presji rówieśniczej – wyjaśnia Jolanta Terlikowska, kierownik Działu do Spraw Rodziny i Młodzieży Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sytuacja izolacji może być więc szansą na stworzenie silnej „bariery”, która po powrocie do normalności będzie chronić młodych ludzi przed podejmowaniem niewłaściwych kroków. Warto wykorzystać dodatkowy czas na nawiązanie dobrego kontaktu z dziećmi. Aby poradzić sobie w obecnej sytuacji, można skorzystać z poniższych porad.

Zachowanie równowagi dnia – ważny jest elastyczny, ale spójny plan

Zamknięcie szkół, praca zdalna i lekcje on-line zapewne wywróciły wasze codzienne rytuały do góry nogami. Jak nad tym zapanować, by czas nie przeciekał przez palce?

 • Ustalcie godzinę pobudki i stałe pory posiłków.
 • Zaplanujcie harmonogram dni roboczych dla dorosłych i dzieci. Weźcie pod uwagę obowiązki, ale także czas wolny. Dzieci czują się bezpieczniej i są bardziej posłuszne, kiedy znają jasne reguły. Ustalcie np., że nauka i praca kończą się o 17. Od tej godziny skupiacie się na przyjemnościach i wspólnym wykonywaniu obowiązków domowych.
 • Ustalcie odrębny plan na weekendy. Nawet bez wychodzenia z domu sobota i niedziela powinny czymś się wyróżniać. Pośpijcie dłużej, pozwólcie sobie na chodzenie w piżamach do obiadu, zaplanujcie popołudnie z filmami albo grami planszowymi.
 • Zaangażujcie starsze dzieci w przygotowywanie planu – młody człowiek chętniej postępuje według zasad, które sam współtworzył.
 • Weźcie pod uwagę aktywność. Może to być wspólny spacer, ale ćwiczyć da się także bez wychodzenia z domu. Zaplanujcie np. skoki na skakance, wspólne robienie pajacyków czy przysiadów, trening online z instruktorem albo tańce przy ulubionej muzyce. Ruch pomaga dzieciom rozładować emocje i uwolnić pokłady energii, która obecnie bywa skumulowana.

Gdy dziecko pyta o koronawirusa

Krok 1: ustal, co syn czy córka już wie.

Krok 2: nie ukrywaj trudnych faktów, ale dostosuj przekaz do wieku.

Krok 3: nie kłam. Jeśli czegoś nie wiesz, sprawdź na wiarygodnych stronach, nim udzielisz odpowiedzi.

Krok 4: wspieraj. Mów dziecku, że robicie wszystko, by wspólnie się chronić, przestrzegacie zasad, staracie się minimalizować ryzyko.

Krok 5: pociesz. Powiedz dziecku, że wirus jest groźny, ale może zupełnie nie dotknąć Waszej rodziny. Potrenujcie na koniec solidne mycie rąk, przećwiczcie zakładanie masek – tak, aby zakończenie rozmowy było pozytywne.

 

Chwal i wymagaj

 • Mów precyzyjnie, czego oczekujesz i używaj pozytywnego języka.

Zamiast: „nie rób ciągle bałaganu”, lepiej powiedz: „pozbieraj, proszę, klocki z dywanu”

 • Panuj nad sobą.

Mówiąc do dziecka, użyj jego imienia. Mów spokojnie i nie krzycz – złe emocje napędzają negatywnie obie strony.

 • Doceniaj.
  Zauważaj, gdy dziecko zrobi coś dobrze albo pomoże z własnej inicjatywy.
 • Zadbaj o relacje zewnętrzne.

Dzwoń do babć, dziadków i organizujcie wspólne rozmowy. Pomagaj starszemu dziecku połączyć się przez internet z przyjaciółmi, proponuj wideorozmowy etc. Kontakt z osobami spoza środowiska domowego jest bardzo ważny i działa odświeżająco.


Nastolatki, pandemia i używki. „Dzieci i młodzież potrzebują teraz szczególnej uwagi”

– Przed pandemią uczniowie niezbyt chętnie z własnej inicjatywy odwiedzali mój gabinet. Teraz, od kiedy udostępniłam im mój numer telefonu i kontakt przez komunikatory, codziennie odbywam nawet kilkanaście rozmów – mówi Ewa, szkolny pedagog z ponad 20-letnim stażem. Taka aktywna postawa pracownika oświaty nie jest zbyt powszechna – działalność szkół w czasie epidemii często sprowadza się wyłącznie do organizacji zdalnego nauczania. Tymczasem wielu polskich nastolatków jest w obecnej sytuacji zagubionych; nie radzą sobie z nauką, brakuje im bezpośredniego kontaktu z kolegami i ulubionymi nauczycielami, do których mają zaufanie.

Przeciążeni i zaniepokojeni

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwraca uwagę, że dzieci i młodzież potrzebują teraz szczególnej uwagi. – Jeśli w czasie pandemii szkoła nie słucha tego, co mają do powiedzenia rodzice i uczniowie, jeśli dzieci są przeciążone nadmiarem zadań i nie radzą sobie z nimi, to ta sytuacja stwarza ryzyko. Uczniowie mogą zacząć sięgać po alkohol, żeby poradzić sobie z trudnymi emocjami i napięciem – uważa Katarzyna Łukowska, p.o. Dyrektor PARPA.

UNICEF, międzynarodowa organizacja humanitarna działająca na rzecz dzieci, stworzył stronę z poradami dla rodziców, którzy – choć często sami borykają się z lękiem o zdrowie i sytuację zawodową – to właśnie w domu mają do wykonania „najważniejszą pracę na świecie”. Lisa Damour, psycholog i autorka bestsellerowych książek o dorastaniu, za pośrednictwem UNICEF radzi rodzicom, by stworzyli domowy plan dnia uwzględniający czas na naukę, domowe obowiązki i rozrywkę (a także czas z telefonem i bez niego). „Poczucie, że dzień ma przewidywalny przebieg, sprawi, że dzieciom będzie lżej” – uważa Damour.

Iluzja bezpieczeństwa w czterech ścianach

Poczucie, że nastolatek zamknięty w swoim pokoju jest bezpieczny i nie działają na niego pokusy sięgania po substancje psychoaktywne, może być bardzo złudne. Czas izolacji to ogromna próba dla dzieci i młodzieży zmagających się z depresją i innymi problemami psychicznymi, ale także dla tych, którzy dotychczas funkcjonowali zupełnie normalnie.

Zdaniem Lisy Damour nastolatki mają prawo czuć się rozżalone i sfrustrowane. Zamknięte szkoły, odwołane koncerty i zajęcia sportowe to dla nich realna strata, którą przeżywają; nawet jeśli dorosłym wydaje się, że to nic strasznego. Ekspertka zwraca uwagę, że obecnie rodzice powinni okazywać dorastającym dzieciom jeszcze więcej wsparcia i empatii niż zazwyczaj. Nie należy bagatelizować tego, że czują strach czy smutek. Warto wiedzieć, że symptomami przedłużającego się stresu są m.in. irytacja i obniżony nastrój, dolegliwości fizyczne (bóle głowy i brzucha, problemy ze snem i koncentracją), sięganie po używki i częste spędzanie czasu przed komputerem.

Atrakcje „offline”

Ważne, by zainteresować się tym, co robi nastolatek w chwilach wolnych od nauki. Nie należy dopuszczać do tego, by całe dnie spędzał przed ekranem komputera czy z telefonem w ręce – ale odcinanie go od technologii też nie jest dobrym pomysłem, bo dziś są one jedynym sposobem na podtrzymanie kontaktów z rówieśnikami. Należy po prostu zwracać większą uwagę na ochronę  dzieci przed szkodliwymi treściami w sieci, a przede wszystkim – szukać atrakcyjnych alternatyw.

W związku z dużą popularnością programów kulinarnych wiele rodzin spędza teraz wieczory na wspólnym gotowaniu (realizując przepisy pokazywane w telewizji). Hitem są także rodzinne sesje zdjęciowe z przymrużeniem oka – np. próba odtworzenia sytuacji na zdjęciu wykonanym 10 lat wcześniej, albo zapozowanie do sceny ze znanego dzieła sztuki (po zaaranżowaniu odpowiedniej scenografii i przygotowaniu stylizacji na bazie materiałów dostępnych w domu). To świetna okazja, by nawiązać z nastoletnimi dziećmi lepszą relację i po prostu oderwać je od codziennych trosk.


Ciężka sytuacja uzależnionych od alkoholu. Jak utrzymać abstynencję w czasie pandemii?

Niepewność, strach, brak wiary w siebie – tak swój stan po ogłoszeniu restrykcji związanych z pandemią koronawirusa opisuje Zuzanna. 36-latka, która jest w trakcie leczenia uzależnienia od alkoholu, poczuła, że w jednej chwili załamał się jej świat. Nowa, trzeźwa rzeczywistość budowana mozolnie od kilku miesięcy stanęła pod dużym znakiem zapytania.

Zuzanna zdecydowała się podjąć leczenie pod koniec ubiegłego roku. Jak sama mówi, od tego czasu żyła w swego rodzaju ochronnej bańce. – Tą ochroną były regularne spotkania z terapeutką uzależnień. Nawet jak coś mi nie szło, przychodziły gorsze chwile, miałam świadomość, że już jutro, czy pojutrze spotkam się z panią Marią i ona wszystko wyprostuje – tłumaczy Zuzanna. Wyjaśnia, że od listopada unika większych spotkań towarzyskich, zrezygnowała z zabawy Sylwestrowej i hucznie obchodzonych co roku w lutym urodzin. Bała się pokus, wolała nie prowokować sytuacji, które dotychczas stanowiły okazję do napicia się jeszcze więcej, niż samotnie niemal co wieczór. Powoli dochodziły jednak z terapeutką do wniosku, że jest gotowa na pierwszą większą bezalkoholową imprezę (wieczór panieński siostry). Wtedy jednak pojawił się koronawirus. Niestety wraz z ogłoszeniem restrykcji ośrodek, w którym Zuzanna miała terapię, przeszedł w tryb pracy dyżurowej, a spotkania z terapeutami czasowo wstrzymano. W podobnej sytuacji znalazły się tysiące uzależnionych w całej Polsce.

Ze względów bezpieczeństwa w wielu miejscach praktycznie z dnia na dzień odwołano bezpośrednie wizyty u terapeutów uzależnień, oraz inne spotkania – np. anonimowych alkoholików czy grup wsparcia dla osób, które wspomagają terapię uzależnień. Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w skali kraju tego typu grup działa ok. 2,3 tys. Ich członkowie stracili oparcie, jakie dawał im kontakt ze specjalistą i osobami o podobnych doświadczeniach.

– Izolacja, brak kontaktów towarzyskich oraz zawieszenie bezpośrednich zajęć z terapeutami lub mityngów mogą znacząco utrudnić utrzymanie abstynencji. Należy jednak pamiętać, że uzależnieni nie zostali pozostawieni ze problemem sam na sam – wyjaśnia Katarzyna Łukowska, p.o. Dyrektor PARPA. ­– Osoby będące w trakcie terapii uzależnienia w poradni mają możliwość kontynuowania leczenia. Mogą odbywać wizyty online lub przez telefon – zaznacza.

Gdzie szukać wsparcia?

 • Osoby objęte leczeniem powinny skontaktować się z poradnią i uzyskać szczegółowe informacje o możliwości zdalnego kontynuowania terapii. Listę placówek leczenia uzależnień można znaleźć pod tym adresem: http://parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa.
 • Osoby, które nie miały możliwości rozpoczęcia leczenia, ale otrzymały już konkretny termin pierwszej wizyty, mogą odbyć ją telefonicznie lub online. Aby ustalić szczegóły, należy skontaktować się z daną placówką.
 • Przez większość dnia wsparcie można uzyskać na infolinii Anonimowych Alkoholików: tel. 801 033 242 (czynna codziennie w godz. 8:00-22:00).
 • Wspólnota AA prowadzi także mityngi online (m.in. za pośrednictwem Skype oraz Google Meet). Pełną listę oraz daty spotkać można znaleźć na stronie www.aa24.pl/pl/mityngi-on-line.
 • Platforma Helping Hand pozwala użytkownikom skorzystać z porady specjalisty za pośrednictwem​ czata oraz wideorozmowy. Na czacie można także porozmawiać z innymi osobami zmagającymi się z uzależnieniem – to okazja do wspierania się i wymiany doświadczeń. Szczegóły pod adresem: www.hh24.pl.

Rejestracji można dokonać anonimowo, a podstawowa wersja aplikacji jest darmowa.

 • Kontrolę nad uzależnieniem ułatwia także aplikacja Nałogometr 2.0 dostępna pod adresem: www.nalogometr.pl/pl/.

Wsparciem w utrzymaniu abstynencji może być także oglądanie filmów poświęconych tej tematyce oraz czytanie publikacji. Przydatne materiały znajdują się m.in. na stronach www.parpa.pl czy www.aa24.pl. W internetowych księgarniach można znaleźć także wiele książek ekspertów od terapii uzależnień.


Źródło: materiały opracowane przez Instytut Łukasiewicza na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 OGÓLNOPOLSKI NUMER DO INSPEKCJI SANITARNEJ

Decyzją Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mającą usprawnić obsługę zgłoszeń dla całej Inspekcji Sanitarnej jest wprowadzenie ogólnopolskiego numeru do całodobowej infolinii dla
obywatela, pod który nalezy obecnie dzwonić +48 222 500 115.

 

  AKCJA - DZIECI UCZĄ RODZICÓW W DOMU

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców"
Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.  W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały
do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od
rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. "Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem". W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz  4 zadania do wykonania. 
By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania
są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.

Materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

 

  ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ - KOMUNIKATY

Jak postępować z odpadamiw czasie pandemii?

Szczegóły pod tym LINKIEM


CZERWONA STREFA - OBSŁUGA INTERESANTÓW

W związku ze stopniowym łagodzeniem restrykcji sanitarnych informujemy, że
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim od dnia 25 maja 2020r. wznawia funkcjonowanie obsługi interesantów.

Równocześnie dla ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zarówno dla pracowników
i klientów stosuje się niezbędne środki ochronne:

=> jeden klient w pomieszczeniu biurowym (wyjątek stanowią opiekunowie osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, wymagający wsparcia, rodziców z dzieckiem),

=> zachowanie 2 metrów odległości od innych osób – klientów,

=> konieczność noszenia maseczek ochronnych zakrywających nos i usta,

=> konieczność dezynfekcji dłoni przy wejściu do budynku,

=> konieczność noszenia rękawiczek ochronnych.

Ponadto informujemy, iż Kasa nadal pozostaje zamknięta dla klientów.

 

Wznawiamy również pracę inkasentów w terenie. W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy o systematyczne podawanie stanów wodomierzy telefonicznie pod numerem 052 387 03 63 (w przypadku wizyty inkasenta prosimy o podanie odczytu wodomierza, tak aby inkasent nie musiał wchodzić do Państwa nieruchomości – ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu osobistego).

 

Jednocześnie, w dalszym ciągu zachęcamy naszych klientów, aby wszelkie sprawy związanie z działalnością ZGK, w miarę możliwości, przeprowadzać telefonicznie
(nr telefonu: 052 387 13 96, pozostałe numery telefonów dostępne na stronie internetowej www.zgk.soleckujawski.pl), pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@zgk.soleckujawski.pl .

W taki sposób można podawać wskazania wodomierzy, a zobowiązania regulować przelewem elektronicznym na konto wskazane na fakturach.


W związku z istniejącym ryzykiem wystąpienia na obszarze Gminy zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Solcu Kujawskim wprowadza zmiany organizacyjne dotyczące zasad bieżącej obsługi interesantów. Ograniczony do niezbędnego minimum zostaje bezpośredni kontakt
z pracownikiem ZGK.

          Od dnia 24 kwietnia 2020 r. wznowiona zostaje działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz Punktu Obsługi Klienta (POK).

Osoby korzystające z PSZOK-u zobowiązane są do przestrzegania zasad wjazdu na teren zakładu, a mianowicie może wjechać tylko jeden pojazd
z maksymalnie 2 osobami wyposażonymi w maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe.
Przed wjazdem osoby muszą zgłosić się na portiernię zakładu w celu wypełnienia odpowiedniej dokumentacji i instruktażu poruszania się po zakładzie i wyjeździe.  PSZOK otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 oraz w soboty od godz. 9:00 do 14:00. Osoby chcące skorzystać z POK zgłaszają się na portiernie zakładu i oczekują na przybycie osoby odpowiedzialnej za udzielanie informacji.

            Wszelkie sprawy związanie z działalnością PSZOK i POK, w miarę możliwości, powinny zostać załatwione telefonicznie (nr telefonu: 052 387 13 43), pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej dgk@zgk.soleckujawski.pl .


PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) I PUNKT OBSŁUGI KLIENTA (POK) ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA
TREŚĆ KOMUNIKATU

 

 MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - KOMUNIKATYMieszkańcy Solca Kujawskiego!

W związku z nasilającymi się informacjami dotyczącymi pojawienia się koronawirusa w Polsce apelujemy o podjęcie środków ostrożności.
Wszystkie osoby starsze, osoby samotne i niepełnosprawne, które będą wymagać niezbędnego wsparcia do funkcjonowania, mogą zgłosić się do pracownika MGOPS w Solcu Kujawskim, w celu uzyskania pomocy.
Telefon: 668 379 099


OD 16 MARCA DO ODWOŁANIA W GODZ. 11.00 - 13.00 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO W FORMIE ROZMOWY TELEFONICZNEJ POD NR TELEFONU: 500 867 123
INFORMACJA DOTYCZĄCA WSTRZYMANIA OBSŁUGI INTERESANTÓW
STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZYBEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

 WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ - KOMUNIKATY


Wojsko w Szpitalu Zespolonym w Toruniu

Od pomiaru temperatury, pierwszego monitoringu dostępu do placówek medycznych, transportu i rozładunku medykamentów, sprzętu oraz dowozu pacjentów na dializy, organizacji i wsparcia punktów poboru wymazów, dekontaminacji pomieszczeń poprzez logistyczne zaopatrzenie placówek samorządowych, szkół, ośrodków wsparcia dla seniorów i instytucji wojskowych – to przedstawiony w telegraficznym skrócie zakres działań żołnierzy 8. Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Druga fala pandemii skutkuje zwiększoną liczbą wniosków o wsparcie działań przeciwkryzysowych samorządów, systemu ochrony zdrowia, służb sanitarnych, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji przez Wojska Obrony Terytorialnej. Żołnierze 8.K-PBOT są obecni w 18 placówkach medycznych, wspierając szpitale, przychodnie i punkty wymazowe oraz tzw. drive thru, DPS-ach, Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wszędzie tam, gdzie pojawia się oliwkowy beret, w znacznym stopniu odciążani są medycy oraz pracownicy, którzy mogą skupić się na swoich zadaniach.

Wnioski o wsparcie wojska to czasem jednorazowe działanie jak np. dekontaminacja pomieszczeń, natomiast co raz częściej to wsparcie przybiera formę stałego nadzoru i ciągłego zaangażowania we wskazany obszar. I tak jest właśnie w sytuacji kujawsko – pomorskich terytorialsów skierowanych do pomocy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu. W systemie 24h służby, podzieleni na 3 zmiany, w 2 osobowe zespoły dbają o ciągłość dostaw butli z tlenem na terenie całego szpitala.

Każdego dnia w bezpośrednie przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się Covid-19 na obszarze Województwa Kujawsko - Pomorskiego zaangażowanych jest od 80 do 100 żołnierzy 8.K-PBOT.

Rzecznik Prasowy 8.K-PBOT

szer. Paulina Ozdowska
Terytorialsi w 8.K-PBOT wznawiają szkolenie!

 

Przywrócenie szkolenia nowych ochotników w celu kontynuacji planu rozwoju formacji, odnowienie nawyków bojowych przez dotychczasowych żołnierzy oraz rozszerzenie kompetencji przeciwkryzysowych – to trzy główne obszary działalności szkoleniowej Wojsk Obrony Terytorialnej, w tym 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT w trzecim kwartale 2020 roku.

Jednym z głównych determinantów działalności szkoleniowej będzie zapewnienie bezpieczeństwa poprzez wzmożony reżim sanitarny ukierunkowany na ograniczanie ryzyka zachorowań. 

Wraz ze zmianą modelu kontroli epidemii, żołnierze 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT przywracają szkolenia, które będą  realizowane równolegle z działaniami przeciwkryzysowymi. Po ponad trzech miesiącach realizacji  przez piąty rodzaj sił zbrojnych operacji pk. „Odporna Wiosna”, formacja wznawia nabór ochotników i przywraca szkolenia rotacyjne. Działalność WOT będzie ukierunkowana na zapewnienie balansu pomiędzy realizacją szkolenia, a utrzymaniem zdolności do wsparcia identyfikacji i izolacji ognisk koronawirusa.

Program szkolenia na „okres przejściowy”

Wykorzystując doświadczenia z dotychczas prowadzonej operacji pod kryptonimem „Odporna Wiosna”, której celem było zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w Dowództwie WOT zmodyfikowano program szkolenia, który umożliwi rozszerzenie kompetencji żołnierzy WOT o działania przeciwkryzysowe przy jednoczesnym podtrzymaniu zdolności bojowych.  Wszystko po to, by w oparciu o pozyskane z operacji wnioski rozwijać umiejętności i kwalifikacje żołnierze, a tym samym lepiej przygotować ich na ewentualną kolejną falę epidemii oraz inne zdarzenia o charakterze kryzysowym.

Zgodnie z tym dokumentem w czerwcu, we współpracy ze PSP, SG, Policją oraz innymi rodzajami sił zbrojnych odbywa się przygotowanie instruktorów szkoleń przeciwkryzysowych. Od lipca do września obligatoryjnie wracają szkolenia rotacyjne, które będę organizowane w trzech blokach tematycznych. Pierwszym blokiem będą zajęcia podtrzymujące zdolności bojowe. Drugi blok szkoleniowy będzie dotyczył tematyki wsparcia samorządów terytorialnych, opieki medycznej i inspekcji sanitarnych w walce z pandemią. Tematyką trzeciego bloku będzie wsparcie wojska w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym, typowych do stałego rejonu odpowiedzialności pododdziału. Szkolenie będzie prowadzone w formie zajęć teoretycznych i praktycznych uzupełnionych e-learningiem.

Jak będzie wyglądało szkolenie WOT w warunkach koronawirusa?

Jednym z głównych determinantów działalności szkoleniowej będzie zapewnienie bezpieczeństwa poprzez wzmożony reżim sanitarny ukierunkowany na ograniczanie ryzyka zachorowań. Podstawowe zasady w tym zakresie są zbieżne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Każdorazowe stawiennictwo ochotników na szkolenie będzie poprzedzone wywiadem na temat stanu ich zdrowia oraz dotychczasowej aktywności. Wszyscy żołnierze zostaną wyposażeniu w środki ochrony osobistej. Dowódcy żołnierzy będą zobligowani do udzielania instruktażu w zakresie profilaktyki zakażeń. Szkolenia będą prowadzone w grupach liczących maksymalnie 10-12 żołnierzy, a na cały okres szkolenia do grupy szkoleniowej będą przydzieleni ci sami instruktorzy. Grupy szkoleniowe będą separowane od siebie, dotyczy to zajęć jak również zakwaterowania, żywienia oraz transportu. Pomiar temperatury żołnierzy będzie dokonywany każdorazowo przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu szkolenia. Ponadto wstrzymana zostanie możliwość korzystania z urlopów i przepustek w czasie szkoleń.

Ostatecznie to jednak na dowódcach będzie spoczywała odpowiedzialność za bezpieczeństwo żołnierzy. Muszą oni na bieżąco monitorować sytuację epidemiologiczną w stałym rejonie odpowiedzialności, a w przypadku dużego ryzyka zakażeń mogą wstrzymać zaplanowane szkolenie lub powołanie żołnierzy z rejonów o dużym ryzyku zakażeń.

Prostsza rekrutacja do WOT dla nowych ochotników

Nowych ochotników do służby w WOT zainteresuje z pewnością informacja o ułatwieniach w procesie rekrutacji, która od lipca br. ma być prostsza, niż dotychczas. Kandydat, który zgłosi się do Wojskowej Komendy Uzupełnień zostanie skierowany do zapoznania się z jednostką wojskową, a następnie na badania psychologiczne. Nie będzie już musiał przechodzić przez cały cykl badań Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej. O przydatności do służby w WOT świadczył będzie wpis uzyskany podczas kwalifikacji wojskowej.

Kandydaci, którzy chcą wstąpić w szeregi WOT, powinni zgłaszać swoje kandydatury
w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień, która odpowiada za przeprowadzenie kwalifikacji. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin wizyty w WKU należy ustalać telefonicznie. Rekomendowanym sposobem składania wniosku o powołanie do służby jest skorzystanie z ePUAP. Warunkiem wstąpienia do formacji jest między innymi polskie obywatelstwo, pełnoletniość i niekaralność, a także dobry stan zdrowia.

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę 24 tys. żołnierzy, przy czym gdyby nie wstrzymanie zaciągu spowodowane pandemią liczba żołnierzy mogłaby być o 3 tys. większa. Dla nowych ochotników do służby jeszcze w tym roku zaplanowano 62 szkolenia podstawowe oraz 55 szkoleń wyrównawczych.

kpt. dr Diana WARCHOCKA

oficer prasowy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada

Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

tel. 885-330-816

e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

Terytorialsi wspierają bezpieczne wakacje
w województwie kujawsko-pomorskim

 

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży korzystającym ze zorganizowanego wypoczynku w okresie letnim, Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej podpisał dziś decyzję, na mocy której Wojska Obrony Terytorialnej, w tym 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej wyznaczona została do udzielenia wsparcia podmiotom organizujący taki rodzaj wypoczynku.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się i zwalczania koronawirusa może wystąpić konieczność udzielenia wsparcia podmiotom organizującym wypoczynek dla dzieci
i młodzieży. W związku z powyższym, w dn. 1 czerwca br. minister obrony narodowej, wychodząc naprzeciw potrzebom zasygnalizowanym  ze strony resortu rodziny, pracy i polityki społecznej oraz resortu edukacji narodowej, podpisał decyzję, na mocy której polecił Wojskom Obrony Terytorialnej wsparcie tego typu podmiotów, w przypadku wystosowania wniosku Głównego Inspektora Sanitarnego lub wojewody w tej sprawie.  

Jak podkreślił podczas swojej wypowiedzi Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej - Żołnierze WOT otoczą opieką wszystkich tych, którzy będą organizowali wypoczynek dzieci i młodzieży w tym roku(…) Zależy nam na tym żeby młodzież i dzieci bezpiecznie mogły wypocząć podczas wakacji(…) Żołnierze WOT na postawie decyzji będą wspierać organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, przede wszystkim organizacje harcerskie. Odnosząc się do prowadzonej przez Terytorialsów od początku marca operacji „Odporna Wiosna” dodał - Żołnierze WOT są zawsze blisko, zawsze gotowi. Po raz kolejny udowodnili, że ich służba jest bezcenna  jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski
i Polaków. 
Minister Błaszczak odniósł się także do działalności infolinii wsparcia psychologicznego WOT, podkreślając jak dobrą pracę wykonano. Oznajmił również, że zmienia się formuła infolinii - organizatorzy letniego wypoczynku będą mogli uzyskać informacje na temat zasad, uwarunkowań prawnych i możliwości wsparcia ich działań przez wojsko polskie.

Na mocy podpisanej dziś decyzji do zadań Wojsk Obrony Terytorialnej należeć ma przede wszystkim  prowadzenie szkoleń dla pracowników oraz personelu podmiotów organizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży na temat zasad bezpieczeństwa i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ponadto Terytorialsi mają odpowiadać za udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań sanitarno-higienicznych oraz przeciwepidemicznych na rzecz podopiecznych, pracowników i personelu ośrodków. W razie konieczności żołnierze mają zapewnić niezbędne wsparcie logistyczne oraz psychologiczne. Zobowiązani są również do odkażania pomieszczeń, sprzętu oraz pojazdów użytych do ww. zadań.  Terytorialsi będą prowadzić również infolinię ułatwiającą uzyskanie informacji w tej sprawie.  Jak podkreślił Dowódca formacji gen. dyw. Wiesław Kukuła - Celem naszych działań będzie ograniczenie możliwości zachorowania, ograniczenie możliwości transmisji koronawirusa, a w konsekwencji zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży

Podczas uroczystego podpisania decyzji obecni byli również przedstawiciele organizacji harcerskich - naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego – harcmistrzyni Anna Nowosad oraz  sekretarz generalny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - harcmistrz Wiesław Turzański, który w swojej wypowiedzi zaznaczył, że Dzień dzisiejszy jest takim momentem pewnego praktycznego przełożenia tego co się wydarzyło 22 lutego br., to jest dzień myśli braterskiej obchodzony w całym świecie harcerskim i skautowym, w tym dniu podpisaliśmy porozumienia o współpracy pomiędzy WOT a ZHP i ZHR(…) Dzisiejszy moment podpisania decyzji o wsparciu organizacji akcji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, również dla dzieci i młodzieży związanych z organizacjami harcerskimi, jest dla nas kolejnym przykładem praktycznego wsparcia(…) Stąd też bardzo serdecznie dziękuję w imieniu organizacji harcerskich, ale również myślę wszystkich innych rodziców, którzy powierzyli nam swoje dzieci, za tę inicjatywę. 

 

kpt. dr Diana WARCHOCKA

oficer prasowy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada

Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

tel. 885-330-816

e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

Podsumowanie „Odpornej Wiosny”

 

2 czerwca minął 90 dzień od czasu pojawienia się pierwszego, potwierdzonego przypadku zachorowania na koronawirusa w Polsce. Dwa dni później (6 marca) siły zbrojne po raz pierwszy po 1989 roku zaangażowały się na tak dużą skalę w działania przeciwkryzysowe.

W ramach tych działań ważną rolę odgrywali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Ten najmłodszy rodzaj sił zbrojnych, jako pierwszy zaangażował się we wsparcie osób potrzebujących, samorządów, opieki medycznej i wielu innych instytucji. Celem tych działań jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych.

Już 6 marca br., w dwa dni od wykrycia pierwszego w Polsce przypadku zarażenia koronawirusem Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły działania związane z walką z epidemią. Sześć dni później formacja zmieniła model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Po kolejnych sześciu dniach, 18 marca br. Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły pierwszą po 1989 roku tak szeroko zakrojoną operację przeciwkryzysową pk. „Odporna Wiosna”.

Celem operacji jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. Działania są prowadzone w formie wspierania wojewodów, samorządów, instytucji pomocowych oraz bezpośredniej pomocy potrzebującym w siedmiu głównych obszarach: 1) szpitali i służb sanitarnych; 2) Policji; 3) Agencji Rezerw Materiałowych; 4) Straży Granicznej; 5) Samorządów i organizacji non-profit; 6) Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 7) budowy odporności indywidualnej oraz społecznej.

Na mocy decyzji ministra obrony narodowej do wsparcia działań WOT zostali przydzieleni podchorążowie Akademii Wojskowych. Do działań wymagających specjalistycznego wyposażenia delegowani są wojskowi chemicy oraz personel szpitali polowych podległych Dowództwu Generalnemu RSZ, wsparcia udzielają także żandarmi oraz żołnierze Inspektoratu Wsparcia SZ.

W szczytowym okresie działań, każdego dnia w operację „Odporna Wiosna” zaangażowanych było nawet 5,5 tys. żołnierzy WOT oraz podchorążych Akademii Wojskowych. Od początku operacji w działania było zaangażowanych 16,5 tys. żołnierzy WOT, co stanowi blisko 70% formacji80% z ich stanowili żołnierze – ochotnicy.

Analizując zaangażowanie potencjału poszczególnych brygad OT należy zauważyć, że było ono uzależnione od wielu czynników, spośród których największe znaczenie miała sytuacja epidemiologiczna na terenie danego województwa oraz wielkość brygady. Największy współczynnik zaangażowania sił miała 13 Śląska Brygada OT - 97% żołnierzy tej brygady było zaangażowanych w bezpośrednie działania przeciwkryzysowe. W operację było też zaangażowanych 85% żołnierzy 14 Zachodniopomorskiej Brygady OT oraz 83% żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady OT. Pomimo tak wysokiego stopnia angażowania sił własnych, wspomniane brygady były dodatkowo wspierane żołnierzami innych brygad OT. Brygady trzeciego etapu formowania WOT angażowały średnio 55% potencjału osobowego, a brygady których budowa rozpoczęła się najwcześniej angażowały średnio 45% potencjału. Powyższe wskazuje na konieczność szybkiego rozbudowywania potencjału najmłodszych brygad OT oraz konieczność ich budowy na terenie województw lubuskiego oraz opolskiego.

Na mocy decyzji ministra obrony narodowej działania WOT wspierali podchorążowie Akademii Wojskowych. Ogółem w działania zaangażowanych było 1824 podchorążych. W szczytowym okresie operacji „Odporna Wiosna” każdego dnia w działania było zaangażowanych nawet 1000 podchorążych. Największe wsparcie podchorążych otrzymały brygady: 6 Mazowiecka oraz 16 Dolnośląska. Podchorążowie stanowili odwód dowódcy WOT, który pozwalał na elastyczne reagowanie na zmieniającą się sytuację. Nie bez znaczenia jest również wkład intelektualny, innowacyjność oraz wprowadzanie nowatorskich rozwiązań. Jednym z nich było stworzenie aplikacji webowej do zdalnego zamawiania wsparcia. Aplikacja została w bardzo krótkim czasie opracowana przez podchorążych – informatyków z WAT i w znaczący sposób przyczyniła się do usprawnienia procesu zamawiania wsparcia przez samorządy, instytucje i organizacje pomocowe.

I obszar: wsparcie szpitali i służb sanitarnych

Niezmiennie od dwóch miesięcy jednym z głównych obszarów operacji „Odporna Wiosna” pozostaje wsparcie udzielane tym, którzy znajdują się na pierwszej linii walki z kornawirusem – czyli opiece medycznej. Dotychczas żołnierze WOT wsparli 361 szpitali i 79 innych placówek medycznych. Do głównych zadań wsparcia opieki medycznej należało prowadzenie triażu, mierzenie temperatury pacjentów i personelu placówek medycznych, rozstawianie namiotów i kontenerów służących za polowe izby przyjęć (w sumie wystawiono ich 29), wsparcie logistyczne, dowożenie posiłków, wsparcie administracyjne, transport, pomoc w zmianie charakteru placówek na tzw. jednoimienne, czy też delegowanie wykwalifikowanego personelu (miało to miejsce w 64 przypadkach).

Jednym z głównych obszarów wsparcia realizowanym na korzyść służb sanitarnych było pobieranie wymazów. 348 zespołów wymazowych pobrało 69 198 wymazów, większość z nich, bo aż 29 413 pobrana została od pensjonariuszy i personelu Domów Pomocy Społecznej11 749 wymazów pobrały zespoły WOT w ramach 21 zorganizowanych dotychczas punktów „test&GO”, czyli mobilnych punktów pobierania wymazów. W domach osób przebywających na kwarantannie pobrane zostało 27 947 wymazów.

Wsparcie opieki medycznej to również donacje krwi. Żołnierze WOT i podchorążowie chętnie odpowiadali na apele regionalnych centrów krwiodawstwa. Szczególny podkreślenia jest fakt, że wśród donatorów pojawiło się dużo nowych krwiodawców – żołnierzy i podchorążych, którzy również w ten sposób pokazali swoje wsparcie w tym trudnym okresie czasu. Do tej pory żołnierze WOT i podchorążowie oddali 5531 donacji krwi, co stanowi 2486,9 litra krwi.

II obszar: budowa odporności indywidualnej i społecznej

Od pierwszych dni operacji „Odporna Wiosna” żołnierze WOT pomagają kombatantom Armii Krajowej i organizacji niepodległościowych. Działania w tym były pierwszymi jakie podjęli żołnierze WOT, już 6 marca br. W sumie różne formy wsparcia zostały udzielone 5341  kombatantom oraz 1203 osobom starszych (powyżej 60 roku życia). Tylko w ramach grupy kombatantów udzielono 8826 form wsparcia, większość z nich stanowiły dostawy żywności i środków higieny, ale ta grupa osób była objęta jeszcze jedną dodatkową formą wsparcia - w 1270 przypadkach kombatantom robiono zakupy żywności, leków czy też innych produktów tzw. pierwszej potrzeby. Wsparcie dla kombatantów i osób starszych obejmowało też umawianie wizyt domowych lekarzy, czy też transport na specjalistyczne badania. Nieoceniona dla osób starszych, zamkniętych w tym trudnym czasie w czterech ścianach swoich domów, była też rozmowa i kontakt osobisty, wyjaśnienie bieżącej sytuacji, edukowanie w zakresie podstawowych zasad higieny i szeroko pojętej profilaktyki przeciw-epidemiologicznej.

Bardzo dużym zainteresowaniem w tym trudnym czasie cieszyła się całodobowa infolinia wsparcia psychologicznego. Od 18 marca do 31 maja pod bezpłatnym numerem telefonu 800-100-102 dyżurowali profesjonalni psychologowie. Z porad przeznaczonych dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa skorzystało dotychczas 5815 osób.

W ramach budowania świadomości oraz edukowania odbiorców zewnętrznych, a także własnego personelu, za pośrednictwem kanałów komunikacji bezpośredniej i przez media kolportowane były edukacyjne filmy wideo, ulotki, infografiki.  Specjalna linia produktów edukacyjno-informacyjnych związanych była również z przygotowaniem rodzin, a w szczególności dzieci do pobierania wymazów.

W ramach budowania świadomości osób starszych troje przedstawicieli WOT, w tym psycholog, magister pielęgniarstwa oraz rzecznik prasowy, wzięli udział w blisko 80 audycjach na antenie Radia Maryja, odpowiadając na pytania radiosłuchaczy.

 

III obszar: wsparcie samorządów i organizacji non-profit

Żołnierze WOT wspierani przez podchorążych pomagali też samorządom lokalnym. Na korzyść Ośrodków Pomocy Społecznej oraz organizacji non-profit z banków żywności do tych placówek trafiło 42 000 ton żywności w 4 862 transportach. Bezpośrednio do potrzebujących żołnierze i podchorążowie dostarczyli 261 831 paczek z żywnością, środkami higienicznymi i do  dezynfekcji. Wsparciem – zwłaszcza w transporcie i dystrybucji - objętych było 173 organizacji pozarządowych, spośród których największą był Caritas.

Obsługa podmiotów wnioskujących o wsparcie była prowadzona w dużej mierze poprzez aplikację webową stworzoną specjalnie w tym celu przez podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej, którzy byli delegowani do dowództwa WOT. Tak zwana „Platforma wsparcia samorządów, organów sanitarnych i podmiotów leczniczych” zdecydowanie usprawniła i przyspieszyła zamawianie wsparcia WOT. Do chwili obecnej z wykorzystaniem aplikacji złożonych zostało 4732 wnioski o wsparcie, a liczba zarejestrowanych w niej podmiotów wynosi 1898.

Bardzo ważną częścią działalności WOT, szczególnie w ostatnim miesiącu było wsparcie placówek opieki nad osobami starszymi. Placówki te często nie potrafiły sobie radzić z sytuacją kryzysową i stawały się ogniskiem koronawirusa, dlatego niezbędne było podejmowanie szybkich i adekwatnych do zagrożenia działań. Szczególnym nadzorem ze strony WOT zostały otoczone Domy Pomocy Społecznej. Bezpośrednie wsparcie zostało udzielone 596 placówkom tego typu (z 824 funkcjonujących w kraju). W przypadku sześciu DPS-ów konieczna była ewakuacja pensjonariuszy i pracowników. Nowe podejście do walki z koronawirusem zapoczątkowało też nową formę wspierania DPS-ów przez WOT. Obecnie zespoły wymazowe WOT wspierane przez wojska operacyjne są w trakcie dużej operacji, której celem jest pobranie wymazów na obecność koronawirusa od 100% pensjonariuszy i personelu tych placówek. W niektórych województwach (jak wielkopolskie) zadania to już się zakończyło, w innych stopień zaawansowania jest na poziomie 50-70%.

Poza pobieraniem wymazów żołnierze WOT i podchorążowie wspierają placówki opiekuńcze poprzez: bezpośrednią opiekę nad pensjonariuszami, pomiar temperatury osób wchodzących na teren obiektów, dystrybucję i wydawanie żywności, dyżury nocne, opiekę podczas spacerów z pacjentami na wózkach inwalidzkich, transport pensjonariuszy na dializy, czuwanie nad bezpieczeństwem.

W celu wsparcia ewakuacji oraz przywrócenia pierwotnych zdolności do funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej, od 20 kwietnia br. w każdej brygadzie obrony terytorialnej funkcjonują Zespoły Interwencji Kryzysowych. Grupy te są wspierane specjalistycznie przez jednostki DG RSZ. Zespoły są kierowane do działania przez Dowództwo WOT na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego lub odpowiedniego wojewody. Do tej pory Zespoły Interwencji Kryzysowych były użyte 63 razy. W wyniku niekorzystnego rozwoju sytuacji mieszkańcy i personel 6 placówek musiał być ewakuowany, właśnie z wykorzystaniem tych zespołów. Ewakuacje miały miejsce w Koszęcinie, Drzewicy, Kaliszu – (2 placówki), Kleszczowo  i Czernichów.

W maju br., w związku z otwarciem niektórych placówek oświatowych przez samorządy, na bazie zdobytych dotychczas doświadczeń w walce z epidemią, Terytorialsi rozpoczęli udzielanie pomocy w przygotowaniu placówek do pracy w „nowym reżimie sanitarnym”. Do zadań żołnierzy należy m.in. prowadzenie szkoleń personelu oraz dostarczanie płynów do dezynfekcji do placówek. Dotychczas Terytorialsi udzielili wsparcia 4263 placówkom oświatowym i przeprowadzili 187 szkoleń.

Nie widocznym na pierwszy rzut oka, ale ważnym jest także obszar wsparcia stacji sanitarno-epidemiologicznych, ale nie w formie pobierania wymazów, tylko administracyjnie. W całej Polsce w 51 tego typu placówkach pracuje blisko 100 żołnierzy WOT.

IV obszar: wsparcie Agencji Rezerw Materiałowych

W ramach operacji „Odporna Wiosna” żołnierze WOT i podchorążowie wspierają też  działania Agencji Rezerw Materiałowych. Począwszy od rozładunku przylatujących do Polski transportów z materiałami medycznymi i higienicznymi, poprzez rozmieszczenie ich w magazynach, aż po transport do szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i urzędów wojewódzkich w całej Polsce. Kilkudziesięciu żołnierzy pracuje każdego dnia w składnicach: w Komorowie, Strzałkowie i Lublińcu. Od początku operacji w 736 transportach żołnierze WOT zapewnili towarowanie, a potem transport 7 551 ton towarów do 1958 miejsc dystrybucji.

 V obszar: wsparcie Policji

Wzrost liczby osób przebywających w kwarantannie oraz wprowadzane kolejne ograniczenia spowodowały potrzebę wzmocnienia wojskiem działań realizowanych przez policję. Obecnie wsparcie Policji jest już na poziomie marginalnym, ale w kluczowym momencie, działania te pochłaniały blisko 50% sił WOT skierowanych do operacji „Odporna Wiosna”. Żołnierze WOT wzięli udział w 38 171 wspólnych patrolach z policjantami, których celem był monitoring kwarantanny oraz w 21 458 patrolach prewencyjnych.

VI obszar: wsparcie Straży Granicznej (działania zakończone)

Przywrócenie kontroli w ruchu granicznym, w tym zamknięcie wielu dróg spowodowało konieczność skierowania wojska do wsparcia działań Straży Granicznej. Obecnie żołnierze WOT nie są już angażowani do tych działań, przejęli je żołnierze wojsk operacyjnych.

Wsparcie Straży Granicznej przez terytorialsów polegało na pomocy w organizacji przejść granicznych, zamykaniu dróg, dozorowaniu granicy oraz wsparciu logistycznym dla osób przekraczających granice. W działaniach tych uczestniczyło w sumie 1 365 żołnierzy WOT, w kluczowym momencie prowadzili oni działania na 129 punktach kontrolnych oraz odcinkach patrolowania. Żołnierze 7 Pomorskiej Brygad OT wspierali dodatkowo morskie przejście graniczne, na którym dokonywali pomiarów temperatury podróżnych 17 promów.

VII obszar: wsparcie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (działania zakończone)

Na wniosek prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego żołnierze WOT zostali również skierowani na 14 lotnisk, ich działania polegały na pomiarze temperatury pasażerów oraz zbieraniu kart lokalizacyjnych. W sumie żołnierze WOT dokonali sprawdzenia 113 879 podróżnych w 1294 samolotach. Zdecydowana większość tych działań była prowadzona na Lotnisku Chopina przez żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady OT.

Przedstawione powyżej obszary działania nie wyczerpują do końca wszystkich form wsparcia prowadzonych przez WOT.  Żołnierze często dołączali do lokalnych inicjatyw np. szycia maseczek czy też tworzenia przyłbic. Zdarzały się też sytuacje wsparcia w czynnościach biurowych, czy też budowlano – wykończeniowych. Terytorialsi przygotowywali miejsca kwarantanny, wspierali harcerzy oraz PCK, zapewniali kordon sanitarny, doręczali decyzje administracyjne oraz rozklejali plakaty informacyjne. W potrzebie nie pozostawiliśmy też „braci mniejszych”. Żołnierze dostarczali żywność dla Fundacji Centaurus opiekującej się końmi oraz karmę dla kilku schronisk w całym kraju.

Wszystkie wymienione wyżej przykłady działań żołnierzy WOT są praktycznym wymiarem misji formacji, którą jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności.

Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej przygotowują się do operacji pk. Trwała Odporność. Jej istotą będzie model działania skoncentrowany na trzech liniach wysiłku: zapobieganiu, identyfikowaniu i izolowaniu. Naszym celem będzie wsparcie utrzymania przez państwo kontroli nad epidemią, aż do momentu jej całkowitego wygaszenia.

kpt. dr Diana WARCHOCKA

oficer prasowy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada

Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

tel. 885-330-816

e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

Terytorialsi dostarczają środki dezynfekujące
do szkół i placówek oświatowych

w województwie kujawsko-pomorskim

 

 Już od 25 maja br. tj. od poniedziałku Terytorialsi z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej dostarczają środki dezynfekujące do wszystkich szkół i placówek oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim z Agencji Rezerw Materiałowych.

 

Jednym z wielu etapów „Odpornej Wiosny” jest wsparcie szkół i placówek oświatowych, które muszą być wyposażone w środki dezynfekujące, tak aby wszyscy, którzy zdecydują się posłać swoje dzieci z klas 1-3 do szkół podstawowych mieli pewność, że jest tam bezpiecznie.

Do 26 maja br. Terytorialsi z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”  dostarczyli środki dezynfekujące do ponad 510 szkół podstawowych. Obejmowały one powiaty toruński, aleksandrowski, radziejowski, włocławski, lipnowski, rypiński, golubsko-dobrzyński, brodnicki, inowrocławski, mogileński, żniński, nakielski, sępoleński, tucholski, wąbrzeski, grudziądzki, bydgoski, świecki, chełmiński.

Kolejne dostawy środków dezynfekujących do placówek oświatowych będą realizowane do końca tygodnia tj. 29 maja br.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Żołnierze WOT są silnie związani z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli i infrastrukturę. W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić siłę wiodącą. W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych będzie współdziałać, wspierać i uzupełniać działania innych służb ratowniczych.

  

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy już blisko 24 tys. żołnierzy.

 

kpt. dr Diana WARCHOCKA

oficer prasowy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada

Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

tel. 885-330-816

e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

Jak przygotować rodzinę  i dziecko na pobieraniu wymazów?

 

W związku ze stale rosnącą liczbą wymazów na obecność koronawirusa, które pobierane są przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, w tym przez żołnierzy
8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, dowództwo WOT przygotowało specjalną akcję edukacyjno-informacyjną.

Jej celem jest przybliżenie procesu pobierania wymazów oraz zmniejszenie stresu związanego z badaniem, szczególnie wśród najmłodszych. 

Do tej pory żołnierze Wojska Polskiego pobrali ponad 55 tys. wymazów. Część z nich jest pobierana w domach, od osób przebywających na kwarantannie. By przygotować domowników, w tym szczególnie dzieci na to, co może się dziać podczas takiego badania dowództwo WOT przygotowało specjalną akcję informacyjno-edukacyjną.

Cała procedura związana z pobraniem wymazu nie jest długa i można przedstawić ją w 10 krokach. Wybierając się na wykonanie badania Terytorialsi zawsze wcześniej dzwonią do badanego przed przyjazdem. Ważne jest  również to by przed badaniem nie jeść i nie myć zębów. Należy też przygotować dokumenty i schować swojego pupila. Konieczne jest również założenie maseczki. Jeśli w domu znajdują się dzieci warto przeprowadzić z nimi rozmowę i wytłumaczyć co będzie się działo. Wymazy zawsze pobierane są w progu domu badanego i trwają około 10 sekund. Jeśli osoba badana źle się czuje powinna to od razu zasygnalizować. Każdorazowo wyniki badania przekazuje stacja sanitarno-epidemiologiczna.

Jednym z elementów budowania odporności społecznej jest wzmacnianie odporności na stres, w tym przypadku, przygotowując akcje edukacyjno-informacyjną uwaga skupiona została na najmłodszych. W czasie pandemii dzieci najbardziej narażone są na odczuwanie negatywnych skutków sytuacji, w jakiej się znalazły. Do ich domów przyjeżdżają zespoły wymazowe
i pobierają próbki od rodziców lub od nich samych. Wiąże się to ze stresem, który należy niwelować. Dowództwo WOT stworzyło więc film dla dzieci wyjaśniający kim jest postać, która pobiera wymazy, co robi i dlaczego mogą traktować ją jako Super-Bohatera.

kpt. dr Diana WARCHOCKA

oficer prasowy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada

Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

tel. 885-330-816

e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

Terytorials pielęgniarką? Tak!

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

 

12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Jest to zawód o bardzo dużej wartości społecznej. Wiąże się on przede wszystkim z refleksją o tym zawodzie, który postrzegany jest przez pryzmat empatii, poświęcenia, dobroci, oddania i towarzyszenia człowiekowi w zdrowiu i chorobie. 

W obecnej sytuacji jaką mamy na świecie i w kraju pielęgniarki często są „na pierwszej linii frontu” w walce z koronawirusem. Tym bardziej należy przypominać i pamiętać o ich wielkim zaangażowaniu w opiece i pomoc osobom chorym.

„Dziś wszyscy podkreślają znaczenie mojego zawodu, w szczególności w tak trudnym czasie w jakim się wszyscy znaleźliśmy. Życzymy więc sobie zdrowia i siły, bo to dla mnie jest najważniejsze. Reszta jakoś się ułoży…będzie dobrze!”- podkreśla Marlena Lewandowska, Terytorials z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo” oraz pielęgniarka Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy.

„12 maja 1820 r. we Florencji przyszła na świat najsłynniejsza przedstawicielka zawodu, twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa, założycielka pierwszej szkoły pielęgniarstwa Florence Nightingale. Dlatego ten dzień jest dla nas tak ważny.” – podkreśla Marlena Lewandowska.

Rola pielęgniarek i położnych jest nieoceniona w polskim systemie ochrony zdrowia. To głównie one docierają do środowisk szkolnych, seniorów, niepełnosprawnych, obłożnie chorych oraz do tych wszystkich, którzy z różnych powodów mają ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej. Obecnie są w grupie osób narażonych na zarażenie koronawirusem pracując w szpitalach wśród pacjentów. Dlatego nie tylko w tym dniu ale również przez cały rok powinniśmy doceniać ich wkład w opiekę nad pacjentem.

Wszystkim pielęgniarkom i położnym składamy najserdeczniejsze życzenia - zdrowia, szczęścia i pomyślności oraz wiele radości i satysfakcji z wykonywanej pracy! 

 

kpt. dr Diana WARCHOCKA

oficer prasowy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada

Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

tel. 885-330-816

e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

Terytorialsi z 8K-PBOT wspierają przedszkola!

 

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wspierają placówki oświatowe w walce
z koronawirusem i pomagają w ich przygotowaniu do pracy w „nowym reżimie sanitarnym”. Do zadań Terytorialsów należy m.in. prowadzenie szkoleń personelu oraz dostarczanie płynów do dezynfekcji do placówek.

Dzisiaj samorządy lokalne zdecydowały o otwarciu niektórych przedszkoli i żłobków. Funkcjonowanie tych placówek jest uwarunkowane wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Każda osoba dorosła wchodząca do przedszkola lub żłobka musi zdezynfekować ręce, rekomenduje się również codzienną dezynfekcję powierzchni dotykowych w placówce, takich jak poręcze, klamki, blaty, włączniki oraz zabawki.

Żołnierze WOT wspierają placówki oświatowe nie tylko przez dostarczanie środków dezynfekujących, ale również prowadzą szkolenia przygotowujące personel do pracy
w nowym „reżimie sanitarnym”. Szkolenia prowadzą żołnierze, którzy swoje doświadczenie rozwijali w ramach operacji „Odporna Wiosna”, wspierając samorządy, opiekę medyczną oraz służby sanitarne w walce z koronawirusem. Pierwsze szkolenia pracowników oświaty zostały przeprowadzone w województwie podlaskim i dotyczyły m.in. zasad bezpieczeństwa
i zapobiegania transmisji koronawirusa, instrukcji jak stosować środki ochrony indywidualnej oraz jak mierzyć prawidłowo temperaturę ciała. W województwie kujawsko-pomorskim takie szkolenia odbędą się już w najbliższy poniedziałek i wtorek, tj. 11 i 12 maja br. w Publicznym Przedszkolu w Dobrem oraz w Niepublicznym Przedszkolu we Włocławku.

Przeprowadzenie szkolenia w placówce oświatowej lub online jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania w aplikacji „Odporna wiosna”.

 

kpt. dr Diana WARCHOCKA

oficer prasowy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada

Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

tel. 885-330-816

e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"
To już ponad 1000 wymazów jakie pobrali Terytorialsi z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo” od początku trwania pandemii COVID-19.

Terytorialsi włączają się w akcję pobierania wymazów na wniosek wojewódzkich lub powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Działania te to jeden z głównych obszarów prowadzonej przez WOT operacji „Odporna Wiosna”. Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności społeczności lokalnych.

Do pobierania wymazów delegowani są żołnierze posiadający kompetencje co najmniej ratownika medycznego i ukończone specjalistyczne szkolenie, które prowadzi Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej z Modlina.

„Żołnierze 8K-PBOT zostali przeszkoleni w zakresie pobierania wymazu z nosogardła i taki materiał pobierają” - mówi kpr. Weronika PTASZYŃSKA z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT.

Do pobierania wymazów używamy zespołów transportowych przewidzianych specjalnie do pobierania materiału klinicznego w kierunku zakażeń wirusowych”- dodaje kpr. Weronika PTASZYŃSKA.

Wszystkie te działania prowadzone są w systemie stacjonarnym (na terenie placówek medycznych lub doraźnie zorganizowanych miasteczek polowych) lub mobilnie (w miejscu przebywania osób poddanych kwarantannie).

„Pobieranie wymazów nie jest skomplikowane, jednakże liczy się precyzja” - podkreśla sierż. Wiktor OLCZAK, żołnierz 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Ze względów bezpieczeństwa żołnierze pobierający wymazy muszą być ubrani w specjalne kombinezony, maseczki, gogle i rękawiczki.

„Aby ograniczyć ryzyko zarażenia koronawirusem do pobierania wymazów delegowani są specjalnie wyselekcjonowani żołnierze. Nie mogą mieć więcej niż 45 lat, muszą być zdrowi, nie mogą chorować na choroby przewlekłe oraz nie przebywali w ciągu ostatniego miesiąca
w krajach o podwyższonym ryzyku zakażenia
 - podkreśla kpt. Diana WARCHOCKA, oficer prasowy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Wojska Obrony Terytorialnej już 6 marca br. włączyły się we wsparcie innych podmiotów
w walce z pandemią COVID-19. Pierwszym zadaniem było wsparcie kombatantów Armii Krajowej i organizacji niepodległościowych oraz osób starszych, kolejnymi było wsparcie Straży Granicznej i służb lotniskowych.

kpt. dr Diana WARCHOCKA

oficer prasowy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada

Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

tel. 885-330-816

e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

Bohaterowie gOTowi i blisko!

 

Prezydent Torunia Michał Zalewski nagrodził listami gratulacyjnymi i upominkami Bartłomieja Opiłowskiego i Krzysztofa Rzetelskiego - dwóch mundurowych, którzy wykazali się odwagą w ratowaniu nieprzytomnego mieszkańca Torunia.

 

Wieczorem 3 kwietnia 2020 r. w okolicy Szpitala Zakaźnego przy ul. Krasińskiego w Toruniu przechodnie zauważyli samochód ze starszym mężczyzną w środku, który wykazywał oznaki zasłabnięcia. Zaalarmowali o tym niezwłocznie funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy pełnili wówczas dyżur przy szpitalu.

Ruszyli natychmiast z miejsca na pomoc, pomimo uzasadnionych obaw, że kierowca może być zakażony koronawirusem. Wyciągnęli mężczyznę z auta i przez dłuższy czas próbowali go na zmianę reanimować, w międzyczasie wzywając karetkę. Choć 66-latka ostatecznie nie udało się uratować, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, w uznaniu dla ich odwagi
i ofiarności nagrodził ich listami gratulacyjnymi i upominkami.

Gratuluję Panu zachowania, które wskazuje na Pana wysokie predyspozycje zawodowe oraz szlachetne cechy osobowości. Okazał je Pan człowiekowi w potrzebie i to w czasie wyjątkowego napięcia związanego z trwającą epidemią koronawirusa. W ten sposób wzmocnił Pan nadzieję wszystkich torunian na rychłe pokonanie stanu epidemicznego
w naszym mieście. Serdecznie za to Panu dziękuję”
 – napisał w listach gratulacyjnych prezydent Michał Zaleski.

Aspirant Bartłomiej Opiłowski, strażak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Toruniu i szeregowy Krzysztof Rzetelski - żołnierz 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej otrzymali podziękowania i upominki tuż po zakończeniu niezbędnej kwarantanny zbiorowej, którą odbyli wspólnie w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży.

„To był mój obowiązek. Przysięgałem nie tylko mojemu krajowi, ale również ludziom, którzy są tożsamością mojej Ojczyzny” – podkreśla szer. Krzysztof Rzetelski, terytorials z 8K-PBOT.

Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują jako odrębny rodzaj sił zbrojnych od początku 2017 roku. Dziś w WOT pełni służbę blisko 25 tys. żołnierzy. WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Dlatego na czas walki
z epidemią koronawirusa Wojska Obrony Terytorialnej zmieniły model funkcjonowania formacji ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy.

 

kpt. dr Diana WARCHOCKA

oficer prasowy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada

Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

tel. 885-330-816

e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

Czas podsumowań.

 

Miesiąc „Odpornej Wiosny” w 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie OT.

 

 

Epidemia koronawirusa spowodowała, że po raz pierwszy po 1989 roku siły zbrojne zaangażowały się na tak dużą skalę w działania przeciwkryzysowe.
W ramach tych działań ważną rolę odgrywają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej,
w tym 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT.

Ten najmłodszy rodzaj sił zbrojnych, jako pierwszy zaangażował się we wsparcie osób potrzebujących, samorządów, opieki medycznej i wielu innych instytucji. Celem tych działań jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych.

Już 6 marca br., w dwa dni od wykrycia pierwszego w Polsce przypadku zarażenia koronawirusem Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły działania związane z walką
z epidemią. Sześć dni później formacja zmieniła model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Po kolejnych sześciu dniach, 18 marca br. Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły pierwszą po 1989 roku tak szeroko zakrojoną operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „Odporna Wiosna”.

Celem operacji „Odporna Wiosna” jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. Działania te są prowadzone w formie wspierania wojewodów, samorządów, instytucji pomocowych oraz bezpośredniej pomocy potrzebującym w siedmiu głównych obszarach:

 1) szpitali i służb sanitarnych;

2) Policji;

3) Agencji Rezerw Materiałowych;

4) Straży Granicznej;

 5) Samorządów i organizacji non-profit;

6) Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

7) budowy odporności indywidualnej oraz społecznej.

 

Na mocy decyzji ministra obrony narodowej do wsparcia działań 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT zostali przydzieleni podchorążowie Akademii Wojskowych. Do działań wymagających specjalistycznego wyposażenia delegowani są wojskowi chemicy oraz personel szpitali polowych podległych Dowództwu Generalnemu RSZ, wsparcia udzielają także żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz żołnierze Inspektoratu Wsparcia SZ.

 

OBSZARY DZIAŁAŃ WOT W RAMACH OPERACJI "ODPORNA WIOSNA"

Podsumowanie „30 dni” operacji „Odporna Wiosna” (18 marca – 18 kwietnia br.):

Każdego dnia w operację „Odporna Wiosna” zaangażowanych jest ok. 5,5 tys. żołnierzy WOT oraz podchorążych Akademii Wojskowych. 75% żołnierzy WOT stanowią ochotnicy.
W pierwszym miesiącu operacji w działania zaangażowanych było ponad 12 tys. żołnierzy WOT, co stanowi 50% formacji.

 • I obszar: wsparcie szpitali i służb sanitarnych

Jest to jeden z najważniejszych obszarów działań w ramach operacji „Odporna Wiosna”. Działania w tym obszarze ukierunkowane są na pomoc tym, którzy są na pierwszej linii walki z koronawirusem. W pierwszym miesiącu operacji żołnierze WOT wspierali 282 szpitale i 40 innych placówek medycznych oraz 32 izolatoria. 108 zespołów wymazowych pobrało 6529 wymazów. Żołnierze WOT i podchorążowie bardzo szeroko angażowali się we wsparcie opieki medycznej. Do głównych zadań należało prowadzenie triażu, mierzenie temperatury pacjentów i personelu placówek medycznych, rozstawianie namiotów i kontenerów służących za polowe izby przyjęć oraz pobieranie wymazy – stacjonarnie i mobilnie w domach osób przebywających
w kwarantannie. Żołnierze WOT i podchorążowie masowo oddawali też krew, której brakowało szczególnie w początkowym okresie kryzysu. W pierwszym miesiącu 2781 donatorów zasiliło narodowy system krwiodawstwa 1244 litrami krwi. Ważnym zadaniem było też wsparcie rodzin personelu medycznego, było to prowadzone na wniosek i we współdziałaniu z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowych Izb Pielęgniarskich.

II obszar: budowa odporności indywidualnej i społecznej

Pierwszym zadaniem jakiego podjęli się żołnierze WOT w tym obszarze była pomoc kombatantom Armii Krajowej i organizacji niepodległościowych. Działania w tym zakresie były podejmowane już od 6 marca br. W sumie opieką zostało objętych 2509 kombatantów i osób starszych. Wsparcia udzielono też 2963 osobom przebywającym w kwarantannie.

Pod numerem telefonu 800-100-102 uruchomiono również całodobową, bezpłatną, ogólnopolską infolinię telefoniczną dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa.
W pierwszym miesiącu „Odpornej Wiosny” psychologowie WOT udzielili 3205 porad.

Ponadto w ramach edukacji otoczenia oraz sił własnych i budowania świadomości dowództwo WOT przygotowywało produkty edukacyjne w postaci filmów, infografik oraz ulotek.

III obszar: wsparcie samorządów i organizacji non-profit

Żołnierze WOT wspierani przez podchorążych pomagają też samorządom lokalnym. Na korzyść Ośrodków Pomocy Społecznej oraz organizacji non-profit, jak na przykład Caritas
z banków żywności do tych placówek trafiło 1750 ton żywności. Bezpośrednio do potrzebujących żołnierze i podchorążowie dostarczyli 45 223 paczek z żywnością, środkami higienicznymi i do  dezynfekcji.

Przy wsparciu podchorążych WAT stworzona została „Platforma wsparcia samorządów, organów sanitarnych i podmiotów leczniczych”, służąca do bezpośredniej, elektronicznej komunikacji pomiędzy placówkami opiekuńczymi w całej Polsce a WOT, w celach skierowania pomocy w odpowiednie miejsca. W aplikacji zarejestrowano blisko 800 podmiotów. Są to ośrodki i domy pomocy społecznej, oddziały terenowe Caritas oraz inne podmioty, w tym na przykład: urzędy wojewódzkie i samorządowe. Tą drogą każdego dnia składanych jest obecnie ponad 100 wniosków o wsparcie.

Bardzo ważną częścią działania terytorialsów jest wspieranie domów pomocy społecznej. Do 18 kwietnia pomocy takiej udzielono 104 DPS-om. Wsparcie obejmuje m.in. dostawy żywności i środków ochrony osobistej, kontrolę sanitarną, ewakuację medyczną personelu i pensjonariuszy, wsparcie logistyczne, pobieranie wymazów, czy też przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych.

IV obszar: wsparcie Agencji Rezerw Materiałowych

W ramach operacji „Odporna Wiosna” żołnierze WOT i podchorążowie wspierają też  działania Agencji Rezerw Materiałowych. Począwszy od rozładunku przylatujących do Polski transportów z materiałami medycznymi i higienicznymi, poprzez rozmieszczenie ich
w magazynach, aż po transport do szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i urzędów wojewódzkich w całej Polsce. Kilkudziesięciu żołnierzy pracuje każdego dnia w składnicach: w Komorowie, Strzałkowie i Lublińcu. W pierwszym miesiącu operacji w 319 transportach przewieźli 3375 ton towarów do 1698 miejsc dystrybucji.

 V obszar: wsparcie Policji

Wzrost liczby osób przebywających w kwarantannie oraz wprowadzane kolejne ograniczenia spowodowały potrzebę wzmocnienia wojskiem działań realizowanych przez policję.
W kluczowym momencie, działania te pochłaniały blisko 50% sił WOT skierowanych do operacji „Odporna Wiosna”. Żołnierze WOT wspierali policjantów
w kontroli osób przebywających w kwarantannie (3670 żołnierzy) oraz w patrolach prewencyjnych (5209 żołnierzy ).

VI obszar: wsparcie Straży Granicznej (działania zakończone)

Przywrócenie kontroli w ruchu granicznym, w tym zamknięcie wielu dróg spowodowało konieczność skierowania wojska do wsparcia działań Straży Granicznej. Żołnierze WOT pomagali w organizacji przejść granicznych, dozorowaniu granicy oraz wsparciu logistycznym osób przekraczających granice. W działaniach wsparcia SG uczestniczyło 1365 żołnierzy WOT, w kluczowym momencie prowadzili oni działania na 129 punktach kontrolnych oraz odcinkach patrolowania. Żołnierze 7 Pomorskiej Brygad OT wspierali dodatkowo morskie przejście graniczne, na którym dokonywali pomiarów temperatury podróżnych 17 promów.

 

VII obszar: wsparcie Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Na wniosek prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego żołnierze WOT zostali również skierowani na 14 lotnisk, ich działania polegały na pomiarze temperatury pasażerów oraz zbieraniu kart lokalizacyjnych. W sumie żołnierze WOT dokonali sprawdzenia 116 133 podróżnych w 1314 samolotach. Zdecydowana większość tych działań była prowadzona na Lotnisku Chopina przez żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady OT.

Wymienione wyżej obszary działań nie wyczerpują wszystkich form wsparcia prowadzonych przez żołnierzy WOT w ramach operacji „Odporna Wiosna”.  Żołnierze WOT często dołączali do inicjatyw tworzenia przyłbic, czy też szycia maseczek ochronnych. Zdarzały się też sytuacje wsparcia w czynnościach biurowych, czy też budowlano – wykończeniowych. Terytorialsi przygotowywali miejsca kwarantanny, wspierali harcerzy oraz PCK, zapewniali kordon sanitarny, doręczali decyzje administracyjne oraz rozklejali plakaty informacyjne. W potrzebie nie pozostawiliśmy też „braci mniejszych”. Żołnierze dostarczali żywność dla Fundacji Centaurus opiekującej się końmi oraz karmę dla kilku schronisk w całym kraju.

Wszystkie wymienione wyżej przykłady działań żołnierzy WOT są praktycznym wymiarem misji formacji, którą jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności.

 

kpt. dr Diana WARCHOCKA

oficer prasowy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada

Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

tel. 885-330-816

e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"


Zespoły Interwencji Kryzysowej (ZIK)

 do wsparcia Domów Pomocy Społecznej

 

 

Rozprzestrzenianie się koronawirusa zobowiązuje nas do podjęcia działań, których celem jest wsparcie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów
w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych związanych z zagrożeniem zdrowia i życia
w Domach Pomocy Społecznej.

Od północy 20 kwietnia br. na mocy decyzji ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w każdym województwie na bazie brygad obrony terytorialnej oraz jednostek podległych Dowódcy Generalnemu RSZ został utworzony Zespół Interwencji Kryzysowych. Głównym celem powstania zespołów jest wsparcie ewakuacji i przywracania zdolności do funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej. Zespoły będą kierowane do działania przez Dowództwo WOT na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego lub odpowiedniego wojewody.

Zespoły Interwencji Kryzysowych (ZIK) WOT są tworzone na bazie brygad obrony terytorialnej oraz sił kierowanych do ich wsparcia  przez DG RSZ i IW SZ i utrzymywane w 6 godzinnej gotowości do podejmowania działań. Ich funkcjonowanie jest ściśle powiązanie
z funkcjonującymi w WOT od dwóch lat Zespołami Oceny Wsparcia (ZOW), których to celem w tym przypadku jest ocena sytuacji i  ewentualne przygotowanie gruntu pod działanie Zespołów na miejscu.

Do głównych zadań ZIK należy: 1) pobieranie wymazów od mieszkańców, pracowników oraz personelu DPS oraz ich przekazywanie do laboratoriów; 2) przeprowadzenie segregacji (triażu) mieszkańców, personelu i pracowników DPS w celu przygotowania ewakuacji do placówek medycznych; 3) ewakuacja mieszkańców, personelu i pracowników do wskazanych placówek medycznych; 4) dekontaminacja pomieszczeń, sprzętu oraz pojazdów użytych do ewakuacji; 5) szkolenia mieszkańców, pracowników i personelu DPS w zakresie wdrożenia czynności mających na celu wyeliminowanie transmisji koronawirusa; 6) odtworzenie pierwotnej zdolności DPS do funkcjonowania.

Podopiecznymi Domów Pomocy Społecznej są w większości osoby w podeszłym wieku, najczęściej przewlekle chore oraz niepełnosprawne. Jak wskazują doświadczania ostatnich dni placówki te stają się często szczególnie narażone na epidemię koronawirusa, dochodzi tam do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby, a w skrajnych przypadkach do śmierci osób, które najczęściej są w grupie podwyższonego ryzyka. Do tej pory już w co najmniej kilkunastu DPS-ach na terenie całego kraju pojawiły się przypadki koronawirusa wśród pacjentów lub personelu. 

Skutkiem uruchomienia tego mechanizmu będzie ograniczenia ryzyka zagrożenia życia dla pensjonariuszy i personelu DPS, a także przywracanie pierwotnej zdolności do ich funkcjonowania po rozwiązaniu sytuacji kryzysowej.   

 

Brygady obrony terytorialnej w całej Polsce nawiązały kontakt ze wszystkimi Domami Pomocy Społecznej. Do tej pory bezpośrednie wsparcie zostało udzielone kilkudziesięciu placówkom. Pomoc DPS realizowana jest również przez jednostki podległe Dowódcy Generalnemu RSZ
i Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Udzielane wsparcie obejmuje min. dostawy żywności i środków ochrony osobistej, kontrolę sanitarną, ewakuację medyczną personelu
i pensjonariuszy, wsparcie logistyczne, pobieranie wymazów, czy też przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych.

W ostatnim czasie jednostki WOT i przydzielone siły z innych RSZ brały udział w ewakuacji
i przywracaniu funkcji pierwotnych w trzech DPS-ach, w: Koszęcinie, Drzewnicy oraz Kaliszu.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wykonują zadania na rzecz walki z koronawirusem już od 6 marca – w dwa dni po wykryciu pierwszego przypadku zakażenia w Polsce. Od 18 marca WOT prowadzi pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „Odporna Wiosna”. Każdego dnia w bezpośrednie działania zaangażowanych jest ponad 5 tys. żołnierzy i przydzielonych pod dowództwo WOT podchorążych Akademii Wojskowych. Celem operacji  jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. W ramach „Odpornej Wiosny” terytorialsi dostarczają żywność i leki, wspierają służby sanitarne i samorząd terytorialny, współpracują z ośrodkami pomocy społecznej i Caritasem, wspierają rodziny personelu medycznego, kombatantów, osoby starsze i przebywających w kwarantannie, oddają krew oraz prowadzą infolinię wsparcia psychologicznego.

Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują jako odrębny rodzaj sił zbrojnych od początku 2017 roku. Dziś w WOT pełni służbę blisko 25 tys. żołnierzy. WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego
i zawodowego ze służbą. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Dlatego na czas walki z epidemią koronawirusa Wojska Obrony Terytorialnej zmieniły model funkcjonowania formacji ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy.

 

 

kpt. dr Diana WARCHOCKA

oficer prasowy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada

Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

tel. 885-330-816

e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

Kujawsko-Pomorscy Terytorialsi wspierają
Agencję Rezerw Materiałowych

 

Materiały – środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji, kombinezony, maseczki, przyłbice – trafiły do szpitali i przychodni w całej Polsce. Przy ich transporcie, rozładunku oraz  pakowaniu pomagali żołnierze 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Na wniosek Ministerstwa Zdrowia zadania pakowania i przetransportowania ze Strzałkowa środków medycznych podjęli się również żołnierze 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

– „To były działania bardzo skoordynowane, dynamiczne i skuteczne” – mówi oficer prasowy 8K-PBOT kpt. Diana Warchocka.

– „Otrzymaliśmy informację, że trzeba zabrać transport środków dla placówek medycznych, więc nie było czasu na zbędne zastanawianie się. Ruszyliśmy do akcji i zrealizowaliśmy zadanie. Wszystkie materiały trafiły między innymi do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Rydygierda w Toruniu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie, ŚPZOZ w Radziejowie, Szpitala Tucholskiego, Szpitala Powiatowego w Więcborku, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy oraz Szpitala Powiatowego
w Aleksandrowie Kujawskim” – zaznacza oficer prasowy kpt. Diana Warchocka.

– Tego typu transporty na pewno będą się jeszcze odbywały a my jesteśmy w pełnej gotowości, aby to zadanie realizować – mówi płk Krzysztof Stańczyk, dowódca 8K-PBOT.

Wojska Obrony Terytorialnej od 18 marca prowadzą pierwszą ogólnopolską operację przeciwkryzysową o nazwie „Odporna Wiosna”. Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmacnianie odporności na kryzys społeczności lokalnych. Działania prowadzone są
w trzech obszarach. Pierwszym jest wsparcie Policji w kontroli osób przebywających
w kwarantannie oraz w typowych działaniach patrolowych.  Drugim obszarem jest wsparcie opieki zdrowotnej i służb sanitarnych w pobieraniu wymazów. A trzecim bardzo szerokim
i angażującym jest wsparcie osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, przebywających w kwarantannie. To zadanie wykonywane jest w ścisłej współpracy z różnego szczebla ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami pomocowymi jak np. Caritas.

 

kpt. dr Diana WARCHOCKA

oficer prasowy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada

Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

tel. 885-330-816

e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

Terytorialsi dotarli na czas!

 

Terytorialsi z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej uratowali życie starszemu człowiekowi.

W dniu 3 kwietnia br. żołnierze 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej uczestniczyli, jak każdego dnia w akcji dostarczania paczek żywnościowych najbardziej potrzebującym w miejscowości Suchary w powiecie nakielskim, w gminie Nakło nad Notecią.

Ten dzień zapowiadał się pracowicie, gdyż mieli zaplanowanych ponad 200 paczek żywnościowych do dostarczenia pod wskazane adresy. Kiedy dotarli do miejscowości Suchary pod wskazany im adres, zgodnie z zaleceniami i stosowanymi procedurami zostawili paczkę żywnościową koło furtki i zapukali do drzwi. Odsuwając się na bezpieczną odległość, za furtkę i płot, oczekiwali na wyjście starszego Pana, który miał otrzymać paczkę żywnościową. Jednakże niestety nikt nie wychodził. Odczekali chwilę i postanowili zapukać powtórnie. Kiedy zbliżali się do drzwi, okazało się że szer. Bartosz Bona wraz z szer. Ślęzak Anetą i szer. Świątek Emilią usłyszeli dobiegające szeptanie o pomoc. Zapukali powtórnie i zajrzeli przez okno do środka. Zobaczyli leżącego na podłodze starszego mężczyznę, który miał poważne problemy z oddychaniem. Niezwłocznie podjęli akcję pomocy i wezwali natychmiast karetkę pogotowia ratunkowego. Kiedy pomoc dotarła na miejsce okazało się, że były to bardzo poważne problemy zdrowotne spowodowane wcześniejszą operacją na serce tego starszego człowieka.

„Jestem dumny z moich żołnierzy. Zawsze wiedziałem, że będą umieli i potrafili zachować się w trudnej sytuacji odpowiednio i przyzwoicie. Teraz widać efekty szkolenia, które zrealizowali wiele miesięcy temu” – przyznaje dowódca 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Krzysztof STAŃCZYK.    

„Wiem jakich mam żołnierzy. Znam ich możliwości. Moi Terytorialsi są otwarci, zdeterminowani i posiadają inteligencję emocjonalną, której można im pozazdrościć” – zaznacza dowódca brygady.

W całym kraju w działania związane z walką z koronowirusem zaangażowanych jest ponad 2,1 tys. żołnierzy WOT. Od kilkunastu dni Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „ODPORNA WIOSNA” (RESILIENT SPRING). Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych.

W ramach operacji „Odporna Wiosna”, jednym z głównych obszarów zaangażowania żołnierzy WOT, jest opieka i pomoc weteranom Armii Krajowej i innych osób starszych, aby ograniczyć ryzyko ich zachorowania. Działania polegają na monitoringu i zabezpieczeniu podstawowych potrzeb weteranów i osób starszych.

 

kpt. dr Diana WARCHOCKA

oficer prasowy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada

Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

tel. 885-330-816

e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

 


 Terytorialsi dostarczają przyłbice ochronne!

 

Terytorialsi z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo” dostarczają przyłbice ochronne do miejsc, w których są najbardziej potrzebne.

 

Od tygodnia dzięki inicjatywie i pomysłowości podmiotów zewnętrznych, takich jak Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, czy chociażby spontanicznej inicjatywy mieszkanki Inowrocławia, Terytorialsi rozwożą przyłbice do najbardziej potrzebujących miejsc.

Grupa wolontariuszy (profil na FB) „Przyłbice Inowrocław i okolice” jest inicjatywą grupy mieszkańców z Inowrocławia i okolic lokalnych przedsiębiorców, którzy wspólnie podejmują działania mające na celu wsparcie i pomoc lokalnej społeczności.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy wykorzystując swój potencjał naukowy
i technologiczny od tygodnia produkuje przyłbice ochronne, aby wesprzeć regionalną służbę zdrowia i służby publiczne w walce z koronawirusem.  

„Przyłbice są wycinane na ploterach laserowych i ręcznie składane. Równolegle uzupełnieniem tej produkcji jest druk 3D. Do 2 kwietnia wyprodukowano 535 specjalistycznych masek ochronnych, które zostały przekazane bydgoskim szpitalom (…)”- zaznacza rzecznik prasowy UTP w Bydgoszczy.

Terytorialsi zabezpieczają te działania poprzez transportowanie i przekazywanie przyłbic ochronnych do szpitali i jednostek służb zdrowia.

Od 18 marca br. Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „Odporna Wiosna”. Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. W ramach „Odpornej Wiosny” terytorialsi dostarczają żywność i leki, wspierają służby sanitarne
i samorząd terytorialny, współpracują z ośrodkami pomocy społecznej i Caritasem, wspierają rodziny personelu medycznego, kombatantów, osoby starsze i przebywających
w kwarantannie, oddają krew oraz prowadzą infolinię wsparcia psychologicznego.

Każdego dnia w bezpośrednie działania zaangażowanych jest blisko 3 tys. żołnierzy WOT. Kolejnych blisko 22 tys. pozostaje w podwyższonej, 12-godzinnej gotowości do działania.

kpt. dr Diana WARCHOCKA

oficer prasowy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada

Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

tel. 885-330-816

e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

Terytorialsi wybudowali szpital polowy w Bydgoszczy

 

Terytorialsi z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wybudowali
w Bydgoszczy szpital polowy. Jest to związane z przygotowaniami 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy na ewentualne zwiększenie liczby chorych na COVID-19.

Już teraz przed wejściem do szpitala wystawione są dwa namioty, które służą do przeprowadzenia tzw. „triażu”. Jest to procedura segregacji pacjentów z uwagi na ich stan zdrowia.

„Rozstawienie ponad 23 namiotów szpitala polowego zajęło nam 3 dni. Terytorialsi pracowali od rana do wieczora angażując się w to przedsięwzięcie ze wszystkich sił” – komentuje płk Krzysztof STAŃCZYK, dowódca 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.  

„Namioty rozstawione przez Terytorialsów będą również funkcjonować jako bezpośrednie wsparcie działań Szpitalnego Oddziału Ratunkowego bydgoskiego szpitala” – dodaje płk Krzysztof STAŃCZYK.

Szpital polowy będzie również pełnił dodatkową funkcję, a mianowicie  będzie dodatkowym miejscem kwarantanny na ewentualny wypadek zwiększonego napływu chorych do szpitala wojskowego.

Warto również wspomnieć, iż Terytorialsów z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierają w działaniach podchorążowie z Akademii Wojsk Lądowych oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

W całym kraju w działania związane z walką z koronowirusem zaangażowanych jest ponad 2,1 tys. żołnierzy WOT. Od kilkunastu dni Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą pierwszą
w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „ODPORNA WIOSNA” (RESILIENT SPRING). Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych.

 

kpt. dr Diana WARCHOCKA

oficer prasowy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada

Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

tel. 885-330-816

e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"


Terytorialsi pomagają potrzebującym w Nakle

 

W dniu 2 kwietnia Terytorialsi z 8 Kujawsko - Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo” rozwozili żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Nakło nad Notecią.

 

Paczki żywnościowe, w skład których wchodziły takie produkty jak: dżem, powidła, makaron, cukier, mleko, ser, ryby, soki, etc. pochodziły z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z EFS.

„Bezpośrednie wsparcie trafiło do ponad 80 osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej” – komentuje płk Krzysztof STAŃCZYK, dowódca 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

„Działania 8K-PBOT polegały na dostarczeniu transportu żywności z Bydgoszczy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nakle nad Notecią. Po rozładunku towaru został on podzielony na paczki, a następnie rozwieziony do najbardziej potrzebujących mieszkańców, wskazanych przez MGOPSpodkreśla płk Krzysztof STAŃCZYK.

Przypomnijmy, iż tego typu działania prowadzone są również w wielu miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego takich jak: Włocławek, Toruń, Mogilno, Szubin, Tuchola, Inowrocław.

Warto również wspomnieć, iż Terytorialsów z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierają w działaniach podchorążowie z Akademii Wojsk Lądowych oraz Wojskowej Akademii Technicznej. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie próby każda para rąk do pomocy jest potrzebna.

W całym kraju w działania związane z walką z koronowirusem zaangażowanych jest 2,1 tys. żołnierzy WOT. Od kilkunastu dni Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „ODPORNA WIOSNA” (RESILIENT SPRING). Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych.

kpt. dr Diana WARCHOCKA

oficer prasowy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada

Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

tel. 885-330-816

e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"


Oszuści próbowali wyłudzić pieniądze

„na żołnierza WOT”

 

W ramach walki z pandemią koronowirusa żołnierze 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej udzielają wsparcia kombatantom, osobom starszym i przebywającym w kwarantannie. Wszystkie te działania prowadzone są w ramach operacji „Odporna wiosna”.

 

Zadania terytorialsów obejmują przede wszystkim dostawy żywności i leków, w tym zakupy. To niestety postanowili wykorzystać oszuści, którzy próbowali podszyć się pod żołnierza OT.

 

Dlatego podkreślamy: żaden żołnierz WOT nie może brać pieniędzy od osób, które nie są w systemie pomocowym i nie są pod opieką brygad OT.

Do przypadku wyłudzenia pieniędzy doszło w ostatnich dniach w Zabrzu. Oszust zadzwonił do starszej osoby prosząc o pieniądze, za które rzekomo miał zrobić zakupy. Na szczęście przebywająca w domu kobieta zorientowała się, że to może być próba oszustwa i skontaktowała się z koordynatorem ds. wsparcia w brygadzie OT, który się nią opiekuje.

Dowództwo WOT natychmiast podjęło środki zapobiegawcze, które pozwolą w przyszłości wyeliminować próby takich nadużyć.

Seniorzy, którym pomagają żołnierze 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej podzieleni są na dwie grupy.

 • Pierwsza to kombatanci i osoby starsze objęte bezpośrednią opieką koordynatora z brygady. Ta grupa osób objęta jest wsparciem, które obejmuje możliwość robienia zakupów, a co za tym idzie przepływ pieniędzy. Osoby te zostały poinformowane o zasadach nieprzekazywania pieniędzy nikomu poza żołnierzem 8K-PBOT – opiekunem z ramienia brygady.

 

 • Drugą grupą są osoby objęte opieką Ośrodków Pomocy Społecznej i Caritas. Wsparcie tych osób polega na dostawach paczek żywnościowych z banków żywności.
  W stosunku do tej grupy osób żołnierze 8K-PBOT nie są upoważnieni do robienia dodatkowych zakupów, a co się z tym wiąże nikt nie może pobierać na nie pieniędzy.

Przypominamy, że żołnierze 8K-PBOT wykonujący zadania w ramach przeciwdziałania pandemii koronowirusa, w tym wsparcia kombatantów i osób starszych wyróżniają się następującymi detalami: 

 • na lewym ramieniu oznaka „Polski Walczącej” wraz z mottem „Zawsze gotowi, zawsze blisko”;
 • oliwkowy beret;
 • mundur żołnierza Wojska Polskiego;
 • Tożsamość żołnierzy WOT można również potwierdzić książeczką wojskową z nazwiskiem i zdjęciem żołnierza.

W przypadku podejrzeń prób wyłudzenia prosimy powiadomić Policję oraz koordynatora z brygady WOT!!!

Wszyscy seniorzy, do których Terytorialsi dostarczają żywność, zakupy czy leki, otrzymują ulotki, w których znajdują się informacje o tym, że osoby, które nie zgłosiły się wcześniej do systemu pomocowego WOT, nie powinny przekazywać pieniędzy i wpuszczać do domu osób podających się za żołnierza. Ulotki takie zostaną również zamieszczone na tablicach informacyjnych w blokach, skrzynkach pocztowych i w innych miejscach.

 

kpt. dr Diana WARCHOCKA

oficer prasowy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada

Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

tel. 885-330-816

e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

 


 Infolinia wsparcia psychologicznego

 

800-100-102: Wojska Obrony Terytorialnej uruchamiają punkt darmowej, bezpłatnej, całodobowej infolinii wsparcia psychologicznego.

Od 18 marca 2020 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronowirusa.

Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 102, wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego będą mogły uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów. Pomoc psychologiczna będzie też dostępna w formie wideo czatu przez SKYPE pod nazwą: „Wsparcie Psychologiczne WOT”.

Utworzenie infolinii to wniosek z doświadczeń innych państw dotkniętych epidemią koronowirusa oraz odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie.

Utworzenie infolinii wpisuje się też w misję Wojsk Obrony Terytorialnej i zabezpieczenie społeczności lokalnych poprzez rozwijanie tzw. „personal resilience” - definiującego między innymi zdolność indywidualną człowieka do funkcjonowania pod silną presją i obciążeniem.

W tym obszarze od pierwszych dni zaangażowania WOT w ograniczanie rozprzestrzeniania się koronowirusa formacja rozwija świadomość i edukuje personel własny oraz społeczeństwo. Dzisiaj WOT uruchamia wsparcie psychologiczne dla osób znajdujących się w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem.

Infolinię wsparcia psychologicznego obsługują profesjonalni psychologowie – żołnierze OT oraz pracownicy wojska.

Wprost proporcjonalnie do rosnącej liczby osób poddanych izolacji, nadzorowi epidemiologicznemu oraz kwarantannie rośnie potrzeba wsparcia psychologicznego zarówno tych osób jak i ich bliskich. Dezorganizacja stabilnego życia rodzinnego i zawodowego, czyli gwałtowne zmiany wywołują lęk. Również niepewność dotycząca zdrowia własnego, rodziny jak i sytuacji społecznej prowadzą do eskalacji niepokoju.

Kluczowe w tej sytuacji jest wsparcie zarówno osób bliskich jak i wykwalifikowanych terapeutów. Z tej przyczyny postanowiliśmy stworzyć infolinię wsparcia psychologicznego dla wszystkich osób które takiej pomocy potrzebują.

kpt. dr Diana WARCHOCKA

oficer prasowy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada

Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

tel. 885-330-816

e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"


„ODPORNA WIOSNA”

w 8 Kujawsko-Pomorskiej

Brygadzie Obrony Terytorialnej

 

Dostarczanie żywności i leków, wsparcie służb sanitarnych i samorządu terytorialnego, współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i Caritasem, wsparcie rodzin personelu medycznego, kombatantów, osób starszych i przebywających w kwarantannie, oddawanie krwi oraz infolinia psychologiczna – to obecnie główne obszary działań w walce z koronowirusem, jakie prowadzą Wojska Obrony Terytorialnej, w tym 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej.

Od kilku dni Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „ODPORNA WIOSNA” (RESILIENT SPRING).

Jak powiedział dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła: - Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. Wsparcie wszystkich instytucji samorządowych i sanitarnych niosących pomoc. Już teraz nasi oficerowie łącznikowi są do dyspozycji każdego samorządu. W poniedziałek udostępnimy samorządom specjalną aplikację, która zautomatyzuje zapotrzebowywaną pomoc. Codziennie w różnej formie działania angażujemy około 2 500 naszych żołnierzy. Wspieramy również Straż Graniczną i Policję. W piętnastym dniu działań, po raz pierwszy użyliśmy naszych dronów rozpoznawczych do dozorowania wschodniej granicy Polski.

Obecnie aż 2500 żołnierzy WOT jest już bezpośrednio zaangażowanych w przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się pandemii koronowirusa. Pozostałe 22000 terytorialsów jest gotowych podjąć takie działania w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia. Jest to sprawdzian odpowiedzialności dla całego społeczeństwa. Jednakże ze względu na swoją misję WOT jest szczególnie zaangażowany w opiekę nad lokalną społecznością.

Wspólne działania z organami samorządu terytorialnego i wspieranie zaangażowanych służb jest zaplanowane w trzech etapach zależnych od skali pandemii. W pierwszym z nich (obecnie realizowanym) uwaga jest kierowana na osoby, które potrzebują takiej pomocy. Następnie działania przekształcą się w proces stabilizacji, a w końcowej fazie deeskalacji.

Wspólne założenia współpracy zarówno samorządu terytorialnego, żołnierzy najmłodszej formacji, jak i służb sanitarnych, minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zawarł w podpisanej 16 marca br. decyzji. Dowództwo WOT operację nazwało kryptonimem „ODPORNA WIOSNA”. Główny nacisk ww. decyzji został położony na wsparcie służb sanitarnych oraz samorządu terytorialnego w zaopatrywaniu osób potrzebujących w żywność i leki.

„Wszystkie te działania mają jeden wspólny cel - opanowanie  i ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19. Wszyscy żołnierze 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej intensywnie angażują się w działania, aby wspomóc nie tylko samorządy terytorialne ale przede wszystkim ludzi – naszą lokalną społeczność.” – podkreśla dowódca 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Krzysztof Stańczyk.

„Ten egzamin z dyscypliny, wytrwałości i wrażliwości społecznej zdajemy wszyscy - razem.” – komentuje płk Krzysztof Stańczyk.

kpt. dr Diana WARCHOCKA

oficer prasowy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada

Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

tel. 885-330-816

e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

 
Terytorialsi

w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych

 

„Angażujemy się w przedsięwzięcia, których celem jest zapobieganie
i opóźnianie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Jeśli nasza pomoc jest potrzebna w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych – będziemy tam” - podkreśla płk Krzysztof Stańczyk, dowódca 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”.

Już od początku tygodnia tj. od 16 marca br. ponad 30 Terytorialsów z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierają prace Centrum Logistycznego Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych w zakresie załadunku i kompletacji paczek bezpośrednio na środki transportu. Realizują oni swoje zadania w trybie 3 zmianowym wspomagając tym samym prace zakładu. Bezpośrednia pomoc została zainicjowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, który wystąpił z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o bezpośrednie wsparcie TZMO.

 „Wiemy, że każda ilość materiałów opatrunkowych jest teraz na wagę złota. Dlatego chcemy wspomóc nie tylko produkcję tych przedmiotów ale też ich pakowanie oraz załadunek.” – podkreśla dowódca 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Krzysztof Stańczyk.

„Cieszę się, że jestem potrzebna i mogę pomóc. Wiem, że w obecnej chwili realizujemy zadania nie tylko dla naszej małej lokalnej społeczności, ale dla wszystkich Polaków. To jest budujące.” – komentuje szer. Marta Łukasiewicz, żołnierz TSW 8K-PBOT.

„Osobiście, mam wrażenie, że zdaję egzamin…to dziwne uczucie, bo tak naprawdę ten egzamin to sprawdzian mojej  dyscypliny i zaangażowania się w realne działania. Dużo myślałam o tym, teraz realnie widzę, że robiąc rzeczy „małe” doskonali się nadrzędny cel jakim jest pomoc innym ludziom. Nigdy nie przypuszczałam, że tak szybko będę poddana takiemu testowi.”- stwierdza szer. Roksana Wróblewska, żołnierz TSW 8K-PBOT.

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych powstały w Toruniu w 1951 roku. Wtedy to rozpoczęła się produkcja materiałów opatrunkowych na zamówienie Ministerstwa Obrony Narodowej i Centralnego Urzędu Zaopatrzenia Górnictwa.

Grupa TZMO to obecnie ponad 55 spółek w 18 krajach. Produkty są dostępne na ponad 80 rynkach świata.

Podstawą kultury organizacyjnej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych jest odpowiedzialność, doświadczenie i innowacyjność.

 

kpt. dr Diana WARCHOCKA

oficer prasowy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada

Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

tel. 885-330-816

e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

Terytorialsi pomagają seniorom

„Prawdziwy sprawdzian z bycia gOTowym dla naszej lokalnej kujawsko-pomorskiej społeczności realizujemy teraz ”-powiedział płk Krzysztof Stańczyk, dowódca 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”.

W poniedziałek 16 marca br. rozpoczęło się  bezpośrednie wsparcie i pomoc dla seniorów z Dziennych Domów Opieki Społecznej i potrwa do początku kwietnia. Polega ono na rozwożeniu żywności dla ponad 30 seniorów w gminie Zła Wieś Wielka oraz kolejnych 30 w miejscowości Górzno. Żywność dostarczają urzędnicy, którzy pozostają jednocześnie żołnierzami 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Beneficjenci tej pomocy to podopieczni dziennych domów opieki.

W obliczu epidemii szczególną troską trzeba otoczyć również seniorów, którzy, ze względu na zagrożenie COVID-19, powinni bezwzględnie pozostawać w domach. Wielu z nich mieszka samotnie i nie ma nikogo bliskiego, kto mógłby im zrobić zakupy, czy wykupić niezbędne leki. Nasza pomoc skierowana do nich jest realnym sprawdzianem z gotowości niesienia pomocy.

„Radość tych ludzi, którzy naprawdę cieszą się i doceniają to co dla nich robimy jest dla nas największym prezentem” – podkreśla szer. Sylwia Janicka z 8K-PBOT.

„Ten krótki ale wyjątkowy czas, by zamienić kilka zdań z tymi osobami jest niezwykle istotna. Mieć kontakt, zapytać jak się czują, a także po prostu porozmawiać z nimi jest ważne, bo często są to osoby samotne – przyznaje szer. Marcin Swaczyna z 8K-PBOT.

 

 

kpt. dr Diana WARCHOCKA

oficer prasowy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada

Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

tel. 885-330-816

e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

„Przed nami czas społecznej próby…”

„Wiem, że to jest egzamin. Egzamin naszego społecznego wsparcia i bycia gotowym na niesienie pomocy w potrzebie”-powiedział płk Krzysztof Stańczyk, dowódca 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”.

Na obecnym etapie bezpośrednia walka z koronowirusem nie jest możliwa, dlatego Wojska Obrony Terytorialnej w ramach działań Sił Zbrojnych RP  podejmują szeroko zakrojone działania profilaktyczne.

„Zapobieganie i opóźnianie rozprzestrzeniania Covid-19 jest naszym priorytetem w chwili obecnej”- podkreśla płk Krzysztof Stańczyk

Działalność szkoleniowa WOT, w tym również 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej została ograniczona.  Zmianie uległ model pracy i służby. Zostały wdrożone rozwiązania profilaktyczne skutkujące ograniczeniem ryzyka transmisji koronowirusa na/przez żołnierzy oraz członków ich rodzin.

Główne zadania jakie będzie realizowała 8K-PBOT to działania mające na celu wsparcie służb specjalistycznych, odciążanie cywilnej służby zdrowia, wspieranie opieką osób starszych i edukowanie otoczenia wraz z personelem brygady w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Działania WOT skupiają się na trzech głównych obszarach:

Obszar 1:

 • wspieranie Policji, Straży Granicznej, Wojewodów oraz władz samorządowych w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronowirusa oraz wsparcie opieki nad osobami zakażonymi, przebywającymi w kwarantannie oraz osobami starszymi.

 

Zadanie to jest realizowane poprzez selektywną aktywację żołnierzy 8K-PBOT posiadających kompetencje: ratowników medycznych, pielęgniarek, farmaceutów, żołnierzy z uprawnieniami KPP – dotyczy to TYLKO tych żołnierzy, którzy na co dzień nie realizujących zadań na rzecz służby zdrowia.  

Zadanie to będzie dotyczyło też: kierowców, logistyków, obsług agregatów prądotwórczych, obsług zestawów oświetleniowych, psychologów oraz informatyków.

Siły te są utrzymywane w 6-godzinnej gotowości do działania.

 

Obszar 2:

 • ograniczanie ryzyka transmisji koronowirusa „na” oraz „przez” żołnierzy WOT i członków ich rodzin.

Zadanie to będzie realizowane w myśl zasady, że „tylko zdrowi, możemy wspierać lokalne społeczności”. W tym celu zmieniony zostanie model toku pracy i służby.

Do końca kwietnia 2020 r. żołnierze OT będą zwolnieni ze szkoleń rotacyjnych realizowanych w jednostkach wojskowych, w tym samym czasie nie będą realizowane szkolenia zintegrowane oraz podstawowe i wyrównawcze żołnierzy OT.

Obszar 3:

 • edukacja personelu i otoczenia w zakresie profilaktyki i zapobiegania zakażeniom.

Zadanie to jest realizowane w ramach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, za pośrednictwem środków elektronicznych oraz ulotek i informacji dystrybuowanych w miejscach służby i pracy.

 

kpt. dr Diana WARCHOCKA

oficer prasowy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada

Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

tel. 885-330-816

e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

 


 
Terytorialsi wspierają służby lotniskowe w Bydgoszczy

 Zgodnie z wnioskiem prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, w tym 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo” zostali skierowani na lotnisko w Bydgoszczy do wykonywania zadań w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19.

Decyzję o zaangażowaniu terytorialsów podjął minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Do wsparcia służb lotniskowych w całym kraju zostało skierowanych ponad 300 żołnierzy WOT. Są wśród nich ratownicy medyczni oraz żołnierze z uprawnieniami KPP.

Do zadań terytorialsów należy wykonywanie pomiaru temperatury oraz gromadzenie i segregowanie kart lokalizacyjnych wszystkich pasażerów przylatujących do Polski.

Wsparcie jest prowadzone na lotniskach w: Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Modlinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Szymanach, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Od czwartku, 12 marca br., od godz. 9.00 Wojska Obrony Terytorialnej zmieniły model funkcjonowania, przechodząc z modelu szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Całość formacji jest obecnie w stanie 12 godzinnej gotowości do działania.

Wybrane grupy żołnierzy o określonych specjalnościach wojskowych wchodzą w 6 godzinną gotowości do podjęcia działań.

Formacja już jest angażowana i gotowa do dalszych działań, które mają na celu zapobieganie i opóźnianie rozprzestrzeniania koronowirusa.

Obecnie WOT wspiera funkcjonariuszy Straży Granicznej na sześciu punktach kontrolnych na granicy województwa śląskiego. Na wniosek wojewody dolnośląskiego realizowane jest wsparcie transportowe.

Na terenie całego kraju żołnierze WOT objęli opieką kombatantów Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych. Wsparcie polega przede wszystkim na izolowaniu kombatantów od potencjalnych źródeł zakażenia wirusem poprzez pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb (zakupy, transport).

W celu szybszej koordynacji przedsięwzięć z ramienia dowództwa WOT zostali delegowani oficerowie łącznikowi do Ministerstwa Zdrowia. Trwa planowanie dalszego zaangażowania.

 

kpt. dr Diana WARCHOCKA

oficer prasowy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada

Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

tel. 885-330-816

e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

 

 

 

Odpowiedzialny za treść: Marta Olszowiec
Autor publikacji: Marta Olszowiec
Data publikacji: 2020-03-16 08:46:53
Data modyfikacji: 2020-10-30 12:43:02
Liczba odsłon: 4941
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
30.10.2020 12:43:02rzecznikedycja strony
30.10.2020 12:41:35rzecznikedycja strony
30.10.2020 08:06:26rzecznikedycja strony
27.10.2020 14:28:12rzecznikedycja strony
26.10.2020 14:55:16rzecznikedycja strony
26.10.2020 14:46:33rzecznikedycja strony
26.10.2020 08:57:12rzecznikedycja strony
19.10.2020 10:03:16rzecznikedycja strony
16.10.2020 11:06:48rzecznikedycja strony
16.10.2020 10:57:27rzecznikedycja strony
09.10.2020 14:37:50rzecznikedycja strony
07.07.2020 11:15:24rzecznikedycja strony
16.06.2020 10:45:57rzecznikedycja strony
29.05.2020 11:24:55rzecznikedycja strony
29.05.2020 11:21:54rzecznikedycja strony
29.05.2020 11:19:08rzecznikedycja strony
29.05.2020 11:17:30rzecznikedycja strony
27.05.2020 15:06:28rzecznikedycja strony
27.05.2020 12:34:37rzecznikedycja strony
26.05.2020 16:21:03rzecznikedycja strony
25.05.2020 14:16:51rzecznikedycja strony
12.05.2020 13:39:59rzecznikedycja strony
11.05.2020 09:42:32rzecznikedycja strony
30.04.2020 08:43:41rzecznikedycja strony
28.04.2020 13:54:28rzecznikedycja strony
24.04.2020 10:01:30rzecznikedycja strony
24.04.2020 08:57:06rzecznikedycja strony
22.04.2020 10:34:32rzecznikedycja strony
15.04.2020 08:54:34rzecznikedycja strony
09.04.2020 09:31:59rzecznikedycja strony
03.04.2020 13:32:11rzecznikedycja strony
25.03.2020 11:56:50rzecznikedycja strony
24.03.2020 13:34:03rzecznikedycja strony
24.03.2020 08:38:06rzecznikedycja strony
23.03.2020 14:51:13rzecznikedycja strony
23.03.2020 14:49:57rzecznikedycja strony
23.03.2020 10:03:31rzecznikedycja strony
23.03.2020 08:21:10rzecznikedycja strony
20.03.2020 15:08:53rzecznikedycja strony
20.03.2020 14:19:14rzecznikedycja strony
20.03.2020 14:09:23rzecznikedycja strony
18.03.2020 13:33:39rzecznikedycja strony
18.03.2020 08:00:30rzecznikedycja strony
17.03.2020 15:07:10rzecznikedycja strony
17.03.2020 15:04:53rzecznikedycja strony
16.03.2020 14:16:01rzecznikedycja strony
16.03.2020 13:30:12rzecznikedycja strony
16.03.2020 10:41:15Marta Olszowiecedycja strony
16.03.2020 10:38:48Marta Olszowiecedycja strony
16.03.2020 10:38:48Marta Olszowieczałącznik został dodany
16.03.2020 09:45:21Marta Olszowiecedycja strony
16.03.2020 09:45:21Marta Olszowieczałącznik został dodany
16.03.2020 09:35:35Marta Olszowiecedycja strony
16.03.2020 09:34:33Marta Olszowiecedycja strony
16.03.2020 09:29:44Marta Olszowiecedycja strony
16.03.2020 09:21:15Marta Olszowiecedycja strony
16.03.2020 09:21:15Marta Olszowieczałącznik został dodany
16.03.2020 09:18:36Marta Olszowiecedycja strony
16.03.2020 09:18:36Marta Olszowiecedycja strony
16.03.2020 09:16:57Marta Olszowiecedycja strony
16.03.2020 09:16:37Marta Olszowiecedycja strony
16.03.2020 09:15:13Marta Olszowiecedycja strony
16.03.2020 09:08:36Marta Olszowiecedycja strony
16.03.2020 09:08:36Marta Olszowieczałącznik został dodany
16.03.2020 09:01:46Marta Olszowiecedycja strony
16.03.2020 08:57:00Marta Olszowiecedycja strony
16.03.2020 08:46:53Marta Olszowiecstrona została dodana